GATUNEK MUZYCZNY POWSTAŁY W POCZĄTKACH XX WIEKU NA POŁUDNIU STANÓW ZJEDNOCZONYCH, W ŚRODOWISKU MURZYŃSKIM; WYWODZI SIĘ Z ZESPOLENIA ELEMENTÓW MUZYKI EUROPEJSKIEJ (POPULARNE TAŃCE, PIEŚNI), AFRYKAŃSKICH RYTMÓW, NEGRO SPIRITUALS, PIEŚNI PRACY, BLUESÓW I TAŃCÓW, MUZYKI ZWANEJ RAGTIME, CHARAKTERYZUJE SIĘ RYTMEM SYNKOPOWANYM W METRUM PARZYSTYM, A TAKŻE DUŻĄ DOWOLNOŚCIĄ INTERPRETACYJNĄ I ARANŻACYJNĄ ORAZ TENDENCJĄ DO IMPROWIZACJI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DŻEZ to:

gatunek muzyczny powstały w początkach XX wieku na południu Stanów Zjednoczonych, w środowisku murzyńskim; wywodzi się z zespolenia elementów muzyki europejskiej (popularne tańce, pieśni), afrykańskich rytmów, negro spirituals, pieśni pracy, bluesów i tańców, muzyki zwanej ragtime, charakteryzuje się rytmem synkopowanym w metrum parzystym, a także dużą dowolnością interpretacyjną i aranżacyjną oraz tendencją do improwizacji (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DŻEZ

DŻEZ to:

żartobliwe określenie pewnej dowolności, improwizowania, wymyślania w muzyce niedżezowej (na 4 lit.)DŻEZ to:

jazz (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GATUNEK MUZYCZNY POWSTAŁY W POCZĄTKACH XX WIEKU NA POŁUDNIU STANÓW ZJEDNOCZONYCH, W ŚRODOWISKU MURZYŃSKIM; WYWODZI SIĘ Z ZESPOLENIA ELEMENTÓW MUZYKI EUROPEJSKIEJ (POPULARNE TAŃCE, PIEŚNI), AFRYKAŃSKICH RYTMÓW, NEGRO SPIRITUALS, PIEŚNI PRACY, BLUESÓW I TAŃCÓW, MUZYKI ZWANEJ RAGTIME, CHARAKTERYZUJE SIĘ RYTMEM SYNKOPOWANYM W METRUM PARZYSTYM, A TAKŻE DUŻĄ DOWOLNOŚCIĄ INTERPRETACYJNĄ I ARANŻACYJNĄ ORAZ TENDENCJĄ DO IMPROWIZACJI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.092

SPÓŁKA CICHA, GRABEN, ROTATOR, POKÓJ, UKŁAD HAMULCOWY, ROSA, METODA ELEMENTÓW DYSKRETNYCH, TELEGRAF OPTYCZNY, PANIEŃSKI KORZEŃ, ODWROTNY AGONISTA, ZAKURZENIE, MODROPLAMEK, MORZYK PISKLIWY, BATUTA, KONTAKCIK, MUSZKATELA SROKATA, WYDATKI OSOBOWE, KRUCZYNA WIELKA, ŚCIEŻKA PRZYRODNICZA, MANIERY, GORĄCZKA REUMATYCZNA, WALOŃSKI, SERBSKO-CHORWACKI, MUCHOMOR BULWIASTY, TRÓJLIST BEZPŁATKOWY, HISTORYCYZM, MOBILNOŚĆ SPOŁECZNA, LASÓWKA GRANATOWA, POMIDOR, ARTYSTKA, SABATIANIZM, PRINCEPS, CIASTO PÓŁFRANCUSKIE, WŁÓKIENKO, SROKACZ CZARNOGARDŁY, WIRTUOZERIA, ZRZYNKA, KWAS TŁUSZCZOWY OMEGA-3, PHISHING, DRAPIEŻNOŚĆ, CYGAŃSKIE DZIECKO, WZW D, GRACZ, HIPOTEKA, KASZALOT MAŁY, KUC ISLANDZKI, POWIEŚĆ SZKATUŁKOWA, INTERPOZYCJA, KREDYT SKUPOWY, ODRZUT, MAKIJAŻYSTKA, NADCIEKŁOŚĆ, ŻUBR PIERWOTNY, ŻÓŁW OLIWKOWY KEMPA, KOLEŃ WIELKOOKI, BYLICA POSPOLITA, MIODOŃ DŁUGODZIOBY, KIEP, KOSTRZEWA MIOTLASTA, SALWINIA KUKUŁKOWATA, GASKOŃSKI, WCZASY POD GRUSZĄ, PODSKOCZEK MYSZOWATY, SZKŁO JENAJSKIE, MIJANKA, RYJÓWKA BIAŁOWIESKA, ŚLEDZIOPODOBNE, ANTROPOLOG KULTURY, ŁUPEK MUSKOWITOWY, CZEPOTA GAMBIR, MĘTY SPOŁECZNE, CHODZĄCA DOBROĆ, GARBATE SZCZĘŚCIE, LEMUR KARŁOWATY, STADIUM ANALNE, BULWA, KLINOLIST, CHMURA ŚREDNIA, DOMOKRĄŻCA, PETREL OBROŻNY, GŁUPTAK CZARNOSKRZYDŁY, USTNOŚĆ, SICILIANA, PLATYKLADUS WSCHODNI, WIHAJSTER, ROZCZAROWANIE, ARYSTARCH, SAMOGŁOSKA, GĄSKA ŻÓŁTA, NAWALANKA, ŻNIWIARKA ZWYCZAJNA, GRAF EULEROWSKI, NADBITKA, ZNAK KOREKTORSKI, ASYMILOWANIE SIĘ, KOLCOPIÓREK BRĄZOWY, GAMA, GESTIA TRANSPORTOWA, KLON, FREGATA MAŁA, SOSNA NADMORSKA, UMIEJSCOWIENIE, PALARNIA, UPADŁOŚĆ, SZWAJCARSKI KOŃ SPORTOWY, ALTANNIK KRÓLEWSKI, MIECZ OBROTOWY, RELA, ROZGWIAZDA GIGANTYCZNA, KNAJPA, FASOLA ZŁOTA, PUSZKA MÓZGOWA, ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA, ŻÓŁW KOLCZASTY, MAŁPECZKI, OPRAWA, JIVE, ALOZA PARPOSZ, CZOSNEK MODRY, TROGLOFIL, POPISOWOŚĆ, BROKAT, STRASZAK KAPSZTADZKI, POCISK SMUGOWY, PODKATALOG, HIPNOTYK, KRATKA VICHY, MINERAŁ, PIECZONA ALASKA, HACEL, DOM SAMOTNEJ MATKI, INKARNATKA, ŁĄCZNIK NAPOWIETRZNY, SPRINGBOK, EKSTERN, SEKWENCJA, POTOK, GEOLOGIA STRUKTURALNA, NASIĘŹRZAŁ AZORSKI, SEN NA JAWIE, PRZEDSIĘWZIĘCIE TERMOMODERNIZACYJNE, ŁABĘDŹ CZARNOSZYI, ORGANISTA, SIEĆ WODOCIĄGOWA, SOSNA SYBERYJSKA, OPERA MYDLANA, PUNKT ZLEWNY, RODZAJ MĘSKI, CIĘŻKA STOPA, OWCZA WEŁNA, PRZEMYSŁ CIĄGNIKOWY, TERAPIA GESTALT, GEKON, ŚWIECA DYMNA, POLICJA POLITYCZNA, ŚNIEŻKA CZARNOSKRZYDŁA, JĘZYK HINDUSTANI, FOREMKA, SKALNIAK SZCZOTKOOGONOWY, SKOK, NIEDŹWIEDŹ CZARNY, TEOLOGIA NATURALNA, PUSTKOWIK RDZAWORZYTNY, ŻÓŁW BARWNY, WCHŁANIANIE ZWROTNE, STOKŁOSA OBIEDKOWATA, PERSPEKTYWA, KONSTRUKCJA SKŁADNIOWA, FRANKATURA PROWIZORYCZNA, BICIE POKŁONÓW, MIKWA, NISZCZUKA KROKODYLA, FTYZJOLOG, PRZECIWSTAWIENIE, ŚWIADOMOŚĆ, OBSERWACJA, SZEREG NEPTUNOWY, PARAGENEZA, BARWINEK POSPOLITY, GREKA, POWIEŚĆ SCI-FI, HAŁAŚNIK, ALBATROS CIEMNOGŁOWY, WALEŃ, STACJA POMP, ŻÓŁWINKA PODZIEMNA, MARKACZKA AMERYKAŃSKA, PODTYBINKA, FENELZYNA, DYPTYK, JĘZYKI CHIŃSKO-TYBETAŃSKIE, SPIĘCIE, SALA, KAZARKA OBROŻNA, GAUR, TROGLODYTA, KUKUŁECZKA ZŁOCISTA, KANCEROGEN, KRZAKÓWKA NAMORZYNOWA, BUTELKA, PYŁKOJAD BIAŁOGARDŁY, KOLOKACJA, SZTUCZNE ŻYCIE, ZAMIOKULKAS, ANTROPOLOG KULTUROWY, KOENDU, MOKASYN HIMALAJSKI, PRAKOLCZATKA, BOCZNICA KOLEJOWA, PUSTKOWIK ŁĄKOWY, MONOCHROMATYZM, ŚMIETKA ĆWIKLANKA, SOCJOPSYCHOLOGIA, WOŁYNIAK, APATIA, ZASTAWKA AORTALNA, PARNOTA, SIKWIAKI, JABŁOŃ SCHEIDECKERA, SKRZYDŁO, PIEŃ WSPÓŁCZULNY, GISER, KUKLIK OGRODOWY, LEFLUNOMID, SELENOGRAFIA, LASONOGI, BAŁKAŃSKOŚĆ, FIZYKA MATEMATYCZNA, DUSZA TOWARZYSTWA, WĘGIERSKI, PODGŁOŚNIOWE ZAPALENIE KRTANI, CZWARTA, ALBAJEW, KALENDARZ, KWIAT, KALLA ETIOPSKA, ARCACHON, WRZENIE, ZAPŁATA, MIODOPOIK BIAŁOGARDŁY, ORNAMENTYKA, FLASZKA, PĘDRAK, MAPA PIKSELI, ZACHOWEK, DRUGA BRODA, KUŁAN SYRYJSKI, RUCH PRECESYJNY, ORZECHÓWKA, WYSPA, STREFA RYFTU, GALOIS, MIODOJADEK SZAROGARDŁY, LYGODIUM DROBNOLISTNE, DZWONEK RĘCZNY, JĘZYK ERGATYWNO-ABSOLUTYWNY, CYFRONIK, AMBYSTOMA DŁUGOPALCA, KOBIETA W WIEKU POBOROWYM, FISZBINOWIEC, ŁAWICA SKALNA, LUŹNOŚĆ, CNOTLIWA ZUZANNA, DELFIN MALAJSKI, WARZYWNIAK, JAMA STAWOWA, HŁADYSZNYK, KMIN RZYMSKI, SKAŁA GŁĘBINOWA, PAŁANECZKA GRUBOOGONOWA, PIĘDZIK SIEWIERAK, ABNEGATKA, GEER, BYSTRZYK PERUWIAŃSKI, CEWA, ORLICZKA USZKOWATA, HAMULEC NAJAZDOWY, BREUIL, PLASTYKA, KORÓWKA WEŁNISTA, BUSZÓWKA KRESKOWANA, KOSOLIMBA, RYNEK DETALICZNY, ŻUŁAWA, SOSNOLUB, BRZEGOWIEC, SIEWKA, SPÓŁGŁOSKA TWARDA, SYLWESTER, WOMBAT PÓŁNOCNY, PŁOŻYMERZYK DZIÓBKOWATY, CHORAŁ LUTERAŃSKI, GRZYB STROJNY, OCEANNIK ŻÓŁTOPŁETWY, ZARYCIE NOSEM, MŁAK, MŁODZIEŻOWIEC, ŚWIĄTYNIA, HUYGENS, ?MAŁY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.092 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

GATUNEK MUZYCZNY POWSTAŁY W POCZĄTKACH XX WIEKU NA POŁUDNIU STANÓW ZJEDNOCZONYCH, W ŚRODOWISKU MURZYŃSKIM; WYWODZI SIĘ Z ZESPOLENIA ELEMENTÓW MUZYKI EUROPEJSKIEJ (POPULARNE TAŃCE, PIEŚNI), AFRYKAŃSKICH RYTMÓW, NEGRO SPIRITUALS, PIEŚNI PRACY, BLUESÓW I TAŃCÓW, MUZYKI ZWANEJ RAGTIME, CHARAKTERYZUJE SIĘ RYTMEM SYNKOPOWANYM W METRUM PARZYSTYM, A TAKŻE DUŻĄ DOWOLNOŚCIĄ INTERPRETACYJNĄ I ARANŻACYJNĄ ORAZ TENDENCJĄ DO IMPROWIZACJI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: GATUNEK MUZYCZNY POWSTAŁY W POCZĄTKACH XX WIEKU NA POŁUDNIU STANÓW ZJEDNOCZONYCH, W ŚRODOWISKU MURZYŃSKIM; WYWODZI SIĘ Z ZESPOLENIA ELEMENTÓW MUZYKI EUROPEJSKIEJ (POPULARNE TAŃCE, PIEŚNI), AFRYKAŃSKICH RYTMÓW, NEGRO SPIRITUALS, PIEŚNI PRACY, BLUESÓW I TAŃCÓW, MUZYKI ZWANEJ RAGTIME, CHARAKTERYZUJE SIĘ RYTMEM SYNKOPOWANYM W METRUM PARZYSTYM, A TAKŻE DUŻĄ DOWOLNOŚCIĄ INTERPRETACYJNĄ I ARANŻACYJNĄ ORAZ TENDENCJĄ DO IMPROWIZACJI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DŻEZ gatunek muzyczny powstały w początkach XX wieku na południu Stanów Zjednoczonych, w środowisku murzyńskim; wywodzi się z zespolenia elementów muzyki europejskiej (popularne tańce, pieśni), afrykańskich rytmów, negro spirituals, pieśni pracy, bluesów i tańców, muzyki zwanej ragtime, charakteryzuje się rytmem synkopowanym w metrum parzystym, a także dużą dowolnością interpretacyjną i aranżacyjną oraz tendencją do improwizacji (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DŻEZ
gatunek muzyczny powstały w początkach XX wieku na południu Stanów Zjednoczonych, w środowisku murzyńskim; wywodzi się z zespolenia elementów muzyki europejskiej (popularne tańce, pieśni), afrykańskich rytmów, negro spirituals, pieśni pracy, bluesów i tańców, muzyki zwanej ragtime, charakteryzuje się rytmem synkopowanym w metrum parzystym, a także dużą dowolnością interpretacyjną i aranżacyjną oraz tendencją do improwizacji (na 4 lit.).

Oprócz GATUNEK MUZYCZNY POWSTAŁY W POCZĄTKACH XX WIEKU NA POŁUDNIU STANÓW ZJEDNOCZONYCH, W ŚRODOWISKU MURZYŃSKIM; WYWODZI SIĘ Z ZESPOLENIA ELEMENTÓW MUZYKI EUROPEJSKIEJ (POPULARNE TAŃCE, PIEŚNI), AFRYKAŃSKICH RYTMÓW, NEGRO SPIRITUALS, PIEŚNI PRACY, BLUESÓW I TAŃCÓW, MUZYKI ZWANEJ RAGTIME, CHARAKTERYZUJE SIĘ RYTMEM SYNKOPOWANYM W METRUM PARZYSTYM, A TAKŻE DUŻĄ DOWOLNOŚCIĄ INTERPRETACYJNĄ I ARANŻACYJNĄ ORAZ TENDENCJĄ DO IMPROWIZACJI sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - GATUNEK MUZYCZNY POWSTAŁY W POCZĄTKACH XX WIEKU NA POŁUDNIU STANÓW ZJEDNOCZONYCH, W ŚRODOWISKU MURZYŃSKIM; WYWODZI SIĘ Z ZESPOLENIA ELEMENTÓW MUZYKI EUROPEJSKIEJ (POPULARNE TAŃCE, PIEŚNI), AFRYKAŃSKICH RYTMÓW, NEGRO SPIRITUALS, PIEŚNI PRACY, BLUESÓW I TAŃCÓW, MUZYKI ZWANEJ RAGTIME, CHARAKTERYZUJE SIĘ RYTMEM SYNKOPOWANYM W METRUM PARZYSTYM, A TAKŻE DUŻĄ DOWOLNOŚCIĄ INTERPRETACYJNĄ I ARANŻACYJNĄ ORAZ TENDENCJĄ DO IMPROWIZACJI. Dodaj komentarz

3×1 =

Poleć nas znajomym:

x