CELOWO UTWORZONA SZCZELINA POMIĘDZY DWIEMA PRZYLEGAJĄCYMI DO SIEBIE BUDOWLAMI, UMOŻLIWIAJĄCA NIEZALEŻNĄ PRACĘ STATYCZNĄ I ODKSZTAŁCANIE SIĘ OBU BUDOWLI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DYLATACJA to:

celowo utworzona szczelina pomiędzy dwiema przylegającymi do siebie budowlami, umożliwiająca niezależną pracę statyczną i odkształcanie się obu budowli (na 9 lit.)SZCZELINA DYLATACYJNA to:

celowo utworzona szczelina pomiędzy dwiema przylegającymi do siebie budowlami, umożliwiająca niezależną pracę statyczną i odkształcanie się obu budowli (na 20 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CELOWO UTWORZONA SZCZELINA POMIĘDZY DWIEMA PRZYLEGAJĄCYMI DO SIEBIE BUDOWLAMI, UMOŻLIWIAJĄCA NIEZALEŻNĄ PRACĘ STATYCZNĄ I ODKSZTAŁCANIE SIĘ OBU BUDOWLI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.428

CHAŁTURZYSTA, UKŁAD KOMUNIKACYJNY, WULKAN BŁOTNY, STELMACH, UJŚCIE, RZEZAK, MORENA CZOŁOWA SPIĘTRZONA, POWIĄZANIE, SKOK WARSTWIC, SEJM, BELKA, KOKSOCHEMIA, WIEŚ, OPERA, POCZEKALNIA, SZTAJEREK, TECHNIKA ANALOGOWA, CHŁODZENIE ABLACYJNE, BOMBA PALIWOWO-POWIETRZNA, BASENIK, MĘŻNOŚĆ, WŁAM, SONDA, PAKOWACZ, PRZYBYTEK, PRZYCZYNKARZ, ATOMISTA, KAMIZELKA, PATYK, NARCYZ, EKSHIBICJONISTKA, AREOGRAFIA, SUŁTANIT, EURO TRANCE, MŁODZIEŻÓWA, POLIMODALNOŚĆ, ANOMALIA MAGNETYCZNA, FARBA OLEJNA, CHONDRYT, BIAŁA SALA, PSYCHOBIOGRAFIA, FILEMON SZARY, STUPA, SPOCZYNEK, SEKRET, PIERŚCIEŃ MIKUSIŃSKIEGO, NAWIJACZ, RZUT WOLNY, FUNT, DWUKĄT SFERYCZNY, STRZAŁOWY, PRZEŁĄCZALNIA, KRĘG SZYJNY, RYNEK KONTESTOWALNY, SKRĘCANIE, ODLEWNIK, MECENASKA, HOMOSEKSUALIZM, BRUDNICA NIEPARKA, ZGRZEBŁO, KABOTAŻ, CHOROBA CAFFEYA, JĘZYK GALICYJSKI, OKNO, ZĘBNICA, PĘCINA, GOTÓWKA, FALA, WENEROLOGIA, POLEMIZATOR, POPYT ELASTYCZNY, TONGA, EWOLUCJONIZM UNIWERSALNY, ŁAGODNOŚĆ, SIERŻANT SZTABOWY, KORONKA BRABANCKA, DWUBÓJ CIĘŻAROWY, TRANSMISJA, BUCHALTERIA, WELUR, MONOTELETA, BACKGROUND, OCZEKIWANIE INFLACYJNE, PŁYTA, JEDNOKLASÓWKA, KOKSIAK, JAŚMIN, OWCA, MOTYW, PRZYPŁYW, FALA, MECHANIKA KONSTRUKCJI, GRUSZKA, OPOŃCZYKOWCE, OBYWATEL ŚWIATA, PARÓWKA, ORGANISTKA, METEOR, KRYZA, KURECZKA, KARBIDKA, ROBER, POWIEŚĆ MARYNISTYCZNA, FOSFATAZA ALKALICZNA, KIBOLSTWO, GROOMING, INWAZYJNOŚĆ ZARAZKÓW, ASESOR KOLEGIALNY, DORTMUNDER, KROWIEŃCZAK, KOLEGIUM, WIĄD RDZENIA, CIĄGUTKA, DJ, KŁĄB, WENTYL, ZARYCIE NOSEM, REFLUKS, WEKTOR WAHADŁOWY, KAZIRODCZOŚĆ, BEZAWARYJNOŚĆ, DYREKTOR KREATYWNY, ZAKOLE, NASADKA, POJAZD KOSMICZNY, BUCHTA, FLUORESCENCJA, SKAŁA OSADOWA, DRUT, PUB, KOZOJEBCA, AKUMULACJA, START, ŁOŻYSKO WAHLIWE, BALUT, PROPLASTYD, POMÓR, OSIOŁ DOMOWY, PAPA TERMOZGRZEWALNA, KRÓTKODYSTANSOWIEC, GŁÓD, BURSZ, DZIENNIK, CIĄGOTY, TEORIA STEROWANIA DUALNEGO, SIŁA ODŚRODKOWA, PICOWNIK, WATÓWKA, SZRANKI, KONFIGURACJA, POŻEGNANIE, KRÓLIK DOŚWIADCZALNY, MOMENT MINSKY'EGO, JEDNOSTKA MOBILIZUJĄCA, TRÓJKĄT, PARTER OGRODOWY, CREPIDA, TRAKCJA ELEKTRYCZNA, INSTAGRAMERKA, PLAŻÓWKA, SKOCZ ZŁOTOCZUBY, KABOTAŻ MAŁY, NUDYZM, BOMBA WODOROWA, TYGIEL, ZWICHNIĘCIE STAWU, PERYFERYJNOŚĆ, ANGIELSKA FLEGMA, NIEDYSPONOWANIE, BEZWŁAD, LANDARA, ZWROT, PROZIAK, ARCHITEKT WNĘTRZ, INTEGRACJA, PODŚCIÓŁKA TŁUSZCZOWA, KWIAT, ZLEW, CUKRZYCA, PRZEMYSŁ OKRĘTOWY, GMINNOŚĆ, RYCZĄCA CZTERDZIESTKA, ŁOŻE BOLEŚCI, SZKŁO OPTYCZNE, DOSTRZEGALNOŚĆ, WZNOWIENIE, PRZEKWIT, UBARWIENIE OCHRONNE, SUTASZ, KALCYFIKACJA, LEGENDA, FECHTMISTRZ, PRZYPORA, FTYZJOLOGIA, DAMA, PRĄTNIKOWCE, TYKA, FUNKCJA NAZWOWA, DŻOLER, ZEBRA, OFIERSKI, WYRĄB, PINAKOID, MISIOLUB, POSTĘPOWANIE, KAUCZUKOWIEC, ROZETKA, CHOROBA MÜNCHMEYERA, WĘZEŁ DROGOWY, OBSZAR NIEOGRANICZONY, CUKIER LODOWY, GRAFICIARZ, GRA NA ZWŁOKĘ, SOSNA CZERWONA, CIENNIK, BIBUŁKARKA, MAŹNICA, POWIĄZANIE, WIELOETAPOWOŚĆ, CZASOPISMO TEMATYCZNE, LINIA PODSTAWOWA, SEMANTYKA LEKSYKALNA, DEMOGRAFIA EKOLOGICZNA, DWUPŁCIOWOŚĆ, KINETYKA CIECZY, GHEE, CYLINDEREK, DERMATOLOGIA, ŚCINACZ, PODWIELOKROTNOŚĆ, MÓWNOŚĆ, ZASOBY PRZEMYSŁOWE, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA DODATKOWA, SOCZEWKA SCHODKOWA, ODDZIAŁYWANIE, ITALIAŃSKI, ELEKTRONIKA, GAPA, KOSTNOJĘZYKOPODOBNE, MIOPIA, ANIELSKA CIERPLIWOŚĆ, HIGIENA ZWIERZĄT, SCENARZYSTA KOMIKSOWY, POŁĄCZENIE GŁOSOWE, SCENERIA, TARCIE, WIERSZ, STYL TOSKAŃSKI, KARMAN, POJAZD SILNIKOWY, POWIEŚĆ TENDENCYJNA, PODATEK NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA, POŻAREK, TEOLOGIA APOFATYCZNA, CHRYSTOFANIA, NIEODPARTOŚĆ, SUPERNOWA TYPU IB, WALCOWNIA GORĄCA, PRZYDAWKA OKOLICZNIKOWA, SŁAWIANIN, CENA WYWOŁAWCZA, WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU E, ŚRODEK GRZYBOBÓJCZY, PASTERSKOŚĆ, PSEFOLOGIA, ŁAŃCUSZEK, POLSKA ZJEDNOCZONA PARTIA ROBOTNICZA, DEKLINACJA MAGNETYCZNA, MIĘSIEŃ PIRAMIDOWY, PALATOGRAM, PREPAID, CIĄG, TROGLODYTA, WYRWA, FALA ELEKTROMAGNETYCZNA, PŁATNOŚĆ BALONOWA, ZMIERACZEK PLAŻOWY, GRASICA, DZIEWCZĘCOŚĆ, HOSTEL, ODCINEK, DZIENNIKARZ ŚLEDCZY, DYMORFIZM PŁCIOWY, ODKRYWANIE DUSZY, OBUPŁCIOWOŚĆ, PINGWINY, INTROJEKCJA, KĄPIEL KWASOWĘGLOWA, LICZBA NIEWYMIERNA, KRZYŻ ŚW. ANDRZEJA, NAZWA CUDZYSŁOWOWA, LABORATORIUM, SNUTKA GOLIŃSKA, ANDROGYNIZM, MEDYCYNA SĄDOWA, WYGIB, NAPŁYW KORZENIOWY, CZYNNOŚĆ KARMICZNA, TURMA, ?GUMA NATURALNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.428 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CELOWO UTWORZONA SZCZELINA POMIĘDZY DWIEMA PRZYLEGAJĄCYMI DO SIEBIE BUDOWLAMI, UMOŻLIWIAJĄCA NIEZALEŻNĄ PRACĘ STATYCZNĄ I ODKSZTAŁCANIE SIĘ OBU BUDOWLI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: CELOWO UTWORZONA SZCZELINA POMIĘDZY DWIEMA PRZYLEGAJĄCYMI DO SIEBIE BUDOWLAMI, UMOŻLIWIAJĄCA NIEZALEŻNĄ PRACĘ STATYCZNĄ I ODKSZTAŁCANIE SIĘ OBU BUDOWLI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DYLATACJA celowo utworzona szczelina pomiędzy dwiema przylegającymi do siebie budowlami, umożliwiająca niezależną pracę statyczną i odkształcanie się obu budowli (na 9 lit.)
SZCZELINA DYLATACYJNA celowo utworzona szczelina pomiędzy dwiema przylegającymi do siebie budowlami, umożliwiająca niezależną pracę statyczną i odkształcanie się obu budowli (na 20 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DYLATACJA
celowo utworzona szczelina pomiędzy dwiema przylegającymi do siebie budowlami, umożliwiająca niezależną pracę statyczną i odkształcanie się obu budowli (na 9 lit.).
SZCZELINA DYLATACYJNA
celowo utworzona szczelina pomiędzy dwiema przylegającymi do siebie budowlami, umożliwiająca niezależną pracę statyczną i odkształcanie się obu budowli (na 20 lit.).

Oprócz CELOWO UTWORZONA SZCZELINA POMIĘDZY DWIEMA PRZYLEGAJĄCYMI DO SIEBIE BUDOWLAMI, UMOŻLIWIAJĄCA NIEZALEŻNĄ PRACĘ STATYCZNĄ I ODKSZTAŁCANIE SIĘ OBU BUDOWLI sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - CELOWO UTWORZONA SZCZELINA POMIĘDZY DWIEMA PRZYLEGAJĄCYMI DO SIEBIE BUDOWLAMI, UMOŻLIWIAJĄCA NIEZALEŻNĄ PRACĘ STATYCZNĄ I ODKSZTAŁCANIE SIĘ OBU BUDOWLI. Dodaj komentarz

6-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast