OGÓLNA NAZWA, JAKĄ OKREŚLA SIĘ OWOCE NIEKTÓRYCH ODMIAN, KULTYWARÓW I MIESZAŃCÓW PAPRYKI O BARDZO OSTRYM SMAKU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CHILLI to:

ogólna nazwa, jaką określa się owoce niektórych odmian, kultywarów i mieszańców papryki o bardzo ostrym smaku (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: CHILLI

CHILLI to:

przyprawa ze sproszkowanej papryki chili (na 6 lit.)CHILLI to:

ostry sos z papryki chili (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OGÓLNA NAZWA, JAKĄ OKREŚLA SIĘ OWOCE NIEKTÓRYCH ODMIAN, KULTYWARÓW I MIESZAŃCÓW PAPRYKI O BARDZO OSTRYM SMAKU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.159

KRÓWKA, MINIKALKULATOR, PRZEPRÓCHA, WURST, PONGE, KRYSTALOGRAFIA, NOTARIUSZ, ŁOPATA, KOZIOŁ, KAPOK, MYRMEKOLOGIA, LOTNOŚĆ, RADIO TAXI, AMBULATORIUM, STAWKA, DZIENNIK PROMULGACYJNY, LAKONIZM, CZYNNIK ENDOGENICZNY, OUTSIDER, ZLEW, ŻELE, LUTNIA, ULICA, STATEK, NIKCZEMNOŚĆ, POŚWIĘCENIE, BRAT POLSKI, SUPERPOZYTYW, DOSTYCZNA, COKÓŁ, KINDZIUK, DESKA ŚNIEŻNA, SKOK, PRZYTUŁEK, RASOWOŚĆ, STYL, KOŃCÓWKA, ABRYS, ZBIORÓWKA, STYL MANUELIŃSKI, ALTERNATYWA, KOMIN WULKANICZNY, POKRZYK, ANTROPOLOGIA NORMATYWNA, MLECZARKA, ELIMINACJE, NIEPOKALANEK, GONIOMETRIA, KLEJNOTY KORONNE, MSZAKI, DOOM METAL, CERATOFYLLID, BEARS, JĘZOR, WŁÓKNO, MASŁO, KOCIOŁEK, FILOZOFIA NAUKI, IMMUNOFLUORESCENCJA, ROZMIĘKANIE, SZMUGLERZ, KASTYLIJSKI, GATUNEK ZAWLECZONY, UKŁAD MOCZOWY, WODA, KOBIETA LEKKIEGO PROWADZENIA, PĘD, ODWAPNIENIE, PLAN OGÓLNY, PSYLOFIT, IZOMER KONFORMACYJNY, ADRES ELEKTRONICZNY, KANAŁ, ADMINISTRACJA SKARBOWA, SOCJOGRAFIA, INŻYNIER DUSZ, WIĘZADŁO OBŁE MACICY, PODZIELNIK, DŹWIGARKA, POPIELICA, CIAŁO SZTYWNE, FONDUE, TYFLOLOGIA, PŁOTEK, KOKTAJL, PROGRAMOWANIE DYNAMICZNE, NARAMIENNIK, KREOLSKI HAITAŃSKI, OBSERWACJA, KABINA RADIOWA, PANAMA, ULTRABOOK, QUENDË, BRANIE PRZYKŁADU, POTPOURRI, ZRYWKA, WSPÓLNOŚĆ, KRATKA VICHY, BEZBRONNOŚĆ, FILEMON BLADY, WAR, HIPISKA, PERYMETR, CHOROBA CSILLAGA, OBELGA, CZWÓRKA, CNOTA KARDYNALNA, FRYWOLNOŚĆ, MYŚL, OXFORD, WIATR POZORNY, KUPLER, TIUL, ŻALUZJA PIONOWA, INFORMATYK, PROWINCJA, PAWIE OKO, AWIOMATKA, CHODZĄCY SZKIELET, ŚWIADECTWO, DIDŻEJ, KINEZJOLOGIA, MISIAK, KORKOWIEC, GARNUSZECZEK, JONOFOREZA, BĄK, POLAK, PORÓWNANIE HOMERYCKIE, WROTA, TRZMIEL DRZEWNY, ROBUSTA, KONSTRUKCJA WIEŃCOWA, MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, JUDEA, GEEK, SZKOŁA ŚREDNIA, PŁATNOŚĆ ZBLIŻENIOWA, STOŻEK, NOTORYCZNOŚĆ, NARCIARZ DOWOLNY, PANIER, NARTA WODNA, BŁONA PŁAWNA, NAJDUCH, OBIEG, BEZWŁADNOŚĆ, SIATKA, SZKAPLERZ, KORPUS, PAPRYKA, KATECHEZA, JELEŃ WIRGIŃSKI, KODEKS PRACY, DEFLAGRACJA, NIEOBLICZALNOŚĆ, SERNICA, UMIEJĘTNOŚĆ, POLAN, ALAMOZAUR, TKANKOWCE WŁAŚCIWE, MONARCHIA STANOWA, VIANI, KATEGORIA CIĘŻKA, MAKATKA, RÓW TEKTONICZNY, ZADRAPANIE, GEOMETRIA CZYSTA, JĘZOR OSUWISKOWY, CZUBRICA CZERWONA, TANK, SPRZĘŻNICE, BĄBEL, STRZELNICA, AGRAFON, CHAMEOFIT, RYT, KAPOTAŻ, MOMENT MINSKY'EGO, REWANŻ, KAPLICA PRZEDPOGRZEBOWA, FRANCUZ, SKORUPA, MULTIPLEKS, ŚWIĘTY JAN, GOTÓWKA, SKROMNISIA, KANAR, PINGWIN RÓWNIKOWY, NATURA, SARI, TROJAN, DINAR, SIŁACZ, FANFARZYSTA, GOTOWOŚĆ BOJOWA, ŻYŁA, IMPERIUM KHMERSKIE, WIELOPESTKOWIEC, LATEN, MINIATURKA, BUFFETING, POGOTOWIE TECHNICZNE, CZECHOSŁOWACKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, LĘK DEZINTEGRACYJNY, NALEPA, SEGMENT, BIJNIKOWY MECHANIZM UDERZENIOWY, OBSUW, POŃCZOSZNIK, GIPS, DRZEWO TERPENTYNOWE, LUSTERKO, PROWENTOWY, BONITO, LEGENDA, BOJOWOŚĆ, SKALA KELVINA, CYLINDER, WYKONANIE, CHROMOSOMOWA TEORIA DZIEDZICZENIA, GORZELNICTWO, PRZEWIĄZKA, PSYCHOLOGIA STOSOWANA, FUZJA KONGLOMERATOWA, PRZEKŁADNIA ELEKTRYCZNA, FLESZ, KARTEL NARKOTYKOWY, PRZYGARŚĆ, ASTROSPEKTROSKOPIA, TEILERIOZA, PRINSEPIA JEDNOKWIATOWA, HARD CORE, BABA JĘDZA, HETEROTROFIA, RACHUNKOWOŚĆ, RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA, BĄBELKI, BANOWINA, SZKOŁA PODSTAWOWA, ŻYWY TRUP, NOSACZ, TARANTELLA, PRESTISSIMO, PNEUMATOLIZA, GNIOTOWCE, LILIPUTKA, CHASZCZE, MOTYLEK, FALA, HETYTA, KURIER PODHALAŃSKI, GRZYBICA WOSZCZYNOWA, WITAMINA B6, FONIATRIA, PRYSZNIC, BIOLOGIA, POTENCJAŁ SEDYMENTACJI, GRZBIETORODOWATE, OLEJ JADALNY, OBROŻA, PATENA, OBLAT, LOT, UBOŻENIE, DRUCIARZ, WYGON, GŁUPIĄTKO, BABIA DUPA, EKRAN FLUORESCENCYJNY, LAPICIDA, SZCZELINA LODOWCOWA, CETOLOGIA, ZYS, FLAMING, FUZJA POZIOMA, BEZ, KOMÓRKA ŚRÓDMIĄŻSZOWA, ANTARKTYKA, AKLIMATYZOWANIE SIĘ, PESTO, KAPILARNOŚĆ, ROZSADNIK, MASŁO CZOSNKOWE, ODBIJANIE SIĘ, ABSOLUT, ASTROCYT, WELON, MATKA, KOPARKA KROCZĄCA, KREDYT PODPORZĄDKOWANY, WSTECZNICTWO, MŁYNEK DO ODPADÓW, NUMER TAKTYCZNY, GRUSZKA ZIEMNA, KOŃCZYNA, ZARZUTKA, DECYMA, ?RACHUBA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.159 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OGÓLNA NAZWA, JAKĄ OKREŚLA SIĘ OWOCE NIEKTÓRYCH ODMIAN, KULTYWARÓW I MIESZAŃCÓW PAPRYKI O BARDZO OSTRYM SMAKU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OGÓLNA NAZWA, JAKĄ OKREŚLA SIĘ OWOCE NIEKTÓRYCH ODMIAN, KULTYWARÓW I MIESZAŃCÓW PAPRYKI O BARDZO OSTRYM SMAKU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CHILLI ogólna nazwa, jaką określa się owoce niektórych odmian, kultywarów i mieszańców papryki o bardzo ostrym smaku (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CHILLI
ogólna nazwa, jaką określa się owoce niektórych odmian, kultywarów i mieszańców papryki o bardzo ostrym smaku (na 6 lit.).

Oprócz OGÓLNA NAZWA, JAKĄ OKREŚLA SIĘ OWOCE NIEKTÓRYCH ODMIAN, KULTYWARÓW I MIESZAŃCÓW PAPRYKI O BARDZO OSTRYM SMAKU sprawdź również:

wielkość, wspaniałość, np. talentu ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady krasnorostów (Rhodophyta) ,
bajkopisarz gr. z Frygii ,
jednoroczna roślina ozdobna o lejkowatych, niekiedy strzępiastych kwiatach ,
rdzenna mieszkanka Laponii ,
prądnica przy rowerze ,
pokładnica krawężnikowa ,
lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku z Rzymu i Tokio, pierwszy człowiek, który przekroczył granicę 17 m, rekordzista świata wynikiem 17,03 m ,
impreza sylwestrowa ,
nurt teologiczny w kalwinizmie wysuwający m.in. następujące postulaty: 1) Bóg pragnie zbawić każdego, kto zachowuje wiarę 2) Chrystus umarł za wszystkich ludzi, choć korzystają z tego tylko wierzący w Niego ,
w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka; często pluralis ,
zbiór przepisów prawnych ,
Stipa - rodzaj trawy śródziemnomorskiej z rodziny wiechlinowatych; wszystkie gatunki są kserofitami występującymi na suchych siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul ,
brzmienie wypowiedzi wyrażające treści niezawarte w czysto językowej jej warstwie ,
zwolennik, wyznawca poglądów aleksandryjskiego kapłana Ariuszal; odrzucał niektóre dogmaty chrześcijańskie; wiarę w Trójcę Świętą, zwierzchnictwo papieża, hierarchię kościelną ,
żołnierz pełniący służbę przyboczną przy głowie państwa ,
cecha stanów, idei, czynów i zachowań: to, że coś jest zgodne z prawem, uczciwe ,
(1889-1963), francuski pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, malarz, poezje, dramaty, powieści poetyckie, libretta operowe ,
dawniej potocznie o samochodzie terenowym ,
Cygnus buccinator - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); żyje w Ameryce Północnej ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
unita zamieszkały we Włoszech, należący do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz zachowujący odrębny obrzadek grecki ,
otacza łyko drzewa ,
film trwający ponad 55 minut, przeciętnie 90-132 minut ,
zjawisko występowania zmian kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi ,
rowek śrubowy biegnący obok grzbietu gwintu ,
motyl z rodziny omacnicowatych, którego gąsienice żerują w szyszkach drzew iglastych ,
zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy ,
mieszkanka Bolimowa, kobieta pochodząca z Bolimowa ,
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach

Komentarze - OGÓLNA NAZWA, JAKĄ OKREŚLA SIĘ OWOCE NIEKTÓRYCH ODMIAN, KULTYWARÓW I MIESZAŃCÓW PAPRYKI O BARDZO OSTRYM SMAKU. Dodaj komentarz

8+3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast