POWODOWAĆ ZMNIEJSZANIE SIĘ RÓŻNORODNOŚCI CZEGOŚ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

UBOŻENIE to:

powodować zmniejszanie się różnorodności czegoś (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: UBOŻENIE

UBOŻENIE to:

stawanie się mniej bogatym, różnorodnym; też: pogarszanie się, tracenie na jakości (na 8 lit.)UBOŻENIE to:

zjawisko stawania się społeczeństwa lub pewnej grup społecznych uboższymi (na 8 lit.)UBOŻENIE to:

stawanie się znacznie biedniejszym, uboższym (na 8 lit.)UBOŻENIE to:

czynienie ubogim, biednym, znacznie mniej zamożnym (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POWODOWAĆ ZMNIEJSZANIE SIĘ RÓŻNORODNOŚCI CZEGOŚ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.125

LAMPAS, CYNODONTY, KARP PEŁNOŁUSKI, TEFILIM, BARSZCZ BIAŁY, ŻYWNOŚĆ SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO, WYPRYSK KONTAKTOWY, OKRUSZEK, PODYPLOMÓWKA, ZAPORA, GUZOWATOŚĆ BRÓDKOWA, WARUNKOWANIE, INTERLINGWISTYKA, RURA CROOKESA, OBSUWISKO, WŁÓKIENNICTWO, KOLEKCJONERKA, SCENICZNOŚĆ, SZPETNOŚĆ, ZIMNO, MAMUT WŁOCHATY, KABAŁA, BOCZEK, ŻÓŁW ŚWIĄTYNNY, MISKA, ŚWIATOWOŚĆ, PIERWOCINA, AKSOLOTL MEKSYKAŃSKI, ALGEBRA LINIOWA, RUDZIK, INTERROGACJA, RYNEK KONTESTOWALNY, NORMA REAKCJI GENOTYPU, POLECANKA, DWUWARSTWOWOŚĆ, MIĘSO, ZNAMIĘ SUTTONA, TRZMIELOJAD, KISIEL, ZIMA, ZBIORNIK, AFGAŃSKI, SEKSTOLA, WYPRAWKA, WAMPIRZYCA, REKONFIGURACJA, TAJEMNICZOŚĆ, RESTAURATOR, SEN, CHOROBA RUBARTHA, PAŹ ŻEGLARZ, LAMPA ELEKTROPROMIENIOWA, SZARA MYSZKA, ZAUROPSYDY, PSYCHOTERAPIA BEHAWIORALNA, PASO PERUANO, EFEKT KAPILARNY, DZWONY, KONOTATKA, JEŻ MORSKI, SĄD REJESTROWY, GRA W KARTY, WOLNY, KOZIOŁ, KOMORA NABOJOWA, PRZELEW, JEZIORO DRUMLINOWE, BIAŁA DAMA, MAMIDŁO, CHLAPNIĘCIE JĘZYKIEM, PROBLEMISTYKA, TEOLOGIA FUNDAMENTALNA, MIĘKKIE LĄDOWANIE, HISPANO, SAMOCHODZIARZ, KUPA, PUNKT RÓWNONOCNY, MĄCZKA KOSTNA, DYNAMIKA, SASZETKA, PLASTYKA, KOMISJA BUDŻETOWA, ŁONO, LISZAJ RUMIENIOWATY, CIAŁO KOLANKOWATE BOCZNE, NAWÓZ SZTUCZNY, HYDROFIL, IRRADIACJA, NOSOROŻEC JAWAJSKI, NARODOWOŚĆ, AWANTUROWANIE SIĘ, ŁĄCZNIK, PIÓROPUSZ PŁASZCZA, JĘZYK GURAGE, ASTRONOMIA PRAKTYCZNA, PREPER, HIPPIS, WODA GEOTERMALNA, HALON, ATAK, MIĘSIEŃ CZWÓRGŁOWY, BARCZATKA CHOCHOŁÓWKA, INWALIDA WOJSKOWY, ŚCINACZ, TRUST, PRZYBYTEK, NASOSZNIK TRZĘŚ, PRUSY, ZIMNE NÓŻKI, REAKCJA SPRAWCZA, LUKA, RUSZT, IMMUNOLOGIA, SEITAN, MIHRAB, TENDENCJA, JAPONKA, CIUPAGA, OSNOWA, MIŚ, NIEDOZÓR, REWERENCJA, CZERPAK, POWSINOGA, LABIRYNT, NAGRODA POCIESZENIA, CAŁUSEK, TEREBINT, BACHMISTRZ, POLIPTYK, ROZJAZD, WIELOKOMÓRKOWOŚĆ, MIKROSKOP ŚWIETLNY, SILNIK DWUPRZEPŁYWOWY, SPOLEGLIWOŚĆ, DZIAŁ, SARABANDA, TELEGRAFIA, STEK, FRANCUZ, WYLEW, START, NIEPODZIELNOŚĆ, HETEROTROFIZM, OTWORZENIE SERCA, FUSYT, FRANIA, PEWNOŚĆ, ZESTAW SŁUCHAWKOWY, NIEZROZUMIAŁOŚĆ, JEDLICA SINA, SPORT ZIMOWY, ZNIKNIĘCIE, AKCENCIK, KRYPTOGRAFIA, PIĘTA, ŁBISKO, IMMUNOFLUORESCENCJA, SKAŁA PLUTONICZNA, TAJEMNICZOŚĆ, PRAWO RUSKIE, TKANINA UBRANIOWA, WILCZY OBŁĘD, CZEPLIWOŚĆ, DŻEZ, BAR, NUMULIT, ŚWIADEK KORONNY, NIEAUTOMATYCZNOŚĆ, GRUBA RYBA, NIEPRZYJACIEL, NAPŁYW, SZKLANKA, ZAPALENIE, ÓSMY CUD ŚWIATA, PERLUSTRACJA, STARY MALUTKI, KWAS TŁUSZCZOWY, GĄSIOR, BADANIE JAKOŚCIOWE, PŁAT, DZIEWCZYNA LEKKICH OBYCZAJÓW, STOIK, FORSYCJA, MATMA, NET, SPIĘTRZENIE, ZESPÓŁ DUBINA-JOHNSONA, KAMBIUM WASKULARNE, DOKTOR HABILITOWANY, ANARCH, TERRARYSTA, BŁONA PŁAWNA, EMBRIOLOGIA ROŚLIN, PRZYKRYCIE, ABISAL, INDUKTOR, DIZAJNER, RZUT PROSTOKĄTNY, FRANCUSKI, KARATEKA, POGODNOŚĆ, FEMTOCHEMIA, PLOTER ROLKOWY, EDYL, OSADNIK, BÓB KOŃSKI, NOCEK ORZĘSIONY, FIZJOLOGIA PATOLOGICZNA, RYNEK TERMINOWY, SPEKTROSKOPIA, POTOK, NORMALNOŚĆ, CHŁODNICOWIEC, RUSAŁKA, DZIECIĘCTWO, CZAS SŁONECZNY PRAWDZIWY, EWEŃSKI, GEODEZJA GÓRNICZA, RUMIANEK, EURYTOP, TRUTEŃ, OGROM, KASA ZAPOMOGOWA, CZAKRA, MELDUNEK, INŻYNIER DUSZ, ROŚLINA NACZYNIOWA, STYLIZACJA, MISTRZU, CHOROBA OLLIERA, GNIAZDO NASIENNE, MRAŹNICA, MACHANIE RĘKĄ, NAPIĘTEK, ZJAWISKO THOMSONA, WODA PODSKÓRNA, NORNIK PÓŁNOCNY, OPÓR, CZERWONAK, TEORIA KOLEJEK, NACZYNIAK NIEZŁOŚLIWY LIMFATYCZNY, WALCOWNIA GORĄCA, EUTEKTYK, JEMIOŁA, ANALITYCZKA, POWSTRZYMANIE, GAŁKA OCZNA, WALIDACJA, PORTRECISTA, OSKRZELE, SZMALCÓWKA, CIELĘCY WIEK, DOLICHOCEFALIA, SITAR, TRZON, PERYPATETYK, ARAUKARIA WYNIOSŁA, ODPLAMIACZ, POJAZD KOŁOWY, LEGENDA, PRZENIKLIWOŚĆ, DEFERENT, DRAWIDYJSKI, MASOWOŚĆ, NIESKRĘPOWANIE, NASYCANIE, POMIOTŁO, LĘG, PROTROMBINA, TERYNA, OPUSZCZENIE, PREORIENTACJA, EKRAN, TWIERDZENIE O DOBRYM UPORZĄDKOWANIU, KOMEDIANTKA, KLUCZ KODOWY, MIOTEŁKA, GANG, DZIAŁ OSOBOWY, SAMIEC, POBLISKOŚĆ, STEREOTYPIA RUCHOWA, KUWERTURA, ZOONOZA, CYLINDEREK, MUMIA, BARCZATKA BORÓWCZANKA, CHLUBNOŚĆ, JĘZYK TAMILSKI, KOŁNIERZ, ALEGORYCZNOŚĆ, DEMOBILIZACJA, MATERO, PARASZA, CHIPPENDALE, NAPŁYW, DELAWIRDYNA, EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA, ?WSTYD.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.125 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POWODOWAĆ ZMNIEJSZANIE SIĘ RÓŻNORODNOŚCI CZEGOŚ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: POWODOWAĆ ZMNIEJSZANIE SIĘ RÓŻNORODNOŚCI CZEGOŚ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
UBOŻENIE powodować zmniejszanie się różnorodności czegoś (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

UBOŻENIE
powodować zmniejszanie się różnorodności czegoś (na 8 lit.).

Oprócz POWODOWAĆ ZMNIEJSZANIE SIĘ RÓŻNORODNOŚCI CZEGOŚ sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - POWODOWAĆ ZMNIEJSZANIE SIĘ RÓŻNORODNOŚCI CZEGOŚ. Dodaj komentarz

3×5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast