EQUUS PRZEWALSKII - SSAK Z RODZINY KONIOWATYCH, NIEGDYŚ ZAMIESZKUJĄCY W LICZNYCH STADACH STEPY I PÓŁPUSTYNIE AZJI ŚRODKOWEJ, POROŚNIĘTE PRZEZ ROŚLINNOŚĆ HALOFILNĄ; OBECNIE UZNANY ZA WYMARŁY NA WOLNOŚCI, NATOMIAST DOBRZE ROZMNAŻA SIĘ W NIEWOLI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOŃ PRZEWALSKIEGO to:

Equus przewalskii - ssak z rodziny koniowatych, niegdyś zamieszkujący w licznych stadach stepy i półpustynie Azji Środkowej, porośnięte przez roślinność halofilną; obecnie uznany za wymarły na wolności, natomiast dobrze rozmnaża się w niewoli (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "EQUUS PRZEWALSKII - SSAK Z RODZINY KONIOWATYCH, NIEGDYŚ ZAMIESZKUJĄCY W LICZNYCH STADACH STEPY I PÓŁPUSTYNIE AZJI ŚRODKOWEJ, POROŚNIĘTE PRZEZ ROŚLINNOŚĆ HALOFILNĄ; OBECNIE UZNANY ZA WYMARŁY NA WOLNOŚCI, NATOMIAST DOBRZE ROZMNAŻA SIĘ W NIEWOLI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 26.917

PINGWIN HUMBOLDTA, CYTADELA, WRÓBEL SKALNY, PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG, WARZĘCHA, OPOS PÓŁNOCNY, JABŁOŃ NISKA, GUZMANIA MONOSTACHYA, ŻÓŁW ŻÓŁTOLICY, POSTĘP NAUKOWY, KLINOCHWOSTKA MAŁA, RYBA DRAPIEŻNA, MELANODERMA, ZACHYLNIK OSZCZEPOWATY, NELSON, BABUIN, TRANSWESTYTA, KĄKOL, MASŁOSZ, MANGUSTA, TARCZA, SORPCJA, ODPŁYW, NEOKLASYCYZM, NANDORIŃSKI, PRZELEW TRANSGRANICZNY, ODEZWA, PAPROTNICA GÓRSKA, STRZEMIENNY, BLUSZCZ, POJAWIENIE SIĘ, KOREKTA DRUGOSTRONNA, JEDNOSTKA CIŚNIENIA, ANDOKOLIBEREK, LITOMANCJA, BIRGINIAK, BILBIL BRĄZOWY, MYSZ PANCERNA, PAZUROGON SIERPOWATY, TEMPERATURA ZAPŁONIENIA, STRZEMIĘ, STRZEMIĄCZKO, LUDWINÓW, ZWIESINIEC SZORSTKI, IRGA BŁYSZCZĄCA, ZACHÓD, KOMŻA, BIAŁA DAMA, GRZYB PIASKOWY, KOŃ WESTFALSKI, ISLAM, KOLIBER, ARGUS MALAJSKI, BRDA, CYPRYSIK TĘPOŁUSKOWY, ŻYWOTNIK NIBYOLBRZYMI, POMADKA, TRZMIEL ŻÓŁTOPASY, BLANKERS, KUNINGAMIA CHIŃSKA, UCHO ZEWNĘTRZNE, NIEREGULARNOŚĆ, PANDA, SALA, DZIĘCIOŁ BIAŁOGRZBIETY, WIELOETATOWOŚĆ, STACJA ORBITALNA, WIATRAK, PŁYWACTWO, ODDZIELENIE PRZECIWPOŻAROWE, GAŁKA OCZNA, PRACA WYJŚCIA, DABOD, WIĄŚL, PIESZCZAK PRZEPASANY, SZATA GODOWA, POWINOWATY, LITERATURA SOWIZDRZALSKA, MUNDŻAK, GRZYB KOŹLARZ, RZUT PROSTOKĄTNY, TRZMIELE I TRZMIELCE, JODŁA LOWA, ZAJĄC AMERYKAŃSKI, OSTATNIA POSŁUGA, JĘZYK STARO-CERKIEWNO-SŁOWIAŃSKI, BACYTRACYNA, PEDET, PRZÓD, ARKA, ZROBIENIE NA ODPIERDOL SIĘ, NARCYZ BIAŁY, LANGUR NILGIRI, KUSACZ SZARONOGI, SCHIZOTYMIA, ŻÓŁW BŁOTNY, PŁUCNICA, RUSEK, GRUBA LINIA, OŚCIEŻNICA, ADMINISTRATYWISTA, ARON, PRZĘDZIOREK GŁOGOWIEC, MANTOWATE, NIEZLICZONOŚĆ, STRZYKWY, ORYKS WSCHODNIOAFRYKAŃSKI, KRACH, CIĄG, UDAWANIE, NAKŁADKA, ŁUSKWIAK ZMIENNY, STRES, BAGNIAK WAPIENNY, GWAŁTOWNOŚĆ, LASECZKA, ODTWARZANIE, TUŁACZ, RZEPICHA AUSTRIACKA, DELFIN, PÓJDŹKA, ORMIAŃSKI, WSPÓŁCZYNNIK PRZYROSTU NATURALNEGO, SYF, KRÓL ZWIERZĄT, KANGUROSZCZUROWATE, CZOSNEK OSOBLIWY, PETREL BIAŁOGŁOWY, TOŁPYGA, WCINKA, GĄGOŁEK, CZARNY LUD, ORYKS SZABLOROGI, SZUWAR KŁOCIOWY, PRZEMYSŁ WĘGLOWY, HOSTEL, BRUDNA ROBOTA, KROJCZY, ADRES INTERNETOWY, GALICJANIN, CZIRU, FURA, WSPÓŁDŹWIĘCZNOŚĆ, BLEJTRAM, KUCHNIA, WĄŻ INDYGO, EKSPLOZJA, PROGRAMOTWÓRCZOŚĆ, CHOMIK, SFIGMOMANOMETR, WYROK, ZIELONKA, ŁOSOŚ, BATUTA, SAMOURZECZYWISTNIANIE, WAPIENNICTWO, ŻÓŁW GRECKI, ALTANNIK ZŁOTOKRYZY, SPOWALNIACZ, BASEN, GRĄŻYCE, STATEK, OWADOPYLNOŚĆ, SZCZEKUSZKA AMERYKAŃSKA, SEITAN, KOLCZATKA, OPPERT, ETEROFON, KOVACIĆ, NEBRASKA, ŻABA BAGIENNA TASMAŃSKA, BUSZOWY SPYCHACZ, KAMIEŃ, REN, CZAKRAM, ARCHITEKTURA KOMPUTERA, TEMAT FLEKSYJNY, ŚWISTAK ŻÓŁTOBRZUCHY, ROŚLINIARKI, SKOCZEK EGIPSKI, OCEANNIK ŻÓŁTOPŁETWY, DABOJA LEWATYŃSKA, WYPALENISKO, KALATEA JADALNA, ARETOLOGIA, STOKŁOSA MIESZAŃCOWA, KANTYLENA, ŻOŁĘDNICA, TRWAŁOŚĆ, AGAMA NIEBIESKOGŁOWA, EFA ZACHODNIOAFRYKAŃSKA, SAROS, KOBIETA W WIEKU POBOROWYM, INHIBITOR POMPY PROTONOWEJ, SKOWYT, KECZUA, GEKON, KROKIEW, BALON, VEGA, SĘPNIK ŻÓŁTOGŁOWY, OGOŃCZA ZACHODNIA, AREOGRAFIA, MENONITYZM, MOLOSOWATE, TAPIR INDYJSKI, BILBIL JEDNOBARWNY, WYGODNICTWO, OWSIK ZŁOCISTY, TERYNA, TER, BIAŁOCZÓŁKA BRĄZOWA, SMERFETKA, GŁOWNIA KUKURYDZY, BANDOLIER, WYGASZACZ, RZEP, WALOSZEK, MARIMBA, GONIEC BIAŁOPOLOWY, LANOS, CHAMEOFIT, MOTYW, MIODOJAD LEŚNY, ALWALKERIA, ORONTIUM, MIKROWELA, ARONEK, MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA, ALSTREMERIA POMARAŃCZOWA, AGREGAT POMPOWY, SZAROTA DROBNA, SKLEP WARZYWNY, FOSFATAZA KWAŚNA, ŻABA BAGIENNA ZACHODNIA, ZNACZENIE, BAZYLIKA, STYL MANUELIŃSKI, OBŁÓG, WALLAROO CZARNY, PIÓRNIK, PADOK, UKOŚNIKOWATE, CZUŁEK, DEOKSYNUKLEOTYD, JAZDA, ACENA, PIENIĄDZ ZASTĘPCZY, KUMAK, AJOLOT, SZPARA POWIEKOWA, MATERIALIZM DIALEKTYCZNY, KAŁUŻNICA, OGROTEK, PUSTKOWIK PLAMKOWANY, POŁUDNIK MAGNETYCZNY, PLATFORMA PROTEROZOICZNA, BEZDEŃ, PARASZYT, ŁYCZAK, RYNNICA, RODZAJ MĘSKONIEŻYWOTNY, LENIWCOWATE, DELFIN BUTELKONOSY, OLDRAN, REGION, IZBA, ŚMIESZKA, RETRAKCJA, MANUFAKTURA, POKARM, DROGI ODDECHOWE, RÓWNANIE DIOFANTYCZNE, PRÓBA ŻELAZA, SZELINIAK, NIESZLACHECTWO, TRACZYK, BĘBNICA, BETON JAMISTY, GNOJOWNIK, BIAŁOUSZKA, EWANGELICYZM, PIÓROSZ PIERZASTY, TIOMERSAL, ŻELAZKO ELEKTRYCZNE, SUKMANA, GANGLIOZYDOZA GM2, KOŹLARZ RÓŻOWIEJĄCY, MŁOT HYDRAULICZNY, RYBOŁÓW KARAIBSKI, PUNKT ROSY, UMIEJSCOWIENIE, WIĄZANIE, SKOCZ SKALNY, EKONOMIA POLITYCZNA, OTWORNICA, ROŚLINA PASOŻYTNICZA, ALBERTA, RYBONUKLEOZYD, ?DEOKSYADENOZYNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 26.917 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

EQUUS PRZEWALSKII - SSAK Z RODZINY KONIOWATYCH, NIEGDYŚ ZAMIESZKUJĄCY W LICZNYCH STADACH STEPY I PÓŁPUSTYNIE AZJI ŚRODKOWEJ, POROŚNIĘTE PRZEZ ROŚLINNOŚĆ HALOFILNĄ; OBECNIE UZNANY ZA WYMARŁY NA WOLNOŚCI, NATOMIAST DOBRZE ROZMNAŻA SIĘ W NIEWOLI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: EQUUS PRZEWALSKII - SSAK Z RODZINY KONIOWATYCH, NIEGDYŚ ZAMIESZKUJĄCY W LICZNYCH STADACH STEPY I PÓŁPUSTYNIE AZJI ŚRODKOWEJ, POROŚNIĘTE PRZEZ ROŚLINNOŚĆ HALOFILNĄ; OBECNIE UZNANY ZA WYMARŁY NA WOLNOŚCI, NATOMIAST DOBRZE ROZMNAŻA SIĘ W NIEWOLI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOŃ PRZEWALSKIEGO Equus przewalskii - ssak z rodziny koniowatych, niegdyś zamieszkujący w licznych stadach stepy i półpustynie Azji Środkowej, porośnięte przez roślinność halofilną; obecnie uznany za wymarły na wolności, natomiast dobrze rozmnaża się w niewoli (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOŃ PRZEWALSKIEGO
Equus przewalskii - ssak z rodziny koniowatych, niegdyś zamieszkujący w licznych stadach stepy i półpustynie Azji Środkowej, porośnięte przez roślinność halofilną; obecnie uznany za wymarły na wolności, natomiast dobrze rozmnaża się w niewoli (na 16 lit.).

Oprócz EQUUS PRZEWALSKII - SSAK Z RODZINY KONIOWATYCH, NIEGDYŚ ZAMIESZKUJĄCY W LICZNYCH STADACH STEPY I PÓŁPUSTYNIE AZJI ŚRODKOWEJ, POROŚNIĘTE PRZEZ ROŚLINNOŚĆ HALOFILNĄ; OBECNIE UZNANY ZA WYMARŁY NA WOLNOŚCI, NATOMIAST DOBRZE ROZMNAŻA SIĘ W NIEWOLI sprawdź również:

toyota z modelu Avensis ,
zespół danych umieszczonych na karcie tytułowej i w metryce książki, zawierający nazwisko autora, tytuł, tom, miejsce i rok wydania oraz instytucję wydawniczą lub drukarnię ,
jednoroczna roślina warzywna z rodziny złożonych uprawiana dla jadalnych liści ,
organ władzy w dwuizbowym parlamencie, sądzie (np. Sądzie Najwyższym) lub innej instytucji wykonującej władzę ,
gra dwóch drużyn polegająca na przetaczaniu ogromnej piłki do bramki przeciwnika, może być rozgrywana konno ,
sam jak ... w płocie ,
dział nauki o literaturze, którego zadaniem jest porównanie utworów należących do literatur różnych narodów oraz wpływów i zależności w literaturze światowej; nowoczesna komparatystyka zajmuje się także badaniem związków pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, malarstwem, filmem, a także przekładami ,
Suillus grevillei (Klotzsch) Singer - gatunek grzyba z rodziny maślakowatych; dość szeroko rozprzestrzeniony: występuje w Europie, Ameryce Północnej, Afryce Północnej i w Australii, w Polsce jest pospolity, szczególnie w górach ,
znane warzywo, nowalijka o lekko piekącym smaku; zgrubiały korzonek (bulwa) rośliny o tej samej nazwie ,
forma wynagrodzenia, zapłata otrzymywana za każdy dzień pracy ,
nazwa, która może stać w podmiocie i orzeczeniu zdania o postaci „A jest B” oraz w intencji mówiącego odnosi się dokładnie do jednego przedmiotu) ,
wagon przeznaczony do obsługiwania technicznego infrastruktury i innych zadań ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
Ampelosaurus - rodzaj opancerzonego zauropoda z rodziny tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach współczesnej Europy ,
uczeń gimnazjum ,
wiadomość tekstowa publikowana na Twitterze ,
zakończenie znajomości z kimś, porzucenie kogoś ,
zator na drodze ,
zjawisko fizyczne zmiany potencjału elektrody na większy niż jej potencjał równowagowy ,
duży zamknięty kołowy pojazd konny (przeważnie cztero- lub sześciokonny) używany od połowy XVI wieku do połowy XIX wieku do przewozu pasażerów i przesyłek pocztowych na stałych trasach obsługiwanych według ustalonego rozkładu jazdy ,
malec (pot.) ,
roślina zbożowa z rodziny traw, uprawiany w strefie monsunowej ,
sposób serwowania posiłków w hotelach, rzadziej restauracjach, polegający na udostępnieniu gościom kilkunastu potraw, z których mogą oni ułożyć pełny posiłek z uwzględnieniem własnych upodobań kulinarnych i dietetycznych ,
pałeczka z kruchego ciasta podawana do zup, bulionów, barszczu ,
wyraz braku kontaktu z rzeczywistością, bycia myślami daleko ,
rogacz z Laponii ,
potrawa (najczęściej słodka) spożywana zazwyczaj na zakończenie posiłku głównego lub na podwieczorek czy drugie śniadanie ,
dzielnica Nowego Jorku ,
ćwiczenia wojskowe mające na celu wyuczenie zasadniczej postawy wojskowej żołnierza lub oddziału, oddawania honorów, operowania bronią i sprzętem, itp ,
ornament w formie laski oplecionej liśćmi

Komentarze - EQUUS PRZEWALSKII - SSAK Z RODZINY KONIOWATYCH, NIEGDYŚ ZAMIESZKUJĄCY W LICZNYCH STADACH STEPY I PÓŁPUSTYNIE AZJI ŚRODKOWEJ, POROŚNIĘTE PRZEZ ROŚLINNOŚĆ HALOFILNĄ; OBECNIE UZNANY ZA WYMARŁY NA WOLNOŚCI, NATOMIAST DOBRZE ROZMNAŻA SIĘ W NIEWOLI. Dodaj komentarz

4×2 =

Poleć nas znajomym:

x