Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: TO, SKĄD COŚ LUB KTOŚ SIĘ WYWODZI; RODOWÓD, KORZENIE

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

METRYKA to:

to, skąd coś lub ktoś się wywodzi; rodowód, korzenie (na 7 lit.)POCHODZENIE to:

to, skąd coś lub ktoś się wywodzi; rodowód, korzenie (na 11 lit.)PROWENIENCJA to:

to, skąd coś lub ktoś się wywodzi; rodowód, korzenie (na 12 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: METRYKA

METRYKA to:

dokument, który stwierdza dokonanie jakiejś czynności, rejestracji czegoś w Urzędzie Stanu Cywilnego, zwłaszcza potwierdza narodziny, chrzest, ślub lub śmierć (na 7 lit.)METRYKA to:

informacja o cechach i pochodzeniu jakiegoś przedmiotu, jego opis w formie dokumentu lub napisu bezpośrednio na przedmiocie (na 7 lit.)METRYKA to:

to, skąd coś lub ktoś się wywodzi; rodowód, korzenie (na 7 lit.)METRYKA to:

zespół reguł i właściwości kształtujących wiersz (na 7 lit.)METRYKA to:

system, przyjęty model wierszowania (na 7 lit.)METRYKA to:

dokument potwierdzający czyjś chrzest (na 7 lit.)METRYKA to:

oficjalny dokument, który potwierdza, że określone zwierzę ma rasowy rodowód (na 7 lit.)METRYKA to:

dokument, w którym zapisane są istotne dane techniczne dotyczące urządzenia (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TO, SKĄD COŚ LUB KTOŚ SIĘ WYWODZI; RODOWÓD, KORZENIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.652

RUCH, POMOC STYPENDIALNA, PROSTE SKOŚNE, WATA CUKROWA, DOWÓD NIEKONSTRUKTYWNY, KAWAŁEK, STARY WYGA, LEKKOMYŚLNOŚĆ, ASEKURANTKA, WŁÓKNIAK MIĘKKI, BANKSTER, INSPEKCJA WETERYNARYJNA, OPORNOŚĆ, SZKARADNOŚĆ, UBOŻENIE, BANIAK, TEREN, PIZZERIA, OBLEW, WRĄB, PRZESTĘPNOŚĆ, HALBA, KASTLER, DWUDZIESTY SIÓDMY, ŻNIWIARKA, SKAŁA PLUTONICZNA, PIECZYWO, KARTA WIZYTOWA, RYBONUKLEAZA, OGNISKO MUZYCZNE, CZYNNOŚCI WYJAŚNIAJĄCE, BITNOŚĆ, SPOŻYCIE, OCZKO POLODOWCOWE, RURA ODPŁYWOWA, JEŻYNA, NAROST, PŁACZ, KARBROMAL, ZMAGANIA, ANKIETA PERSONALNA, ŻWAWOŚĆ, LIQUID, PŁOMIEŃ, DELIRKA, KOSZÓWKOWATE, GOSPODARSTWO TOWAROWE, INLET, KOSTIUM, SNYCERZ, MEDALION, EKRAN, ANDANTINO, BALDACHIM, NASKÓREK, DEMONSTRACJA, GOSPODARKA MIESZANA, KOLUMNA, REOFILE, SOFISTA, OBÓZ KONDYCYJNY, DRUMFILL, FILOLOGIA KLASYCZNA, LUSTRO TEKTONICZNE, TREND HORYZONTALNY, ZŁOTA KLATKA, DOM, ZIOMEK, STANDARDBRED, PANI, STRUNA GŁOSOWA, RICOTTA, WYROCZNICA, SPARING, CIĄŻA, ANTRESOLA, PRZYJACIEL, CERKIEWSZCZYZNA, PRZENOŚNIK TAŚMOWY, INKRUSTACJA, KONIK, OTĘPIENIE, POKAZOWOŚĆ, NOODLE, SKÓRZAK, MIJANKA, DOBYTEK, EMIGRACJA WEWNĘTRZNA, ŚLAD, RYCZĄCA CZTERDZIESTKA, TRÓJBÓJ, GHUL, BEZBRONNOŚĆ, GLEJCHENIOWATE, WROTA, SUWNICA BRAMOWA, INŻYNIERIA BIOMATERIAŁÓW, PREPARAT, PRZYCISK DZWONKA, BAMBO, KARBONATYT, MAŹNICA, PUSZKA, WIEŻA HEJNAŁOWA, IZOENZYM, WODA GEOTERMALNA, SYGNAŁ WYWOŁAWCZY, UCZESTNIK, ŻABA NILOWA, SAMPEL, ABAKUS, MIEDZIORYTNIK, BEZGŁOWOŚĆ, WEKA, MISJA STABILIZACYJNA, GUMKA, KLUCZ, ŻORŻETA, STARA GWARDIA, AKADEMICKOŚĆ, HALO, POWIJAKI, WIZYTA DOMOWA, LIŚCIEC, APARAT SZPARKOWY, FLUID, WOREK SPOJÓWKOWY, GENDER, ANTENA SATELITARNA, AKTYWNOŚĆ SEJSMICZNA, PONCZÓWKA, JURYSDYKCJA, AERODYNAMIK, PORTUGALSKOŚĆ, MASKOTKA, GERONTOLOGIA, BILOKACJA, NATURALIZM, PANNA, GOLEC, NATURYZM, OSTANIEC DEFLACYJNY, MIRAŻ, ARYSTARCH, PRZEMYSŁ CIĄGNIKOWY, ROTACJA, POWSZECHNOŚĆ, CZÓŁNO, ODSYP, ŁUK JARZMOWY, KOŁKOWNICA, SZCZELINA, KONSTRUKCJA SŁUPOWA, JEDNOSTKA ILOŚCI INFORMACJI, PŁYN CHŁODNICZY, LEPTOPLEURON, MANIKIURZYSTKA, ZESPÓŁ HIPERKINETYCZNY, MISTRZU, CZEKOLADZIARNIA, PEPINIERA, SZEŚĆDZIESIĄTKA, ANTYPERSPIRANT, SKARBNICA, BEZCZELNIK, MATERIAŁ SKALNY, CZAPRAK, FUSY, ULGA REMONTOWA, KLEJARZ, ROŚLINA NAZIEMNOPĄCZKOWA, CHEMIA FIZYCZNA, NIEWYCZERPALNOŚĆ, SPALINY, WARZYWNIAK, ODWAGA, OBRĘB EWIDENCYJNY, TURECKOJĘZYCZNOŚĆ, KRATOWNICA, MUZYKA KONKRETNA, EPOS HOMERYCKI, TAŚMA, SZKUTNIK, AGENT, KOREGENT, ARYTMOMETR, PACHCIARZ, ZAKAZ STADIONOWY, ŚWIECIDEŁKO, BONGOSY, MORWIN, JEDNOSTKA MOBILIZUJĄCA, RESPONSYWNOŚĆ, SZCZAPA, CZTERDZIESTKA, WSPÓLNIK, KOLUMBARIUM, ODROŚL, BOGACTWO, SALA, DEISTA, NALEGANIE, POCIĄGŁOŚĆ, TONAŻ, KARTUSZ, MARUDER, BLASZKA, PIJALNIA, UKŁAD WIELOKROTNY, KONFIRMACJA, POROST, AKCELERATOR LINIOWY, INWESTYCJA, WOLT, PLEŚŃ, LONGER, SOWIECKOŚĆ, KONWENCJONALIZM, POŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE SZEREGOWE, GORĄCZKA ZŁOTA, KONWOJER, IZBA, PEJZAŻ, GIDRAN, PEŁNOMOCNICTWO, SADZAK, FRANCUSKOŚĆ, STRATEGIA, HELIOFIZYKA, DEOKSYCYTYDYNA, DUSZA WOŁOWA, UWAŻNOŚĆ, APRETURA, SACHARYD, BLACHA ZIMNOWALCOWANA, IDIOMAT, WYPADEK KOMUNIKACYJNY, TAROT, SERIA, SKRAJNIK, EKSTREMISTYCZNOŚĆ, ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ, LICZKO, KAMIEŃ, NIEDYSKRETNOŚĆ, ZIEMNIACZEK, CASUS, PRODUKT UBOCZNY, MELIORACJA WODNA, BICZ BOŻY, BATERIA, NIEDOKRWISTOŚĆ ZŁOŚLIWA, PRÓBNIK, ZBIOROWISKO, MONETA OBIEGOWA, RUMUN, KLAUN, LĘDŹWIE, DYSOCJACJA TERMICZNA, UDZIAŁ, ROBAK, WIBRACJA, PIEPRZ CZERWONY, WERDIURA, JAŚ WĘDROWNICZEK, METEORYZM, LIMNOCHARYSOWATE, POMURNIK, RONDO, ŚLĄSKOŚĆ, KOSTIUMERNIA, STACJA POSTOJOWA, IZOLATKA, NIEPRZEWIDZIALNOŚĆ, BIEG, FACH, LABIRYNT, KUC CONNEMARA, OBJAWICIEL, ETANERCEPT, ZIARENKO, TYTAN, KAPSUŁA POWROTNA, MONTAŻYSTKA, HISZPAN, CZOŁÓWKA, STALLE, NARKOLEPSJA, SUCHY TYNK, KROMKA, GŁOWA KOŚCIOŁA, RADYKALNA PRAWICA, BICIE CZOŁEM, KPINKARZ, CHOROBA EULENBURGA, ZEZWŁOK, ŚCIANA OGNIOWA, CHWAST, KALENDARZ KOŚCIELNY, SMUŻ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.652 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: to, skąd coś lub ktoś się wywodzi; rodowód, korzenie, są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: TO, SKĄD COŚ LUB KTOŚ SIĘ WYWODZI; RODOWÓD, KORZENIE to:
Hasło Opis krzyżówkowy
metryka, to, skąd coś lub ktoś się wywodzi; rodowód, korzenie (na 7 lit.)
pochodzenie, to, skąd coś lub ktoś się wywodzi; rodowód, korzenie (na 11 lit.)
proweniencja, to, skąd coś lub ktoś się wywodzi; rodowód, korzenie (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

METRYKA
to, skąd coś lub ktoś się wywodzi; rodowód, korzenie (na 7 lit.).
POCHODZENIE
to, skąd coś lub ktoś się wywodzi; rodowód, korzenie (na 11 lit.).
PROWENIENCJA
to, skąd coś lub ktoś się wywodzi; rodowód, korzenie (na 12 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x