ZBIÓR DOKUMENTÓW, W KTÓRYM PODANY JEST SPOSÓB ROZWIĄZYWANIA ZAGADNIEŃ TECHNICZNYCH, EKONOMICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH ORAZ KOSZT WYKONANIA PROJEKTOWEGO OBIEKTU, JEGO CZĘŚCI LUB POJEDYNCZEGO URZĄDZENIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA to:

zbiór dokumentów, w którym podany jest sposób rozwiązywania zagadnień technicznych, ekonomicznych i organizacyjnych oraz koszt wykonania projektowego obiektu, jego części lub pojedynczego urządzenia (na 35 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZBIÓR DOKUMENTÓW, W KTÓRYM PODANY JEST SPOSÓB ROZWIĄZYWANIA ZAGADNIEŃ TECHNICZNYCH, EKONOMICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH ORAZ KOSZT WYKONANIA PROJEKTOWEGO OBIEKTU, JEGO CZĘŚCI LUB POJEDYNCZEGO URZĄDZENIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.797

KRÓLOWA, PRACOWNIA RENTGENOWSKA, HEPATOLOGIA, TEKST, GLINIASTOŚĆ, UKŁAD PLANETARNY, TRENING AUTOGENNY, POWIEŚĆ PANORAMICZNA, AFERKA, PEDAGOG SPECJALNY, DREWNO KĘDZIERZAWE, TABORYTA, FONDUE CZEKOLADOWE, ALGORYTM SYMETRYCZNY, SER EMENTALSKI, FASOLA ZŁOTA, CUDZOŁOŻNOŚĆ, STAW, DOBUDOWA, SUWNICA STRYPEROWA, SYSTEM DZIESIĘTNY, POPRAWNOŚĆ, STRZELECTWO SPORTOWE, DOSIEBNOŚĆ, CZERPAK, PANEL ADMINISTRACYJNY, BECHER, ECHOSONDA, JANDA, SPEKULACJA, CZIATURA, MODRASZEK ARGUS, ATREZJA ODBYTU, MODEL, WYROK SKAZUJĄCY, ŻÓŁTAK, OŻAGLOWANIE SKOŚNE, DROBNOŚĆ, PERMINWAR, ZŁOŻENIE EGZOCENTRYCZNE, KIJEK NARCIARSKI, SZYBKOZŁĄCZKA, BALON RADIOSONDA, WYDRA, ŁOŻYSKO TOCZNE, JACHT, EUROLAND, TAUROVO, ZABAWA, UBRANIE OCHRONNE, KASZA JAGLANA, POLARYZACJA DIELEKTRYCZNA, ZESTRÓJ INTONACYJNY, DOMINANTA, SKUNKS, ORGANIZATOR, ŚWIECA, WÓZEK, NIEAUTENTYCZNOŚĆ, BIBLIOGRAFIA, MAPA MENTALNA, WIRTUOZERIA, DENOTACJA, WZNIOS, GIERYMSKI, KONFERENCJA, MIEDNICA, IMPLIKATURA, POZYCJA, PANEL, POLICYJNOŚĆ, GERBERA, DOK, MECH IRLANDZKI, ŁUPIEŻ PSTRY, MORFOGENEZA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA, LYGODIUM PALMIASTE, PRONATALIZM, TRANSPORTÓWKA, METEORYT HED, SEWELOWATE, BOMBARDON, ZASZŁOŚĆ, LAMPKA MAŚLANA, DYMKA, GAMBIT, JĘZYK GYYZ, ŚLIZG, ZBIÓR, HETEROZJA, SAKLA, ORGANOLOGIA, WELUR, PSYCHODELICZNOŚĆ, OSTROSŁUP ŚCIĘTY, GRA POJEDYNCZA, STAŁA MICHAELISA, ALLEGROWICZKA, NEGATYW, PIESZEK, MIĘCZAK, STARSZY CZŁOWIEK, RACHUNEK KOSZTÓW, NIEKONSEKWENTNOŚĆ, HOLK, DANE SENSYTYWNE, PRZEDZIAŁ SILNIKOWY, GŁUPKOWATOŚĆ, POTULNOŚĆ, POLE ELEKTRYCZNE, PŁETWOJASZCZURY, KOZA BARWNA USZLACHETNIONA, TRĄBKA, BARWNIK NATURALNY, PRONACJA, TERMINAL, PAKLON, UGRUPOWANIE, GŁOSICIEL, CARAT, CUG, ZUPA ŚMIECIOWA, RANGPUR, SITWA, POWYWRACANIE, OKNO TEKTONICZNE, DWUDZIESTY, PROMIENIOWANIE OPTYCZNE, ZEBRA STEPOWA, SZMATA, NACIĄG, PLAN SYTUACYJNY, TYTUŁ PRASOWY, POWŁÓCZYSTOŚĆ, PIERŚCIEŃ PRZEMIENNY, HAMULEC TARCZOWY, KATAKUMBY, OTWÓR WYLOTOWY, HANOWER, ALABAMA, RZODKIEWNIK, SPARTA, MINIATURKA, SPÓŁGŁOSKA ZĘBOWA, WYRÓB MEDYCZNY, LOT, WCHŁANIANIE ZWROTNE, ZJAWISKO NATURALNE, MANAT AFRYKAŃSKI, GRAMOFON CYFROWY, KONTUR MELODYCZNY, STRZAŁKA, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, KUPNO, SITNIK, NAZWA POZORNA, SINICE, PRAWO BANKOWE, BALANGOWICZ, SAKWA, PUCHAR, BYDLĘ, DYPTYCH, JEDNOSTKA LEKSYKALNA, PEDAGOGIKA SPECJALNA, SKRAJNIK DZIOBOWY, ODPRZĘG, EKSTRUZJA, CYPRYSIK TĘPOŁUSKOWY, MOSTEK, KOMPETENTNOŚĆ, PORA, WŁODZIMIERZ, AŁMATY, NIESTAWIENNICTWO, SKAŁA LITA, METAMORFIZM RETROGRESYWNY, ZARYS, UDŹWIG, GUZ ŻOŁĄDKOWO-JELITOWO-TRZUSTKOWY, ROSZPONKA, WARUNEK, GIMNASTYKA, TŁUMACZKA, INSTRUMENTOLOGIA, CHOMIK MONGOLSKI, KREDYT KONSOLIDACYJNY, SYNGIEL, DOMEK LORETAŃSKI, CHOROLOG, BELKOWANIE, SADOWISKO, DRĄGAL, PAY-AS-YOU-GO, ŻÓŁTA KARTKA, KUCHNIA GAZOWA, MASZYNA MATEMATYCZNA, LEWAR, GLOBUS, NIEKONKURENCYJNOŚĆ, ZŁOTODESZCZ, SOLIDARYZM, KNEBEL, NASADA, FALLUS, HAFT, ZAGADKA, SZMACIARZ, WSPÓŁISTNIENIE, INOKULACJA, MUSZLA, SIŁY, BLESBOK, ORTOCENTRUM, CYKL PERYGLACJALNY, SITNIK, OŚRODEK AKADEMICKI, KOMPENSATOR CIEPLNY, CHEDDAR, MEANDER, PISMO RYSUNKOWE, METODA KASOWA, TAG, PRYSZCZARKI, ZAWISAK, CZYŚCIOSZKA, JEDNA CZWARTA, MECHANIKA, UDERZENIE, KOŁPAK, YURI, WEZWANIE DO ZAPŁATY, KALIKO, JEGO PRZEWIELEBNOŚĆ, PIRYDOKSAL, ATU, EWAPOTRANSPIRACJA, EMFAZA, DOSTĘPNOŚĆ, JAN, TOŁHAJ, WIĄZANIE WIELOKROTNE, MASELNICZKA, SZESNASTKA, OKRZOSEK, SUBSTANCJALNOŚĆ, EFEKT DOPPLERA, PODSADKA, NERCZYŁUSK WYNIOSŁY, KUMOSTWO, WĘGLOWODORY ACYKLICZNE, POLARYZACJA CHROMATYCZNA, KORNWALIJSKI, MANATOWATE, NEVADA, AGREGAT KRYSTALICZNY, APEL, POSTĘPOWANIE PRZYGOTOWAWCZE, ARCYPASTERZ, JĘZYKI MUNDAJSKIE, OPROGRAMOWANIE NARZĘDZIOWE, ŻYWOTNIK ZACHODNI, DIORAMA, NIESYMPATYCZNOŚĆ, CENA ADMINISTRACYJNA, CHLUBNOŚĆ, SMOKING, NARCIARSTWO WYSOKOGÓRSKIE, WYRÓB TYTONIOWY, MADERYZACJA, ANITA, PALTO, DZIESIĘCIOKROTNOŚĆ, DYFUZJONIZM, DOM RODZINNY, TYPOLOGIZACJA, KRATKA ŚCIEKOWA, ŁABĘDZI ŚPIEW, KUROBRÓD RÓŻNODZIOBY, LASECZKA, GARJAINIA, ADAPTACYJNOŚĆ, POLEWKA, ZDOLNOŚĆ WYTWÓRCZA, AUTOMATYKA POGODOWA, BABULINKA, GROTESKA, UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, BUZKASZI, TYBETAŃCZYK, TRANSFORMATORNIA, AUGUST III SAS, WKŁAD, STYL KOLONIALNY, SORBET, DEOKSYRYBONUKLEAZA, ELEMENT GRZEJNY, ROLNIK INDYWIDUALNY, ?MIKSOZAUR.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.797 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZBIÓR DOKUMENTÓW, W KTÓRYM PODANY JEST SPOSÓB ROZWIĄZYWANIA ZAGADNIEŃ TECHNICZNYCH, EKONOMICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH ORAZ KOSZT WYKONANIA PROJEKTOWEGO OBIEKTU, JEGO CZĘŚCI LUB POJEDYNCZEGO URZĄDZENIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZBIÓR DOKUMENTÓW, W KTÓRYM PODANY JEST SPOSÓB ROZWIĄZYWANIA ZAGADNIEŃ TECHNICZNYCH, EKONOMICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH ORAZ KOSZT WYKONANIA PROJEKTOWEGO OBIEKTU, JEGO CZĘŚCI LUB POJEDYNCZEGO URZĄDZENIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA zbiór dokumentów, w którym podany jest sposób rozwiązywania zagadnień technicznych, ekonomicznych i organizacyjnych oraz koszt wykonania projektowego obiektu, jego części lub pojedynczego urządzenia (na 35 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA
zbiór dokumentów, w którym podany jest sposób rozwiązywania zagadnień technicznych, ekonomicznych i organizacyjnych oraz koszt wykonania projektowego obiektu, jego części lub pojedynczego urządzenia (na 35 lit.).

Oprócz ZBIÓR DOKUMENTÓW, W KTÓRYM PODANY JEST SPOSÓB ROZWIĄZYWANIA ZAGADNIEŃ TECHNICZNYCH, EKONOMICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH ORAZ KOSZT WYKONANIA PROJEKTOWEGO OBIEKTU, JEGO CZĘŚCI LUB POJEDYNCZEGO URZĄDZENIA sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - ZBIÓR DOKUMENTÓW, W KTÓRYM PODANY JEST SPOSÓB ROZWIĄZYWANIA ZAGADNIEŃ TECHNICZNYCH, EKONOMICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH ORAZ KOSZT WYKONANIA PROJEKTOWEGO OBIEKTU, JEGO CZĘŚCI LUB POJEDYNCZEGO URZĄDZENIA. Dodaj komentarz

6-2 =

Poleć nas znajomym:

x