JEDEN Z DWÓCH LUB WIĘCEJ GENÓW, KTÓRE LEŻĄ NA JEDNYM CHROMOSOMIE I DZIEDZICZĄ SIĘ WSPÓLNIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GEN SPRZĘŻONY to:

jeden z dwóch lub więcej genów, które leżą na jednym chromosomie i dziedziczą się wspólnie (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JEDEN Z DWÓCH LUB WIĘCEJ GENÓW, KTÓRE LEŻĄ NA JEDNYM CHROMOSOMIE I DZIEDZICZĄ SIĘ WSPÓLNIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 25.487

KIESZEŃ, SALA, SZPONTON, ŚWINIARKA, TOWARZYSTWO KLASYFIKACYJNE, KARRUKA, DŁUŻNIK ALIMENTACYJNY, PIEKARNIA, KRATER UDERZENIOWY, MIZUNA, BECZKA BEZ DNA, PIELUCHOWE ZAPALENIE MÓZGU, PRĘDKOŚĆ ORBITALNA, PRZETACZANIE KRWI, WYRÓB TYTONIOWY, BIGA, ZGROMADZENIE ZAKONNE, ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI, POWIEŚĆ POLIFONICZNA, CZASOPISMO TEMATYCZNE, BATAGURY, TOCZENIE, STEREOIZOMER, GLOBULINA, ORGAN, CZTERDZIESTOPAROLATEK, BEZPIECZEŃSTWO BIERNE, SKAMIENIAŁOŚĆ PRZEWODNIA, ŁUSZCZYCA KROSTKOWA, GÓRNICTWO NAFTOWE, GRYS, ZDANIE JEDNOSTKOWE, ROZŁOGI, FOTEL OBROTOWY, STYL, KATEGORIA GRAMATYCZNA, DIECEZJA, TRANSMISJA, POLE ELEKTRYCZNE, OGNISKO, JEZIORO SUBGLACJALNE, ZAKRĘTKA, DRUK ROZSTRZELONY, IMMUNOONKOLOGIA, GRANATNIK PRZECIWPANCERNY, TAKSÓWKA BAGAŻOWA, TRYPTYK, TŁOK, DRAJREP, ZASADA, GIMBOPATRIOTYZM, NADGORLIWOŚĆ, PAPROĆ DRZEWIASTA, MEDALION, OPERATOR, PIELUSZKOWE ZAPALENIE MÓZGU, FORMA DRUKOWA, URSZULA, GNICIE, MAKAK CZUBATY, AKWARYDY, REAKCJA SPRAWCZA, WARUGA, ZESPÓŁ NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ Z DEFICYTEM UWAGI, PLEBISCYT TERYTORIALNY, WIELOŚCIAN FOREMNY, MINERALOGIA GENETYCZNA, ICHTIOFAUNA, ALBINOS, PALATOGRAM, WOKALIZA, KRATER WULKANICZNY, ALMIKI, CYNGLE, BARBARYZACJA, SZRANKI, KRÓLOWA RENET, KRAKELURA, PRZYSTAŃ MORSKA, BOCHENEK, KOSZATNICZKA, DIAŁ, SŁONIOROŚL, ZATOR, PAŃSTWO UNITARNE, KILOMETR ZEROWY, WOJNA NAPOLEOŃSKA, SUMATOR, PODKOLANIE, HALA TARGOWA, CAMORRA, CZŁOWIEK GUMA, WIRUS ZAPALENIA ROGÓW PRZEDNICH RDZENIA KRĘGOWEGO, SSANIE, OGNIWO TERMOELEKTRYCZNE, SZABAŚNIK, KULT ŚWIĄTYNNY, RĘKA OPADAJĄCA, REŻYSER, WODA, SLEGA, LODOŁAM, EMISJA, SKŁADAK, POCIĄGŁOŚĆ, MOLOSY, TRANSURAN, CYKL FIGURALNY, OSPA, EURYTOP, MIGRACJA, CZARCIE NASIENIE, DOBROSĄSIEDZTWO, LITOSFERA OCEANICZNA, RELIKWIA, GOŹDZIK, GRZYB PASOŻYTNICZY, PÓŁOKRĄG, RÓWNANIE DIOFANTYCZNE, MUTACJA ZAŁOŻYCIELSKA, DEMARKACJA, KANAŁY, SAMOOKREŚLENIE, GICZ, ANALOG, OBJAWIENIE, PRZYKURCZ, TEATR, JEJMOŚĆ, SEZAMEK, WALKA, REGRESJA MORZA, GRUCZOŁ MLEKOWY, RULETKA, IRENA, KUPA, ARALIA, PERSONA, EBOLA, HEBRAJSKI, SEDES, NOS, JĘZYK KARYJSKI, PRACA, SILOS ZBOŻOWY, ODNALAZCA, CZEBUREK, ANALIZA SEKTOROWA, GRZYB PIASKOWY, KLON, CHIŃSZCZYZNA, POR, GŁOS, TRZPIEŃ, ŁUPEK DACHÓWKOWY, LITERATURA WAGONOWA, MIĘŚNIÓWKA GŁADKA, HINAJANA, WALOSZEK, PIASKOWIEC KWARCYTOWY, ONE-LINER, WYCINEK, ELEKTROLIT, DESIGNER, WODZIK, IMPOTENCJA, PROGRAM, DOLICHOCEFALIA, WYDŁUŻALNIK, WAFELEK, OBSUWISKO, ANTYSOWIETYZM, PRELIMINARIUM POKOJOWE, MOL, TENDER, MIEŚCINA, LEMNID, OBRONA BAŁTYCKA, FORYŚ, EKSPLOZJA, WIERTŁO KRĘTE, MELODYJNOŚĆ, ŻMIJA, SKAŁA METAMORFICZNA, ARGENTYŃSKOŚĆ, WĄŻ, SZTURMAK, JELITO CZCZE, PICOWNIK, ALKID, WYWROTNOŚĆ, PRZYGOTOWANIE, SROM, SYNDROM SZTOKHOLMSKI, SKUTER, POJEMNOŚĆ SKOKOWA, HRABINA, KODYFIKATORKA, BRZYDACTWO, DYSTANS, BIOGEN, TRIO, LICZARKA BANKNOTÓW, CIĘGNIK, SKŁADOWA, TRYCZNIK, NIEPOKÓJ RUCHOWY, WSPÓŁCZYNNIK PROPORCJONALNOŚCI, MOTYLEK, ANAGLIF, STRATEGIA, INWOLUCJA, MASER, CIERPLIWOŚĆ, MŁYNEK ODPADKÓW ORGANICZNYCH, GORĄCA KREW, APOSTATA, PRASŁOWIAŃSZCZYZNA, ATRYBUCJA DYSPOZYCYJNA, WYRAŻENIE ALGEBRAICZNE, BOSS, CHOROBA SPIELMEYERA-VOGTA-SJÖGRENA, PRĄD, LITOTRYPSJA, PARTIA, LIEBERMANN, GEODETA, NIEGOSPODARNOŚĆ, INDUKTOR, ADIDAS, AFEKT PATOLOGICZNY, ANANKE, AZYL, RZUT, KONFISKATA, GODZINA MILICYJNA, ŚLIWKA, DUCH, ROBOTY DROGOWE, STARZĘŚLA, CHOCHELKA, COKÓŁ, ŁACINNIK, SZKLISTOŚĆ, MIAZMAT, SKŁADAK, ANGIELSKA FLEGMA, GRZEBIEŃ, WESOŁUCHA, PAŃSTWA SOCJALISTYCZNE, UNIWEREK, TAROT, WATA, MECHANIK SAMOCHODOWY, KROK MILOWY, ZWOLNIENIE CHOROBOWE, BROSZA, TŁO, PAS WŁĄCZENIOWY, KONFISKATA, POMPIER, PODPORA, NARTA, TWIERDZENIE PTOLEMEUSZA, PŁOMIEŃ WYLOTOWY, UTRILLO, SCHLANIE SIĘ, NACJA, DYSTRYBUCJA KOMPLEMENTARNA, SEMITKA, SZAŁWIA, ASPOŁECZNOŚĆ, MIEJSCE STOJĄCE, RAK, ADIANTUM WŁAŚCIWE, ANTYCIAŁO, WIĘZADŁO, KASETON, PEDAGOG, PIECZĘĆ, KUNA, HIGHLAND, RULIK, NOWENNA, KEYBOARD, SEKWENCJA CHI, NIEZDOLNOŚĆ, PÓŁPROFIL, DEPOZYCJA, PIENIĄDZ GOTÓWKOWY, PODKOWA, PRZYGODA, MODERUNEK, SIŁA AERODYNAMICZNA, DIAFANOSKOPIA, NUGAT, SZTYWNIAK, KOMASACJA, CHAŁTURA, ?MIKROWENTYLACJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 25.487 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JEDEN Z DWÓCH LUB WIĘCEJ GENÓW, KTÓRE LEŻĄ NA JEDNYM CHROMOSOMIE I DZIEDZICZĄ SIĘ WSPÓLNIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JEDEN Z DWÓCH LUB WIĘCEJ GENÓW, KTÓRE LEŻĄ NA JEDNYM CHROMOSOMIE I DZIEDZICZĄ SIĘ WSPÓLNIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GEN SPRZĘŻONY jeden z dwóch lub więcej genów, które leżą na jednym chromosomie i dziedziczą się wspólnie (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GEN SPRZĘŻONY
jeden z dwóch lub więcej genów, które leżą na jednym chromosomie i dziedziczą się wspólnie (na 12 lit.).

Oprócz JEDEN Z DWÓCH LUB WIĘCEJ GENÓW, KTÓRE LEŻĄ NA JEDNYM CHROMOSOMIE I DZIEDZICZĄ SIĘ WSPÓLNIE sprawdź również:

forma korespondencji ,
porcja mielonki, wędliny, przetworu mięsnego zrobionego z mięsa mielonego; zamknięta w puszce, konserwie ,
chirurg niemiecki (1861-1949); twórca metody znieczulenia rdzeniowego i różnych metod leczenia ,
Asplenium nidus - gatunek paproci z rodziny zanokcicowatych, pochodzi z rejonów zwrotnikowych półkuli wschodniej, od Indii do Australii; w klimacie umiarkowanym uprawiana jako roślina doniczkowa; wykształca duże, proste, jasnozielone liście, często marszczone, o szerokości 10 - 20 cm ,
zespół, ekipa sportowa ,
przydomek, inna nazwa Maryi, matki Jezusa, która jest związana z opisywanym w pismach teologicznych wzięciem do nieba z ciałem i duszą Najświętszej Maryi Panny po zakończeniu jej ziemskiego życia (istotne jest, że podkreślanie tego faktu z życia Marii wiąże się z pewnym kanonem przedstawiania jej postaci w sztuce) ,
Montifringilla henrici - gatunek ptaków z rodziny wróblowatych (Passeridae) występujący w Eurazji ,
podniosłość wypowiedzi ,
cecha czegoś, co jest w stanie wyjściowym, oznacza stan wyjściowy ,
kopulasty namiot indiański ,
w odniesieniu do tekstu: mający dużą objętość, długi ,
temperatura między gorącem a zimnem ,
pełen zapisków ,
styl w jazzie polegający na nadaniu każdemu dźwiękowi subiektywnego wyrazu poprzez stosowanie np. dużych kontrastów ,
Bryobia rubrioculus - gatunek roztocza z rodziny przędziorkowatych ,
jedna z ras koni zimnokrwistych; przez około sto lat opierało się na nich włoskie rolnictwo oraz transport, szczególnie w północnej części Włoch, do dzisiaj znajdują zatrudnienie w małych gospodarstwach rolnych ,
film obyczajowy, dramat, w którym akcja skupia się wokół jakiegoś konfliktu obyczajowego ,
sroka zwyczajna ,
Egretta gularis schistacea - podgatunek czapli rafowej (Egretta gularis) ,
(1583-1648), pisarz hiszpański; „Zielony gil” ,
szkodliwy lub korzystny wpływ substancji chemicznych, wydzielanych przez rośliny lub grzyby danego gatunku lub pochodzących z rozkładu tych roślin na organizmy w otoczeniu ,
gwiazda aktorstwa lub tańca ,
duży, mający 3-4 cm grubości mięsień, z długą, wachlarzowatą linią przyczepu ,
placek biszkoptowy z bakaliami ,
Chelpin, szwedzki chemik i biochemik (1873-1964); bada budowę witamin, laureat nagrody Nobla ,
to, że ktoś jest przechowywany, przechowanie kogoś lub czegoś ,
tabliczka informacyjna umieszczana przy dziele sztuki na wystawie ,
film J. Camerona, z Zoe Saldaną ,
wszyscy ludzie szefa ,
boczne wygięcie w desce podobne do wręgi

Komentarze - JEDEN Z DWÓCH LUB WIĘCEJ GENÓW, KTÓRE LEŻĄ NA JEDNYM CHROMOSOMIE I DZIEDZICZĄ SIĘ WSPÓLNIE. Dodaj komentarz

9-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast