CECHA KOGOŚ (CZŁOWIEKA, ZWIERZĘCIA), KTO JEST FIZYCZNIE SPRAWNY, ZDOLNY DO WYKONANIA CZYNNOŚCI, KTÓRA WYMAGA DOBREJ KONDYCJI I WYĆWICZENIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SPRAWNOŚĆ to:

cecha kogoś (człowieka, zwierzęcia), kto jest fizycznie sprawny, zdolny do wykonania czynności, która wymaga dobrej kondycji i wyćwiczenia (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SPRAWNOŚĆ

SPRAWNOŚĆ to:

cecha objawiająca się w działaniu, gdy coś robione jest sprawnie, umiejętnie (na 9 lit.)SPRAWNOŚĆ to:

to, czy organizm lub organ są sprawne (na 9 lit.)SPRAWNOŚĆ to:

w etyce: dyspozycja dobrego działania (termin użyty po raz pierwszy przez Arystotelesa) (na 9 lit.)SPRAWNOŚĆ to:

cecha czynności, działania, procesu: to, że coś jest dobrze i sprawnie realizowane, kolejne etapy następują we właściwej kolejności, od razu po sobie i zdają się prowadzić ku zamierzonemu celowi (na 9 lit.)SPRAWNOŚĆ to:

jakaś zdefiniowana umiejętność (na 9 lit.)SPRAWNOŚĆ to:

skalarna bezwymiarowa wielkość fizyczna określająca, w jakim stopniu urządzenie, organizm lub proces przekształca energię występującą w jednej postaci w energię w innej postaci, stosunek wartości wielkości wydawanej przez układ do wartości tej samej wielkości dostarczanej do tego samego układu (na 9 lit.)SPRAWNOŚĆ to:

dobry stan, fakt, że jakieś urządzenie działa, jest na chodzie (na 9 lit.)SPRAWNOŚĆ to:

określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) (na 9 lit.)SPRAWNOŚĆ to:

odznaka harcerska symbolizująca fakt, że dany harcerz wykonał określone zadania i posiadł niezbędne umiejętności (na 9 lit.)SPRAWNOŚĆ to:

cecha czynności, które są sprawnie (zręcznie, umiejętnie, bez trudu) wykonywane (na 9 lit.)SPRAWNOŚĆ to:

cecha człowieka, który potrafi coś dobrze, sprawnie zrobić (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CECHA KOGOŚ (CZŁOWIEKA, ZWIERZĘCIA), KTO JEST FIZYCZNIE SPRAWNY, ZDOLNY DO WYKONANIA CZYNNOŚCI, KTÓRA WYMAGA DOBREJ KONDYCJI I WYĆWICZENIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 11.757

NAUKA INTERDYSCYPLINARNA, SZCZENIACTWO, GENIALNOŚĆ, PROSIAK, WALEC ELIPTYCZNY, TOTEM, CO, ZOBOJĘTNIENIE UCZUCIOWE, ŁÓDŹ LATAJĄCA, SPORTÓWKA, LOTNOŚĆ, GOLAS, KANAŁ, ROŚLINA CIENIOZNOŚNA, PODOBNOŚĆ, ŚLAD, EKSTREMISTYCZNOŚĆ, AGENT CELNY, TOWARZYSZKA NIEDOLI, SUBTELNOŚĆ, UMOWA MIĘDZYNARODOWA, FORMA PÓŁTORALINIOWA, PARZYSTOŚĆ, WYŁAWIACZ TALENTÓW, SAMOSIA, RADIOGRAFIA, KONTENER, PLASTYCZNOŚĆ, OPONA RADIALNA, POTĘGA, KARCZMA, ODKRYCIE, ROZWAŻNOŚĆ, KALKA TECHNICZNA, CECHA LOGARYTMU, NAPAD, ZDROWAŚKA, ZAUROPTERYGI, EDYKUŁA, EGZOSZKIELET, AUTOTEMATYCZNOŚĆ, POLEWKA, PÓŁDZIEWICA, DIAZ, ORĘDOWNIK, MARTWIAK, WDZIĘK, PRAWO PUBLICZNE, ZABAWIACZ, RELING, KULTURA CYKLADZKA, MANELE, SIATKÓWKA PLAŻOWA, WPŁYWOWOŚĆ, GĘSTOŚĆ, PSYCHOLOGIA KOGNITYWNA, INŻYNIERIA ONTOLOGICZNA, MADREPORA, WYŻSZE NACZELNE, WIĘZIEŃ, ABORTERKA, MONIT, KREDYT KONSORCJALNY, HANDICAP, HIPOSTYL, GUGLE, PUNKT NIECIĄGŁOŚCI, ODLEGŁOŚĆ, TOPOLOGIA SZYNOWA, OGNIWO SREBROWO-CYNKOWE, ZGAGA, LODY, SCHRON PRZECIWLOTNICZY, ELEMENT, BROWARNIA, NORNIK BURY, ARABSKI, WŁADCZOŚĆ, PLOTER SOLWENTOWY, STOŻEK, SERBSKOŚĆ, CENTRALA, PIASZCZYSTOŚĆ, GNUŚNOŚĆ, WIELOBARWNOŚĆ, GRAF SKIEROWANY, SĄD I INSTANCJI, PORÓD POŚLADKOWY, WIELORÓDKA, CHŁOPSKI FILOZOF, ZLEW, ŁONO, PLANETA OCEANICZNA, BEZSZELESTNOŚĆ, DUPERELA, SPORT, PEDAGOG SPECJALNY, BROŃ SAMOPOWTARZALNA, ZGORZKNIAŁOŚĆ, WIELORASOWOŚĆ, KURATORKA, FILTR GĄBKOWY, CZYTELNICZKA, OPRACOWANIE, PARAMETR, ROZRZUTNIK, OWAL, AUTOPARODIA, GANASZOWANIE, INTERESOWNOŚĆ, ŁOŻYSKO GAZOWE, TUBOWY, METODA PERKALA, ERYTROZUCH, ANGLISTKA, HIENA CMENTARNA, KOTERIA, SZACHULEC, PRZEBIERANIEC, WALKA, PRAWO RYNKÓW, ZWIERZĘ, GEJOSTWO, KOMUNIKATYWNOŚĆ, MANIPULACYJNOŚĆ, TRWAŁOŚĆ, ONTOLOGIZM, ZESTAWIK, UPÓR, ŚWIATŁA DROGOWE, UZDRAWIACZ, NIEZRĘCZNOŚĆ, UTYLITARYZM, FIGIEL, NIECHLUJNOŚĆ, BEZBRZEŻNOŚĆ, GAZA, DUCHOWY OJCIEC, NIEGRZECZNOŚĆ, EKLEKTYCZNOŚĆ, ZBOCZENIEC, POLSKOŚĆ, PULPIT, OZNAJMIENIE, OPIJUS, CIAPOWATOŚĆ, ŚRODEK ODWOŁAWCZY, MÓZGOWNICA, KONIEC ŚWIATA, JELEŃ AKSIS, NIECELOWOŚĆ, SOLILOKWIUM, TROSKA, OSĄDZICIEL, PATETYCZNOŚĆ, KOŁO, NOWICJUSZ, BAZYLISZEK, PRZEPIS PRZEJŚCIOWY, ZRZĘDNOŚĆ, NAŚLADOWANIE, ZWIĄZKOWIEC, ŁAPA, CZĄSTKA CIĘŻKA, AUTONOMICZNOŚĆ, TUZ, MIĘSO, ARTYSTA, SAMODZIERŻAWCA, WZORZEC, ZMĘCZENIE INDUSTRIALNE, KOMONICZNIK SKRZYDLATOSTRĄCZKOWY, ATYPOWOŚĆ, ZALEŻNOŚĆ, PAPA MOBILE, OLIMPIADA, PUDDING, WYCUG, FUNKCJA PRZESTĘPNA, KREMOWOŚĆ, POZYCJA, MAMA, WAGABUNDA, DRAMAT PSYCHOLOGICZNY, MIĘSISTOŚĆ, PACAN, MINIALBUM, KASZANA, GOLEM, KŁAMCA LUSTRACYJNY, CZYN SPOŁECZNY, JĘZYK ARABSKI, SERIA, KATASTER, ZAPYCHACZ, KŁĘBCZAK, TEORIA RACJONALNYCH OCZEKIWAŃ, KONSTRUKTYWNOŚĆ, WPŁATA, PINGWIN RÓWNIKOWY, ANGORYZM, KALIPSO, PRZENIKLIWOŚĆ, PODNOSKA, DOSTĘPNOŚĆ, PISMO OKÓLNE, WEKTOR JEDNOSTKOWY, BURŻUJ, GORĄCZKA REUMATYCZNA, SOLANKA, WAĆPANNA, JEDNOLATEK, TAMARYNDA, NAPĘD, ŁOŻYSKO WŁOŚNICZKOWATE, KOSTKA, DOROSŁOŚĆ, POTRZEBA, ETAPOWOŚĆ, DWA SŁOWA, ODCZYNIACZ, BALDWIN, STATYSTA, PAGI, PŁOCHLIWOŚĆ, SKRYTOBÓJSTWO, POJEMNOŚĆ ADSORPCYJNA, GALWANOTERAPIA, SZKARADA, PROBLEM BAZYLEJSKI, SAMOGŁOSKA NISKA, ZAPYLENIE, BRYJKA, SZABLONIK, ABISAL, ZŁOTOŚCI, PAPROTNIK KOLCZYSTY, NIEPRZENIKLIWOŚĆ, OŚWIECENIOWIEC, DEFENSYWNOŚĆ, KONTYNUATOR, COPYPASTA, ASOCJALNOŚĆ, OSZCZĘDNOŚĆ, LĘG, PRZEWODNICA, PODATEK EKOLOGICZNY, TYBETAŃCZYK, WESTERN, ŁADA, OCENIACZ, MADRASA, WIGOR, GRZYB ZAJĘCZY, EUROCENT, ŻYWICIELKA, HARTOWNOŚĆ, KORZEŃ, STAROINDYJSKI, WIEŻOWIEC, BRUTAL, KŁĄB, ZABORCA, ROZCIEŃCZALNIK, PODWIELOKROTNOŚĆ, ŻYWOTNOŚĆ, ŻÓŁW CHIŃSKI, CZUPURNOŚĆ, PARTER OGRODOWY, GŁUSZYCA, PRZĘDNOŚĆ, MORDA, SZKODNIK, RZECZ RUCHOMA, WYSŁANNICA, LALA, OBSESJONATKA, GRUBIANIN, KURTYZANA, INERCJALNOŚĆ, ROMANS, PUSTY DŹWIĘK, FILM FANTASTYCZNONAUKOWY, SPEKTROMETRIA MASOWA, JĘZYK, RYCZAŁT, WIEK ZGODY, KOMŻA, LAMINAT, FILM SZPIEGOWSKI, ROZDZIAŁEK, ZBROJA BIAŁA, ZMARTWIENIE, BURDON, OPERA, ZMIANA PATOLOGICZNA, KOMEDIANT, EGOCENTRYZM, ŁĄCZNIK WNĘTRZOWY, ?KĄT PEŁNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 11.757 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CECHA KOGOŚ (CZŁOWIEKA, ZWIERZĘCIA), KTO JEST FIZYCZNIE SPRAWNY, ZDOLNY DO WYKONANIA CZYNNOŚCI, KTÓRA WYMAGA DOBREJ KONDYCJI I WYĆWICZENIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CECHA KOGOŚ (CZŁOWIEKA, ZWIERZĘCIA), KTO JEST FIZYCZNIE SPRAWNY, ZDOLNY DO WYKONANIA CZYNNOŚCI, KTÓRA WYMAGA DOBREJ KONDYCJI I WYĆWICZENIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SPRAWNOŚĆ cecha kogoś (człowieka, zwierzęcia), kto jest fizycznie sprawny, zdolny do wykonania czynności, która wymaga dobrej kondycji i wyćwiczenia (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SPRAWNOŚĆ
cecha kogoś (człowieka, zwierzęcia), kto jest fizycznie sprawny, zdolny do wykonania czynności, która wymaga dobrej kondycji i wyćwiczenia (na 9 lit.).

Oprócz CECHA KOGOŚ (CZŁOWIEKA, ZWIERZĘCIA), KTO JEST FIZYCZNIE SPRAWNY, ZDOLNY DO WYKONANIA CZYNNOŚCI, KTÓRA WYMAGA DOBREJ KONDYCJI I WYĆWICZENIA sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - CECHA KOGOŚ (CZŁOWIEKA, ZWIERZĘCIA), KTO JEST FIZYCZNIE SPRAWNY, ZDOLNY DO WYKONANIA CZYNNOŚCI, KTÓRA WYMAGA DOBREJ KONDYCJI I WYĆWICZENIA. Dodaj komentarz

6+1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast