TRWAŁY BUDYNEK Z DREWNA LUB KAMIENIA O PROSTEJ KONSTRUKCJI, CZASAMI BEZ OKIEN, PRZEZNACZONY NA SEZONOWE MIEJSCE ZAMIESZKANIA, NP. SZAŁAS PASTERZY W GÓRACH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SZAŁAS to:

trwały budynek z drewna lub kamienia o prostej konstrukcji, czasami bez okien, przeznaczony na sezonowe miejsce zamieszkania, np. szałas pasterzy w górach (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SZAŁAS

SZAŁAS to:

prymitywne, tymczasowe schronienie wykonane z gałęzi, zwykle w kształcie stożka lub dwuspadowego daszka; mieszkanie ludów koczujących (na 6 lit.)SZAŁAS to:

schronienie uplecione z gałęzi i chrustu (na 6 lit.)SZAŁAS to:

domek juhasa (na 6 lit.)SZAŁAS to:

schronienie z gałęzi (na 6 lit.)SZAŁAS to:

juhasa ochroni przed deszczem (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TRWAŁY BUDYNEK Z DREWNA LUB KAMIENIA O PROSTEJ KONSTRUKCJI, CZASAMI BEZ OKIEN, PRZEZNACZONY NA SEZONOWE MIEJSCE ZAMIESZKANIA, NP. SZAŁAS PASTERZY W GÓRACH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.754

KROSOWNICA WIZYJNA, SKŁADOWISKO ODPADÓW, WŁODZIMIERZ, BATUTA, KARNER, KABINA RADIOWA, BURT, OSTROGA PIĘTOWA, BEDŁKA FIOLETOWA, REDAKTOR ODPOWIEDZIALNY, ZWORNIK, MARSREJA, MUZEUM KRAJOZNAWCZE, ŻYCIE, KROTOCHWILA, NIEMOŻNOŚĆ, LINIA BRZEGOWA, GERMAŃSKI, ZAPACH, OSOBNIK, WIEŻA KOŚCIELNA, CENTRALNE, ZWIĄZEK NIEORGANICZNY, KRĄG KAMIENNY, MIEJSCOWNIK, USZAK, CZYNNOŚĆ RUCHOWA, WICIOKRZEW, GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH, SPĘKANIE, WIĄZ, LOKATA DYNAMICZNA, CHAŁWA, SABINAS, FILM ANTYWOJENNY, MUCHINA, RAKSOLOTY, OLEJEK, SKRZYNKA KONTAKTOWA, UMOWA BARTEROWA, PANTOMIMA, KSYLOGRAFIA, WERBENA, PIASKOWIEC KWARCYTOWY, ŁUNNIK, JĄDRO, ZWIERNIK, SYNDROM SZTOKHOLMSKI, WYKONAWCA, PIĘTRO TURNIOWE, CYPRZYN, OŚWIETLENIE, AUTOCAMPING, REPRESOR, ŻÓŁWIE, TOPENANT, LIMNOCHARYSOWATE, PRZERÓB, ASPIRACJA, WIDLICZKA, PIDGIN, OBOZOWISKO, CHORÓBKA, GASTRO, WŁÓCZYKIJ, BLEZER, ROZKŁAD, WODOPÓJ, KATAPULTA, ADRES INTERNETOWY, ARBITRAŻ GOSPODARCZY, RODZINA KATYŃSKA, OBSZAR NIEOGRANICZONY, KONCERT, POLIGON, PROSIAK, CASTING, MATECZNIK, GAZ BOJOWY, TRACKLISTA, ASTRAGAL, DZIAŁ, METAL CIĘŻKI, ŚRODOWISKO, PRASOWANIE, KACZKA KRAKWA, KIWI, TAMBURA, SZYSZKA, TARCZA, KARCZMA, PTERION, AKROBATYKA SPORTOWA, KRANÓWKA, PRZEPIS, LEKCJA, KORYFEUSZ, DZIEWIĘCIOKROTNOŚĆ, PROTEGOWANY, SUBSTANCJA, PRĄTNIKOWE, POKŁAD, BRĄZOWY MEDAL, BUGAJ, TOALETA, SAMOPAŁ, ANKA, REWERSAŁ, PRZYLŻEŃCE, POLKA, MIGRACJA, ŚNIEŻNIK, ARABICA, UPIĘCIE, PIEZOMETR, KOMISJA, CIAŁO, SKRZYDŁO, TRAMONTANA, SŁUCHOWISKO, WROTKARSTWO HOKEJOWE, CHARAKTERYSTYKA, ŁAŃCUSZEK, UKŁAD REGULACJI EKSTREMALNEJ, NAZWA PATRONIMICZNA, PCHACZ, PROTEZOWNIA, ARŁAMÓW, BLUSZCZ, PUNKT WYJŚCIA, DYSOCJANT, ANAMORFOZA, OPUS, ŻALE, TYGIELEK, MASZYNA MAGNETOELEKTRYCZNA, OSTROMLECZ, BYLICA, STRZAŁ, PERON, NĘCISKO, CIOS PONIŻEJ PASA, KONEW, TWAROŻEK, MOWA WIĄZANA, PYLICA ALUMINIOWA, APOLOGIA, TRYMER, OŁATKA, PIESZCZOSZEK, ÓSMY, WERMUT, KOSSAK, KALINA, KASZTAN, DOROTA, PAJAC, DOM, OSTĘP, KOMPLIKACJA, PODBIERACZ POKOSÓW, WŁÓKNO, ODKAŻACZ, HODOWCA, PORNO, MUNDANIA, KARDIOMIOPATIA PRZEROSTOWA, ZAPORA, POLANA, DRAMAT WOJENNY, STANDING FINANSOWY, EMBARGO, KRYTERIUM STEROWANIA, DARMOCHA, GARBNIK, NADSCENIE, SPÓJNIK, MIKROMIERZ, ZASTRZALIN, KSIĄŻECZKA WOJSKOWA, ATREZJA JELITA GRUBEGO, GABINET, ZŁOTKO, TOST FRANCUSKI, OWAD, PODATEK NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA, MOL, ZENDRA, PRASA, PODMIOT GRAMATYCZNY, FORMA, ZBOCZENICA, ANALIZA, SPRAWNOŚĆ, REPUBLIKA BOTSWANY, SZCZYTNICA, DZIECINKA, CHRZEST PRAGNIENIA, EPITET, PODATEK SOLIDARNOŚCIOWY, TRAWA MORSKA, OGNISKO, SONAR, TRYMOWANIE, KWAS LINOLENOWY, KAWA MIELONA, WYCISK, PODCAST, PADWAN, MONETA BULIONOWA, BEZ, TRANSPOZYCJA, WDZIĘK, ROZBÓJNIK MORSKI, WRĘBNIK, PRZEJAW, ZAWIKŁANIE, REFREN, HOLK, HOMOGENAT, WŁĄCZNIK, KASZA, NIETZSCHEANISTA, OPAŁ, CHUSTA, PATRONAT, KAUCZUK BUTYLOWY, INFOMAT, WOLNY ZAWÓD, WYRZUT SUMIENIA, SKAFANDEREK, PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE, LYCRA, CZAPRAK, KOMUNIKACYJNOŚĆ, NUMER, NIEBIOSA, AWAL, TELEFON, SZYNA, REFORMA ROLNA, BAWOLE OKO, STROICZKOWE, DEGRADACJA SPOŁECZNA, ZAZDROŚĆ, IZOLACJA, ZRANIENIE, OPPIDUM, PRÓBKA, SPRZEDAWCA, EKSHIBICJONISTKA, WASĄG, PARK MASZYNOWY, NIEWSPÓŁMIERNOŚĆ, ZIMNE NÓŻKI, DRUGIE DNO, BOCIAN, RECEPTARIUSZ, TRZYDZIESTY PIERWSZY, SANDAŁY, ORLICZKOWATE, CANZONA, ADIUTANT, ZNAJDEK, STRONA, MIGOTANIE GWIAZD, KRYZA, USKOK, SKŁAD DRUKARSKI, MATOWOŚĆ, PAPILOTKA, PORTUGALSKOŚĆ, KONSTRUKCJA NOŚNA, LOGIKA ZDAŃ, POBIJAK, RAKIETNICA, SEZONOWIEC, KOMUNIKATOR INTERNETOWY, DIRT, KRYPTOGRAFIA ASYMETRYCZNA, WĘGIER, DERYWACJA PARADYGMATYCZNA, SPOJRZENIE, FUNDUSZ STRUKTURALNY, SPÓŁKA POWIĄZANA, OBŁĄKANIEC, SAMOGŁOSKA CENTRALNA, DZYNDZEL, KOCHAŚ, OKRUTNOŚĆ, INTERFEROMETRIA MIĘDZYKONTYNENTALNA, SZAŁAS, CHABANINA, WAWRZYN, ŁĄCZE ABONENCKIE, ZAKURZENIE, BĄBELEK, SZESNASTY, EKRAN, ?SIARCZEK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.754 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TRWAŁY BUDYNEK Z DREWNA LUB KAMIENIA O PROSTEJ KONSTRUKCJI, CZASAMI BEZ OKIEN, PRZEZNACZONY NA SEZONOWE MIEJSCE ZAMIESZKANIA, NP. SZAŁAS PASTERZY W GÓRACH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TRWAŁY BUDYNEK Z DREWNA LUB KAMIENIA O PROSTEJ KONSTRUKCJI, CZASAMI BEZ OKIEN, PRZEZNACZONY NA SEZONOWE MIEJSCE ZAMIESZKANIA, NP. SZAŁAS PASTERZY W GÓRACH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SZAŁAS trwały budynek z drewna lub kamienia o prostej konstrukcji, czasami bez okien, przeznaczony na sezonowe miejsce zamieszkania, np. szałas pasterzy w górach (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SZAŁAS
trwały budynek z drewna lub kamienia o prostej konstrukcji, czasami bez okien, przeznaczony na sezonowe miejsce zamieszkania, np. szałas pasterzy w górach (na 6 lit.).

Oprócz TRWAŁY BUDYNEK Z DREWNA LUB KAMIENIA O PROSTEJ KONSTRUKCJI, CZASAMI BEZ OKIEN, PRZEZNACZONY NA SEZONOWE MIEJSCE ZAMIESZKANIA, NP. SZAŁAS PASTERZY W GÓRACH sprawdź również:

lekkie damskie nakrycie wierzchnie, lekki sweterek bez zapięcia z przodu ,
myto pomierne ,
wąski, długi kształt, pasek ,
przyrząd pomiarowy oparty na zjawisku interferencji fal, w którym źródłem światła jest laser ,
Cinclosoma alisteri - gatunek ptaka z rodziny trzaskaczy (Psophodidae) ,
wesoła pieśń biesiadna, rozpowszechniona w Polsce w XVIII w ,
herba perennis - roślina zielna żyjąca dłużej niż dwa lata i zwykle wielokrotnie w tym czasie wydająca nasiona bądź zarodniki (wyjątkiem są zakwitające raz hapaksanty) ,
jednostka wyporności, inaczej tona angielska, równa 2240 funtów brytyjskich (1016,05 kg) ,
w matematyce: zbiór otwarty i spójny ,
muzyka, do której tańczy się slow-foxa ,
postępujące włóknienie miąższu wątroby, niszczące strukturę narządu ,
przyrząd do prania; drewniane narzędzie do wybijania bielizny podczas prania ,
pieje w zagrodzie (daw.) ,
karty do wróżenia ,
powierzchnia ściany budynku widoczna na zewnątrz ,
zasadnicza część tułowia ,
materiał, zwykle tkanina tkanina ,
Cyclemys dentata - gatunek gada z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w południowo-wschodniej Azji ,
osoba pobierająca rentę, zwykle z powodu niezdolności do pracy ,
FARSZ ,
HEFEI ,
Geum bulgaricum - gatunek rośliny z rodziny różowatych ,
ruchliwe glony żyjące wewnątrz warstwy mułu ,
miejsce, z którego wypływa w naturze ciek wodny ,
drapanie płyty winylowej igłą znajdującą się w gramofonie konsoli DJ-a, powodujące dźwięk wykorzystywany najczęściej w nagraniach muzyki z gatunku hip-hop oraz tanecznej muzyki elektronicznej, ale też w takich gatunkach jak metal ,
znana z zakładów Zeissa ,
zminiaturyzowany dokument fotograficzny ,
zwyczajowa nazwa zabiegu leczniczy z użyciem borowiny - nieodwodnionego torfu leczniczego ,
kaucja, zastaw pieniężny ,
śmielszy adorator, który aspiruje do małżeństwa

Komentarze - TRWAŁY BUDYNEK Z DREWNA LUB KAMIENIA O PROSTEJ KONSTRUKCJI, CZASAMI BEZ OKIEN, PRZEZNACZONY NA SEZONOWE MIEJSCE ZAMIESZKANIA, NP. SZAŁAS PASTERZY W GÓRACH. Dodaj komentarz

9-3 =

Poleć nas znajomym:

x