PRZYRZĄD SPORTOWO-REKREACYJNY, ZAZWYCZAJ DMUCHANA ZABAWKA, KTÓRA POMAGA W UTRZYMANIU SIĘ NA POWIERZCHNI WODY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PŁYWACZEK to:

przyrząd sportowo-rekreacyjny, zazwyczaj dmuchana zabawka, która pomaga w utrzymaniu się na powierzchni wody (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PŁYWACZEK

PŁYWACZEK to:

zdrobniale: pływak - szczelny zbiornik, wypełniony powietrzem lub gazem, służący do utrzymania samolotu na powierzchni wody (na 9 lit.)PŁYWACZEK to:

zdrobniale: pływak - mężczyzna lub chłopiec uprawiający pływanie (na 9 lit.)PŁYWACZEK to:

zdrobniale: pływak - specjalny przyrząd, który jest zaprojektowany tak, by utrzymywać się na powierzchni jakiegoś płynu, pływać, nie tonąć (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZYRZĄD SPORTOWO-REKREACYJNY, ZAZWYCZAJ DMUCHANA ZABAWKA, KTÓRA POMAGA W UTRZYMANIU SIĘ NA POWIERZCHNI WODY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.663

ROŚLINKA, ZAPASY, REGION, SOLICYTACJA, NASZ CZŁOWIEK, ŻWAWOŚĆ, NADSCENIE, KALORMEN, CESARZ, ZAMSZ, CYKLOP, NIMFA, REKTYFIKACJA SPIRYTUSU, STANIĘCIE, BLANK, HEIMAT, ENDOSKOP, BANIAK, TOŻSAMOŚĆ, SZKOŁA, PALEOZOOLOGIA, LINA NOŚNA, TOWARZYSZ NIEDOLI, KARCYNOLOGIA, KAPITULACJA, NIESZLACHECTWO, AURORACERATOPS, PODKŁADKA, CHOROBA MORGELLONÓW, ZĘBOWCE, KOLOR, KOZIARZ, WYROŚL, MONOPOL, MAGAZYN, POPARCIE, BIEGUN GALAKTYCZNY, CUMMINGS, BLOKHAUZ, S/Y, LOTNICTWO, ARKA, AZOT AMONOWY, MPA, POSIADACZ ZALEŻNY, MERYSTEM, JADŁOSPIS, KONSONANS, SKRADANKA, MARTWIAK, KOŁNIERZ, FILTRACJA, ARYSTARCH, ARIANIE, PAŃSTWA SOCJALISTYCZNE, GRABEN, PARNOTA, FALA, KROK SKRZYŻNY, WYSTĄPIENIE WOLNOŚCIOWE, NIEBO, KOPROFAG, PASTA DO ZĘBÓW, MI2, SZORSTKOŚĆ, KOD GRAYA, PRĄD, KREOLKA, KOMBINATOR, ENERGIA SPOCZYNKOWA, POLE POWIERZCHNI, SUBLITORAL, SIEWKA, OBWAŁ, ASYSTENTKA SPOŁECZNA, GEOLOGIA ZŁÓŻ, GRANICA, MIEDNICZKA, NAPUSZONOŚĆ, DIOPTER, TRADER, DEPOZYCJA, EKSKREMENTY, REFLEKSOLOGIA, KANAPKA, KRĄŻEK PRZESUWNY, MONOCHROMATYZM, ZYGOTARIANIN, TELEWIZJA KABLOWA, TURANIEC, ZMIERZCH, DISACHARYD, LIMO, TĘGI UMYSŁ, KUBEŁ ZIMNEJ WODY, FIKNIĘCIE KOZIOŁKA, WYWIAD SKARBOWY, GARNUSZEK, IRRADIACJA, SUWNICA POMOSTOWA, BATERIA ANODOWA, MASA GRAWITACYJNA, CYKL GOSPODARCZY, KOŃ ANGLO-NORMANDZKI, SCHIZOFRENIA HEBEFRENICZNA, ALGI, ESESMANKA, POPISOWOŚĆ, PAWILON, WIDEOFON, ŹRÓDŁO, KSZTAŁCENIE OBYWATELSKIE W SZKOLE SAMORZĄDOWEJ, PODPAŁ, WRĄB, SIEĆ WODOCIĄGOWA, PRZEKŁADNIA CIERNA, OBÓJ MIŁOSNY, SZEWIOT, SZEŚĆ NA DZIEWIĘĆ, AUTOMAT, KASTA, JEZIORO POLIMIKTYCZNE, WŁAMYWACZ KOMPUTEROWY, ŁAN FLAMANDZKI, JOGURCIK, ROZKŁAD NA CZYNNIKI, PERSONALNIK, CZARA, EKONOMIA NORMATYWNA, OGRÓD DENDROLOGICZNY, SUBSKRYBENT, TOPIELISKO, WYSŁUGA LAT, TELEWIZJA, DZBANEK NA WODĘ, MINIVAN, PARA MINIMALNA, POWIEŚĆ PANORAMICZNA, TRAFIKA, ZAPRAWA, BABILOŃSKI, OTRZEWNA, CHARAKTERYSTYKA CZASOWA, KOT, KOKTAJL, PULSARY, BLEJTRAM, BANK KOMERCYJNY, PASO PERUANO, OBUSTRONNOŚĆ, NABYTEK, ŻABY BEZJĘZYCZNE, CZERPAK, PROCES GEOLOGICZNY, OŚRODEK AKADEMICKI, KOMISJA BUDŻETOWA, BECZKA ŚMIECHU, BETON GIPSOWY, KIEROWNIK LITERACKI, ROŚLINA WYMARŁA, NEUROTYK, JĘZYK AJNOSKI, HUNCWOT, NOTABL, KAKOFONIA, MŁODZIEŃCZOŚĆ, SZCZEPIONKA WŁASNA, MLEKO, PÓŁSFERA, ROZDRABNIACZ, POWSINOGA, PADÓŁ, FISZBINOWCE, PSALTERIUM, STRATEGIA CZASU RZECZYWISTEGO, MECZ MIĘDZYPAŃSTWOWY, AULA, RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA, PATRONKA, GOBELINIARZ, NIEBOGA, GARDEROBA, OPAL, KŁUSOWNIK, SUBSTANCJA OBCA, HIGIENA WETERYNARYJNA, KOLOS NA GLINIANYCH NOGACH, TRANSAKCJA WIĄZANA, NIESTAŁOŚĆ, SMORODINÓWKA, WĄSONÓG, AGROMETEOROLOGIA, KMIOTEK, ŚLEDŹ, LETARG, MILCZĄCA ZGODA, WSIUR, WYŁAPYWACZ, PLEŚŃ, ZAMIANA, FIRMA WYDMUSZKA, CIASTO PÓŁFRANCUSKIE, IMPROMPTU, LEJ, JATKA, PAPAD, NIEKOMPETENTNOŚĆ, MORŚWIN BEZPŁETWY, DORYCKI, STRAŻ, LARP, ZAWÓR DENNY, BIAŁA DAMA, KOMITET ZAŁOŻYCIELSKI, POLAROGRAFIA, STRUGACZ, EKSPRES PRZELEWOWY, JUNTA, KARMELÓWKA, FENICKI, WYGŁAD LODOWCOWY, OBIEGNIK, NOUMEN, PODKŁAD, SROKOSZ, BAR MICWA, POSTERUNEK, TACHION, E-MAIL, ŚLISKOŚĆ, REWOLWER, WZNIESIENIE, WYKŁADZINA, PUCHLINA WODNA, KOSZULKA, EUROWALUTA, ACENA ARGENTYŃSKA, KARMAN, HISZPAŃSKI, MIĘTA KĘDZIERZAWA, BÓJ SPOTKANIOWY, POWINOWACTWO, FRANKATURA FANTAZYJNA, OPERATOR LOGISTYCZNY, SŁUCHAWECZKA, PROMOTOR, TENDENCJA, SILNIK INDUKCYJNY, WINKRYSTYNA, ULOTNOŚĆ, SZCZUR, GRZEBIEŃ BIODROWY, URZĄD IMIGRACYJNY, MEZOSFERA, PERFUMA, SPIRALA HIPERBOLICZNA, WYNAJEM, PROCA, KOSTIUM, ANTYSZACHY, UCHLANIE SIĘ, AMON, SOLFUGI, WOJNA NAPOLEOŃSKA, RZEŹWOŚĆ, ZUPA NA GWOŹDZIU, GOFR, KOTWICA ZAPASOWA, DIZAJN, TŁUMACZ, ŁYDKA, REFREN, PRZEBITKA, ŻÓŁTODZIÓB, SIŁA, BIOMETRIA, CHORIAMB, CZAS, PRZYGOTOWANIE, DOLAR FIDŻI, FREAK, DROGA KOŁOWA, DZIURAWY WOREK, ZDARZENIE, MATRYKUŁA, DUSZA, INTERSTYCJAL, PRZECZULICA, EOZYNOCYT, KORPUS NAWOWY, NAZWA OGÓLNA, BLOKADA, ZLEW, ALGEBRA OGÓLNA, USUWISKO, OGÓREK, TWIERDZENIE PASCALA, WINNICKI, BAR, ?PROMENADA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.663 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZYRZĄD SPORTOWO-REKREACYJNY, ZAZWYCZAJ DMUCHANA ZABAWKA, KTÓRA POMAGA W UTRZYMANIU SIĘ NA POWIERZCHNI WODY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZYRZĄD SPORTOWO-REKREACYJNY, ZAZWYCZAJ DMUCHANA ZABAWKA, KTÓRA POMAGA W UTRZYMANIU SIĘ NA POWIERZCHNI WODY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PŁYWACZEK przyrząd sportowo-rekreacyjny, zazwyczaj dmuchana zabawka, która pomaga w utrzymaniu się na powierzchni wody (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PŁYWACZEK
przyrząd sportowo-rekreacyjny, zazwyczaj dmuchana zabawka, która pomaga w utrzymaniu się na powierzchni wody (na 9 lit.).

Oprócz PRZYRZĄD SPORTOWO-REKREACYJNY, ZAZWYCZAJ DMUCHANA ZABAWKA, KTÓRA POMAGA W UTRZYMANIU SIĘ NA POWIERZCHNI WODY sprawdź również:

wielkość, wspaniałość, np. talentu ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady krasnorostów (Rhodophyta) ,
bajkopisarz gr. z Frygii ,
jednoroczna roślina ozdobna o lejkowatych, niekiedy strzępiastych kwiatach ,
rdzenna mieszkanka Laponii ,
prądnica przy rowerze ,
pokładnica krawężnikowa ,
lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku z Rzymu i Tokio, pierwszy człowiek, który przekroczył granicę 17 m, rekordzista świata wynikiem 17,03 m ,
impreza sylwestrowa ,
nurt teologiczny w kalwinizmie wysuwający m.in. następujące postulaty: 1) Bóg pragnie zbawić każdego, kto zachowuje wiarę 2) Chrystus umarł za wszystkich ludzi, choć korzystają z tego tylko wierzący w Niego ,
w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka; często pluralis ,
zbiór przepisów prawnych ,
Stipa - rodzaj trawy śródziemnomorskiej z rodziny wiechlinowatych; wszystkie gatunki są kserofitami występującymi na suchych siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul ,
brzmienie wypowiedzi wyrażające treści niezawarte w czysto językowej jej warstwie ,
zwolennik, wyznawca poglądów aleksandryjskiego kapłana Ariuszal; odrzucał niektóre dogmaty chrześcijańskie; wiarę w Trójcę Świętą, zwierzchnictwo papieża, hierarchię kościelną ,
żołnierz pełniący służbę przyboczną przy głowie państwa ,
cecha stanów, idei, czynów i zachowań: to, że coś jest zgodne z prawem, uczciwe ,
(1889-1963), francuski pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, malarz, poezje, dramaty, powieści poetyckie, libretta operowe ,
dawniej potocznie o samochodzie terenowym ,
Cygnus buccinator - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); żyje w Ameryce Północnej ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
unita zamieszkały we Włoszech, należący do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz zachowujący odrębny obrzadek grecki ,
otacza łyko drzewa ,
film trwający ponad 55 minut, przeciętnie 90-132 minut ,
zjawisko występowania zmian kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi ,
rowek śrubowy biegnący obok grzbietu gwintu ,
motyl z rodziny omacnicowatych, którego gąsienice żerują w szyszkach drzew iglastych ,
zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy ,
mieszkanka Bolimowa, kobieta pochodząca z Bolimowa ,
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach

Komentarze - PRZYRZĄD SPORTOWO-REKREACYJNY, ZAZWYCZAJ DMUCHANA ZABAWKA, KTÓRA POMAGA W UTRZYMANIU SIĘ NA POWIERZCHNI WODY. Dodaj komentarz

3+5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast