CZYNNOŚCI PRAWNE PODJĘTE W CELU ODPARCIA LUB ZŁAGODZENIA ZARZUTÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OBRONA to:

czynności prawne podjęte w celu odparcia lub złagodzenia zarzutów (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: OBRONA

OBRONA to:

adwokat lub adwokaci występujący w imieniu oskarżonego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa lub decyzji sądu (na 6 lit.)OBRONA to:

gracz lub grupa graczy, którzy mają za zadanie chronienie pola, bramki, swoich figur na szachownicy, nazwa pozycji gracza w drużynie i na boisku połączona z jego funkcją (na 6 lit.)OBRONA to:

odpieranie ataku, bronienie się, defensywa (na 6 lit.)OBRONA to:

wstawianie się za kimś, odpieranie zarzutów (na 6 lit.)OBRONA to:

to, co stanowi zabezpieczenie przed czymś (na 6 lit.)OBRONA to:

egzamin, jaki należy zdać, aby zakończyć studia I, II lub III stopnia (na 6 lit.)OBRONA to:

w sporcie - chronienie pola, bramki, swoich figur na szachownicy lub specjalna taktyka zagrań w brydżu (na 6 lit.)OBRONA to:

rodzaj działań bojowych, odpieranie ataku przeciwnika (na 6 lit.)OBRONA to:

grupa żołnierzy mających za zadanie odpierać atak (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZYNNOŚCI PRAWNE PODJĘTE W CELU ODPARCIA LUB ZŁAGODZENIA ZARZUTÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.368

RACHUNEK ZDAŃ, RAGLAN, SAMOISTNOŚĆ, TRANSPOZYCJA, SEPTET, SCHADOW, RYZYKO KURSOWE, OPERA, ZACHOWANIE, GALARETA, BAJCA, WAMPIREK, LAWATARZ, KUMOTER, NAMORDNIK, BELKOWANIE, TELEWIZJA PRZEMYSŁOWA, OPERATOR BITOWY, PRĄTNIKOWCE, OBRĄCZKA, LASKA, TYTUŁ, DATOWNIK, KASETKA, MIOTEŁKA, PRZYWÓZ, ZASTRZAŁ, SYLWETA, SŁONIOROŚL, GENIUSZEK, GWIAZDA PODWÓJNA, MILCZĄCA ZGODA, RĘKAWICA, PAKIET STYMULACYJNY, BRUK, SPLOT, MONITORING, MECHANIKA, WIDŁAK, OSŁONA, BROKAT, WIĘZADŁO, TOPENANT, WIELOKROTNOŚĆ, LOG, WYCHÓD, ULTRAMARYNA, LESZCZYNA, RUCH RELIGIJNY, NAGANIACZ, CZARNA MAGIA, SATELITA, DYPTYK, AGATA, DUPOGODZINA, DWUSTUZŁOTÓWKA, PODGŁÓWEK, GŁĄBIK, CZYTNIK, WOLT, WOLNY ZAWÓD, DRUK, OSPA, LB, MUFA, KRAJ, PAŁĄCZEK, NIEWAŻNOŚĆ, CEREMONIAŁ, EKSTRUZJA, PRZENOŚNIK, WARIACJE, WALIDACJA, BARWA DŹWIĘKU, PRZECHÓW, NAPPA, ZYSK, FALA, ROZNOSICIEL, SĄD POLOWY, SIEĆ, PANORA, MARATON, FILTR, STEP, TUBULOPATIA, KULT, SKRZYNIA, UDAWACZ, ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAWODOWA, NIEODZOWNOŚĆ, CYKL METONA, WYWIETRZNIK, KOLOROWOŚĆ, DYSZKANCIK, CIĄGUTKA, NIECZUCIE, SHOPPING, KOLONADA, OPAD, INTERESOWNOŚĆ, LALKARSTWO, SEKULARYZACJA, PIEROGI, HYDROFIT, MCHY LIŚCIASTE, RÓŻNOWICIOWCE, MUSZTARDA SAREPSKA, ŻYWOT, EKSPEDYCJA, MATERIAŁ BIOLOGICZNY, AUTOMAT TELEFONICZNY, DZIANET, MIESZANINA PIORUNUJĄCA, KAUKAZ, NOOB, PLOMBA, ANTYDOGMATYZM, MATNIA, LUTNIA, BUDA, CHMURA KŁĘBIASTA DESZCZOWA, LICHWIARSTWO, LOT ROZPOZNAWCZY, DOBYTEK, SILNOŚĆ, DOBRO SUBSTYTUCYJNE, BROŃ BIOLOGICZNA, POLITYKA PODATKOWA, BOCZNIK, RÓJ, ZARZĄD, CIEMNOŚĆ, AMUR, WELON, NUROGĘŚ, CYGANECZKA, TINGEL, ODBIJACZ, MIRAŻ, MECENAS, DZIESIĘCIOGRÓD, ANTYBIOTYK, LAPARENTOZAUR, LĄDZIENIE, EKOLOGISTYKA, FORYŚ, KET, GÓRNICA, RENTA INWALIDZKA, ŁADUNEK, JAŁOWIEC CHIŃSKI, INTERWIZJA, SZAMBELAN PAPIESKI, DELUWIUM, DROBNICOWIEC, PLAY OFF, PRZENIKLIWOŚĆ, KOLUMNA, PRACE USTAWODAWCZE, KORKOCIĄG, PROCES DECYZYJNY, LASKA MARSZAŁKOWSKA, BIDULA, FILM WOJENNY, WYBRANKA, HETEROATOM, KOMPOTIERA, ROWER, SZEW, ZGŁAD, ZESTAW KINA DOMOWEGO, ŚWIADECTWO DEPOZYTOWE, MERENGA, DZIEŃ OTWARTY, DWUDZIESTOZŁOTÓWKA, IMITATOR, SYMFONIK, GRUPA INTERESU, CHIMICHANGA, STRZYKAWKA, OBIEKTYWNOŚĆ, POZDROWIENIE, KOLEGA PO FACHU, SERENADA, ROZBÓJ, HOMOGENAT, WYDERKA, ROŚLINA ŚWIATŁOLUBNA, RENATA, AUGUR, WINA KWALIFIKOWANA, TEKA, BEFSZTYK, CARL, DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA, IDIOM, INGUSZ, BEZPIECZEŃSTWO JĄDROWE, NANSUK, ZŁOCIENICE, CZAS PRZESZŁY, TEREN ZAKRYTY, PRAŻNIA, AMNEZJA, ASFODEL, ŁAPA, CERATA, DZIUPLA, KOMBAJN, PRZYSTAŃ MORSKA, CENZURA, KOŁKOWNICA, WYZWISKO, SPŁUKIWACZ, SUCHOWIEJ, PHISHING, NARTA WODNA, RELIKWIARZ, ŁUPEK DACHOWY, PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE, ŻEBRO, INDUKTOR, KONWENCJA, AKTYWISTA, ZAMEK, SIORKA, SKOPEK, LIDER, SZCZEP, TYP DZIKI, FAŁSZYWY TROP, VOTUM, KONSOLETA, WARTA, OPENER, CHOROBA DZIEDZICZNA, MAJORAT, KLER, ONEIRONAUTA, GRZYB PASOŻYTNICZY, APANAŻE, ATRYBUCJA STABILNA, SPAMIK, ODDZIAŁ RAJDOWY, PRZECHOWALNICTWO, KALWARIA, KRATKA WENTYLACYJNA, FILIGRAN, PŁACA, DIABELSKOŚĆ, BACKGROUND, CUDOTWÓRCZYNI, CZYR, PRZECIWNIK, , GRZYB NADRZEWNY, DIABEŁEK, GERMAŃSKOŚĆ, KOSTKA, PROCES ODWRACALNY, TRYTON, TRESER, KRYJÓWKA, SIEĆ KOLEJOWA, BIAŁA BIERKA, WŁASNOŚĆ PRZEMYSŁOWA, BULAJ, PRZYJEMNOŚĆ, PŁOMIEŃ WYLOTOWY, PANEL ADMINISTRACYJNY, DEMONSTRACJA, GOLF, AOJDA, PREDYSPOZYCYJNOŚĆ, DZIEWIĄTKA, MAJONEZ, MNOŻENIE MACIERZY, OFICER FLAGOWY, PAPIRUS, CYNIA, PIANKA, OKO OPATRZNOŚCI, ORION, KOZAK, JĘZYK POMOCNICZY, SERIA, SELEKTYWNY MODULATOR RECEPTORA ESTROGENOWEGO, SKRZYPOWE, RYCERZYK, OKRUTNOŚĆ, SAKWA, AKCENT, KONDOMINIUM, TRESURA, KSIĘGA METRYKALNA, BEZWSTYDNOŚĆ, BĄBEL, CURLING, ?KŁAK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.368 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZYNNOŚCI PRAWNE PODJĘTE W CELU ODPARCIA LUB ZŁAGODZENIA ZARZUTÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZYNNOŚCI PRAWNE PODJĘTE W CELU ODPARCIA LUB ZŁAGODZENIA ZARZUTÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OBRONA czynności prawne podjęte w celu odparcia lub złagodzenia zarzutów (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OBRONA
czynności prawne podjęte w celu odparcia lub złagodzenia zarzutów (na 6 lit.).

Oprócz CZYNNOŚCI PRAWNE PODJĘTE W CELU ODPARCIA LUB ZŁAGODZENIA ZARZUTÓW sprawdź również:

lekkie damskie nakrycie wierzchnie, lekki sweterek bez zapięcia z przodu ,
myto pomierne ,
wąski, długi kształt, pasek ,
przyrząd pomiarowy oparty na zjawisku interferencji fal, w którym źródłem światła jest laser ,
Cinclosoma alisteri - gatunek ptaka z rodziny trzaskaczy (Psophodidae) ,
wesoła pieśń biesiadna, rozpowszechniona w Polsce w XVIII w ,
herba perennis - roślina zielna żyjąca dłużej niż dwa lata i zwykle wielokrotnie w tym czasie wydająca nasiona bądź zarodniki (wyjątkiem są zakwitające raz hapaksanty) ,
jednostka wyporności, inaczej tona angielska, równa 2240 funtów brytyjskich (1016,05 kg) ,
w matematyce: zbiór otwarty i spójny ,
muzyka, do której tańczy się slow-foxa ,
postępujące włóknienie miąższu wątroby, niszczące strukturę narządu ,
przyrząd do prania; drewniane narzędzie do wybijania bielizny podczas prania ,
pieje w zagrodzie (daw.) ,
karty do wróżenia ,
powierzchnia ściany budynku widoczna na zewnątrz ,
zasadnicza część tułowia ,
materiał, zwykle tkanina tkanina ,
Cyclemys dentata - gatunek gada z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w południowo-wschodniej Azji ,
osoba pobierająca rentę, zwykle z powodu niezdolności do pracy ,
FARSZ ,
HEFEI ,
Geum bulgaricum - gatunek rośliny z rodziny różowatych ,
ruchliwe glony żyjące wewnątrz warstwy mułu ,
miejsce, z którego wypływa w naturze ciek wodny ,
drapanie płyty winylowej igłą znajdującą się w gramofonie konsoli DJ-a, powodujące dźwięk wykorzystywany najczęściej w nagraniach muzyki z gatunku hip-hop oraz tanecznej muzyki elektronicznej, ale też w takich gatunkach jak metal ,
znana z zakładów Zeissa ,
zminiaturyzowany dokument fotograficzny ,
zwyczajowa nazwa zabiegu leczniczy z użyciem borowiny - nieodwodnionego torfu leczniczego ,
kaucja, zastaw pieniężny ,
śmielszy adorator, który aspiruje do małżeństwa

Komentarze - CZYNNOŚCI PRAWNE PODJĘTE W CELU ODPARCIA LUB ZŁAGODZENIA ZARZUTÓW. Dodaj komentarz

1×5 =

Poleć nas znajomym:

x