ŚRODEK PRAWNY, PODGRUPA SZERSZEGO POJĘCIA ŚRODKÓW ZASKARŻENIA, SŁUŻĄCY STRONIE W POSTĘPOWANIU SĄDOWYM LUB ADMINISTRACYJNYM, KTÓREGO CELEM JEST DOPROWADZENIE DO ZMIANY LUB UCHYLENIA ORZECZENIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŚRODEK ODWOŁAWCZY to:

środek prawny, podgrupa szerszego pojęcia środków zaskarżenia, służący stronie w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, którego celem jest doprowadzenie do zmiany lub uchylenia orzeczenia (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ŚRODEK PRAWNY, PODGRUPA SZERSZEGO POJĘCIA ŚRODKÓW ZASKARŻENIA, SŁUŻĄCY STRONIE W POSTĘPOWANIU SĄDOWYM LUB ADMINISTRACYJNYM, KTÓREGO CELEM JEST DOPROWADZENIE DO ZMIANY LUB UCHYLENIA ORZECZENIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.891

SZYKANA, KOLONISTA, ZMOWA CENOWA, PRZEWÓD ZAMKNIĘTY, KLASZTOR, SKRZYNIA, ZWIĄZEK CYKLICZNY, DEZINTEGRACJA MROZOWA, ŁAJKA, JĘZYK POMOCNICZY, SZWABSKI, KARŁOWATOŚĆ, RACJA, PREKLUZJA, DŹWIGARKA, KAWA ROZPUSZCZALNA, MIGAWKA CENTRALNA, HERMETYK, NITROZOBAKTERIA, NEKALINA, KREMOGEN, GÓRKA, MAJDAN, MEANDER, KLAMRA KOMPOZYCYJNA, RITA, FATAMORGANA, FINEZYJNOŚĆ, DOMNIEMANIE FAKTYCZNE, OPONA PNEUMATYCZNA, PRANIE BRUDNYCH PIENIĘDZY, CIĄGACZ, PRZYŚPIESZENIE DOŚRODKOWE, ODDZIAŁ GOSPODARCZY, PRZYLĄDEK, KUPRÓWKA RUDNICA, SYKATYWA, GÓWNIANOŚĆ, GLOBALNOŚĆ, CHRANCUSKI, LOTOKOT FILIPIŃSKI, STEROWANIE HYDRAULICZNE, KRĄŻOWNIK RAKIETOWY, OKULARY, TOKAMAK, SMILEY, CHEMOATRAKTANT, KODEKS HANDLOWY, LANDO, AKCENT OSTRY, ZJAWISKO NATURALNE, POMPA STRUMIENIOWA, FILOGENEZA, PODWIELOKROTNOŚĆ, FIBRYL, URZĄDZENIE NIEDOZWOLONE, GOTYCYZM, PERKOZEK DŁUGODZIOBY, MINÓG RZECZNY, AKCJONARIUSZ, MAGISTRALA, RACZYNA, ZESPÓŁ ROGU POTYLICZNEGO, PAGI, PIERNIK LUBELSKI, SZEWRON, PASZTETÓWA, SPOISTOŚĆ, ODRA, MUZYKA, KLAKSON RĘCZNY, SŁABIZNA, OBYWATEL, CZEK PODRÓŻNICZY, DOMINIUM, MUSZKA, REPUBLIKA, CZUPURNOŚĆ, NEUTRALIZACJA, LATELIONAL, MADISON, ŻÓŁWIAK KOLCOWATY, WYDMUSZKA, KOZERA, KREWETKA NAKRAPIANA, EPOS, CIĘGNO NAPĘDOWE, PANORAMA, AUTOTEMATYCZNOŚĆ, PRZEWROTKA, RYCERZYK, USTĘPLIWOŚĆ, PŁAWKA, PLANTACJA NASIENNA, KASOWNIK, CIĄG, TRANSPORTER, KĄT ŚRODKOWY, MALTA, PIEROŻEK, ASESOR, DERYWAT SYNCHRONICZNY, PRZESIEWACZ, CYKL REPRODUKCYJNY, WSYP, ZATROSKANIE, ZNAK PRZESTANKOWY, POZAMUZYCZNOŚĆ, OKRĘT FLAGOWY, MOTOROWIEC, PAS, ŻUPA, MASA SPADKOWA, KOLORYMETR OBIEKTYWNY, MISIO, POWIĄZANIE KAPITAŁOWE, RERECORDING, POJAZD SZYNOWY, GARNITUR, WĘŻÓWKA, OWAD, AZYL DYPLOMATYCZNY, PODSUFITKA, MIKROKASETA, STATEK TRANSPORTOWY, POMAGIER, ELEKTROLIT, TEREN, ESTETYCZNOŚĆ, ZSYP, CIĄG GŁÓWNY, KOMÓRECZKA, OGRANICZONOŚĆ, SENIOR, ZAIMEK NIEOKREŚLONY, DŁUGA ROSZADA, TWARDY RESET, WÓZ KEMPINGOWY, HALBA, SYRENI ŚPIEW, TRASA WYLOTOWA, LOTNY FINISZ, ARMARIA, DELEGACJA, OCZKO, MODERNA, ZNIECZULENIE, ALIAS INTERNETOWY, KLASA, GOŁĄBEK, RODELA, SKŁADNIK ODŻYWCZY, WYGŁOS ABSOLUTNY, KRAWĘDŹ, TAPETA, BIURO, REJESTRANT, WYPADEK JĄDROWY, AUGUR, RZEŹ, KOMUNIKACYJNOŚĆ, LIPODYSTROFIA, PRASOWANIE, SZOK CENOWY, PORT, ŚRODKI PIENIĘŻNE, WACHTA, RAKI, OKNO, PASJONISTA, KOGUT, PRZENOŚNOŚĆ, SWOISTY ANTYGEN STERCZOWY, RĘCZNOŚĆ, SMUTNI PANOWIE, KREDYT HIPOTECZNY, KOLPOSKOP, ROZSZERZENIE CIAŁA, CHALKOLIT, POŻĄDLIWOŚĆ, OGNISKO, ANALIZA DYSKRYMINACJI, ŚRODEK ZNIECZULAJĄCY MIEJSCOWO, BARWICZKA, GRUBOŚĆ, FORMA ODLEWNICZA, NIEUŻYTECZNOŚĆ, UNIONISTKA, EKSKLAWA, NEK, PRZYCZYNA FORMALNA, WRZASKLIWOŚĆ, MIKROSTRUKTURA, KROWIAK, SŁUP, SZCZAWIOWA, KURACJA SZOKOWA, OBRZĘK, PRZYDANKA, ZŁOTE RUNO, TAMA, KOŁNIERZ SZALOWY, PÓŁCZŁOWIEK, TALIB, CEMENT, RYBA AMFIDROMICZNA, CHOŁODEĆ, GÓRALKI, MULTIPLEKSER, NÓŻ DO CHLEBA, WSPÓŁCZYNNIK BEZPIECZEŃSTWA, WYRAZISTOŚĆ, FRASZKA, GRANITA, SCENKA RODZAJOWA, RETARDACJA, NAPASTNICZKA, ETOLA, ŚRUBA OKRĘTOWA, CYWIL, GAŚNICA ŚNIEGOWA, FELER, BLOKHAUZ, GLORIA, ANORAK, AGATA, ŻÓŁW NOROWY, BAKTERIE METANOGENICZNE, KALANDER, LINGA, BAZIA, HIPOTEKA PRZYMUSOWA, TEOLOGIA APOFATYCZNA, KWADRATURA, RELACJA DWUCZŁONOWA, GOLONKA, MADZIARKA, MITOSPOROWE, PROTOROZAUR, ARGENTYNOZAUR, GOŚĆ, WĄŻ, NIEŚWISZCZUK CZARNOOGONOWY, AMFOLIT, SUMA, KARKÓWKA, BABCIA CIOTECZNA, RATA BALONOWA, PIĘTA ACHILLESA, PIERWSZY PLAN, KUBEK, SILNIK TURBOŚMIGŁOWY, MODULACJA SKROŚNA, TWIERDZENIE LAGRANGE'A, ZNAK KOREKTORSKI, NACZYNIOWE, CARAVAN, KRANIOTOMIA, SZTUKA, WIECHEĆ, JĘCZMIEŃ, KABEL ŚWIATŁOWODOWY, UROCZYSKO, LAMINAT, PUSTA STRUNA, PRZYŚPIESZENIE NORMALNE, DRAMAT SĄDOWY, WYKUPNE, ŻART, AMORTYZACJA DEGRESYWNA, GNÓJ, KORZEŃ, SQUATTER, KAZALNICA, HAFCIARSTWO, ROPA, MIKROSKOP OPTYCZNY, GODZ, PASTISZ, FURGON, ADMIRACJA, PRZEDROST, ZATOR PŁUCNY, ROSYJSKOŚĆ, MANDAT WOLNY, WAGON POCZTOWY, POWSZECHNOŚĆ, BRYTFANKA, DELUWIUM, DEKALKOMANIA, WOLUMTERYCZNOŚĆ, LEJCOWY, NORMALKA, ŚRÓDGŁOS, AZOTAN, DZIWOŻONA, SZPIEG PRZEMYSŁOWY, GLORIA, SOCJOLOGIA OGÓLNA, ?PRĄTNIKOWE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.891 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ŚRODEK PRAWNY, PODGRUPA SZERSZEGO POJĘCIA ŚRODKÓW ZASKARŻENIA, SŁUŻĄCY STRONIE W POSTĘPOWANIU SĄDOWYM LUB ADMINISTRACYJNYM, KTÓREGO CELEM JEST DOPROWADZENIE DO ZMIANY LUB UCHYLENIA ORZECZENIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ŚRODEK PRAWNY, PODGRUPA SZERSZEGO POJĘCIA ŚRODKÓW ZASKARŻENIA, SŁUŻĄCY STRONIE W POSTĘPOWANIU SĄDOWYM LUB ADMINISTRACYJNYM, KTÓREGO CELEM JEST DOPROWADZENIE DO ZMIANY LUB UCHYLENIA ORZECZENIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ŚRODEK ODWOŁAWCZY środek prawny, podgrupa szerszego pojęcia środków zaskarżenia, służący stronie w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, którego celem jest doprowadzenie do zmiany lub uchylenia orzeczenia (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŚRODEK ODWOŁAWCZY
środek prawny, podgrupa szerszego pojęcia środków zaskarżenia, służący stronie w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, którego celem jest doprowadzenie do zmiany lub uchylenia orzeczenia (na 16 lit.).

Oprócz ŚRODEK PRAWNY, PODGRUPA SZERSZEGO POJĘCIA ŚRODKÓW ZASKARŻENIA, SŁUŻĄCY STRONIE W POSTĘPOWANIU SĄDOWYM LUB ADMINISTRACYJNYM, KTÓREGO CELEM JEST DOPROWADZENIE DO ZMIANY LUB UCHYLENIA ORZECZENIA sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - ŚRODEK PRAWNY, PODGRUPA SZERSZEGO POJĘCIA ŚRODKÓW ZASKARŻENIA, SŁUŻĄCY STRONIE W POSTĘPOWANIU SĄDOWYM LUB ADMINISTRACYJNYM, KTÓREGO CELEM JEST DOPROWADZENIE DO ZMIANY LUB UCHYLENIA ORZECZENIA. Dodaj komentarz

2×3 =

Poleć nas znajomym:

x