PRACOWNIK, KTÓRY OBSŁUGUJE JAKĄŚ MASZYNĘ LUB - CZASEM - PRZEDSIĘBIORSTWO, KTÓRE ŚWIADCZY USŁUGĘ OBSŁUGI CZEGOŚ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OPERATOR to:

pracownik, który obsługuje jakąś maszynę lub - czasem - przedsiębiorstwo, które świadczy usługę obsługi czegoś (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: OPERATOR

OPERATOR to:

chirurg prowadzący operację (na 8 lit.)OPERATOR to:

kamerzysta; osoba, która obsługuje kamerę (na 8 lit.)OPERATOR to:

wyrażenie wiążące zmienne (na 8 lit.)OPERATOR to:

jeden z genów wchodzących w skład operonu (na 8 lit.)OPERATOR to:

firma, instytucja lub inna organizacja, która zarządza jakąś siecią, technologią, medium (na 8 lit.)OPERATOR to:

w informatyce: stosowana w kodzie konstrukcja językowa jednoargumentowa bądź wieloargumentowa, zwracająca wartość (na 8 lit.)OPERATOR to:

funkcja, która przyporządkowuje elementom jednego zbioru elementy drugiego zbioru (na 8 lit.)OPERATOR to:

osoba odpowiedzialna za obsługę programu (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRACOWNIK, KTÓRY OBSŁUGUJE JAKĄŚ MASZYNĘ LUB - CZASEM - PRZEDSIĘBIORSTWO, KTÓRE ŚWIADCZY USŁUGĘ OBSŁUGI CZEGOŚ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.229

MAGNES, ROZWIDLACZ, BAGAŻ, OBRÓT, ZDANIE, PORT, MIODNIK, LUGER, GOŁYSZEK HAJNAŃSKI, STAN CZYNNY, KONCERN, BOJKA, CZAPKA TEKTONICZNA, CEDRAT, MAKINTOSZ, DESKA KLOZETOWA, MIKROKASETA, ŁAMACZ BLOKADY, SZTUFADA, ROY, KOMBATANT, HANTABA, NEKROPOLIA, SIŁA AERODYNAMICZNA, MARINA, RASOWOŚĆ, SMOCZEK, CYBERPANK, KORYTARZOWY, KOCIOŁ PŁOMIENICOWY, FIOLET GENCJANY, FORMA ODLEWNICZA, BYCZEK, ANSAMBL, CZERPAK, SUPERVISOR, KSIĘŻNICZKA, NIWA, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA PODSTAWOWA, FILTR ANTYSPAMOWY, JODŁA, AGENCJA, WYNACZYNIENIE, WSPÓŁREGENT, NURT, GRZYBIARZ, SANDALIN, ZATYKANIE USZU, WYLICZANKA, PATRON, ŻÓŁTLICA DROBNOKWIATOWA, WIŚNIÓWKA, POCHODNA FORMALNA, SZYB, METR, WĄŻ, UNCJA, PROZODIA, ZWAŁY, WOLANT, KOREK, PRZYKŁAD, INTERNUNCJUSZ APOSTOLSKI, STANICA, DEMAGOG, PRAGNIENIE, DREN, MIODOJAD ZŁOTOLICY, PAPILOT, GORSET ORTOPEDYCZNY, RENEGAT, METODA ODCHYLEŃ, FREON, IMPREZA TURYSTYCZNA, INSTALACJA, KOŚCIÓŁ ADWENTYSTÓW DNIA SIÓDMEGO, DIABEŁ, KURIER, LITEWSKI, NOGA, PŁASZCZKI SŁODKOWODNE, KARTOTEKA, MELDUNEK, SUPERSNAJPER, BAZYLIA, NOTARIUSZ, CHOROBA BRUDNYCH RĄK, SAMORZĄDNOŚĆ, ŚMIECISKO, OWOC, MIARKOWNIK SPALANIA, SZAŁWIA, BAT MICWA, PUDER, NOTOWANIA, MAJSTERSTWO, NAJEM, SOS SOJOWY, PHM, NOWALIA, PIASKOWIEC KWARCYTOWY, NAMIĘTNOSTKA, WOŹNY, KIEŁBASA PRZEDWYBORCZA, ZASOBY PRZEMYSŁOWE, ŻÓŁW NATATOR, RYGIEL, UKŁAD NIELINIOWY, PULWERYZATOR, TORFOWISKO NISKIE, ROZROST, SLALOMISTA, AGRESJA INSTRUMENTALNA, MIESIĘCZNICA, WŁOSKOŚĆ, GRZECHOTKA, KITEL, POKŁAD, KROPLA W MORZU, OKULARY, ANTYPOLSKOŚĆ, SZACHRAJ, ROZPOCZĘCIE, DOMINATOR, AZULEN, WAŻNIK, SZAMPAN, RZEKA CHWILOWA, KILOMETR ZEROWY, MIEJSCE OBSŁUGI PODRÓŻNYCH, BATON, GWAJAKOWIEC, KRYTYKANT, KONSERWATYWNOŚĆ, PIRAT, NADGORLIWOŚĆ, GAD, GLORYFIKATOR, ZNAK, SZTUKA PASYJNA, ŻYWY TRUP, TYPOLOGIZACJA, SPÓŁGŁOSKA CISZĄCA, PRZYNALEŻNOŚĆ, DRAMATOPISARSTWO, METODA TERMICZNA, POWTÓRKA, TKANKA STAŁA, UCHWAŁA, TATAR, MAŁPI GAJ, DEDLAJN, PAUTSCH, WIERSZ, AŁUN, KIJEK, MEDALION, MCHY LIŚCIASTE, ANTYSZTUKA, KONFEKCJA, KASZTANEK, STYLING, ELEKTROIZOLACJA, SIŁA, IMPRESJA, PIKNIK, SOLANKA, DELOKALIZACJA, INTERKALACJA, WYRAŻENIE EGZOCENTRYCZNE, SPRZĘŻAJ, ZABYTEK RUCHOMY, RZEŚKOŚĆ, SUBRETKA, KACAPSKI, OKRAJKA, ŁOBUZIAK, RACJONALIZM, GRZEBIENIOWIEC PIÓRKOWATY, ELEKTRODA WSKAŹNIKOWA, KRĄŻNIK, PIERÓG, DZIESIĄTKA, CHOCHOŁ, KISZKA, WZORNIK, TRÓJKĄT, DZIADEK DO ORZECHÓW, STAN STACJONARNY, KONTRAMARKA, WSPÓŁRZĘDNOŚĆ, ELIMINACJE, REFERENDUM GMINNE, PASAŻ, GLIZA, TRZEŹWOŚĆ, WISIOREK, PŁATECZEK, ATUT, MIŁOŚĆ, GEOTECHNIK, MATRYKUŁA, ZŁOTY MEDALISTA, MELISA, NAŚWIETLENIE, NAMORDNIK, HIPERDŹWIĘK, OKAP, CZELESTA, URZĄD CENTRALNY, NIEŻYCIOWOŚĆ, CZOŁÓWKA, SSAK, ŻAGIEL, KMIOTEK, BEŁKOTLIWOŚĆ, BRZYDOTA, KLUCZ, DRUGOROCZNIAK, TAKSON MONOTYPOWY, SFIGMOMANOMETR, SZPEKUCHA, SŁODZIAK, WYTWÓRNIA FILMOWA, ZAKURZENIE, POSYBILIZM, ZGUBICIEL, BUDKA, ANTENKA, METRYKA, BIEGUN, POLEWA, STRZELNICA, WĄTEK, KLIENT, REZYGNACJA, BRIK, TRAMONTANA, DZIANINA, KURANT, LATARNIA UMARŁYCH, IMIGRACJA, BADANIE JAKOŚCIOWE, STANOWISKO, KNEBEL, MAIL, SZUFLA, DEWELOPER, GLOSA, WRÓBEL MAZUREK, REJESTR, ZATRUCIE, DZIERGACZKA, RZEŚKOŚĆ, CIERŃ, IMPOTENCJA, SUBWOOFER PASYWNY, KIFOZA, ENDOCENTRYZM, OLDBOJ, SZACHY TRZYOSOBOWE, PAS, HELIOSKOP, ŻAGIEW, CIEKŁOŚĆ, KREDYT POMOSTOWY, GIROSKOP, MIODOPIJEK RDZAWOSZYI, STRZELBA, STRATEGIA, FILM S-F, ŻYTO, KURATOR, ZYSK, SAKRAMENTALNOŚĆ, MAGNESIK, HAFCIARSTWO, SELEKTOR, AKSAMIT, ŻUŻLOBETON, BAZA ZAOPATRZENIOWA, WALEC STATYCZNY, OKLUZJA, KIKS, RYBONUKLEAZA, SUKCESYWNOŚĆ, PRZEDZIAŁ, STOŻEK PASOŻYTNICZY, ZAIMEK WZAJEMNIE ZWROTNY, PÓŁGOLF, WYRAZ SAMODZIELNY, KONSOLIDACJA, WIDMO CZĄSTECZKOWE, KLASYFIKACJA ABC, ELEKTROLIT, ILUZJA, WROTA, PRERAFAELITA, NIEDYSPONOWANIE, ?WYBRYK NATURY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.229 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRACOWNIK, KTÓRY OBSŁUGUJE JAKĄŚ MASZYNĘ LUB - CZASEM - PRZEDSIĘBIORSTWO, KTÓRE ŚWIADCZY USŁUGĘ OBSŁUGI CZEGOŚ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRACOWNIK, KTÓRY OBSŁUGUJE JAKĄŚ MASZYNĘ LUB - CZASEM - PRZEDSIĘBIORSTWO, KTÓRE ŚWIADCZY USŁUGĘ OBSŁUGI CZEGOŚ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OPERATOR pracownik, który obsługuje jakąś maszynę lub - czasem - przedsiębiorstwo, które świadczy usługę obsługi czegoś (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OPERATOR
pracownik, który obsługuje jakąś maszynę lub - czasem - przedsiębiorstwo, które świadczy usługę obsługi czegoś (na 8 lit.).

Oprócz PRACOWNIK, KTÓRY OBSŁUGUJE JAKĄŚ MASZYNĘ LUB - CZASEM - PRZEDSIĘBIORSTWO, KTÓRE ŚWIADCZY USŁUGĘ OBSŁUGI CZEGOŚ sprawdź również:

rzeka w Brześciu ,
błona zbudowana z tkanki łącznej zbitej otaczającej mózgowie oraz rdzeń kręgowy ,
kobieta, który mało lub niczego nie posiada, jest biedna pod względem majątkowym ,
motorower jak owad ,
Stiltia isabella - gatunek ptaka z rodziny żwirowcowatych (Glareolidae) ,
rodzaj filmu, w którym obrazy nie są uzyskiwane na drodze rejestrowania zjawisk (w sposób ciągły) przy pomocy kamery ,
ECHIN; dolna część głowicy doryckiej ,
miękki, niedojrzewający ser zwarowy, produkowany we Włoszech z serwatki pozostającej po serach podpuszczkowych (z mleka koziego, krowiego lub owczego) poprzez drugie gotowanie (wł. ricotta), przypominający twaróg, niesolony ,
ur. w 1925 r., śpiewaczka (sopran); reżyser spektakli operowych ,
rasowe konie ,
zwolenniczka prawa do aborcji ,
osoba, która ukoiła czyjeś cierpienie ,
farsz, masa, którą umieszcza się wewnątrz przygotowywanej potrawy lub w środku jakiegoś produktu spożywczego ,
monoblok - silnik wewnętrznego spalania, wykorzystywany do napędu samochodów firm Citroën, Peugeot, Talbot i Renault; stosowany do napędu samochodów klasy A, B, C/D ,
pilot szybowcowy, brązowy medalista Mistrzostw Świata w 1972 r ,
miasto w zach. Iraku na Pustyni Syryjskiej ,
Isurus - rodzaj rekina obejmujący dwa gatunki; zasiedla strefę umiarkowaną i ciepłą wszechoceanu ,
rodzaj zamszu, miękko wyprawiona skóra owcza używana do wyrobu rękawiczek ,
gwiazda należąca do VI klasy jasności i II populacji ciągu głównego ,
auto ciężarowe z Rosji ,
PSY; rodzina drapieżnych ssaków ,
substancja promoniotwórcza stosowana w terapii, najczęściej nowotworów, oraz w diagnostyce ,
sztaba u wrót wierzei - dwuskrzydłowej drewnianej bramy ,
instytucja bankowa, której podstawową działalnością są produkty oszczędnościowe ,
Aculepeira ceropegia - pająk z rodziny krzyżakowatych ,
konfident, wywiadowca ,
czeski rzeźbiarz i architekt (1460-1515) działał głównie w Brnie ,
mieszkaniec Suchumi ,
aerodyna pionowego startu i lądowania ,
część membranofonu wprawiana w drganie przez udarzenie lub pocieranie; zwykle jest to odpowiednio napięta skóra

Komentarze - PRACOWNIK, KTÓRY OBSŁUGUJE JAKĄŚ MASZYNĘ LUB - CZASEM - PRZEDSIĘBIORSTWO, KTÓRE ŚWIADCZY USŁUGĘ OBSŁUGI CZEGOŚ. Dodaj komentarz

9+7 =

Poleć nas znajomym:

x