ZAJMUJE SIĘ BADANIEM ZASOBÓW I BOGACTW MORSKICH GŁĘBIN - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OCEANOTECHNIKA to:

zajmuje się badaniem zasobów i bogactw morskich głębin (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZAJMUJE SIĘ BADANIEM ZASOBÓW I BOGACTW MORSKICH GŁĘBIN". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.536

PROCENT SKŁADANY, ANALIZA SZEREGÓW CZASOWYCH, ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE, SSAK OWADOŻERNY, CZYNNOŚĆ LOKOMOCYJNA, KANDYZ, STYL CASUALOWY, ROŚLINA AKWARIOWA, KOLORYSTYKA, CHŁONIAK, ŚRODEK ZAPOBIEGAWCZY, KAZUISTA, OŻYWIENIE GOSPODARCZE, WOLA BOŻA, MESA, MIĘSIEŃ TRÓJGŁOWY, MRAŹNICA, CYLINDER, JAMA OTRZEWNA, RYBOJASZCZURY, ROZLUŹNIENIE, JĘZYK BRETOŃSKI, BELWEDER, ANGLOSAS, ALMARIA, LOSOWOŚĆ, MINERAŁ AUTOGENICZNY, OCEANOGRAFIA, DAMKA, ASTARTOWATE, HERB, PLACÓWKA RODZINNA, WARUNEK LOKALOWY, SZAMOTANINA, MAGICZNOŚĆ, LISOWCZYK, NIEŻYT, SZYLDKRET, FRANKATURA PROWIZORYCZNA, RÓWNANIE NIEWYMIERNE, KSIĘGOWY, OBRONA KERESA, AFEKT PATOLOGICZNY, TEREBINT, MANIPULATOR, FILM SAMURAJSKI, OGRÓDEK JORDANOWSKI, SZTUKA KRETEŃSKA, NUWORYSZ, PANNICA, NORMANDZKI, JĘZYK SZKOCKI, BIOMETRIA, RÓŻNOWIEKOWOŚĆ, MIMETYZM, GŁUPIĄTKO, NARAKA, BEZPIECZEŃSTWO ZEWNĘTRZNE, ALGRAFIA, RÓWNOWAŻNIK CHEMICZNY, SEMINARZYSTA, TRANSFUZJOLOGIA, BADACZ, OWCZA WEŁNA, WASZA PRZEWIELEBNOŚĆ, FONIATRIA, SUBIEKTYWISTA, MĄŻ OPATRZNOŚCIOWY, AZDARCHY, KONFIGURACJA, INDYKATOR, DIAGNOZA, WSKAŹNIK RACJONALIZACJI, CZŁOWIEK GUMA, SKORPIONY, GAP, XHOSA, SATURACJA, JĘZOR, OPERATOR KABLOWY, ODPÓR, SKAŁA MACIERZYSTA, ŻÓŁW CZERWONOBRZUCHY, BRYŁA SZTYWNA, DICYNODONTY, WIELKA CHOROBA, BRĄZOWNIK, CHEMIA FIZJOLOGICZNA, STAROGERMAŃSKI, BĄBEL SPEKULACYJNY, RAMKA, ORTOPTYCZKA, BEZWYZNANIOWIEC, ODPROMIENNIK, AEROZOL BIOLOGICZNY, SEKS, CZTERY DESKI, WIERSZ LEONIŃSKI, MINI-ALBUM, ENTOMOFAGI, RAMIENISKO, OSTRA REAKCJA NA STRES, ZOOFAG, KOJEC, POCIĄG EKSPRESOWY, PŁASZCZ WODNY, LAS NAMORZYNOWY, SOLARKA, OSTROGA PIĘTOWA, STOPKA, SZKLISTOŚĆ, KLUCZ, ANGIELSKA FLEGMA, GARBATKA ZYGZAKÓWKA, CYBERNETYZACJA, RAJZA, INSTAGRAMER, TAFTA, CIUPAGA, RĄBEK ROGÓWKI, ZASTÓJ ŻYLNY, SAMOGŁOSKA PÓŁPRZYMKNIĘTA, SAMOLOT SZEROKOKADŁUBOWY, PSYCHOLOGIA TEORETYCZNA, ORZEŁ, SKLEP MONOPOLOWY, RAFA, ROGATKOKSZTAŁTNE, OBEDIENCJA, INFORMATYKA MEDYCZNA, FOWIZM, DYSTONIA TORSYJNA, ARKUSZ EGZAMINACYJNY, PRZYRODA, STYL KOLONIALNY, ROLADA, BRAT, KROJCZY, PROLIFERACJA, RYZYKO INWESTYCYJNE, MECHANIKA NIEBA, PARAGENEZA, FECHTMISTRZ, LEKARZ DOMOWY, JASZCZUR, SESJA, STOSUNEK PRZERYWANY, KRÓLIK, PROTEZA, FOKI, ZAĆMIENIE, NIENASYCENIEC, SEPARACJONIZM, CZYŻNIE, TEORIA DESKRYPCJI, FILOLOGIA BIAŁORUSKA, ZAPRAWA, POPISOWOŚĆ, KLESZCZ, NIEZLICZONOŚĆ, PRZEPRÓCHA, MECHANIZM KRZYWKOWY, PROMIENIOWANIE ALFA, SKIBKA, UPRAWIACZ, ROZWÓJ ZARODKOWY, PEDIATRIA, TETRAMER, CHOROBA UHLA, SZLACHTA CHORĄGWIANA, JUBILER, ANTYWESTERN, DRGANIE AKUSTYCZNE, RUMIAN RZYMSKI, MAGELANKA SIWOGŁOWA, KRAWAT, BURŻUJSTWO, ORTOPTYK, SOJA, TECHNOLOGIA NIEORGANICZNA, HISTORIA, CZARNY CHARAKTER, ZASTAWKA MITRALNA, LOSOWANIE PROSTE, MIŁOŚĆ, ZESPÓŁ STEVENSENA-JOHNSONA, SYMBOLIZM, SAMOWOLNOŚĆ, KARTUZJA, UKŁAD SAMODZIELNY, SUBSTANCJA OBCA, KATSUDON, WARIACJA, SZKIELET OSIOWY, PRAWO MOORE'A, DZIELNICOWY, NEOTENIA, REGRESJA PROBITOWA, EFEKTYWNOŚĆ DYNAMICZNA, CNOTA, DRAMAT OBYCZAJOWY, BALANS, KŁUSAK ROSYJSKI, PAWIE OKO, CUKIER ZŁOŻONY, ZIARNINIAK GRZYBIASTY, NACZYNIAK NIEZŁOŚLIWY LIMFATYCZNY, PRUSY, DZIAD, ASOCJACJE, GEODEZJA SATELITARNA, CZERNIDŁAK BŁYSZCZĄCY, MODERNIZM, WĘZEŁ SA, HUNCWOT, OBRONA, OBELISK, CHIMEROWATE, LAFIRYNDA, MORESKA, PRZYĆMIENIE, KUMOSZKA, KUBEŁ, CHOROBA SPIELMEYERA-SJÖGRENA, ANGIELKI, KORONIARZ BARWNOOGONIASTY, FECHMISTRZ, ORBITAL, KUPLER, ROZBIERACZ, MŁAK, AGROWŁÓKNINA, ŁAŃCUSZEK, OSTROGONY, DECYMA, FISZA, GŁOWICA, PŁAZY OGONIASTE, HALABARDA, PIASKOWIEC KWARCOWY, GEN RECESYWNY, RURA CROOKESA, CZARNA MOWA, STRUKCZASZY, JĘZYK ZACHODNIOSŁOWIAŃSKI, PIERWSZOŚĆ, SILNIK CZTEROSUWOWY, ŁADUNEK ELEKTRYCZNY, KROK ŁYŻWOWY, DZIELNIK, SPADOCHRON, METEOR, ZAPALENIEC, EKONOMIA SPOŁECZNA, ELASTYCZNOŚĆ, IZOFONA, JARZYNIAK, LUFA, STREFA KONWEKTYWNA, PĘTAK, KARTY, NORNIK PÓŁNOCNY, PODCIEP, EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA, BICZ SZKOCKI, KAZNODZIEJA, KOTERYJNOŚĆ, WĘZEŁ, AKLIMATYZOWANIE SIĘ, OWCA ROMANOWSKA, TSUNAMI, KOPALINA SKALNA, FILOZOFIA KRYTYCZNA, GEKON PASKOWANY, PLACÓWKA RESOCJALIZACYJNA, CZERSKA, REAGINA, GIL, POSTĘPOWANIE, POKŁAD PANCERNY, MISIO, GÓRNICTWO OTWOROWE, POKAL, KOSTNOJĘZYKOPODOBNE, PRZYLEPNOŚĆ, OKRES, KOMISJA SKRUTACYJNA, BEZPIECZNIK TOPIKOWY, KĄPIEL LECZNICZA, ZAPOBIEGLIWOŚĆ, REFREN, KROK, POJAWIENIE SIĘ, NIENIEC, DOCZESNA, KRAJALNIA, CIAŁO BEZPOSTACIOWE, SKALEŃ AWENTURYNOWY, PONĘTA, ?OGIEŃ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.536 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZAJMUJE SIĘ BADANIEM ZASOBÓW I BOGACTW MORSKICH GŁĘBIN się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZAJMUJE SIĘ BADANIEM ZASOBÓW I BOGACTW MORSKICH GŁĘBIN
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OCEANOTECHNIKA zajmuje się badaniem zasobów i bogactw morskich głębin (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OCEANOTECHNIKA
zajmuje się badaniem zasobów i bogactw morskich głębin (na 14 lit.).

Oprócz ZAJMUJE SIĘ BADANIEM ZASOBÓW I BOGACTW MORSKICH GŁĘBIN sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - ZAJMUJE SIĘ BADANIEM ZASOBÓW I BOGACTW MORSKICH GŁĘBIN. Dodaj komentarz

9-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast