DROBNOZIARNISTY LUŹNY OSAD, NP. PIASEK LUB MUŁ NASYCONY WODĄ POD ZNACZNYM CIŚNIENIEM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KURZAWKA to:

drobnoziarnisty luźny osad, np. piasek lub muł nasycony wodą pod znacznym ciśnieniem (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KURZAWKA

KURZAWKA to:

Scleroderma citrinum Pers. - gatunek grzyba z rodziny tęgoskórowatych; rośnie na ziemi w piaskach i kwaśnych glebach, na obrzeżach lasów, w parkach, także poza lasami; na pastwiskach, kamienistych terenach, torfowiskach, w zaroślach (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DROBNOZIARNISTY LUŹNY OSAD, NP. PIASEK LUB MUŁ NASYCONY WODĄ POD ZNACZNYM CIŚNIENIEM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.452

BLUSZCZ, STOPIEŃ ETATOWY, TRYSEKCJA, GÓRA LODOWA, PREDESTYNACJA, SYSTEM CIEPŁOWNICZY, PRZYKRYCIE, FUNDUSZ REMONTOWY, PODTYBINKA, HAJDAMACZYZNA, PIECZARKOWA, NOWELIZACJA, MARGINESOWOŚĆ, DZIEWCZYNKA, PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG, SZCZEĆ, PRĄD ELEKTRYCZNY, EMERYTURA POMOSTOWA, ALASKAN HUSKY, ABISAL, ZRZESZENIE, WĘZEŁ MAŁŻEŃSKI, MINIATURKA, REFEKTARZ, ŻEBERKA, ODROBEK, BERET, ISKRA, SPLENDID ISOLATION, KANCONETA, UDAR MÓZGOWY, TYMPANON, SALA, ANTRYKOT, SPRAWIEDLIWOŚĆ DZIEJOWA, KOZAK, PASEK, TAPER, PARKIET, DYFERENCJACJA, ZACHYŁKA OSZCZEPOWATA, DZIADZIENIE, LICENCJA POETYCKA, REGION WĘZŁOWY, DZIANINA, DZIESIĘCIOGROSZÓWKA, BOKSERKA, HUBA ŻÓŁTA, ZNAK, PRELIMINARIUM POKOJOWE, ZBROJENIE, NAGRANIE WIDEO, PODATEK IMPORTOWY, REJESTR, DEFORMACJA, SMAK, OPACTWO, IZBA, CZAS, SIEĆ, AMFIBIJNOŚĆ, KLINIEC, KASZUBSKI, BEZCZYNNOŚĆ, SSAK NIEPARZYSTOKOPYTNY, KOŁNIERZ, KLINKIER, WYSEPKA, PŁYTA KONTYNENTALNA, SFENAKODON, TAROK, ZWIĄZEK CYKLICZNY, RÓW IRYGACYJNY, OBROŻA, CZARNY PUNKT, PIERŚCIEŃ MIKUSIŃSKIEGO, TYRALIERA, STOŻEK PRZYBYSZOWY, KRAKOWSKOŚĆ, TALERZ, ZGINIĘCIE, MULTIKULTURALIZM, OGNIWO SREBROWO-CYNKOWE, PLENNOŚĆ, GÓRSKA, BUTLA, PATYCZAK, KRATER, KANOPA, GRZECH POWSZEDNI, CIASTO PIASKOWE, SKROMNOŚĆ, WŁOSY TETYDY, DYSCYPLINA NAUKOWA, CHEDDAR, CIEK, RINFORZANDO, KOT, OSNOWA GEODEZYJNA, ZAKRZTUSZENIE, ZNAK, HIPSOMETRIA, SAMOGŁOSKA ŚRODKOWA, NOOB, MISTRZ, TRAGEDIA, SINICA, AMERYKANIZM, KNECHT, KOMISARZ, KOŁYSANIE WZDŁUŻNE, DIRCIK, NALEWKA, OBRUS, MARKA, BARWNOŚĆ, PORÓD RODZINNY, KRWIŚCIĄG, BRYZOL, PODPIECEK, RZUT, BIAŁA ŚMIERĆ, DODATEK AKTYWIZACYJNY, POMARAŃCZA TRÓJLISTKOWA, MIKROMETR, KARABINEK PNEUMATYCZNY, KRATKA, PAJĄCZEK, CZEPIEC, BAT, DANE, RYBA UKWIAŁOWA, SZPILECZKA, DOBRO KOMPLEMENTARNE, LINIA ABSORPCYJNA, POLAK, NUGAT, SŁONIOWATE, KAJUTA, NAUCZYCIEL AKADEMICKI, ORLICZKOWATE, ZATROSKANIE, MIŚ, PRZEKAŹNIK BISTABILNY, DYSLOKACJA TEKTONICZNA, KAKAO, KONFIRMACJA, KROPIELNICA, PATRONKA, AEDICULA, ANTYOKSYDANT, INDOS, BELKA, PRZEKĄSKA, WRZASKLIWOŚĆ, MOGISYGMATYZM, SOKI, LUK, PREFIKS, RAWKA BŁAZEN, SERIA WYŚCIGOWA, SIEDEMNASTY, RUMPEL, ANGLOARAB, SPÓŁKA, SZRAF, TRZYNASTKA, ZARZUT, MARKA, ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNE, PEDAŁÓWKA, KOMPLET, ŻYCIE, PODATEK NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA, FILM SCIENCE-FICTION, ŚLIZGAWICA, STONÓG MYSZATY, POKŁAD, SESJA, CZEKOLADA, SUWNICA BRAMOWA, MŁODZIEŻÓWA, PLAFON, DEKIELEK, SARKOFAG, GLAZURA, TYMPANON, PROSZEK BUDYNIOWY, PUNKT SPUSTOWY, ANITA, ŚWIATŁA SAMOCHODOWE, STEREOTYPIA, SZCZOTKA, DYWIZ, ODPADY STAŁE, TUSZ, PIŁA, UKŁAD RZECZOWY, SZYSZKA, WÓZ MEBLOWY, HALO, KUCZBAJA, EKSPERYMENT KLINICZNY, SPARRING, ZAĆMIENIE, ODSTRZAŁ, PYCHOTA, ANTENA YAGI-UDA, BUDKA, KLAMRA KOMPOZYCYJNA, JĘZOR LODOWCOWY, MARGINALNOŚĆ, ZAKONY, ZNAKOMITOŚĆ, AQUAFABA, BAGAŻOWY, CIOCIA, PRZESTRZEŃ JEDNORODNA, ZORZA, KATAR, POBIAŁKA, DYREKCJA, NACZYNIAK GRONIASTY, PŁYN INFUZYJNY, CERTYFIKAT DEPOZYTOWY, GERONTOKRACJA, MELDUNEK, ZEFIR, TLENEK, KUCHENKA, CZOŁÓWKA, NIEPOKALANEK MNISI, DOROBEK, MINERALIZACJA, ADIDASEK, KUNA, TRANSPOZYCJA, REGENERACJA, PIŁA CZOPOWA, BABULA, TERMINAL, JANTAZAUR, CZEBUREK, IMPERIUM BRYTYJSKIE, ORŁORYB, DWUDZIESTOKROTNOŚĆ, INHALACJA, STATEK GŁĘBINOWY, DRZEWOŁAZ JASKRAWOUDY, GALASÓWKA, DOKUMENT PAPIESKI, GARY, PŁOMYK, ACEFALIA, POSTAĆ, NAWIETRZNIK, KALWARIA, PSYCHOLOGIA, OGIEŃ, MŁOKOS, SZAROTA BŁOTNA, TIURMA, SIÓDMA WODA PO KISIELU, INSTRUMENT, WSTAWKA, LENIUCH, WIELOPOSTACIOWOŚĆ, PROMIENIOWANIE, JACK, GŁĄBIK, EGZEMPLARZ OKAZOWY, CHEKKER, OPROGRAMOWANIE TYPU SHAREWARE, ŁUSZCZYCA ODWRÓCONA, CYMBAŁ, SZÓSTY, PAPIER, MEDALIK, ODWIERT, GUMNO, ORGAN, DRUGI PLAN, FOSA, KOMPOTIERA, HALKA, BUDOWA SŁOWOTWÓRCZA, SYGNAŁ ANALOGOWY, LISTA PROSKRYPCYJNA, AKSAMIT, GRANATNIK PRZECIWPANCERNY, KOSZ, CEL, KOMUNIKATOR, BON UWŁASZCZENIOWY, EPOS, KAPELMISTRZ, DANE TELEADRESOWE, GADZINA, CEP, ?FONOGRAM.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.452 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DROBNOZIARNISTY LUŹNY OSAD, NP. PIASEK LUB MUŁ NASYCONY WODĄ POD ZNACZNYM CIŚNIENIEM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DROBNOZIARNISTY LUŹNY OSAD, NP. PIASEK LUB MUŁ NASYCONY WODĄ POD ZNACZNYM CIŚNIENIEM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KURZAWKA drobnoziarnisty luźny osad, np. piasek lub muł nasycony wodą pod znacznym ciśnieniem (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KURZAWKA
drobnoziarnisty luźny osad, np. piasek lub muł nasycony wodą pod znacznym ciśnieniem (na 8 lit.).

Oprócz DROBNOZIARNISTY LUŹNY OSAD, NP. PIASEK LUB MUŁ NASYCONY WODĄ POD ZNACZNYM CIŚNIENIEM sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - DROBNOZIARNISTY LUŹNY OSAD, NP. PIASEK LUB MUŁ NASYCONY WODĄ POD ZNACZNYM CIŚNIENIEM. Dodaj komentarz

5×7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast