PŁASKIE NACZYNIE, NA KTÓRYM PRZENOSZONE SĄ ALBO PODAWANE DO STOŁU DANIA LUB ZASTAWA STOŁOWA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TACA to:

płaskie naczynie, na którym przenoszone są albo podawane do stołu dania lub zastawa stołowa (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: TACA

TACA to:

zbiórka pieniędzy w kościele (na 4 lit.)TACA to:

płaskie naczynie do podawania potraw ale i do zbierania datków (na 4 lit.)TACA to:

na niej datki parafian (na 4 lit.)TACA to:

trzyma ją w ręku kelner (na 4 lit.)TACA to:

atrybut kelnerki (na 4 lit.)TACA to:

płaskie naczynie w dłoni kelnerki (na 4 lit.)TACA to:

na niej kelner niesie zamówione danie (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PŁASKIE NACZYNIE, NA KTÓRYM PRZENOSZONE SĄ ALBO PODAWANE DO STOŁU DANIA LUB ZASTAWA STOŁOWA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.040

NIEPEWNOŚĆ, STATYKA, ZAJĘCIE, PRÓBA GENERALNA, KOMPENSATOR CIEPLNY, KOTLET, WYTAPIALNIA, TAMBURMAJOR, ZADOŚĆUCZYNIENIE, DZIUPLA, PRZÓD, PODAŻ DOSKONALE ELASTYCZNA, PAŃSTWO AUTORYTARNE, PAPIEROCH, SZPILECZKA, LICENCJA OTWARTA, PÓŁKLUZA, NORMALIZACJA, CZTEROETYLOOŁÓW, WSTĘŻNIAKI, GRA WSTĘPNA, PIEPRZÓWKA, FASOLKA MUNG, SKŁADAK, KAMIEŃ WĘGIELNY, DEFICYT, NIEWYDAJNOŚĆ, INDYKATOR, BRETOŃSKI, KLASTER RÓWNOWAŻENIA OBCIĄŻENIA, PLACEK, LEK PRZECIWBÓLOWY, NOŚNIK DANYCH, WÓZEK, INTENSJA, ESTETYKA, FILM KATASTROFICZNY, KANCONETTA, KRÓL ZWIERZĄT, NEURON CZUCIOWY, PUGILARES, AKUMULATOR, REŻYM, ŁYŻKA STOŁOWA, GMINA GÓRNICZA, MAJORAT, TWIERDZENIE RAMSEYA, NAKŁAD, POGOTOWIE, NADAWCA PUBLICZNY, MASIELNICZKA, SZCZYTNICA, WILK PSZCZELI, MUSICAL, SYNGIEL, OBIEG, EKSYKATOR, CIEMNIA, ALUZJA, TEKST JAWNY, WCIĄGARKA, PRASOWANIE, LITERA, ADAPTACYJNOŚĆ, INWOLUCJA, CHOROBA SYROPU KLONOWEGO, ŚRODEK CIĘŻKOŚCI, KORDONEK, NERWIAK, SIŁACZKA, DOSTOJEŃSTWO, BEKA, PŁAWA, FOTEL GINEKOLOGICZNY, PEŁNE MLEKO, ULGA BUDOWLANA, MIARA, ALKIN, PŁYWACZEK, WYRAJ, IGŁA, DOWÓD, MISO, BOZIA, TROMPA, GRA RÓŻNICZKOWA, DWUDZIESTY ÓSMY, GWIZDEK, AKROPOL, IKONA, OCHRONA KRAJOBRAZOWA, ŚCISKACZ, LITERATURA OKOLICZNOŚCIOWA, DZBANEK NA WODĘ, STWORZENIE, DYWERSJA, MUŚLIN, TARLATAN, CZŁON NADRZĘDNY, SŁOWNIK, PEŁZAK, NARYS KLESZCZOWY, KLEJONKA, KHMER, MASZKARON, NADCIŚNIENIE TĘTNICZE, KLINKIER, PIKSEL, SILNIK NISKOPRĘŻNY, NACISK, NADZIEWARKA, ZOBOWIĄZANIE WYMAGALNE, INIEKCJA STRUMIENIOWA, CHLEBEK PSZCZELI, ŚRODEK JAJOBÓJCZY, NASTAWIENIE, RACZYNA, AALEN, KRYPTOREKLAMA, ZWĘŻENIE JELITA GRUBEGO, CZYNNOŚCI DOWODOWE, CHÓR, ZIELENICE WŁAŚCIWE, PRZYSPIESZENIE FERMIEGO, SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI, PUDER, EWOKACJA, WIBRATO, PANTALION, ANTABA, SZLACHCIURA, SER, DZIAŁO BEZODRZUTOWE, TAPAS, BALET, JĘZYK, ŻAŁOBA, NALEWAK, PALMETA, NEGACJONIZM, EMOTIKON, KONTRETYKIETA, OSOBA, HEL, MACHANIE RĘKĄ, BALDACHIM, WARZYWNIK, PTASZYNA, CEDZAK, ELEKTRYCZNOŚĆ STATYCZNA, SET, DREWNO PIERŚCIENIOWONACZYNIOWE, DAWCA NARZĄDÓW, OPIEKUŃCZOŚĆ, SPÓJNIK, PRZEŚWIETLENIE, SZWAGROSTWO, OSSUARIUM, KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA, INSTYTUCJA PRAWNA, BAZA, NOŚNIA, INFORMACJA, RUCH JEDNOSTAJNY, KOMORA CIŚNIENIOWA, WYBIEG, SENTYMENT, PEPINIERA, FUTRYNA, MODULACJA SKROŚNA, WCZASY POD GRUSZĄ, HAWAJSKI, MĄKA, DZIÓB, KASOLETA, PATERA, ŁOŻYSKO SZTYWNE, SPRAWSTWO KIEROWNICZE, KRATKA KSIĘCIA WALII, ŻYDOSTWO, TIPI, PEPICZEK, SZRANKI, POCZTA PRZYCHODZĄCA, ORGANDYNA, PRZYKRYCIE, WIĆ, PODSADNIK KULISTY, TŁOCZARNIA, PRZERWA ENERGETYCZNA, PATENT, WYLĘGARNIA, CIĄGACZ, DOWÓD ONTOLOGICZNY, TYGIEL, BAT, ŁUPACZKA, DRESZCZ, KLAUZULA WALORYZACYJNA, MIEJSCE ZAMIESZKANIA, STACJA, KLESZCZE, BĘBEN, WYPOWIEDŹ APODYKTYCZNA, AFRYKAŃSKI, PRZEMOC, AKCJA, POLE ELEKTRYCZNE, ROŚLINA KORZENIOWA, REWOKACJA, ŚWIECKOŚĆ, DEZAKTYWACJA, NIEBO, ROZBÓJNIK MORSKI, BEFSZTYK, JĘZYK STAROEGIPSKI, ZEZ ZBIEŻNY, RAWKA BŁAZEN, IRYGATOR, WYŻYNKA, POMOC STYPENDIALNA, MIKROSKOP ŚWIETLNY, BONANZA, PERSONA, GNIAZDO, WSPOMAGACZ, DRAMATYZM, KOLEJKA GÓRSKA, PROMIENNIK, ŚWIĄTEK, SZAGRYN, AUTONOMIZOWANIE SIĘ, TELETECHNIKA, REKLAMANT, KAJMAKAM, KORYTKO, BAJECZNOŚĆ, PRÓBA JĄDROWA, HERBICYD, FASOLA, WIDMO, PERKOLACJA, MIKROFON WĘGLOWY, LENIWKA, PRZECIEK, KOZIOŁ, LIPA, TREŚĆ, CZERWONY, PIENIĄDZ ZASTĘPCZY, SAMOOBRONA POWSZECHNA, POPRAWKA, KONWOKACJA, KWAS, CHEMIA, MIŚ, CISZA PRZED BURZĄ, KOJARZENIE, CYFRA, CZYNNOŚĆ PROCESOWA, REOFILE, SZCZĘKOT, KORD, DROGA KONIECZNA, CEZURA, CIECZ WYCZERPANA, MGŁA, ŁOŻYSKO WŁOŚNICZKOWATE, STROIK, GNOJOWNIA, IBERYSTYKA, ZŁOŻE GNIAZDOWE, PODEJŚCIE, BLOK RYSUNKOWY, BAZYLIA, STOŻEK WULKANICZNY, PLECIONKA, GWIAZDA WIELOKROTNA, BUŃCZUK, USŁUGODAWCA, AGONISTA, GRZYB, SYNTETYK, RUSEK, KOLOKWIUM, ODLEWARNIA, RAKI, ŚRODEK SPOŻYWCZY, RICOTTA, KISZKA PODGARDLANA, ZMORA, TOKSYNA SINICOWA, PAPIERZAK, SUROWIEC ENERGETYCZNY, SCHIZOFRENIA HEBEFRENICZNA, KEM, WINA NIEUMYŚLNA, POKŁAD, RAMKA, ?APLANAT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.040 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PŁASKIE NACZYNIE, NA KTÓRYM PRZENOSZONE SĄ ALBO PODAWANE DO STOŁU DANIA LUB ZASTAWA STOŁOWA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PŁASKIE NACZYNIE, NA KTÓRYM PRZENOSZONE SĄ ALBO PODAWANE DO STOŁU DANIA LUB ZASTAWA STOŁOWA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TACA płaskie naczynie, na którym przenoszone są albo podawane do stołu dania lub zastawa stołowa (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TACA
płaskie naczynie, na którym przenoszone są albo podawane do stołu dania lub zastawa stołowa (na 4 lit.).

Oprócz PŁASKIE NACZYNIE, NA KTÓRYM PRZENOSZONE SĄ ALBO PODAWANE DO STOŁU DANIA LUB ZASTAWA STOŁOWA sprawdź również:

osoba pozostająca z kimś w bliskiej, zwykle zażyłej i serdecznej relacji ,
1/1760 mili angielskiej ,
obiekt, zwykle dość duży; ciało fizyczne o nieregularnej formie, gruby, duży kawał czegoś, gruda ,
rodzaj gry w karty ,
miasto w Niemczech (Hesja) nad rzeką Lahn, ośrodek kulturalno-naukowy i turystyczny ,
Rhacophorus schlegelii - gatunek płaza bezogonowego z rodziny nogolotkowatych, występujący w Japonii ,
pierwsza część zdania warunkowego, implikacji ,
bogato ilustrowana książka w dużym formacie ,
rodzaj dowodu matematycznego istnienia pewnych obiektów (zbiorów, liczb, figur geometrycznych o pewnych własnościach), zwykle nie wprost, w którym wykazuje się, że nieprawdziwość tezy twierdzenia prowadziłaby do sprzeczności, z czego wyciąga się wniosek o jej spełnieniu bez podania jakiegokolwiek sposobu ich konstruowania ,
zemsta, wyrównanie rachunków - zazwyczaj w środowisku przestępczym ,
uporządkowany ciąg wyrazów służący zazwyczaj do zakomunikowania jakiejś treści ,
popieranie kogoś ,
koronka wykonana szydełkiem, składająca się z pustych lub zapełnionych kwadracików, powstająca z oczek łańcuszka i słupków ,
to, jak ktoś patrzy na kogoś lub na coś ,
Chaetocercus mulsant - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gatunek grzybów z rodziny wodnichowatych, który charakteryzuję się białą barwą ,
miejsce, gdzie możliwe jest ślizganie się na powierzchni lodu ,
jakiś mężczyzna lub chłopak, często obcy lub taki, względem którego zachowujemy dystans; koleś, gość ,
osoba, która pełni służbę w siłach zbrojnych danego kraju i jest zobowiązana do obrony jego granic ,
słynny skrzypek belgijski (1858-1931); dyrygent i kompozytor ,
RADIOKOMPAS; radiowy namiernik ,
dobra nabyte przez ostatecznego użytkownika ,
mieszkaniec Zielonej Góry ,
pojemnik z tuszem, niekiedy połączony z głowicą, stanowiący wymienny element drukarki atramentowej ,
część zdania oznaczająca pasywny przedmiot czynności wyrażonej orzeczeniem zdania w stronie czynnej ,
Emys orbicularis - gatunek żółwia z rodziny żółwi błotnych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych; jedyny żyjący naturalnie w Polsce, w środowisku naturalnym żyje ponad 100 lat ,
zdobycie jednego z trzech pierwszych miejsc w zawodach ,
budynek wznoszony w luce pomiędzy istniejącymi już budynkami tworzącymi zwartą linię zabudowy (pierzeję) lub budynek wolno stojący wznoszony na działce wolnej pomiędzy już zabudowanymi ,
aksamitka rozpierzchła, aksamitek rozpierzchły, szarańcza aksamitek, afrykanka, tagetes rozpierzchły, Tagetes patula - nazwa zwyczajowa ,
element elektryczny (elektroniczny), zbudowany z dwóch przewodników (okładek) rozdzielonych dielektrykiem

Komentarze - PŁASKIE NACZYNIE, NA KTÓRYM PRZENOSZONE SĄ ALBO PODAWANE DO STOŁU DANIA LUB ZASTAWA STOŁOWA. Dodaj komentarz

1×7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast