ŚRÓDZIEMNOMORSKI KRZEW LUB DRZEWO, DOSTARCZA JADALNYCH OWOCÓW ZWANYCH ORZESZKAMI PISTACJOWYMI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PISTACJA to:

śródziemnomorski krzew lub drzewo, dostarcza jadalnych owoców zwanych orzeszkami pistacjowymi (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PISTACJA

PISTACJA to:

odcień zieleni przypominający barwę orzechów pistacjowych (na 8 lit.)PISTACJA to:

Pistacia - rodzaj roślin z rodziny nanerczowatych (na 8 lit.)PISTACJA to:

drobny orzech, owoc (pestkowiec) pistacji właściwej (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ŚRÓDZIEMNOMORSKI KRZEW LUB DRZEWO, DOSTARCZA JADALNYCH OWOCÓW ZWANYCH ORZESZKAMI PISTACJOWYMI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.732

KAFAR, KARTANA, NIEBIOSA, SER EDAMSKI, CZOŁÓWKA, HYDRIA, BARWA, EMFAZA, ŁYŻKA CEDZAKOWA, SYMETRIA, BAREŻ, PATYCZAK, FRAMUGA, MAHONIA, PLAMICA, TYRAŃSTWO, WYDRA, POWIERNICTWO, BOCZNIK, CHERUBIN, KOLORY NARODOWE, DIABEŁEK, MUSZNIK, POSTAĆ, BIRET, PRZEŻYCIE, UDRĘKA, HUMORESKA, TREŚĆ, PERILLA ZWYCZAJNA, KOMENDA, PERMISYWNOŚĆ, BABCIA CIOTECZNA, WŁÓKNO, LUK, FARSZ, ARCHEOLOGIA, DIAGNOSTYKA, LYCRA, SAMOODNOWA, UKŁAD WIELOKROTNY, BRZYDACTWO, ZABIEG, SAJETA, KUSAK, ANGIELCZYK, SIODZI, ROMANTYZM, ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY, UMIEJĘTNOŚĆ MIĘKKA, BARWICZKA, CEMENT, KONFEDERACJA, CZERWONY, LINIA WIDMOWA, MIESZEK, OLIWA, REPREZENTACJA, M, NOTA PROTESTACYJNA, SZCZEPONOGI, JĘZYK, PODAŻ NIEELASTYCZNA, KOREKTOR, NARÓD, PORCJA, NEOPOGANIZM, ZNAK NAWIGACYJNY, DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA, BATERIA AKUMULATOROWA, ZATWARDZENIE, GŁOSKA, BACYTRACYNA, KRYSZTAŁ PRAWIDŁOWY, MANEŻ, DEKLARANT, SKWAPLIWOŚĆ, JEDENASTY, BARWA OCHRONNA, CZYNNIK PRODUKCJI, LOT, ALLOMETRIA, GAZ SYNTEZOWY, ASFALT, KACZKA, GOSTEK, ADWOKAT, DRZEWO, KOSZULKA, SYMETRIA FIGURY, NIEDOPASOWANIE, WELUR, FUJARKA, PREZENTACJA, TEOLOGIA APOFATYCZNA, UPROWADZENIE, MUŚLIN, MIASTO, PIROELEKTRYCZNOŚĆ, TERMOS BUFETOWY, TARNIÓWKA, INWOLUCJA, LEK PRZECIWBÓLOWY, DROBNICA, PODSTAWA, ŚCIANA, NEKTARIUM, MASZYNA PROSTA, RURKA INTUBACYJNA, DYWERSJA, BOCZNOTRZONOWIEC, INTERPRETATOR, INTRATA, KOLONADA, OWOC, KUDŁACZ, GWIAZDA NOWA, SAMOURZECZYWISTNIANIE, ZBROJENIE, ANTYCYPACJA, SPÓJNIK, RELACJA DWUARGUMENTOWA, MAKINTOSZ, KABEL, SUPERNOWA TYPU IC, HOKEJ, TUNEL CZASOPRZESTRZENNY, LEKTURA, KAWOWIEC, METAL CIĘŻKI, DROGA ZBIORCZA, BLOKHAUZ, OSKARŻYCIEL PUBLICZNY, KREDYT INWESTYCYJNY, OKULARY, NIALA, DRĄGAL, JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA, ZEBROID, KASZA, INIEKCJA, KARAFECZKA, ZNAJDEK, PŁYWACZ, PRACOWNIK NAUKOWY, WSKAZ, ESTER, MIESZANINA EUTEKTYCZNA, ŚRUBSZTAK, LAK, WYKLUCZENIE SPOŁECZNE, LENIUCH, TRANSEKT, HEBAN, BLISKOŚĆ, IWAN, CHRUST, NARCIARSTWO ZJAZDOWE, CHOROBA FOXA-FORDYCE'A, GRECKOŚĆ, ZŁOŻE, STRACCIATELLA, MANIFESTACJA, KŁAK, PARAFRAZA, MISZPELNIK, LEK PRZECZYSZCZAJĄCY, AZOTAN(V), HASŁO WYWOŁAWCZE, ŚCIEŻKA HOLOWNICZA, LIST PASTERSKI, CUDOTWÓRCZYNI, AUTOPARODIA, KAKAO, WSPÓŁPRACOWNIK, OFICER, ZGRUBIENIE, PODATEK, KLAKA, BARWNOŚĆ, POMPELA, CIAŁKO, KOMISJA, SKARPA, RUCH, BERŻERA, ELEW, CABAN, NOGA, PŁATEK, HALE, SAKPALTO, MAGNES, GNIEW, CIEK, POPRAWNOŚĆ, KRUŻA, ŹRÓDŁO INFORMACJI, LARGO, KAUCZUKOWIEC, POKRYWA, STRAPONTEN, PASZTETÓWKA, LIPODYSTROFIA, TEK, PARTER OGRODOWY, POŁĄCZENIE WYRAZOWE, BEZWODNIK, KOLOROWOŚĆ, AKA, MIKROMETR, SARAFAN, PŁAWKA, ZAMEK, SERBSKOŚĆ, REJESTR, WIELKOŚĆ, BIAŁORUSKI, GALASÓWKA, LAWABO, FIRMÓWKA, ŚWIATŁA SAMOCHODOWE, TRZYDZIESTY PIERWSZY, SCENKA, ANTYKATOLICYZM, EFEKT SNOBA, ADIDAS, KONTAKCIK, GRUSZA KAUKASKA, KOTLINA, KONSTYTUCJA, GROTESKA, CUDOTWÓR, CEL, BARK, AFRYKAŃSKOŚĆ, MONOPOL, MISJONARZ, OGNIWO, LEMIESZKA, ORION, OSADA, KAPITANA, ZRĘBICA, GOLEC, REPLIKA, DWORAK, PLATER, POTENCJAŁ, WCIERKA, GAD, TYTUŁ NAUKOWY, KAKI, AFILIACJA, NACJA, MELINA, SYSTEM SYMBOLICZNY, TEUTON, KANONIERKA, BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY, JAŁOWA MARTWICA KOŚCI, KLESZCZE, COŚ NA ZĄB, DETAL, ŁUK TĘCZOWY, LAMPA, PŁAWA, WIEŻA KONTROLNA, IRRADIACJA, POKŁAD STATKU, BEZGŁOWOŚĆ, SMYCZ, ŻÓŁWIE, KIERAT, POJAZD KOLEJOWY, OKOP, DERYWAT, NIEDORÓBKA, CZTERNASTY, FUTRYNA, ANTRYKOT, WROCŁAWSKOŚĆ, UZNANIE NIEWAŻNOŚCI MAŁŻEŃSTWA, OKREŚLNIK, PODCAST, TENOR, ORNAMENT, OSOBA, FORYŚ, BOMBA WODOROWA, PODTYP, PRZEWRÓT, WIŚNIÓWKA, SZPARA, MAŹNICA, ZJAWISKO BARKHAUSENA, NASIENNIK, OBIEKTYW, PIGUŁKA, ?NIESPAW.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.732 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ŚRÓDZIEMNOMORSKI KRZEW LUB DRZEWO, DOSTARCZA JADALNYCH OWOCÓW ZWANYCH ORZESZKAMI PISTACJOWYMI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ŚRÓDZIEMNOMORSKI KRZEW LUB DRZEWO, DOSTARCZA JADALNYCH OWOCÓW ZWANYCH ORZESZKAMI PISTACJOWYMI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PISTACJA śródziemnomorski krzew lub drzewo, dostarcza jadalnych owoców zwanych orzeszkami pistacjowymi (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PISTACJA
śródziemnomorski krzew lub drzewo, dostarcza jadalnych owoców zwanych orzeszkami pistacjowymi (na 8 lit.).

Oprócz ŚRÓDZIEMNOMORSKI KRZEW LUB DRZEWO, DOSTARCZA JADALNYCH OWOCÓW ZWANYCH ORZESZKAMI PISTACJOWYMI sprawdź również:

ciepły, wygodny kostium treningowy sportowców składający się z bluzy i spodni ,
organiczny związek chemiczny z grupy aminoalkoholi; stosowana jest jako środek zmiękczający, emulgujący, do otrzymywania środków piorących oraz w przemyśle tworzyw sztucznych jako plastyfikator ,
wskazana przy otyłości ,
minerał z grupy siarczanów - siarczan wapnia ,
rzeczownik, który jest nazwą dowolnej istoty lub przedmiotu, ale niebędący nazwą własną ,
Phalacrocorax aristotelis - gatunek dużego ptaka z rodziny kormoranów (Phalacrocoracidae) ,
sól kwasu mlekowego ,
typ relacji między konkurentami, w których występują jednocześnie strumienie kooperacji i konkurencji ,
głupek, tępak, który przy okazji nie umie się zachować, jest prostakiem, chamem ,
wśród utworów Kochanowskiego ,
hamulec sterowany hydraulicznie ,
daw. skórzany worek na napoje ,
wieloostrzowe narzędzie skrawające, wchodzące w skład Frezarki ,
kundelek ,
przen. porcja, pewna ilość (np. dodatek, domieszka) czegoś ,
Macrothylacia rubi - ćma z rodziny barczatkowatych; ma skrzydła o rozpiętości 35-52 mm, brunatne u samca, szaro-brunatne u samicy; na przednich skrzydłach występuje obwiedziona białymi liniami przepaska ,
substancje wykazujące działanie przeciwne do acetylocholiny; wspólną cechą wszystkich cholinolityków jest blokowanie receptorów muskarynowych ,
stan umysłu, w którym człowiek odczuwa, że znajduje się pod wpływem zewnętrznej, niefizycznej, najczęściej osobowej siły, lub zachowuje się w sposób, który sugeruje taki stan osobom trzecim; jeden z rodzajów odmiennych stanów świadomości, zaburzenie psychiczne o trudnej do ustalenia przyczynie ,
otwarcie szachowe, rozpoczynające się od posunięcia: 1. Sf3 ,
zespół chorobowy charakteryzujący się postępującym i niecałkowicie odwracalnym ograniczeniem przepływu powietrza przez drogi oddechowe ,
rodzaj ściągi w postaci broszury ,
myśl, refleksja będąca wynikiem rozmyślania nad czymś; najczęściej w l.mn ,
akt przekazania prywatnemu właścicielowi państwowego mienia ,
ubezpieczenie obejmujące ochronę ryzyk osób, które ruch lądowy przy użyciu pojazdów mechanicznych naraża na straty i szkody osobowe i rzeczowe, w tym również w zakresie odpowiedzialności cywilnej ,
specjalista, naukowiec zajmujący się badaniem i opisem klimatu panującego w minionych epokach geologicznych i historycznych ,
Brachytrachelopan - rodzaj zauropoda z rodziny dikreozaurów; żył w epoce późnej jury na terenach wschodniej Ameryki Południowej ,
grupa jadowitych węży z podrodziny grzechotnikowatych, obejmująca 18 gatunków; nie mają grzechotki, występują w Azji, Ameryce Północnej i Środkowej ,
flamaster, mazak ,
wierzchnie okrycie damskie lub męskie, zwykle zimowe; płaszcz zimowy ,
potrawa z ziemniaków, zazwyczaj rodzaj garnirunku

Komentarze - ŚRÓDZIEMNOMORSKI KRZEW LUB DRZEWO, DOSTARCZA JADALNYCH OWOCÓW ZWANYCH ORZESZKAMI PISTACJOWYMI. Dodaj komentarz

3+1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast