ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY O WZORZE OGÓLNYM R'-S(O)-R (R', R = GRUPA ALKILOWA LUB ARYLOWA) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SULFOTLENEK to:

organiczny związek chemiczny o wzorze ogólnym R'-S(O)-R (R', R = grupa alkilowa lub arylowa) (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY O WZORZE OGÓLNYM R'-S(O)-R (R', R = GRUPA ALKILOWA LUB ARYLOWA)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.586

MAKROKIERUNEK, PRZYLĄDEK, WOLE GUZKOWE TOKSYCZNE, RUCHY DIKTYOGENICZNE, HOMOSFERA, BAZAROWICZ, OBROŃCZYNI, KONFISKATA, KRĄG KAMIENNY, NALEŻNOŚĆ PRZYWOZOWA, WILCZY BILET, EL DORADO, LOKACJA ATELIEROWA, ARCYDZIEŁO, VENLO, KONTENER, ALGEBRA LINIOWA, INTERCEPCJA, PUBLIKACJA, IMMUNIZACJA CZYNNA, JONON, RENKLODA, CZOŁDAR, MIŁOŚĆ FRANCUSKA, FETYSZYZM, OSTEOTOMIA, KRYSZTAŁ PRAWIDŁOWY, CHLOREK LITU, PAJĄCZEK, SZMER, BRUKSELA, CHROMIAN(VI) POTASU, MANIFESTACJA, KUBECZEK, FORMACJA, PÓŁKA SKALNA, ZESPÓŁ ZADANIOWY, SER, BEZIDEOWOŚĆ, OBIEKT WESTCHNIEŃ, CERKIEW, SOSNA GÓRSKA, WELON, NIEZDARSTWO, RAMIENICOWE, DYWESTYCJA, ZAPINKA, KLAMRA KOMPOZYCYJNA, MOŻLIWOŚĆ, PAJAC, ANTENA MIKROPASKOWA, RIKSZA, DZIADOWINA, ARTEFAKT, WSPÓŁKRÓL, SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA, POMYLENIEC, WZÓR JAWNY, KOPROWINA, FORYŚ, CIĘGNO NAPĘDOWE, PIRACTWO, ACETAL, KONFIGUROWANIE, LIŚCIONOGI, KONSTELACJA, SKANER BĘBNOWY, ADWENTYZM, KETOKWAS, PRĄTNIKOWCE, SKÓRNIK, STAROWINA, MOŁDAWSKI, ANSAMBL, RAPORT, FIGÓWKA, PATYCZAK, SOLISTA, ADRES FIZYCZNY, ZWIĄZEK ŁOWIECKI, STEROWANIE ADAPTACYJNE, DZIEWUSZKA, EFEKT BOGACTWA, RAMPA, PODZIEMIE, SIŁACZ, WYDAWNICTWO ZWARTE, DRĄG, KAMIEŃ PÓŁSZLACHETNY, DYNAMIZM, JAŚMIN, JĘZYKI FIŃSKOCZEREMISKIE, ZWIJARKA, BAKTERIE MLEKOWE, FUNKCJA, STACJE ZLEWNE, ROZSZCZEP PODNIEBIENIA, KWAS MLEKOWY, WIGOŃ, KREACJONIZM, PIEŚŃ, CZUBEK, TROP, PAPROTNICA KRÓLEWSKA, ZWIĄZEK TAKTYCZNY, SPŁYW, UKŁAD ADAPTACYJNY, POJAZD SPECJALNY, RACJONALNA IGNORANCJA, KAPOTAŻ, WŁOSY TETYDY, OCHRONA INDYWIDUALNA, NIECHLUJA, KULT LUNARNY, ASYSTENTKA SPOŁECZNA, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, ŻAGIEW, KLER, DZIEWCZYNA LEKKICH OBYCZAJÓW, BRZYDACTWO, WIZYTÓWKA, MŁOTECZEK, DOK, MUFKA, PRZERYWACZ BLOKADY, GŁUPEK, ROBOTA, SPIS POWSZECHNY, ZNAK, ADORACJA, DECYZJA ADMINISTRACYJNA, SKWARKI, MECHANIZM KELVINA-HELMHOLTZA, ODRĘB, TŁUMIK, ARKADA, OKRĘŻNOŚĆ, ŚMIETANKA, ROBOT PRZEMYSŁOWY, POR, KASZKIET, POMOST, PIKIETA, STOPIEŃ ETATOWY, FLASZOWIEC, EMALIA, NIEWYDOLNOŚĆ, PŁUŻEK, TRYSKAWKA PLASTIKOWA, OSKARŻENIE, SURFER, KREW, DESKA KLOZETOWA, RENESANSOWOŚĆ, ADOLF, IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA, KWAS SELENOWY, TREPANACJA, KRZYŻ ŚWIĘTEGO ANDRZEJA, FILAR, AKORD, PATROL, TROL, BAWOLE OKO, JAMRAJ, OPONKA, GRUPA PERMUTACJI, PRZESMYK, KOLUMNA, KOPIA FOTOGRAFICZNA, BELKA, OFIARA ZAKŁADZINOWA, PAWANA, WRÓBEL POLNY, PAS, OBRÓT PIENIĘŻNY, HORDA, FILM SCIENCE-FICTION, KONFESJA, IMIONISKO, KONWERSJA , ANTENA YAGI, AUTSAJDER, STRZAŁ SAMOBÓJCZY, ROBOCIK, LASONOGI, HANDEL NARĘCZNY, STUPOR, ŁAŃCUCH POKARMOWY, SKALISKO, TETRAMER, VADEMECUM, DOWÓD, ZROZUMIAŁOŚĆ, SZAGRYN, KONTUAR, IKONA, ROBOTA GÓRNICZA, KOŁECZEK, FUNT-SIŁA, WIECZNE PIÓRO, DRUK ROZSTRZELONY, MNOŻENIE MACIERZY, PAWĘŻ, ODKOS, MERRIDIAN, SMALEC, BRUMBY, DOLABELLA, KLONOWANIE, ANOMALIA, GNAT, SUBSTANCJA EGZOGENNA, MARKETING INWAZYJNY, TELEWIZJA PRZEMYSŁOWA, PANNICA, FILAR PRZYPOROWY, FOTOTROPIZM DODATNI, ANGLOFOBIA, KULE, KRYTERIUM STEROWANIA, PROFIL, PRZYCHYLNOŚĆ, RELACJA BINARNA, WYZWOLICIEL, CZYNNOŚĆ EGZEKUCYJNA, ZESPÓŁ POWYPADKOWY, KOZŁOWANIE, FURANOKUMARYNA, FRANCISZKANKI, DEKLARACJA, BŁYSK HELOWY, ACETYLENEK, PIESZCZOCH, AMARANT, ANTYKOAGULANT, PRE-PAID, BRYTYJSKOŚĆ, NACZYNIE OZDOBNE, NADBITKA, SYMPATYKOMIMETYK, ŚCIEŻKA, RODZAJ, ORGANIZACJA, WIATR, REHABILITACJA, IZBA, OLEANDER, DYSALTERACJA, MARIBOR, OZONEK, ROZPOZNANIE RÓŻNICOWE, WODOROSÓL, WĄŻ, DZIAŁ, ZESZYT, BIRIANI, INICJATOR, SENTYMENT, AGROGAZ, ŁACINNIK, BENZFETAMINA, BĄK, INSPEKTOR ROZBROJENIOWY, ESCALIVADA, MŁAK, KOSZULKA, REWERENCJA, ROŚLINA ZIELNA, WINO, SIARCZAN(VI) MAGNEZU, CHOREG, POWAGA, DIADEM, KWAS BUTANOWY, PLUJKA, FOTOJONIZACJA, HALA, PRZYMIERZE, SYSTEM KLASY BUSINESS INTELLIGENCE, PUSZYSTOŚĆ, JASKÓŁCZE GNIAZDO, FAJECZKA, ETER, KORNET, KREACJA PIENIĄDZA, CYGAN, GRAPTOLITY, AMBASADOR, BOREK, MAŁPA OGONIASTA, SKRZYDLATE SŁOWO, LICZBA, PIANKA, KARTA TYTUŁOWA, PARTYCYPACJA, KARAWAN POGRZEBOWY, PŁOMIEŃ, KWAS DEOKSYRYBONUKLEINOWY, ?GLIF.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.586 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY O WZORZE OGÓLNYM R'-S(O)-R (R', R = GRUPA ALKILOWA LUB ARYLOWA) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY O WZORZE OGÓLNYM R'-S(O)-R (R', R = GRUPA ALKILOWA LUB ARYLOWA)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SULFOTLENEK organiczny związek chemiczny o wzorze ogólnym R'-S(O)-R (R', R = grupa alkilowa lub arylowa) (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SULFOTLENEK
organiczny związek chemiczny o wzorze ogólnym R'-S(O)-R (R', R = grupa alkilowa lub arylowa) (na 11 lit.).

Oprócz ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY O WZORZE OGÓLNYM R'-S(O)-R (R', R = GRUPA ALKILOWA LUB ARYLOWA) sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY O WZORZE OGÓLNYM R'-S(O)-R (R', R = GRUPA ALKILOWA LUB ARYLOWA). Dodaj komentarz

9+3 =

Poleć nas znajomym:

x