ZABAWA DZIECIĘCA, W KTÓREJ DZIECI STAJĄ W KOLE, TRZYMAJĄC SIĘ ZA RĘCE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOŁO to:

zabawa dziecięca, w której dzieci stają w kole, trzymając się za ręce (na 4 lit.)KÓŁKO to:

zabawa dziecięca, w której dzieci stają w kole, trzymając się za ręce (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KOŁO

KOŁO to:

grupa ludzi, środowisko, otoczenie, sfera itp. (raczej nieformalne) (na 4 lit.)KOŁO to:

okrągły kształt, figura (w potocznym rozumieniu także: okrąg); kółko, kolisko, krąg (na 4 lit.)KOŁO to:

część maszyny, urządzenia (na 4 lit.)KOŁO to:

figura geometryczna; zbiór wszystkich punktów płaszczyzny, których odległość od ustalonego punktu na tej płaszczyźnie, nazywanego środkiem koła, jest mniejsza lub równa długości promienia koła (na 4 lit.)KOŁO to:

zabawa dziecięca, w której dzieci stają w kole, trzymając się za ręce (na 4 lit.)KOŁO to:

element toczny, jeden z elementów stanowiących podparcie oraz umożliwiających przemieszczanie się pojazdów (na 4 lit.)KOŁO to:

rota - narzędzie tortur, które służyło do łamania kości i naciągania stawów (na 4 lit.)KOŁO to:

przedmiot w kształcie koła (na 4 lit.)KOŁO to:

związek, zrzeszenie, stowarzyszenie (na 4 lit.)KOŁO to:

w dawnej Polsce: zebranie, sejmik (na 4 lit.)KOŁO to:

kolokwium, sprawdzian na studiach (na 4 lit.)KOŁO to:

element maszyn i urządzeń o kształcie zbliżonym do bryły obrotowej, osadzony na wale lub osi pełni funkcje związane z przenoszeniem ruchu obrotowego (na 4 lit.)KOŁO to:

zapasowe w bagażniku (na 4 lit.)KOŁO to:

fortuna się nim toczy (na 4 lit.)KOŁO to:

piąte ... u wozu (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZABAWA DZIECIĘCA, W KTÓREJ DZIECI STAJĄ W KOLE, TRZYMAJĄC SIĘ ZA RĘCE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.292

BANK INWESTYCYJNY, MONOTOPIZM, POJEMNOŚĆ POLOWA WODNA, MACIEJKA, SPRAWDZIAN, CZYNNIK WYTWÓRCZY, SZPADA, WAŁ, GRUSZA, BERGAMOTKA, ROZJAZD, PYTANIE SIĘ, PRZYGODA, KUPRÓWKA, MCV, PĘCHERZYK JAJNIKOWY, GODZINA POLICYJNA, BIOMETRIA, ULOTNOŚĆ, NEBIWOLOL, BOOROOLA, MULDA, FOREMKA, MACHNIĘCIE KOZIOŁKA, ETIOLOGIA, CHROMATOGRAFIA GAZOWA, DROGA KOŁOWA, OŚWIETLACZ, ÓSEMKA, OKRES AMAZOŃSKI, VERAIKON, SAMOGRAJ, CHOROBA FAZIO-LONDE, SKRZYNECZKA, PAŃSTWA SOCJALISTYCZNE, BATSZEBA, SEN, BUKIET, NIEDOKRWISTOŚĆ ZŁOŚLIWA, WCINKA, BARBÓRKA, RESORT SIŁOWY, TEKSTUALNOŚĆ, WYGASZACZ, MINA, FALA DŹWIĘKOWA, JEZIORO EKSTRAGLACJALNE, NORMA REAKCJI GENOTYPU, WYNURT, ŚWIATOWOŚĆ, GEEK, SINGIEL, ROJSTONA KRÓLEWSKA, GRUPA, STAROANGIELSKI, MEDYCYNA NUKLEARNA, ANARCHIA, TARCZA, UBOŻENIE, GEODEZJA GÓRNICZA, WENTYL, POMOCNIK, ORGANIZATOR JĄDERKA, PŁUG, NATURA, FLUWIOGLACJAŁ, ENDOSZKIELET, PARAWANING, DWUSTUMETROWIEC, PIENIĄDZ GOTÓWKOWY, HEL, SKRĘT, ALGEBRAIK, DRABINKA LINOWA, GHOUL, SKLERODERMIA, WIR, MICHAŁ, TRZMIEL DRZEWNY, PRZYSPOSOBIENIE WOJSKOWE, BEDŁKA FIOLETOWA, GOSPODARKA RYNKOWA, PLATFORMA PREKAMBRYJSKA, GRA RÓŻNICZKOWA, NIEWIDKA, ŁOWCA, HYCEL, UKŁAD KOMUNIKACYJNY, GRANICA, TWIERDZENIE, PĘCHERZYK ŻÓŁTKOWY, MEDYCYNA ZAPOBIEGAWCZA, CYKL KONIUNKTURALNY, FARMA, ORGANIZACJA, GRZYBIARZ, POWIEŚĆ MIŁOSNA, SIANÓW, POSTĘPOWANIE SĄDOWOADMINISTRACYJNE, MIR, LAMPA METALOHALOGENKOWA, APIKOMPLEKSY, POWTÓRZENIE, PŁETWA, RYBA UKWIAŁOWA, MARAZM, KUMULACJA, BOROWINA, ŁUPIEŻ PSTRY, ASTRONOM, SPAWACZ, KONSERWATORNIA, COOL JAZZ, PAJĄCZEK, ADRESAT, PRASA, KASTNER, PODCHWYT, ŁAPKA, HISTORIA LITERATURY, NATRĘCTWO, PERILLA ZWYCZAJNA, METAMORFIZM RETROGRESYWNY, MIKROWELA, DEFERENT, ŁAŻENIE, FRÖBER, JEZIORO RAMIENICOWE, BATYMETRIA, BOREWICZE, FOTOGRAFIA LOTNICZA, FAVELA, CENTRALNE, KUPON, POKŁAD PANCERNY, RUSKI, BARONIĄTKO, ZROBIENIE KUPY, KRZYŻ ŚW. ANDRZEJA, RYNEK TERMINOWY, WIDZIADŁO, OKLEPIEC, DIZAJNERKA, RECEPTOR WĘCHOWY, ŚRUBA O ZMIENNYM KĄCIE NATARCIA, KAMIZELKA, SZYSZAK HUSARSKI, ZALANIE PAŁKI, SYLWA, SORABISTYKA, LAMBADA, TAJEMNICA ADWOKACKA, POLICJA DROGOWA, OSOBA PODEJRZANA, WÓDKA GATUNKOWA, PRAZYNOFITY, KAPITULACJA, NEKROMANCJA, OPASKA BRZEGOWA, WOJEWODA, CHOROBA RUBARTHA, KANALIK NERKOWY, HERMENEUTYKA, ELEKTROLIT, WARUGA, WĘZEŁ KEITHA-FLACKA, PATAGOZAUR, TWORKI, OFFSET, ARCYDZIELNOŚĆ, GNICIE, PREZBITERIUM, SMOLUCH, STACJA ZAKŁADOWA, DUR POWROTNY, WILCZE STADO, OBÓZ WĘDROWNY, ELANA, MAMMOLOGIA, PRZEBITKA, KOŃ TROJAŃSKI, MOHORYCZ, KOPIA, ROZSZCZEP PODNIEBIENIA TWARDEGO, PLUSKWIAKI RÓWNOSKRZYDŁE, PLANETA OCEANICZNA, KOŃ ZIMNOKRWISTY, GRZYBICA SKÓRY GŁOWY, GMINNOŚĆ, DOMEK, LISTNIENIE, WAPIEŃ MUSZLOWY, OTWOREK, REFREN, FUNDACJA ODSZKODOWAWCZA, ŁAŃCUSZEK, CIŚNIENIE AKUSTYCZNE, KOPYTO, LENIN, ANATOMIA FUNKCJONALNA, ZABAWA, SUBLITORAL, PRZEMYSŁ SIARKOWY, GRACZ, STRZAŁ W DZIESIĄTKĘ, RODZAJ MĘSKONIEŻYWOTNY, ZAZDROŚĆ, DEKLINACJA MIESZANA, RYNEK KONKURENCYJNY, SZERMIERZ, INFLACJA KOSMOLOGICZNA, ARCHITEKT KRAJOBRAZU, CHIPPENDALE, KLĘK PODPARTY, LAUFER BIAŁOPOLOWY, ŁUCZNIK, TORBIEL BĄBLOWCOWA, BARWNIK ŚWIATŁOCZUŁY, ŁĄCZNIK MECHANIZMOWY, GESTALTYZM, PROTOZUCH, SEMESTR ZIMOWY, BROŃ KRÓTKA, EMBRIONALNA KOMÓRKA MACIERZYSTA, EUCHARYSTIA, PAŹ ŻEGLARZ, AZDARCHY, SOCZEWKA SCHODKOWA, MURZYNEK, CUKIERNIA, SUMA KOMANDYTOWA, STYL WILHELMIŃSKI, SKLEPIENIE KLASZTORNE, KLAWISZ NUMERYCZNY, KRET, GÓRNICTWO OTWOROWE, SZKŁO WENECKIE, ZŁOTOWŁOSA, NIEŻYCZLIWOŚĆ, KAMORA, AKUSTYKA FIZJOLOGICZNA, BUCZYNA NIŻOWA, DZIENNIKARZ ŚLEDCZY, ZATRUCIE SIĘ, MODERN, CZARA, POŻAREK, AKADEMICKOŚĆ, IZOCHRONA, SANKI, PRALUDZIE, MORZE MIĘDZYKONTYNENTALNE, BEHAWIORYZM, MULDY PODWÓJNE, WATA CUKROWA, STYLIKOWCE, PAPILOTEK, MARCELIN, WŁAMYWACZ KOMPUTEROWY, IRONIA, CIASTO SKALNE, PODZIAŁ, AMERYKA, ANALIZA, CYGAŃSKIE DZIECKO, JAGIELLON, NOGA, MAPA DROGOWA, BADACZ, CHRZEST, SEKWENCJA PALINDROMOWA, PODCHLEBSTWO, CIEMNOTA, PLEŚNIAWKA, SZPIEGOSTWO PRZEMYSŁOWE, TRANSAKCJA TERMINOWA, KARLIK ŚREDNI, TURYSTYKA KWALIFIKOWANA, OMNIBUS, TONIĘCIE, ZWARCIE, GADACZ, ALBUM, PRZEGUBOWIEC, MOTYW, SZLAUCH, GITARA ELEKTRYCZNA, OCZYSZCZALNIK, BIOMETEOROLOGIA, KROKODYLOWATE, SELENOGRAFIA, ADAM SŁODOWY, CEROIDOLIPOFUSCYNOZA NEURONALNA, TRZONKÓWKI, KOŁKOWNICA, SIARKA ROMBOWA, ASYSTENTKA SPOŁECZNA, FOSFATAZA KWAŚNA, KAJMANY, ?REZYGNACJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.292 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZABAWA DZIECIĘCA, W KTÓREJ DZIECI STAJĄ W KOLE, TRZYMAJĄC SIĘ ZA RĘCE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: ZABAWA DZIECIĘCA, W KTÓREJ DZIECI STAJĄ W KOLE, TRZYMAJĄC SIĘ ZA RĘCE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOŁO zabawa dziecięca, w której dzieci stają w kole, trzymając się za ręce (na 4 lit.)
KÓŁKO zabawa dziecięca, w której dzieci stają w kole, trzymając się za ręce (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOŁO
zabawa dziecięca, w której dzieci stają w kole, trzymając się za ręce (na 4 lit.).
KÓŁKO
zabawa dziecięca, w której dzieci stają w kole, trzymając się za ręce (na 5 lit.).

Oprócz ZABAWA DZIECIĘCA, W KTÓREJ DZIECI STAJĄ W KOLE, TRZYMAJĄC SIĘ ZA RĘCE sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - ZABAWA DZIECIĘCA, W KTÓREJ DZIECI STAJĄ W KOLE, TRZYMAJĄC SIĘ ZA RĘCE. Dodaj komentarz

5-1 =

Poleć nas znajomym:

x