NAZWA KOŚCIOŁA LUB PARAFII ZE WZGLĘDU NA PATRONA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WEZWANIE to:

nazwa kościoła lub parafii ze względu na patrona (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WEZWANIE

WEZWANIE to:

dokument, którego treść zobowiązuje do czegoś, stanowi nakaz jakiegoś zachowania, np. zapłaty, stawienia się gdzieś (na 8 lit.)WEZWANIE to:

oficjalna odezwa w jakiejś istotnej sprawie (na 8 lit.)WEZWANIE to:

rodzaj apostrofy stanowiącej wprowadzenie do utworu litarackiego, głównie epopei, często zawierającej prośbę do istot nadprzyrodzonych o natchnienie (na 8 lit.)WEZWANIE to:

zawiadomienie kogoś o konieczności przybycia, polecenie mu, żeby przybył (na 8 lit.)WEZWANIE to:

zawiadomienie służb, np. policji, straży pożarnej, pogotowia o konieczności natychmiastowej interwencji (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NAZWA KOŚCIOŁA LUB PARAFII ZE WZGLĘDU NA PATRONA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.746

FARMERKI, BAPTYSTERIUM, OBIEKTYW FOTOGRAFICZNY, OLEJ LNIANY, ALARM SZALUPOWY, DERYWACJA ALTERNACYJNA ILOŚCIOWA, ZNACHOR, REGENERACJA, ROGER, SRAKA, BEZCZUCIE, DEPORTACJA, RYNKA, MARCHWIANE RĘCE, MIESZEK, CZUBEK, JEDNOŚĆ, DOPŁATA PRZEDMIOTOWA, BROŃ JĄDROWA, COLA, PROJEKT ARCHITEKTONICZNY, ŚCIANA, LINIA LOTNICZA, TRANSPOZYCJA, DYSZKANCIK, WARTA, PADYSZACH, VIRGA, RAPPEN, TERMOMETR RNA, ŁZAWNIK, STOŻEK WULKANICZNY, MROZEK, MEZOTRON, POWŁOKA GALWANICZNA, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, HOTENTOTKA, PATYCZAK, PLOTER GRAWERUJĄCY, TARTINKA, BIS, DOZOROWIEC POGRANICZA, DŹWIGNIA FINANSOWA, DZIAŁ WÓD, ADMIRACJA, CAPRICCIO, KORSUŃ, RENKLODA, OPODATKOWANIE, ALERT, MASZYNA TŁOKOWA, HIPOTEZA, TRANSGRESJA, OKULARY, SIECZKA, WISIELCZY HUMOR, IMIONISKO, TARANTULA, TO, KASZA JAGLANA, ANTENA KIERUNKOWA, SZARLOTKA, POKREWIEŃSTWO, AWARIA, ZMAGANIA, WIĄZADŁO, ANEKSJA, PŁOZA, BOSSA NOVA, SŁUŻKA, PRZYBYTEK, RYPS, KASIARZ, CYTODIAGNOSTYKA, DIAFANOSKOPIA, GWAJAK, HIPSOMETRIA, CIĘGNO NAPĘDOWE, RENATA, SKIPASS, AGREGAT KRYSTALICZNY, MIGAWKA CENTRALNA, SATYRIASIS, NIECHLUBNOŚĆ, MOZAIKA, PODRYG, ROZPADLINA, POLOPIRYNA, JAZDA, FAJKA, WODODZIAŁ, CHART ROSYJSKI, PIEPRZ, WĄTPLIWOŚĆ, KOTLET, EPISTOŁA, PODUSZKA POWIETRZNA, DOMY, ZRANIENIE, EKSPLOATACJA, WIR, OBRÓT PIERWOTNY, KONTYNGENT CELNY, PIES DO TOWARZYSTWA, POMERANIA, TEST ATOMOWY, RUCHANKA, CYKL FIGURALNY, WYSTAWCA, MARKIZA, PŁASKOSZ, STAN NADZWYCZAJNY, PODPUŁKOWNIK DYPLOMOWANY, BURZA DZIEJOWA, WIELOPOSTACIOWOŚĆ, OCEMBROWANIE, DEZETA, GUZ NEUROENDOKRYNNY PRZEWODU POKARMOWEGO, PARK MIEJSKI, FILIŻANKA, DENATURACJA BIAŁKA, ADADŻIO, LEUKOTOMIA, TABLICA STEROWNICZA, BOCZEK, FILODENDRON, PŁYTA STOLARSKA, KANONIA, MOLESKIN, MAFIJNOŚĆ, WIĘZIEŃ POLITYCZNY, ATREZJA ODBYTU, BAON, TECZKA, MŁOTECZEK, BABKA, PRZEPAŚĆ, ZRZUT, BARBARYZM, PRZYCZÓŁEK, WIDMO OPTYCZNE, CZOŁÓWKA, PRASA, ODDZIAŁ ZAMKNIĘTY, GALIA, DZIESIĘCIOZŁOTÓWKA, SZTUKA PASYJNA, ROŚLINA ŚWIATŁOLUBNA, OSTATNIE PODRYGI, STRZELEC WYBOROWY, KOTERYJNOŚĆ, LEKARZ, FLAMBIROWANIE, KUDŁACZ, PACHNOTKA UPRAWNA, KRATER, SIATKA, DROGA WOJEWÓDZKA, OPŁATA PROLONGACYJNA, WSZARZ, ETERIA, ROZROST, PRZEDMIOT SPECJALIZACYJNY, SZESNASTY, PUNIJCZYK, ZEBROID, DOLNOPŁAT, MAKRAMA, CZAPKA FRYGIJSKA, GÓRA, ZAIR, STYMULATOR, DESKA SEDESOWA, MACIEJ, LIAZA, FANTOM, ZACIĘCIE, MUZA, ASYNCHRONIZM, MOBBING, GRYPS, BILL, LIMETA, FLANDRIA, ZOOCHORIA, BERGAMOTKA, WYROŚL, PŁATECZEK, TRENER, TARTINKA, IRRADIACJA, MAREK, CYNGIEL, CIEPLARKA, ISKIERNIK OCHRONNY, ZMIENNOGAMA NIEBIESKOGŁOWA, LUSTRO TEKTONICZNE, DOBRA STRONA, HENRYK, NIEDŹWIADEK, EDREDON, KUTER UZBROJONY, PRZEWRÓT, KOREK, KOMPLEKS, MNOŻENIE PRZEZ SKALAR, KOŁPACZEK, MUSZLOWCE, ZDOLNOŚĆ WYTWÓRCZA, APOLLON, OTTO, ZAGRANIE, ANTYKADENCJA, PŁEĆ, TKANINA WEŁNIANA, AZOLLA, OKRZOS, INTERKALACJA, TURYSTYKA SEKSUALNA, DEKLARANT, SYSTEM, ADIANTUM ROZWICHRZONE, WELIN, FIOLET GENCJANOWY, CIĄGNIK SIODŁOWY, NIEWŁAŚCIWOŚĆ, ZAĆMIENIE, POLSKOŚĆ, WULWODYNIA, PARSZYWOŚĆ, BAZAROWICZ, PORTFEL ELEKTRONICZNY, ADALINA, ZNACZENIE, ALFABET MUZYCZNY, BOLA, PIEPRZ RÓŻOWY, POWŚCIĄGLIWOŚĆ, CHINE, TENOR, HYDROBUS, GAMA, RAKIJA, KARTA, GARBNIK, ROSZCZENIE ZWROTNE, ETOLA, ŁEBEK, SIEROTA SPOŁECZNA, BULIONÓWKA, KONOPIANKA, ŚCIĘCIE, WYSZYWANKA, KRĄG KULTUROWY, PERŁA, KSIĘGA METRYKALNA, BULWARÓWKA, KICZ, KOCANKA, WYKUSZ, PANICZĄTKO, NARKOTYK MIĘKKI, EMIGRACJA WEWNĘTRZNA, ROŚLINA ZIELNA, KOREKTOR, TABULA RASA, ALDO, RZUT WOLNY, ŻEBRO, SZACHT, WIGILIA, DUCHOWY OJCIEC, NIEBIOSA, ELDAR, GALARETA, LICHWA, AKSAMITKA, ANTYMONARCHISTA, WYMAGANIA SYSTEMOWE, TALAR, NAKŁAD, KOT, STAL, PLEWA, NIEPOKOJENIE SIĘ, PRZEDMIOT, PRZYSŁÓWEK, KITEL, CZARCIE NASIENIE, KOMA, PASTEL, JASZCZURECZKA, SZCZEPONOGI, ESENCJA, SYPIALKA, KUR, WĄTROBOWIEC, BARCHAN, ŚLIMAK, ?MLEKO W PROSZKU.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.746 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NAZWA KOŚCIOŁA LUB PARAFII ZE WZGLĘDU NA PATRONA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NAZWA KOŚCIOŁA LUB PARAFII ZE WZGLĘDU NA PATRONA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WEZWANIE nazwa kościoła lub parafii ze względu na patrona (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WEZWANIE
nazwa kościoła lub parafii ze względu na patrona (na 8 lit.).

Oprócz NAZWA KOŚCIOŁA LUB PARAFII ZE WZGLĘDU NA PATRONA sprawdź również:

rodzaj tkaniny lub dzianiny podbitej lekką pianką (np. poliuretanową) lub materiał stworzony z kilku warstw impregnowanych tkanin sklejonych jakimś rodzajem żywicy syntetycznej ,
znane warzywo; małe skupione w główki pędy liściowe rośliny nazywanej tak samo ,
nowotwór utworzony z komórek o niskim zróżnicowaniu (niedojrzałych), o budowie znacznie odbiegającej od obrazu prawidłowych tkanek ,
... Diesel, niem. konstruktor ,
forma zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu względem drugiego; zobowiązanie to może przyjąć postać zapisu księgowego lub papieru wartościowego ,
myśliciel zajmujący się filozofią przyrody ,
dyscyplina naukowa, która powstała w drugiej połowie XX wieku na pograniczu ekologii, biologii ewolucyjnej i etologii ,
osoba wydmuchująca bańki ze szkła; pracownik zatrudniony w przemyśle elektrotechnicznym i mineralnym, wykonujący takie zadania ,
żydowski cmentarz ,
budowla inżynieryjna zapewniająca efektywne prowadzenie ognia, walki i obserwacji oraz osłonę wojsk, sprzętu bojowego i urządzeń tyłowych przed środkami rażenia nieprzyjaciela ,
część kwiatu złożona z płatków, mająca chronić słupek i pręciki ,
gloryfikator, człowiek wychwalający kogoś lub coś ,
instrument muzyczny należący do elektrofonów, w którym dźwięk tworzony jest przez układ elektromechaniczny ,
przepis - spisana w krokach procedura wykonania czegoś ,
dwurożna czapka noszona przez władców starożytnej Asyrii, Persji i Frygii ,
w terminologii sportowej określenie bocznej części boiska ,
mocny alkohol spirytusowy (wódka bądź nalewka) wyrabiany tradycyjnymi metodami; tradycja wyrobu okwoity wywodzi się z okresu staropolskiego ,
stan chłopski średni ,
raport, relacja ,
gatunek nurkujący kaczki z czubem na głowie, łowna ,
człowiek niepokorny, nieposłuszny ,
Discoglossus pictus - gatunek płaza bezogonowego z rodziny ropuszkowatych, występujący w zachodzniej części obszaru śródziemnomorskiego, od Malty do Portugalii, i w północno-zachodniej Afryce ,
zakupy przez telefon, internet; sprzedaż wysyłkowa ,
lekki, przyjemny wiatr ,
poważanie, uznanie, poszanowanie ,
sporadyczna wymiana handlowa, rodzaj rynku, który tworzony jest przez rozproszonych uczestników ,
materiał używany do uszczelniania: posiadający odpowiednie właściwości mechaniczne, plastyczne, odporność chemiczną i cieplną ,
sprawa mało ważna ,
tapir malajski, tapir czaprakowy, tapir azjatycki, Tapirus indicus - ssak z rodziny tapirowatych; zamieszkuje Mjanmę, Indochiny oraz Sumatrę ,
okres obejmujący trzy etapy działalności inwestycyjnej: przygotowanie inwestycji, jej wykonanie oraz odbiór

Komentarze - NAZWA KOŚCIOŁA LUB PARAFII ZE WZGLĘDU NA PATRONA. Dodaj komentarz

6-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast