MIĘSIEŃ NAPINACZ PODNIEBIENIA MIĘKKIEGO, ŁAC. MUSCULUS TENSOR VELI PALATINI — PARZYSTY MIĘSIEŃ POPRZECZNIE PRĄŻKOWANY BIORĄCY UDZIAŁ W CZYNNOŚCI PODNIEBIENIA MIĘKKIEGO I TRĄBKI SŁUCHOWEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NAPINACZ to:

mięsień napinacz podniebienia miękkiego, łac. musculus tensor veli palatini — parzysty mięsień poprzecznie prążkowany biorący udział w czynności podniebienia miękkiego i trąbki słuchowej (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: NAPINACZ

NAPINACZ to:

mięsień napinacz błony bębenkowej, łac. musculus tensor tympani - mięsień poprzecznie prążkowany występujący w uchu środkowym (na 8 lit.)NAPINACZ to:

mięsień napinacz powięzi szerokiej, łac. Musculus tensor fasciae latae - mięsień znajdujący się na kończynie dolnej, zaliczany do grupy tylnej mięśni obręczy kończyny dolnej; jego głównym zadaniem jest napinanie pasma biodrowo-piszczelowego, przez co stabilizuje wyprostowany staw kolanowy (na 8 lit.)NAPINACZ to:

służy do naciągania paska klinowego (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MIĘSIEŃ NAPINACZ PODNIEBIENIA MIĘKKIEGO, ŁAC. MUSCULUS TENSOR VELI PALATINI — PARZYSTY MIĘSIEŃ POPRZECZNIE PRĄŻKOWANY BIORĄCY UDZIAŁ W CZYNNOŚCI PODNIEBIENIA MIĘKKIEGO I TRĄBKI SŁUCHOWEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 721

DEMOBILIZACJA, METRYKA, SPÓŁGŁOSKA WELARNA, FACH, IMMUNOGLOBINA A, LINIE BEAU, INTERESARIUSZ, POMOCNIK, KAMERALNOŚĆ, WYROSTEK POPRZECZNY, ZESTAWIENIE, UCZESTNIK, REJESTR, AKT NOTARIALNY, DZIEŃ OTWARTY, WYPRAWA, CYMBAŁY, TRAWERS, DESANT, TROPONINA, OBRZĘD, CYCEK, START, SAMOWOLKA, RUCH RELIGIJNY, ENTODERMA, RUTYNA, BŁONA PODSTAWOWA, IMMUNOTERAPIA, FIRMÓWKA, BUCHALTERIA, GWAŁT, WOLNY SŁUCHACZ, DUPOGODZINA, CHOROBA HALLERVORDENA-SPATZA, NOSOWOŚĆ ASYNCHRONICZNA, BUCHTA, JUTLAND, LIBERUM VETO, NIEGRZECZNOŚĆ, SPÓŁGŁOSKA CISZĄCA, BALANGOWICZ, PARTYCYPACJA, JĘZYK, SIMETIKON, POSTĘPOWANIE KARNE, WSPÓŁUDZIAŁ, MIĘSIEŃ CZWOROBOCZNY, NERW CZASZKOWY, PIKIETA, TAKSA NOTARIALNA, SPIS, MIĘSIEŃ BRZUCHATY, PŁASKLA, OKRĘŻNICA POPRZECZNA, PRZEDMIOT, ZGŁAD, INTEGRACJA SENSORYCZNA, CYBERNETYZACJA, MIĘSIEŃ KOLCOWY, IMMUNOGLOBINA G, NOSEK, ELABORACJA, NARZĄD JACOBSONA, GARIBALDCZYK, ŁACIŃSKI, RING, GRUSZE ZACHODNIE, FAŁD GŁOSOWY, RACHUNKOWOŚĆ, KARDIOTOKOGRAF, AMINOTRANSFERAZA ALANINOWA, WSTRZĄS MÓZGU, KOMÓRKA PIRAMIDOWA, PRZEPONA BRZUSZNA, LOTERIA PROMOCYJNA, GRUSZE WSCHODNIOAZJATYCKIE, UDZIAŁ, ANTRYKOT, TUBULOPATIA, NAPRĘŻACZ, BELL, WŁÓKNIAK TWARDY, ZARZĄDCA KOMPENSACJI, ACALVARIA, TROPONIMIA, TERAPIA RODZIN, NAŁÓG, LICENCJA, UDZIAŁ, MIĘSIEŃ TRÓJGŁOWY, BACHANT, BARBARZYŃSKOŚĆ, NADAKTYWNOŚĆ, NEOGNATYCZNE, POPRZECZNICA, PROFESJA, ŁACINA, TERAPIA ZAJĘCIOWA, ŻWACZ, NERW ODWODZĄCY, BOCZNICA KOLEJOWA, APORT RZECZOWY, WSPÓŁDECYZJA, AKCES, FISZBIN, POŚWIĘCENIE, POPRZECZKA, GRUSZE ZACHODNIOAZJATYCKIE, TENSOR METRYCZNY, TEMACIK, OGON KOŃSKI, WSPÓŁTWÓRCZYNI, INSTRUMENT, NIECENZURALNOŚĆ, CZAS WOLNY, HARMONOGRAM, SAMOGŁOSKA OTWARTA, AMINOTRANSFERAZA ASPARAGINIANOWA, DZIAŁANIE, GDERLIWOŚĆ, KSIĘSTWO, PLAYER, CIĘŻKOŚĆ, EKWILIBRYSTYKA, AKCES, OSTROŚĆ, MAGIZM, MIĘSIEŃ RÓWNOLEGŁOBOCZNY, PIANKA, NADNERCZE, SENSOMOTORYKA, SKŁAD GATUNKOWY, ZALESZCZOTEK KSIĄŻKOWY, MIĘSIEŃ ZĘBATY PRZEDNI, OSINA, SOBIEPAŃSTWO, BEZPOWROTNOŚĆ, KALENDARZ WYBORCZY, JEDNOKROTNOŚĆ, GRUSZE AZJATYCKIE, PIERŚ, RYTUAŁ, PIĘCIOBOISTKA NOWOCZESNA, SPRZĘT, POTENCJA, PROSTOWNIK PROMIENIOWY, STRONA CZYNNA, PASSIVUM, TYSIĘCZNIK, KAMPANIA, KOMPILACJA, ROBOT KUCHENNY, MAGNETYK, TRĄDZIK MŁODZIEŃCZY, RUCH SAMORZĄDOWY, CZERWONE MIĘSO, WSPÓŁROZMÓWCA, LITURGIA, INHIBICJA, ZDANIE BEZPODMIOTOWE, WIEK ZGODY, LITUUS, UJŚCIE GARDŁOWE, TERATOGEN, MIAZGA, ROLA, ROŻEK, WANNA, UCHO ZEWNĘTRZNE, KRYZA, WESTWERK, NERWIZM, NAPINACZ, NEURON LUSTRZANY, TENSOR MOMENTU BEZWŁADNOŚCI, KOMÓRKA PIRAMIDALNA, MIĘSIEŃ PŁATOWATY, INERT, ELIER, MATATAN, OBRZĄDEK, KOMBATANT, ZAIMEK WZAJEMNIE ZWROTNY, ZESPÓŁ, PEŁNOMOCNICTWO PROCESOWE, ZLEW, PRIORYTET, RÓWNANIE NERNSTA, LIZOSOMALNA KWAŚNA LIPAZA, CZYNNOŚĆ AUTONOMICZNA, OSINA, NIESPOKOJNOŚĆ, KOLEJKA, OBŁÓG, NARRATOR PIERWSZOOSOBOWY, ZAĆMA PRZEJRZAŁA, NOSOWOŚĆ SYNCHRONICZNA, ROZSZCZEP PODNIEBIENIA MIĘKKIEGO, SENSOWNOŚĆ, CZYNNOŚĆ SKURCZOWA SERCA, CYTOKINA, TEMPO, TUALETA, WENA, NIERÓWNOCZESNOŚĆ, WIELOSTOPNIOWOŚĆ, NACIĄG, SZTAFETA POŻARNICZA, ODŻYWIANIE, DEPRESJA CYKLICZNA, WYMOWA ASYNCHRONICZNA, CZAS, UMOWA ZLECENIE, LEE, ZRĘCZNOŚĆ, OŚ ŚWIATA, ŁUK BRWIOWY, GŁOSKA PREPALATALNA, NAGANIACZ, PREKLUZJA, TERMIN PREKLUZYJNY, SYSTEM ORGANÓW, MIĘSIEŃ PŁASZCZKOWATY, OBSŁUGIWANIE, IGG, PERSEWERACJA, KONWERSJA, MIĘSIEŃ POCHYŁY, MIODALEK PRĄŻKOWANY, SYMETYKON, PRZECHOWALNICTWO, ŁOWCZYNI, ANTAGONISTA, WSPÓŁGRACZ, KLAKSON RĘCZNY, FIZJOLOGIA, MIĘSIEŃ POŚLADKOWY MAŁY, NIEZDYSCYPLINOWANIE, AFROTROGON PRĄŻKOWANY, MIĘSIEŃ ŻWACZOWY, RYTUAŁ, NIRWANA REZONANSOWA, ODSAPKA, MANIFESTACJA, PRZYSPOSOBIENIE, MIĘSIEŃ BRODAWKOWATY, MIĘSIEŃ STAWOWY KOLANA, UMOWA ZLECENIA, DYSKURSYWNOŚĆ, IMIESŁÓW PRZYSŁÓWKOWY, UDZIAŁ, FAJKA, OBSERWACJA, PRZYGOTOWANIE, MONITOR, INWESTYCJA, PRZYRZĄD, KALEKA, KARDYNAŁ, MENTALIZACJA, PODMIOT CZYNNOŚCI TWÓRCZYCH, PARK, MIĘSIEŃ WDECHOWY, MIĘSIEŃ KRAWIECKI, NANOŚNIK, PASER, ROZBIEG, CZYNNOŚCI WYJAŚNIAJĄCE, BOT, DAMAST SKUWANY, PODKŁAD KOLEJOWY, NACZYNIE, POSTERUNEK ODGAŁĘŹNY, PRZYWODZICIEL, SPÓŁGŁOSKA PALATALNA, REHABILITACJA, SPRAWNOŚĆ, CECHA CZYNNOŚCI, PAMIĘĆ NIEDEKLARATYWNA, ASYNCHRONIZM, NIEOBYCZAJNOŚĆ, MOTOCROSSOWIEC, KORNET, KWALIFIKACJA, ELEATYZM, ZWIERACZ, MIODACZEK PRĄŻKOWANY, DEMOBILIZACJA, KOMŻA, KOŁNIERZYK, WARTOŚĆ RYNKOWA, POTENCJA, ELEAR, ROBOTA, LANCET, ŁKANIE, SPÓŁGŁOSKA TWARDA, SET, ?UKŁAD RĄBKOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 721 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MIĘSIEŃ NAPINACZ PODNIEBIENIA MIĘKKIEGO, ŁAC. MUSCULUS TENSOR VELI PALATINI — PARZYSTY MIĘSIEŃ POPRZECZNIE PRĄŻKOWANY BIORĄCY UDZIAŁ W CZYNNOŚCI PODNIEBIENIA MIĘKKIEGO I TRĄBKI SŁUCHOWEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MIĘSIEŃ NAPINACZ PODNIEBIENIA MIĘKKIEGO, ŁAC. MUSCULUS TENSOR VELI PALATINI — PARZYSTY MIĘSIEŃ POPRZECZNIE PRĄŻKOWANY BIORĄCY UDZIAŁ W CZYNNOŚCI PODNIEBIENIA MIĘKKIEGO I TRĄBKI SŁUCHOWEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NAPINACZ mięsień napinacz podniebienia miękkiego, łac. musculus tensor veli palatini — parzysty mięsień poprzecznie prążkowany biorący udział w czynności podniebienia miękkiego i trąbki słuchowej (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NAPINACZ
mięsień napinacz podniebienia miękkiego, łac. musculus tensor veli palatini — parzysty mięsień poprzecznie prążkowany biorący udział w czynności podniebienia miękkiego i trąbki słuchowej (na 8 lit.).

Oprócz MIĘSIEŃ NAPINACZ PODNIEBIENIA MIĘKKIEGO, ŁAC. MUSCULUS TENSOR VELI PALATINI — PARZYSTY MIĘSIEŃ POPRZECZNIE PRĄŻKOWANY BIORĄCY UDZIAŁ W CZYNNOŚCI PODNIEBIENIA MIĘKKIEGO I TRĄBKI SŁUCHOWEJ sprawdź również:

roślina motylkowa strączkowa ,
zawód pomocniczy uprawniający do świadczenia pomocy medycznej chorym ,
zdrobniale: rękaw - element odzieży, który jest zaprojektowany po to, by otaczać rękę ,
punkt centralny ,
ogół adwokatów i aplikantów adwokackich, mających siedzibę na terenie izby, której zasięg terytorialny określa Naczelna Rada Adwokacka, biorąc pod uwagę głównie podział terytorialny administracji sądowej ,
ur. w 1921 r. ekonomista amerykański; ekonomia dobrobytu, nagroda Nobla ,
rodzaj wełnianej tkaniny ubraniowej średniej grubości, dla której charakterystyczne jest to, że ma prążki ,
jedna z godzin kanonicznych chrześcijańskiej modlitwy liturgicznej tj. liturgii godzin ,
połączenie kilku elementów konstrukcyjnych zbiegających się w jednym miejscu ,
peptydowy hormon składający się z 28 reszt aminokwasowych; u człowieka produkowany w jelitach (komórki D1), trzustce i niektórych strukturach mózgu ,
sklepione podziemie kościoła przeznaczone do składania relikwii i chowania zmarłych dostojników a takie do odprawiania żałobnych nabożeństw ,
mieszkanka Rumunii, kobieta pochodzenia rumuńskiego ,
rodzaj myślistwa, głównie w Ameryce Północnej ,
szkolny, kończy się w czerwcu ,
nazwa czereśni zastąpiona z czasem przez obecną - wyraz pochodzenia wschodniosłowiańskiego ,
monotypowa rodzina ptaków z rzędu wróblowych (Passeriformes), wcześniej klasyfikowana w randze podrodziny Buphaginae w rodzinie szpaków (Sturnidae) ,
kalendarz zawierający m.in. infromacje z różnych dziedzin życia, porady, drobne utwory literackie ,
to, że coś jest spójne, tworzy logiczną, zgodną całość ,
program przeznaczony do wykonywania czynności w zastępstwie człowieka ,
dawniej: sypialnia ,
język semicki z południowej gałęzi języków etiopskich, którym posługuje się około 11 tys. osób ,
krótkotrwałe przepięcie wewnętrzne związane z załączaniem i wyłączaniem obwodów elektrycznych ,
Ligabueino - rodzaj dinozaura z grupy ceratozaurów; żył w okresie wczesnej kredy na terenach Ameryki Południowej, osiągał około 70 centymetrów długości ciała i 30 centymetrów wysokości ,
... Stanek, piosenkarka ,
łącznik działający w próżni technicznej ,
krótkonos brązowy, Isoodon obesulus - gatunek ssaka z rodziny jamrajowatych, zamieszkujący Półwysep Jork, Nową Południową Walię, Wiktorię, Wyspę Kangura, Australię Zachodnią i Tasmanię; w Australii z powodu niszczenia przez człowieka jego środowiska występuje wyspowo, jednak w dogodnych warunkach pospolity ,
w średniowieczu: pulpit służący do pisania ,
kontrkultura kontestacyjna II połowy lat 60. i początku lat 70. XX wieku proklamująca bunt młodych przeciwko światu dorosłych i jego instytucjom ,
wodny roztwór izotoniczny zawierający chlorek sodu o stężeniu: 0,9% dla zwierząt stałocieplnych i 0,6% dla zwierząt zmiennocieplnych ,
człowiek, który zna język esperanto, specjalizuje się w nim

Komentarze - MIĘSIEŃ NAPINACZ PODNIEBIENIA MIĘKKIEGO, ŁAC. MUSCULUS TENSOR VELI PALATINI — PARZYSTY MIĘSIEŃ POPRZECZNIE PRĄŻKOWANY BIORĄCY UDZIAŁ W CZYNNOŚCI PODNIEBIENIA MIĘKKIEGO I TRĄBKI SŁUCHOWEJ. Dodaj komentarz

5×6 =

Poleć nas znajomym:

x