UGODA POMIĘDZY PRACODAWCĄ A GRUPĄ PRACOWNIKÓW, NA PODSTAWIE KTÓREJ USTALA SIĘ WYNEGOCJOWANE PRZEZ STRONY STAWKI WYNAGRODZEŃ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

POROZUMIENIE PŁACOWE to:

ugoda pomiędzy pracodawcą a grupą pracowników, na podstawie której ustala się wynegocjowane przez strony stawki wynagrodzeń (na 19 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "UGODA POMIĘDZY PRACODAWCĄ A GRUPĄ PRACOWNIKÓW, NA PODSTAWIE KTÓREJ USTALA SIĘ WYNEGOCJOWANE PRZEZ STRONY STAWKI WYNAGRODZEŃ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.766

ZAPAŁECZKA, GRUSZE ZACHODNIE, PRZEPAD, BETONOWE BUTY, DYMORFIZM PŁCIOWY, KRAN, FAJCZARNIA, ZJAWISKO FARADAYA, KONFEDERACJA, KUBRAK, PODKOWIEC MAŁY, STRZĘPIEL, LINIA GŁOWY, STREFA TROFOLITYCZNA, WŁOSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, BOMBA GŁĘBINOWA, IMMUNOONKOLOGIA, TRANSMITER, INTERESOWNOŚĆ, WZNOWIENIE, PENTIMENTO, KLUCZ PARTYJNY, FUGU, KAWA ROZPUSZCZALNA, TROGLOFIL, SONATA, JĘZYK PROTOSEMICKI, CZYNNOŚĆ ODRUCHOWA, TRZEŹWOŚĆ, GANGSTER, TRANSFORMATOR POŁOŻENIA KĄTOWEGO, KOKSOWNIK, MAK OPIUMOWY, FILOLOGIA ORIENTALNA, SZKŁO JENAJSKIE, NAZWA OPISOWA, OBSTRUKCJA PARLAMENTARNA, KAMIEŃ WĘGIELNY, KORONA, ŚWIADECTWO, PORNOGRAFIA TWARDA, MORA, WIERTNIK, SYFEK, BATYMETRIA, IMMUNOLOGIA KLINICZNA, ARCHITEKTURA VON NEUMANNA, PAMIĘĆ ULOTNA, DRAMAT MUZYCZNY, ZWIĄZEK KOMPLEKSOWY, CANON, PUZZLE, URZĄDZENIE MECHANICZNE, PROMIEŃ SCHWARZSCHILDA, SIEĆ CYTOKINOWA, BELLOTTO, BRAMKA HONOROWA, MEGAPOLIS, ARCHAISTA, AKTUALIZM, ZBÓJNICKI, UCHAL, TELEMECHANIKA, WELWET, TAŚMA MAGNETYCZNA, CHOROBA GAMSTORP, ŁĄCZNIK, ANALOGIA, POLISACHARYD, PRZYĆMIENIE, PRZYGARŚĆ, PAMIĘTNIK, PISMO URZĘDOWE, MOTYL, APORT, SIANO, SŁOŃ AFRYKAŃSKI LEŚNY, CHOROBA LENEGRE'A, BENZYL, ZARZĄDZENIE ZASTĘPCZE, ZWIERZĘ, MECHOWCE, OBSUWISKO, ELITA, ŁAMANIEC, AMPUŁKA, ROKIETA, USUWISKO, STRUNOWIEC, KONWOJER, OTW, CZESKI, ŚWIDRAK, DOBYTEK, WRZECIENNIK, BIEDRONKA, KULA, LODOWIEC DOLINNY, ANTROPOCENTRYZM, GNICIE, REWIR, KIERZANKA, MNIEJSZOŚĆ NARODOWA, UBOŻENIE, KLOCEK, EGZEKUTORKA, STRATEG, NIEWYPARZONA BUZIA, SOK, WOLNOAMERYKANKA, POGOTOWIE TECHNICZNE, ANTROPOLOGIZM, PRAWO MENDLA, KINDER NIESPODZIANKA, OPTYKA KWANTOWA, COLESLAW, ASEKURANT, INWALIDA WOJSKOWY, PIĄTE PRZEZ DZIESIĄTE, CZARCIA MIOTŁA, INTERWENCJA PROCESOWA, SERM, PTASZNIK KĘDZIERZAWY, LANCET, GATUNEK, CZAS PÓŁTRWANIA, GADY, RZUT WOLNY, JĘZYK BIAŁORUSKI, PERSONA, KURS, STANIĘCIE, ŁUPEK DACHOWY, PRZEPRÓCH, KONFESJONAŁ, UCHO ZEWNĘTRZNE, SKALA STAROGRECKA, OŚ ZIEMI, SZACHY HEKSAGONALNE GLIŃSKIEGO, BŁONA NACZYNIOWA, JOGA, HRABSTWO, FENIRAMINA, KLON, OOLOGIA, MACIERZ ALTERNUJĄCA, SIEĆ TELEKOMUNIKACYJNA, SUTASZ, POCISK NADKALIBROWY, NAGAR, KOTWICA RYBACKA, DEPRAWACJA, SZTUKA ZDOBNICZA, WIHAJSTER, KOSZE, WIGILIA, FILEMON CZARNOLICY, JĄKANIE, WOAL, PRZEWRÓT, MELISA, SZABLA, STACJA TRANSFORMATOROWA, LANGE, PRZEDPOLE, NAGRODA POCIESZENIA, MARIONETKA, KRÓLEWNA, STANDARDBRED, WYMIENNIK CIEPŁA, KOLEJ LINOWA, KĄT POZIOMY, SEANS SPIRYTYSTYCZNY, DIPLOTOMODON, WNIOSEK, DRAPAK, CIĄG, KOŁOWROTEK, MALARSTWO OLEJNE, PODŁOGA, STANOWISKO, OGÓREK, PALEOORNITOLOGIA, IRONSIDES, STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA, PLURALISTA, STYL GRZBIETOWY, SKANER, BEGARDZI, WESTERN REWIZJONISTYCZNY, SPÓŁGŁOSKA NOSOWA, TWIERDZENIE PTOLEMEUSZA, RUCH, SZACHY BŁYSKAWICZNE, SEKWENCJA KODUJĄCA, NEONTOLOGIA, GĘSTOŚĆ PLANCKA, TELETECHNIKA, KOMEDIA DELL'ARTE, GEKON PASKOWANY, CYKL ASTRONOMICZNY, RODZAJ ŻEŃSKI, KOŁNIERZ SZALOWY, HYDROFON, JENIEC, ZMIERZCH ASTRONOMICZNY, BIUSTONOSZ, BRUDNICA NIEPARKA, MORZE CZARNE, BOHATER NEGATYWNY, RÓWNOWAŻNIK DAWKI POCHŁONIĘTEJ, HEGEL, BANK ZRZESZAJĄCY, RABA, ODWIEDZALNOŚĆ, DICKENS, SPŁATA BALONOWA, SPEAKER, SOCJOEKONOMIKA, KOD BINARNY, INDUKTOR, SKOK, MIŁOŚĆ LESBIJSKA, ŁUSZCZYCA PLACKOWATA, CHOROBA VOGTA-SPIELMEYERA, KOSZ, AULA, POSTĘPOWANIE, FAHRENHEIT, SYSTEM SZWAJCARSKI, POKÓJ, PARTYCYPACJA SPOŁECZNA, NIEODPORNOŚĆ, DRAMAT EPICKI, ODROSTY, BAR MICWA, DWUDZIESTKA, PAPU, RAD, NAJEMNICTWO, WOLNA WOLA, C.O, KLASTER, KOMPLEKS, NARODOWOŚĆ, CIŚNIENIE KIERUNKOWE, FARMACJA STOSOWANA, MULTILATERALIZM, NAGRODA, SZKODA MAJĄTKOWA, HRABINA, KONTO, TREND HORYZONTALNY, MOWA, FILM DROGI, PÓJDŹKA, RADIOLOGIA, ŚCIGACZ TORPEDOWY, BEZPOŚREDNI CEL INFLACYJNY, HUFIEC, FILOZOFIA PRAWA, BOSY ANTEK, TYP WIDMOWY, TRZYMANIE STRONY, BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY, TELEFON ZAUFANIA, RODZINA NIEPEŁNA, AGENT UBEZPIECZENIOWY, ŻAKINADA, SZMUGLERZ, BRAT POLSKI, TOŃ WODNA, FILOLOGIA CHORWACKA, KSIĘGOWA, ZSYP, EKONOMIA, KONNICA, IMMUNIZACJA CZYNNA, ODCHYLENIE STANDARDOWE W POPULACJI, PRZEŁAWICENIE, KOMISANT, PŁOTEK, UWAGA, DZBANEK DO ŚMIETANY, SZKOŁA, TENOR DRAMATYCZNY, PŁYNNOŚĆ, KOKCYDIOZA, PIERSI, SIEDEMNASTKA, METEORYZM, DYSTONIA TORSYJNA, KOŻUCH, ŚWIATOWOŚĆ, EKONOMIA INSTYTUCJONALNA, POŁUDNIK STRUVEGO, KOSA KUŚNIERSKA, INWAZJA, JĘZYK FUL, ?LANGUR KSIĄŻĘCY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.766 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

UGODA POMIĘDZY PRACODAWCĄ A GRUPĄ PRACOWNIKÓW, NA PODSTAWIE KTÓREJ USTALA SIĘ WYNEGOCJOWANE PRZEZ STRONY STAWKI WYNAGRODZEŃ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: UGODA POMIĘDZY PRACODAWCĄ A GRUPĄ PRACOWNIKÓW, NA PODSTAWIE KTÓREJ USTALA SIĘ WYNEGOCJOWANE PRZEZ STRONY STAWKI WYNAGRODZEŃ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
POROZUMIENIE PŁACOWE ugoda pomiędzy pracodawcą a grupą pracowników, na podstawie której ustala się wynegocjowane przez strony stawki wynagrodzeń (na 19 lit.)

Definicje krzyżówkowe

POROZUMIENIE PŁACOWE
ugoda pomiędzy pracodawcą a grupą pracowników, na podstawie której ustala się wynegocjowane przez strony stawki wynagrodzeń (na 19 lit.).

Oprócz UGODA POMIĘDZY PRACODAWCĄ A GRUPĄ PRACOWNIKÓW, NA PODSTAWIE KTÓREJ USTALA SIĘ WYNEGOCJOWANE PRZEZ STRONY STAWKI WYNAGRODZEŃ sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - UGODA POMIĘDZY PRACODAWCĄ A GRUPĄ PRACOWNIKÓW, NA PODSTAWIE KTÓREJ USTALA SIĘ WYNEGOCJOWANE PRZEZ STRONY STAWKI WYNAGRODZEŃ. Dodaj komentarz

1+2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast