Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: JEDEN Z DWÓCH LUB WIĘCEJ GENÓW, KTÓRE LEŻĄ NA JEDNYM CHROMOSOMIE I DZIEDZICZĄ SIĘ WSPÓLNIE

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GEN SPRZĘŻONY to:

jeden z dwóch lub więcej genów, które leżą na jednym chromosomie i dziedziczą się wspólnie (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JEDEN Z DWÓCH LUB WIĘCEJ GENÓW, KTÓRE LEŻĄ NA JEDNYM CHROMOSOMIE I DZIEDZICZĄ SIĘ WSPÓLNIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.724

MELODRAMAT, LOT CZARTEROWY, FILET, WARZYWO, STAN POSIADANIA, BANIECZKA, STRUNA GŁOSOWA, SFERA GWIAZD STAŁYCH, KRATER UDERZENIOWY, HINAJANA, DOM DZIECKA, ANALIZA FUNDAMENTALNA, CUDOTWÓRCA, PRZEWŁOKA, MAMUT WŁOCHATY, ASTER SERCOWATY, DOM AUKCYJNY, CZUJKA, ULĘGAŁKA, KANAŁ HAVERSA, PERŁOZ, CHRZAN, ZODIAK, PŁOZA, PORAŻENIE SŁONECZNE, SZUFLA, CHWOSTÓWKA GŁOGOWICA, PŁATKI ŚNIADANIOWE, SAMOISTNOŚĆ, GARIBALDKA, KALIKO, POŚREDNIK, GRZYB PIASKOWY, RADCA, KAMIZELKA, AGROGAZ, AFRYKATA, POKARM, GÓRY PIERŚCIENIOWE, CIASNOTA, BROŃ, TRZECIE OKO, PRĘDKOŚĆ ORBITALNA, OKRĄG OPISANY, NAPRĘŻACZ, SKAŁA OSADOWA, BARCZATKA CHOCHOŁÓWKA, PRZYLŻEŃCE, WAPIENNICTWO, MALAKOLOGIA, MENU, KARA ŁĄCZNA, SZOTRING, PIKA, ZŁOTA KLATKA, CUMULUS, ZBOŻE OZIME, BEZBRZEŻE, SZAPOKLAK, DZIAŁO HARPUNNICZE, GRA RPG, CENOBIORCA, BERLACZ, AŁMA ATA, ALPAGA, SEZONOWIEC, TROL, PLATFORMÓWKA, ŚRYŻ, WIATR POZORNY, WYSTRZAŁ, STYMULATOR, SEROHEMATOLOGIA, DOŁGANIE, SEMINARIUM, CHARLES, OSIEDLE MIESZKANIOWE, SIEĆ KOLEJOWA, KOLARSTWO PRZEŁAJOWE, BRUDNIAK, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, SĄDOWNICTWO POWSZECHNE, TELEMARK, IDIOMATYZM, JON WODOROTLENKOWY, TYMPANON, CARSTWO, CHAŁTURNIK, JEZIORO DRUMLINOWE, NEREIDA, KAPITULACJA, MECENASKA, KOMPARATYSTYKA LITERACKA, KURDYBAN, REMBRANDT, NARKOLEPSJA, OBRONA, POPIELNIK, BURLESKA, ŻÓŁW GWIAŹDZISTY, DINGS, ŻÓŁWIE, ZALEWA, GRANATNIK PRZECIWPANCERNY, KANTOREK, LASKA, KLUCZ, KUMULACJA, MECHOWCE, ROM, CHAOS, SUBTELNOŚĆ, OPASKA BRZEGOWA, ŁOPATKA, PROTUBERANCJA, ZRAZ, WELON, TOPOLOGIA ALGEBRAICZNA, RYGIEL, ŻYWOTOPIS, WĄŻ POŻARNICZY, CUKIER SŁODOWY, ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA, WYPAD, HISTORIA, ROCZNIK, CIOS, ŻEBRO, ANALOGIA, GŁOWA PAŃSTWA, KUJNOŚĆ, PŁAST BRZOZOWIEC, BRODOWSKI, TILAKA, KAUKAZ, PROFESOR, PSZCZOŁA AFRYKAŃSKA, WARKOCZ DOBIERANY, ASTROLOG, BEFSZTYK, FANFARZYSTA, DIZAJNERKA, ESTETYKA, ZABURZENIE AFEKTYWNE, WABIK, REJESTR, OBSTRUKCJA, WZROK, OŚLE UCHO, ERA AFITYCZNA, CIEMNOTA, KOMUNIKACJA, GÓRKA, BRODZIK, PODZIAŁKA, POWRÓT, KASZUBSKI, BINDA, AZDARCHY, CZYNNIK TERMODYNAMICZNY, MECHANIKA PRECYZYJNA, LEMONIADA, EFEKT MNOŻNIKOWY, SAWANTYZM, NACIEK JASKINIOWY, DEKADENCKOŚĆ, PARAFIA, KRZEŚLISKO, TAGER, POKŁAD DOLNY, SĄD, ZAPALENIE, BAZA TRIANGULACYJNA, KOSA, BODZIEC BEZWARUNKOWY, DWÓJKA, PORZĄDEK TOSKAŃSKI, PALIWO SILNIKOWE, BLANKI, GNIAZDKO, PRZEKŁADNIA CIĘGNOWA, KARZEŁ, SPRZĘT, POWIEŚĆ FANTASTYCZNO-NAUKOWA, OBRONA SYCYLIJSKA, ARCHITEKTURA VON NEUMANNA, ZROŚLAK, WZORZEC RUCHOWY, OKUREK, OUTSIDER, TAUTOCHRONA, COKÓŁ, JĘZYK KRASNOLUDÓW, PSEFOLOGIA, WYPADEK PRZY PRACY, ACHTERPIK, PIŁA, DROGÓWKA, WÓŁ ROBOCZY, SLALOM RÓWNOLEGŁY, ZESPÓŁ HIPERKINETYCZNY, HYBRYDALNOŚĆ, WARTKOŚĆ, BABCIA CIOTECZNA, DYSPEPSJA, ŁAZIK, ŚRODOWISKO, KLASTER DYSKOWY, ELIPSA, PAMIĘTNIK, PODKŁAD, WIECHA, KOD ALFANUMERYCZNY, NORMA REAKCJI, TEMPERATURA MROZU, WOJSKA INŻYNIERYJNE, UBARWIENIE APOSEMATYCZNE, GRADUAŁ, REFLEKTOR, JEDNOPŁAT, RESET, LEGHORN, ODLEŻYNA, DROGA ZBIORCZA, POJĘCIE LOGICZNE, NIEZBIEŻNOŚĆ, TURZYCA, PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY, KILIM, WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE, CZUBEK, PUB, DIADEM, WŁÓKNO, PANTEON, PRZELĘKNIENIE, IMPLIKATURA, EKSPRESJA GENU, NIERÓWNOCZESNOŚĆ, MOGIKAPPACYZM, SALAMANDRA MEKSYKAŃSKA, KSIĘGA METRYKALNA, INTERKALACJA, ODPLAMIACZ, KRAINA, POMPA WYPOROWA, KAFTAN, PIELUSZKA, STEROWANIE WIELOKROTNE, STOS, URANOWIEC, WSPÓŁFORMANT, ADIUSTACJA, RUCHY DIKTYOGENICZNE, APANAŻE, NIMFA, TRĄBKA PNEUMATYCZNA, MANIFESTACJA, KOMÓRKA MACIERZYSTA, PRYSZNIC, WYSTAWIENNIK, NAWALANKA, SZCZEP, OBUDOWA, PERFORACJA, IMMUNOSUPRESANT, KOMBAJN, OGÓR, OBRAZ KLINICZNY, AKCENT, SFEROLIT, GETRY, ZASTÓJ, WANIENKA, WYBRYK NATURY, BANIECZKA, MANIERKA, TRANSPOZYCYJNOŚĆ, ŁADOWACZ, SAMOURZECZYWISTNIENIE, JUBILER, OMDLAŁOŚĆ, BAŃKA SPEKULACYJNA, WIELKOŚĆ, DAR ZIEMI, KOFFLER, NEUROGERIATRIA, WNIOSEK, HEKSACHLOROFEN, SLAJS, POWSTANIE WARSZAWSKIE, BLOK, DELIKT KONSTYTUCYJNY, MEDYCYNA NUKLEARNA, KOSTKA BRUKOWA, SZWEDY, ROGALIK, WYDZIELINA, BÓR BAGIENNY, SONOMETR.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.724 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: jeden z dwóch lub więcej genów, które leżą na jednym chromosomie i dziedziczą się wspólnie, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JEDEN Z DWÓCH LUB WIĘCEJ GENÓW, KTÓRE LEŻĄ NA JEDNYM CHROMOSOMIE I DZIEDZICZĄ SIĘ WSPÓLNIE to:
Hasło Opis krzyżówkowy
gen sprzężony, jeden z dwóch lub więcej genów, które leżą na jednym chromosomie i dziedziczą się wspólnie (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GEN SPRZĘŻONY
jeden z dwóch lub więcej genów, które leżą na jednym chromosomie i dziedziczą się wspólnie (na 12 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x