RASA KONI, KTÓRA ROZWINĘŁA SIĘ W STADNINACH NALEŻĄCYCH DO ARMII W INDIACH, W CELU ZAPEWNIENIA WIERZCHOWCÓW DO KAWALERII; UŻYTKOWANE PRZEZ WOJSKO, POLICJĘ, A CORAZ WIĘKSZA LICZBA TYCH ZWIERZĄT JEST WYKORZYSTYWANA W KLUBACH JEŹDZIECKICH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

INDYJSKI KOŃ WOJSKOWY to:

rasa koni, która rozwinęła się w stadninach należących do armii w Indiach, w celu zapewnienia wierzchowców do kawalerii; użytkowane przez wojsko, policję, a coraz większa liczba tych zwierząt jest wykorzystywana w klubach jeździeckich (na 19 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RASA KONI, KTÓRA ROZWINĘŁA SIĘ W STADNINACH NALEŻĄCYCH DO ARMII W INDIACH, W CELU ZAPEWNIENIA WIERZCHOWCÓW DO KAWALERII; UŻYTKOWANE PRZEZ WOJSKO, POLICJĘ, A CORAZ WIĘKSZA LICZBA TYCH ZWIERZĄT JEST WYKORZYSTYWANA W KLUBACH JEŹDZIECKICH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 25.733

CZUWANIE, TWIERDZENIE SINUSÓW, KONSTRUKCJA SUMIKOWO-ŁĄTKOWA, , KAROB, RÓŻA, FORMA DRUKOWA, IZOLACJONIZM, FUZJA WERTYKALNA, JĘZYKI MUNDA, AUKSYNA, WSPORNICA, JĘZYK, DEVELOPER, OGI, RUSKI, MILION INSTRUKCJI NA SEKUNDĘ, PĘD, DWUSTRONNOŚĆ, MONARCHIANIZM, SÓL, WĘGORZ AMERYKAŃSKI, APERTYZACJA, DOKŁADNOŚĆ, BOROWIK CIEMNOKRWISTY, OBŁUDNIK, PŁAWIK, ŁAŃCUSZEK, BÓBR ZWYCZAJNY, MODULACJA SKROŚNA, DEFOLIANT, WIĄŚL, KURONIÓWKA, OBSZAR CELNY, KWANTYFIKATOR OGÓLNY, MOD, KASZANA, PIELUCHOWE ZAPALENIE MÓZGU, PARK TECHNOLOGICZNY, BOMBRAMREJA, WSPÓLNOŚĆ MAJĄTKOWA, POSTÓJ LODOWCA, INTERPOZYCJA, WIELORYBNICTWO, SUKNIA ŚLUBNA, POZOSTAŁOŚĆ, BIAŁE WINO, SARKOFAG, URLOP, ODWYKÓWKA, UPADŁY ANIOŁ, POŻYTECZNY IDIOTA, OBRONA PHILIDORA, JAŚ WĘDROWNICZEK, FRANCISZKANIZM, EMISJA TERMOELEKTRONOWA, SERCE JASIA, KOMÓRKA, POSŁANIEC, KONTRGAMBIT GIANUTIO, PRODUCENT, EFEKT, UCHO ZEWNĘTRZNE, LASKA, ZAPYTANIE OFERTOWE, WAGA RZYMSKA, ANTYROMANTYZM, OLEANDER, PÓŁNOCNY WSCHÓD, AMINOKWAS BIAŁKOWY, FILOLOGIA ORIENTALNA, DYFERENCJACJA SPOŁECZNA, UKŁAD INERCJALNY, DIALEKTYKA, TOPIELICA, JĄDRO SOCZEWKOWATE, DANDYSKI, EROTOMAN, DZIEDZICZENIE POZACHROMOSOMOWE, ŚWIETLICA, SUBSTANCJA ODŻYWCZA, WESTERN REWIZJONISTYCZNY, ABFARAD, GEEZ, WELUR, POTNICA, CZYN SPOŁECZNY, ZOOLATRIA, CZERSKA, TRÓJSKOK, BĄK, MIGRACJA ZASIŁKOWA, AKUMULATORY, NERWIAK WĘCHOWY ZARODKOWY, BIEGUN, ADRES INTERNETOWY, ŚMIERDZIUCHA, ŚMIESZKA, TON, GALICJA, PROMINENT, KARTACZ, SILNIK CZTEROSUWOWY, CZEKOLADA GORZKA, PUDŁO REZONANSOWE, NIĆ WIODĄCA, JESIOTR BIAŁY, LAS OCHRONNY, SPEKTAKL, ŁUSKA, DEPOZYT SĄDOWY, ORLĘ, WYDATKI INWESTYCYJNE, MORGAN, STARANIE, ZASADOWY GALUSAN BIZMUTU, SOŚNIAK, LEWAREK, ORNITOLOGIA, OBRONA FRANCUSKA, NIEPRZYZWOITOŚĆ, TOKARKA KŁOWA, PIEZOMAGNETYK, ŚWIERK BREWERA, TOŻSAMOŚĆ ALGEBRAICZNA, KONGO-BRAZZAVILLE, GMINNOŚĆ, ŚLEDZICIEL, ESPERANTYSTA, SUBKULTURA, REGULARYZACJA TICHONOWA, NOWOZACIĘŻNY, DYKTATOR, ODMIANA UPRAWNA, PIŻMIK TRÓJSTĘPKOWY, NIEKONSEKWENTNOŚĆ, ŚWISTAK CZERWONY, SZWADRON, MIŁOŚĆ LESBIJSKA, KONTRGAMBIT WINAWERA, LAMPA O FALI BIEŻĄCEJ, WIEK DOJRZAŁY, KOMŻA, CZYSTA KREW, PLAŻÓWKA, PIĘCIOBÓJ, DROGÓWKA, CEWA, RYBY WĘDROWNE, JĘZYKI KAUKASKIE, PRZEWÓD ODGROMOWY, RYZYKO NIEWYGASŁE, POŚREDNIK, MERITUM, ZWIERCIADŁO, ENTUZJASTYCZNOŚĆ, MITYCZNOŚĆ, PRZEJRZYSTOŚĆ, PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH, KARMIDEŁKO, BOLA, ZAĆMA PODTOREBKOWA TYLNA, BLOK, BEGARDZI, FOSFORESCENCJA MORZA, ŻURAW, NARWALOWATE, DZWONEK RĘCZNY, ŚPIEW, JĘZYK NAWAHO, SUPERNOWA TYPU IA, SZABLONIK, MAHE, DWUIPÓŁKROTNOŚĆ, DOBRA KONSUMPCYJNE, FILM MUZYCZNY, WÓZ OPANCERZONY, SEMANTYCZNE NADUŻYCIE, PÓŁSAMOGŁOSKA, CIAŁO MIGDAŁOWATE, ROZMNAŻANIE AGAMICZNE, FILOLOGIA ROMAŃSKA, TEUTOŃSKI, PAUPER, GWAJAK, SADÓWKA, GITARA DWUNASTOSTRUNOWA, ŁAPCE, KARTY, KASA BRACKA, OGAR, MONITOR, SZTABSKAPITAN, RONDO, CHORAŁ PROTESTANCKI, NIEWIDKA, PAKU CZARNOPŁETWY, NIEPOKORNOŚĆ, KOMERCJA, KONTRADMIRAŁ, PĘCHERZYK, GRUPA TOPOLOGICZNA, SŁOWIANIN, OBSERWACJA, MUNDŻAK INDYJSKI, PLAMKA FORDYCE'A, TERAPIA STRUKTURALNA, JOGURCIK, AKUMULACJA, CZARCIE KOŁO, GWIAZDKA, ROPNE ZAPALENIE MIESZKÓW WŁOSOWYCH, SYRYNGA, PRZYZWOITOŚĆ, ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE, FILEMON CIEMNY, SYJON, CERES, CHŁOPCZYCA, IMPROMPTU, KURATOR SĄDOWY, GŁOWICA FREZOWA, OBSZAR NIEOGRANICZONY, KONCEPCJA MONETARNA, RAKSLOT, ROZPLOT, ALBINO, KLASA POSIADAJĄCA, PĘCHERZYCA BRAZYLIJSKA, ASNYKOWIEC, ENERGETYKA WIATROWA, MIHRAB, PRZECIWNIK, KOKILKA, WIĘZADŁO KRZYŻOWE TYLNE, ŻYWY POMNIK, AGENT CELNY, MIKROPRĄD, GLEJT, JELEŃ MILU, MICHAŁEK, SZLAFROK, ATAKSJA RDZENIOWO-MÓŻDŻKOWA, AGREGATOR, UPRAWA ROLI, RAK DŁUGOSZCZYPCOWY, PARZYDEŁKA, KONKURS, PANEW, DWUPŁCIOWOŚĆ, NIEKONKRETNOŚĆ, NIEOPANOWANIE, ALFABET SEMAFOROWY, GIPSORYT, ZJAWISKO KURZAWKOWE, SUPERNOWA TYPU IC, RELACJA PEŁNA, DEFENSYWNOŚĆ, FORMUŁA ATOMOWA, MOCZYGĘBA, DZIEŃ TRZECH WIEDŹM, OŚ STRZAŁKOWA, PRZYCZEPNOŚĆ, ZAWIS, LATAWICA, SUPERTOSKAN, PRZECIWSTAWIENIE, MIEDZIANE CZOŁO, MAPNIK PIŁOGRZBIETY, GOLKIPERKA, ZJAWISKO KERRA, SOJA, ZALICZENIE POCZTOWE, NIEMIEC, SZTUCZNA INTELIGENCJA, PINAKOID, CHRANCUSKI, ODDANIE, DOLNOSASKI, GLINIAN, LICZBA KARDYNALNA, SPRAWIEDLIWOŚĆ PIONOWA, RYNEK KONTESTOWALNY, GRUPA CELOWA, CIEMNOGRÓD, WESTERN, SPÓŁKA CICHA, KOMORA DEKOMPRESYJNA, POSIEDZENIE, SUSEŁ WASHINGTONA, LATINO, EPOKA KAMIENIA, TEORIA DESKRYPCJI, INTERMEZZO, OSTRYGOJAD, ZGROMADZENIE CZYNNE, MŁODZIK, PRZEDNÓWEK, RIGAUDON, ?GOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 25.733 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RASA KONI, KTÓRA ROZWINĘŁA SIĘ W STADNINACH NALEŻĄCYCH DO ARMII W INDIACH, W CELU ZAPEWNIENIA WIERZCHOWCÓW DO KAWALERII; UŻYTKOWANE PRZEZ WOJSKO, POLICJĘ, A CORAZ WIĘKSZA LICZBA TYCH ZWIERZĄT JEST WYKORZYSTYWANA W KLUBACH JEŹDZIECKICH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RASA KONI, KTÓRA ROZWINĘŁA SIĘ W STADNINACH NALEŻĄCYCH DO ARMII W INDIACH, W CELU ZAPEWNIENIA WIERZCHOWCÓW DO KAWALERII; UŻYTKOWANE PRZEZ WOJSKO, POLICJĘ, A CORAZ WIĘKSZA LICZBA TYCH ZWIERZĄT JEST WYKORZYSTYWANA W KLUBACH JEŹDZIECKICH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
INDYJSKI KOŃ WOJSKOWY rasa koni, która rozwinęła się w stadninach należących do armii w Indiach, w celu zapewnienia wierzchowców do kawalerii; użytkowane przez wojsko, policję, a coraz większa liczba tych zwierząt jest wykorzystywana w klubach jeździeckich (na 19 lit.)

Definicje krzyżówkowe

INDYJSKI KOŃ WOJSKOWY
rasa koni, która rozwinęła się w stadninach należących do armii w Indiach, w celu zapewnienia wierzchowców do kawalerii; użytkowane przez wojsko, policję, a coraz większa liczba tych zwierząt jest wykorzystywana w klubach jeździeckich (na 19 lit.).

Oprócz RASA KONI, KTÓRA ROZWINĘŁA SIĘ W STADNINACH NALEŻĄCYCH DO ARMII W INDIACH, W CELU ZAPEWNIENIA WIERZCHOWCÓW DO KAWALERII; UŻYTKOWANE PRZEZ WOJSKO, POLICJĘ, A CORAZ WIĘKSZA LICZBA TYCH ZWIERZĄT JEST WYKORZYSTYWANA W KLUBACH JEŹDZIECKICH sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - RASA KONI, KTÓRA ROZWINĘŁA SIĘ W STADNINACH NALEŻĄCYCH DO ARMII W INDIACH, W CELU ZAPEWNIENIA WIERZCHOWCÓW DO KAWALERII; UŻYTKOWANE PRZEZ WOJSKO, POLICJĘ, A CORAZ WIĘKSZA LICZBA TYCH ZWIERZĄT JEST WYKORZYSTYWANA W KLUBACH JEŹDZIECKICH. Dodaj komentarz

4×4 =

Poleć nas znajomym:

x