Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: CECHA NP. SYSTEMU, POLEGAJĄA NA TYM, ŻE JEST ON ZŁOŻONY Z DWÓCH WYODRĘBNIONYCH SKŁADNIKÓW

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DWUWARSTWOWOŚĆ to:

cecha np. systemu, polegająa na tym, że jest on złożony z dwóch wyodrębnionych składników (na 14 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DWUWARSTWOWOŚĆ

DWUWARSTWOWOŚĆ to:

cecha czegoś, co składa się z dwóch wartw (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CECHA NP. SYSTEMU, POLEGAJĄA NA TYM, ŻE JEST ON ZŁOŻONY Z DWÓCH WYODRĘBNIONYCH SKŁADNIKÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 8.927

SPULCHNIACZ, PIERWOTNA JAMA CIAŁA, MIĘSO, NERECZNICA SZEROKOLISTNA, KORAL MADREPOROWY, CIEKAWSKOŚĆ, WIEK PRZEDPRODUKCYJNY, KILOKALORIA, ZAKRĘT, WYWROTNOŚĆ, PORĘCZE ASYMETRYCZNE, PIĘCIORNIK SIWY, FILOLOGIA SERBSKA, SKALA CYGAŃSKA, ŁUSZCZYCA KROSTKOWA, LEMAT LINDENBAUMA, FRAZA, AZYDOTYMIDYNA, PORAŻENIE MÓZGOWE, OCHRONA KATODOWA, KOMÓRKA ZWOJOWA, MINIALBUM, KARALNOŚĆ, ABSORBANCJA, AMINOPENICYLINA, PODŁOTA, BEZWYSIŁKOWOŚĆ, MAKI ZŁOCISTY, NADMIERNOŚĆ, EKSTREM, SZEREG NEPTUNOWY, TWIERDZA, TANINA, INSTYTUCJONALNOŚĆ, MINÓG TRÓJZĘBNY, NIEPOPRAWNOŚĆ, SITAK, IDEALISTKA, WALEC HIPERBOLICZNY, DUPERELA, MASOWOŚĆ, PRZYBUDOWA, DRAMAT PSYCHOLOGICZNY, PRZEWÓD ODBOJOWY, KLAMRA, OLEJÓWKA, KONSERWATOR ZABYTKÓW, WĘGORZOKSZTAŁTNE, WĘZEŁ ZDERZAKOWY, PLIK, FILM S-F, ZABYTEK KLASY ZEROWEJ, DOBRO PRAWNE, PROTOTYPOWOŚĆ, GRĄD SUBATLANTYCKI, ŻÓŁTAK, WYDANIE, KAMELEON LIŚCIOWATY, CHMURNOŚĆ, REALIZM FOTOGRAFICZNY, SUCHY TYNK, POSEŁ NIEZRZESZONY, CIAŁO STAŁE, MODRASZEK BAGNICZEK, NAUCZANIE ŁĄCZNE, WIELKODUSZNOŚĆ, DELIKATNOŚĆ, TASIEMIEC NIEUZBROJONY, ATRYBUCJA, INDETERMINIZM, GNIOTOWE, POPYT NIEELASTYCZNY, SPEKTROSKOPIA ABSORPCYJNA, SZKŁO AKRYLOWE, MISIEK, EKSTREMALNOŚĆ, POTENCJAŁ GALVANIEGO, JARZĄB GRECKI, USTONOGIE, DELIKATNOŚĆ, CHROMOSOM HOMOLOGICZNY, RETENCJA, LODÓWKA, MEGALNEUZAUR, PODGORZAŁKA, ODNOWA BIOLOGICZNA, OKRĘT LOTNICZY, GILOSZ, NUTRIA, OGIEŃ OLIMPIJSKI, PŁASKOŚĆ, RACHUNEK BIEŻĄCY, NITINOL, FESTON, WIELOETNICZNOŚĆ, NIEETYCZNOŚĆ, NIEKONSEKWENCJA, AUTOBUS PRZEGUBOWY, ROZMACH, NOCEK ŁYDKOWŁOSY, BOCZNIK, MINOCYKLINA, OBRÓT SYNCHRONICZNY, DOGMAT, WIELOSTOPNIOWOŚĆ, CHALKOGRAFIA, DŁUGOTERMINOWOŚĆ, RIDER, POLONEZ, BIEG DYSTANSOWY, CZUBEK, NIETOPERZE OWADOŻERNE, PROCENTOWOŚĆ, BISOPROLOL, INSTRUMENT PERKUSYJNY MEMBRANOWY, DOBUDÓWKA, SKOCZKOWCE, USTRÓJ RODOWY, TRUSIA, AEROZOL, ZMIENNOKSZTAŁTNOŚĆ, PRZEWLEKŁOŚĆ, KASZANA, PARASOL, ARSENEK, ZBOCZENIEC, MARGINES WYPŁACALNOŚCI, MANAGER, DZIELNA, DOMINATOR, BIAŁE NOCE, CIAŁO PARAMAGNETYCZNE, BANKSTER, GAZ PRZEWODOWY, PROJEKCYJNOŚĆ, UPIĘKSZENIE, PODSTAWA, ŁOŻYSKOWIEC, HOMOLOGIA, NADZÓR BANKOWY, PIRAMIDA, SYSTEM REPARTYCYJNY, SILNIK BOCZNIKOWY, TWIERDZENIE PITAGORASA, DELTA WSTECZNA, ORYGINALNOŚĆ, KOMPANIA WARTOWNICZA, NARAMIENNIK, EKONOMIA DOBROBYTU, NEGATYWIZM, NAJEM, KOLORY PAŃSTWOWE, KRZYŻ ŚWIĘTEGO ANDRZEJA, CHOROBA SYROPU KLONOWEGO, KATEGORIALNOŚĆ, NORNIK BURY, PION, LEKTOR, ŻARTOWNIŚ, DEPRESYJNOŚĆ, ENERGIA, INSTALOWANIE, WSPÓŁCZYNNIK PROPORCJONALNOŚCI, JODŁA SYBERYJSKA, FERRIMAGNETYZM, KRYSZTAŁ PRAWIDŁOWY, NIESKWAPLIWOŚĆ, GANGRENA, SILNIK SYNCHRONICZNY, DEFICYT BUDŻETOWY, ŚLEPA PRÓBA, STRONICA, FIZYKA STATYSTYCZNA, SZORSTKOŚĆ, WOREK, GŁOŚNOŚĆ, OBLEŚNOŚĆ, BIPOLARNOŚĆ, NIESUBTELNOŚĆ, JEZIORO DYSTROFICZNE, SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI, DYFERENCJACJA, MAŚLAK CZERWONY, RECEPTYWNOŚĆ, OSOBNOŚĆ, MLECZNIK, TARCZA, WINNOŚĆ, LANDARA, WAPITI, OLIMPIADA PRZEDMIOTOWA, NIESTACJONARNOŚĆ, KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA, MURSZ, REPRESJA, CENTRUM URAZOWE, FURGON, BEZODPŁYWOWOŚĆ, GRADIENT, NUDYSTKA, UPOJNOŚĆ, ASYSTA, PODCHWYTLIWOŚĆ, ACENA NOWOZELANDZKA, CEKOTROFIA, UKŁAD URBANISTYCZNY, SAMOURZECZYWISTNIANIE, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, REALNA GOSPODARKA, JEDNOSTKA ZALEŻNA, NIEDEFINIOWALNOŚĆ, NATURALIZM, SZEREG CZASOWY, KRÓTKOTERMINOWOŚĆ, NEGACJONIZM, NIESTANOWCZOŚĆ, FOTOREALIZM, ROZDWOJENIE JAŹNI, RAPTULARZ, COLESLAW, SIŁY POWIETRZNE, FRANCUSKOŚĆ, NIEUMARŁY, GORZKI RYDZEK, RĘKAW, FUNKCJA EKSPRESYWNA, NEOFOBIA, PROTEINA, REGRESJA LOGISTYCZNA, NIEPRZEMIJALNOŚĆ, WYROSTEK RZĘSKOWY, WSIOK, HALMA, GŁUPEK, GRA W CIEMNO, WREDOTA, WYPŁATA, BIAŁKO, WIEPRZOWATOŚĆ, UKŁAD JEZDNY, DESKRYPCJA OKREŚLONA, TWÓR, SPOT REKLAMOWY, DOMENA PUBLICZNA, PROGRAM TELEWIZYJNY, MIASTOWOŚĆ, GÓWNOZJADZTWO, JĘZYK PIDŻYNOWY, OPIEKA MEDYCZNA, GRAFIK, ALMUKANTARAT, CIAPATY, GALAKTOLIPID, NAROWISTOŚĆ, SZACHY SZYBKIE, KUC CONNEMARA, PROSTACKOŚĆ, NARÓD WYBRANY, OBOJĘTNOŚĆ, KARLIK WIĘKSZY, ROZGAŁĘŹNIK, LIRA KORBOWA, ŚWIADECTWO, OKAZAŁOŚĆ, POPĘDLIWOŚĆ, AKORDEON, AWANSCENA, LAMPA BENZYNOWA, PRZEKAŹNIK BISTABILNY, ZJADLIWOŚĆ, FILTR BESSELA, SPOINA, ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE, DYWANOKSZTAŁTNE, HUMANISTYKA, PIEŃ TRZEWNY, ROZRZUTNOŚĆ, OKNO, MIŁORZĄB JAPOŃSKI, SEMAFOR, ZGNILIZNA DREWNA, PRZEWODNICA, SUTENERSTWO, PIJUS, GRA LOSOWA, WIATRAK HOLENDERSKI, KRET EUROPEJSKI, TWIERDZENIE ENGELA, KINAZA BIAŁKOWA, MOL, BEZKIERUNKOWOŚĆ, CHOMIK AZERSKI, BEZPRZESTRZENNOŚĆ, AZOLLA, GE'EZ, BEZWIETRZE, KONIUNKTYWNOŚĆ, DYMENSJA, MERITUM, SENSUALIZM.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 8.927 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: cecha np. systemu, polegająa na tym, że jest on złożony z dwóch wyodrębnionych składników, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CECHA NP. SYSTEMU, POLEGAJĄA NA TYM, ŻE JEST ON ZŁOŻONY Z DWÓCH WYODRĘBNIONYCH SKŁADNIKÓW to:
Hasło Opis krzyżówkowy
dwuwarstwowość, cecha np. systemu, polegająa na tym, że jest on złożony z dwóch wyodrębnionych składników (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DWUWARSTWOWOŚĆ
cecha np. systemu, polegająa na tym, że jest on złożony z dwóch wyodrębnionych składników (na 14 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x