FINANSOWY OBSZAR ZDROWEJ GOSPODARKI PAŃSTWA, KTÓREGO DOCHODY OSIĄGANE Z DZIAŁALNOŚCI NIEZAKAZANEJ PRZEZ PRAWO, SĄ UKRYWANE W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI PRZED ORGANAMI ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ, PODATKOWEJ, CELNEJ ITP - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SZARY RYNEK to:

finansowy obszar zdrowej gospodarki państwa, którego dochody osiągane z działalności niezakazanej przez prawo, są ukrywane w całości lub w części przed organami administracji państwowej, podatkowej, celnej itp (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "FINANSOWY OBSZAR ZDROWEJ GOSPODARKI PAŃSTWA, KTÓREGO DOCHODY OSIĄGANE Z DZIAŁALNOŚCI NIEZAKAZANEJ PRZEZ PRAWO, SĄ UKRYWANE W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI PRZED ORGANAMI ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ, PODATKOWEJ, CELNEJ ITP". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 21.315

ŚCIEŻKA PRZYRODNICZA, PIĘTRO, ORDA, PROBLEM NIEROZSTRZYGALNY, WCIĄGACZ, PISMO NUTOWE, MAKATKA, ŚCIĘCIE, DRACHMA, JAJECZNIK, TWIERDZENIE CANTORA, SAMOLOT WĄSKOKADŁUBOWY, BIOSFERA, ZESPÓŁ HIPERKINETYCZNY, EKSPOZYCJA, PROGRAM ANTYWIRUSOWY, LEK, WAŁ MORENOWY, PALETA, RZECZ, PRĘT, NIESTAŁOŚĆ, DESKA KLOZETOWA, KOLCZATKA, SZAFARZ, ŚMIECISKO, DRENAŻ, KINOTEATR, MIEJSCE, USMAŃ, PODATEK LINIOWY, BAZA, ZIEMIA OBIECANA, WEŁNIAK, TERMIN ZEROWY, OWAD, CZESKI BŁĄD, WŁOSKOWATOŚĆ, FOLIA, KONWIKT, FUTRO, KOMANCZ, TRASA ŚREDNICOWA, NEPER, SMUŻ, KANAŁ, RAKARNIA, EXLIBRIS, ELASTIK, SIEKANIEC, KRWOTOK, ZAKON ŻEBRACZY, SAKS, KALWARIA, ELIPSA, WOJSKO FEDERALNE, ODBOJNIK, ŁATA, AKWEN, ZDANIE, APLIKACJA, KARLIK KUHLA, KOKCYDIOZA, NIELOTNOŚĆ, KOTEW, PLOMBOWIEC, SFIGMOMANOMETR, INDEKS, HARUSPIK, STRZELBA, PLATFORMÓWKA, OBCHÓD, NADWYŻKA HANDLOWA, GARKUCHNIA, EPOKA LITERACKA, DWUKADŁUBOWIEC, WIEDŹMIN, USTNIK, CENA DETALICZNA, APORT, KOSZER, FACSIMILE, SAKRALIZACJA, REGUŁA ALLENA, OKOCENIE SIĘ, ORTALION, NAKRYWKA, MARKIZA, SPAD, RATAJE, ZAKRES REAKCJI, STEREOTYPIA RUCHOWA, RUCH, ZUPA, SZUM, OBIEKT LINIOWY, RESTYTUCJA NATURALNA, OPCJA, MURRINA, CAP, PORCELANA STOŁOWA, ROZRUCH, NACZELNIK PAŃSTWA, NIEPRZEJRZYSTOŚĆ, BORYS, KUSACZ SZARY, WZGÓREK ŁONOWY, BEZPIECZNIK ELEKTRYCZNY, CEMENT, PAŃSTWO PRAWNE, PRZEKAŹNIK, CZAS TRWANIA, BILLBOARD, DOKŁADNOŚĆ, WATERPROOF, KAZARKA CZUBATA, FUNT IRLANDZKI, SKÓRKA, HALSZTUK, CIŚNIENIE KRWI, JACHT ŻAGLOWY, BAŁKAŃSKOŚĆ, PIEPRZ ZIELONY, ARUMUŃSKI, NOŚNOŚĆ, SYGNAŁ, PARÓWKA, KOSZ, COLLAGE, AGRA, WIZA WJAZDOWA, ROZRZUTNIK, WSTĘŻNICE, REWIA MODY, SYGNATARIUSZ, PUNKT WYJŚCIA, PARAFRAZA, SĄD OSTATECZNY, SZTORMTRAP, PANGSZURA INDYJSKA, SEJSMOGRAF, ORKA, FUNKCJA ZDANIOWA, JAMOCHŁON, SARAPUŁ, KRĘPACZKI, ZDOLNOŚĆ POZNAWCZA, POCHWIAK OKAZAŁY, REWIZJA NADZWYCZAJNA, KOLUMBIA, FONDUE, JEZIORO KOSMICZNE, KARAKUŁY, BOZA, ŚWIERK SREBRNY, LEPTOSPIROZA, PLAMISTOŚĆ, MARCHWIAK, CZWÓRNIAK, DOCHÓD OSOBISTY, KASZA GRYCZANA, ALBINOS, ANTYGWAŁTY, KONSTABL, REKOLEKCJE, TORT, PAŃSTWO NIEZAANGAŻOWANE, TAMBURMAJOR, KOMPLEKS SUBDUKCYJNY, PLASTYKA, WSPÓŁKRÓL, ZROST, KORONA, GALETA, PTASZEK, EROZJA WODNA, WIENIEC, AWANGARDA, SFEROLIT, DYL, NOŚNA, ROŚLINA TRUJĄCA, PROFITKA, HIPOTEKA PRZYMUSOWA, KOSZARNIAK, NABAB, ALDEHYD, MOBILE, PODGATUNEK, SKURCZ, BIEGUN, ABLACJA, KOCIOŁEK WIETRZENIOWY, TUBING, ŻEBRO, WSTĘP WOLNY, GENERACJA, ANTYLOPA SARNIA, ZLEWNIA, ZESTAW, SEKS ORALNY, WIETLICA SAMICZA, ALTANNIK OGNISTY, MIENIE ZAMIENNE, MUR, DIECEZJA, SPÓŁGŁOSKA DENTALNA, PODRÓŻ SŁUŻBOWA, LAOTAŃSKI SZCZUR SKALNY, ŁÓJ, AMBASADOR, PRZEBIERANIEC, SOWIECK, TROSKA, DOPŁATA PRZEDMIOTOWA, WYSTĘPOWANIE, PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO ROLNE, SZYFON, NEOLIBERALIZM, RYGIEL, OSOBOWOŚĆ ANALNA, ŚMIECIARZ, BYSTROŚĆ, ŻÓŁW ŻÓŁTOGŁOWY, ISKRA, MISJA STABILIZACYJNA, PRZEMIENNIK AMATORSKI, PRZYSTAŃ MORSKA, STANDING FINANSOWY, ZIMÓWKA, ATRIUM, KOSOWO, WYCIĄG TALERZYKOWY, ZESPÓŁ CHOROBOWY, SUMER, BISEKS, ŁUPINA, OSTROGA PIĘTOWA, WIELKI PORZĄDEK, RZEMIOSŁO, STYGON, LEPSZA POŁOWA, TLENOWODÓR, REPRODUKCJA, REAKCJA WYPROSTNA, WINO DESEROWE, CIĄG, WSPÓŁRZĘDNE GALAKTYCZNE, WIATROWNICA, ANTENA KIERUNKOWA, ROZBUDOWA, DROBNICA, KRAJALNICA, GRZBIET, SERYCYNA, MAPUTO, URODZENIE PRZYSPOSOBIONE, PĘDRAK, TUBA, PLAN ZDJĘCIOWY, FRANCISZKANIE, HACZYKOWIEC BŁYSZCZĄCY, KWASOWOŚĆ, ROZBIORY, BUKIEW, RYNEK NIEFORMALNY, PAJACYK, ZAKUTY ŁEB, OSTATNIA WIECZERZA, KOŁNIERZYK, SER PODPUSZCZKOWY, AZALIA, EWA, ADIDAS, PRZEWÓD SĄDOWY, ZAMEK BŁYSKAWICZNY, KOMORA, PLEWA, STYGMATY, DZIESIĘCIOKROTNOŚĆ, KRETYŃSKOŚĆ, UCHWAŁA ABSOLUTORYJNA, INCYDENT MÓZGOWO-NACZYNIOWY, POLARYZACJA CHROMATYCZNA, IDIOGRAFIZM, PAKIET STYMULACYJNY, JEDNOSTKA TARYFIKACYJNA, MOKASYN HIMALAJSKI, POKÓJ NAUCZYCIELSKI, JAZDA, AZYMUT, GRUSZKA, OCZKO, WIRUS POLIO, KISZKA PODGARDLANA, IRRADIACJA, TOST FRANCUSKI, KOREK, OLEJEK, ?BINDA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 21.315 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

FINANSOWY OBSZAR ZDROWEJ GOSPODARKI PAŃSTWA, KTÓREGO DOCHODY OSIĄGANE Z DZIAŁALNOŚCI NIEZAKAZANEJ PRZEZ PRAWO, SĄ UKRYWANE W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI PRZED ORGANAMI ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ, PODATKOWEJ, CELNEJ ITP się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: FINANSOWY OBSZAR ZDROWEJ GOSPODARKI PAŃSTWA, KTÓREGO DOCHODY OSIĄGANE Z DZIAŁALNOŚCI NIEZAKAZANEJ PRZEZ PRAWO, SĄ UKRYWANE W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI PRZED ORGANAMI ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ, PODATKOWEJ, CELNEJ ITP
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SZARY RYNEK finansowy obszar zdrowej gospodarki państwa, którego dochody osiągane z działalności niezakazanej przez prawo, są ukrywane w całości lub w części przed organami administracji państwowej, podatkowej, celnej itp (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SZARY RYNEK
finansowy obszar zdrowej gospodarki państwa, którego dochody osiągane z działalności niezakazanej przez prawo, są ukrywane w całości lub w części przed organami administracji państwowej, podatkowej, celnej itp (na 10 lit.).

Oprócz FINANSOWY OBSZAR ZDROWEJ GOSPODARKI PAŃSTWA, KTÓREGO DOCHODY OSIĄGANE Z DZIAŁALNOŚCI NIEZAKAZANEJ PRZEZ PRAWO, SĄ UKRYWANE W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI PRZED ORGANAMI ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ, PODATKOWEJ, CELNEJ ITP sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - FINANSOWY OBSZAR ZDROWEJ GOSPODARKI PAŃSTWA, KTÓREGO DOCHODY OSIĄGANE Z DZIAŁALNOŚCI NIEZAKAZANEJ PRZEZ PRAWO, SĄ UKRYWANE W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI PRZED ORGANAMI ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ, PODATKOWEJ, CELNEJ ITP. Dodaj komentarz

5×4 =

Poleć nas znajomym:

x