W MATEMATYCE: UKŁAD PRZYLEGAJĄCYCH I NIEZACHODZĄCYCH NA SIEBIE WIELOKĄTÓW NA PŁASZCZYŹNIE, SKONSTRUOWANY Z JEDNEGO LUB KILKU RODZAJÓW TAKICH FIGUR - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PARKIETAŻ to:

w matematyce: układ przylegających i niezachodzących na siebie wielokątów na płaszczyźnie, skonstruowany z jednego lub kilku rodzajów takich figur (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W MATEMATYCE: UKŁAD PRZYLEGAJĄCYCH I NIEZACHODZĄCYCH NA SIEBIE WIELOKĄTÓW NA PŁASZCZYŹNIE, SKONSTRUOWANY Z JEDNEGO LUB KILKU RODZAJÓW TAKICH FIGUR". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.795

ŁAWNIK, MEMBRANA, SYSTEM SYMBOLICZNY, BEETHOVEN, MLEKO W PROSZKU, PORĘBA, ŚCIEG RYŻOWY, ISKIERNIK OCHRONNY, ZESZYT, NASZ CZŁOWIEK, FILM NOIR, KARABINEK GALLAGERA, LIZANIE , TABLOIDYZACJA, TEMPO, NIEBIOSY, ŁAŃCUSZEK, ZAKON CZYNNY, NIEREZYDENT, GAZ SPALINOWY, OZNAKA, KANAŁ LATERALNY, CZUB, UKŁAD RZECZOWY, BESTIARIUSZ, FRONTALE, DZIEWICTWO, DEZAKTYWACJA, WYDAWNICTWO ZWARTE, KONTROLER, SZYBKOŚĆ, FUTERKO, ANTENA ŚCIANOWA, CEWKA, NAPIĘCIE KROKOWE, RODZAJNIK NIEOKREŚLONY, WYPRAWA, GARNITUR, WELIN, ANTYOKSYDANT, ZGRED, KŁAKI, TENUTA, SYSTEM OBRONNY, ANATOL, MGŁAWICA, SZKARADA, ALLEGROWICZKA, OC, LESZCZYNA, INTENSJA, CYNKOTYPIA, SZYK ANTENOWY, WOLUTA, ZABIEG KOSMETYCZNY, ANEGDOTA, CZEŚĆ, ŚWINIARKA, ZWOLNIENIE LEKARSKIE, UKŁAD HOMOGENICZNY, KRAJARKA, INTUICYJNOŚĆ, BON OŚWIATOWY, KABAT, INWENTARZ ŻYWY, KOMPOTIERKA, PRZEPOJKA, BEZWŁADNOŚĆ, PODKASTING, WÓZKOWY, SUMA, DEGENERACJA, WYZWISKO, SERIAL TELEWIZYJNY, BAZYLISZEK, GENDER, PRZEKŁADNIA BOCZNA, IMPERIUM BRYTYJSKIE, KOLOKACJA, KRATER WULKANICZNY, JUDASZOWSKIE SREBRNIKI, OKRĘT, KONOTACJA, AKWEN, POPRAWNOŚĆ, SYGNALIZATOR, UKŁAD SAMODZIELNY, WIATR KATABATYCZNY, FUTRYNA, POLEWKA, GOMÓŁKA, KINEZJOLOGIA EDUKACYJNA, WYPEŁNIENIE, RELIKWIA, PROFESOR ZWYCZAJNY, KASZUBSKI, ARTUR, KALCEOLARIA, SAMOCHWALSTWO, ŚLIZGAWICA, ŻUREK, WARSTWA ABLACYJNA, NAWIAS SYNTAKTYCZNY, BOCZNICA KOLEJOWA, MŁAKA, SUCHORYT, MARATON, BLOKADA, WRONIE OKO, WYSEPKA, DESER, SYSTEM ALARMOWY, KAMYCZEK USZNY, SKŁAD WOLNOCŁOWY, SABOTY, ZGRZEBŁO, ULGA, PISTOLET, DYFUZJA, UDAR, OBSZAR METROPOLITALNY, KONFESJA, DWÓJECZKA, KONTUR, MOL, SYGNAŁ WYWOŁAWCZY, PIKIETA, MECENASKA, INTERFEROMETR MICHELSONA, DRABIK DRZEWKOWATY, OPOSIK BRAZYLIJSKI, DECYMA, PIŻMAK AMERYKAŃSKI, JABŁKO, AMBASADOR, WYBREDNIŚ, FLAGSZTOK, ĆWICZENIA, DEPESZA, DERESZOWATA, KABOTAŻ, NIEREGULARNOŚĆ, BLASZKOWIEC, HASZTAG, NAWA, WAGONIK, OLEJ, UKŁAD WIELKOŚCI, PIONIER, PRZESUNIĘCIE KU CZERWIENI, TYPOLOGIZACJA, MAKAGIGI, LAMPA ŁUKOWA, HALLOWEEN, EKSPLANTAT, UKŁAD KRĄŻENIA, DZIECINA, KOK, ARKA, OPOZYCJA RÓWNORZĘDNA, PARA 0, SKLEPIENIE PALMOWE, CZOŁÓWKA, KOLONIA, STRACCIATELLA, PIKADA, BŁYSK, WYŁĄCZNIK, DYFERENCJACJA, PRZEWRÓT, PODWOIK, CZWOROLIST, DUMPING, KROKANT, ŚWIATŁO POZYCYJNE, PAS, APARAT, GICZ, GRUPA SUPERROZWIĄZALNA, ROZRZUTNIK, STOŁP, BECZKA BEZ DNA, REWALIDACJA, KORYFEUSZ, ŚWIADEK KORONNY, PERYKARP, POMROK, NACIĄG, REWERENCJA, POŁAĆ, GALISYJKA, LEK CYTOSTATYCZNY, ZAWORA, ORBITA, MASZTÓWKA, OSIEMNASTY, TRASA, MECHANIZM ODPALAJĄCY, PRAWO ZATRZYMANIA, PION, SAMOODNOWA, REPUTACJA, KOKPIT, KUBEK, PRZEGRODA, JĘZYK GEOGRAFICZNY, NEBULIZACJA, KWIZ, KOSARZ, FIZJOLOGIA, BACHATA, CHARAKTERYSTYCZNOŚĆ, RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT, EKOGROSZEK, RYBA AMFIDROMICZNA, SAMOKRYTYCYZM, ŁAWICA SKALNA, KITAJKA, ZAJĄCZEK, PŁOZA, GRZYB NADRZEWNY, BUT, ANGIOPLASTYKA, SZMAT, CHMURA ŚREDNIA WARSTWOWA, ALLOSTERIA, RZEKA MIĘDZYNARODOWA, CHELAT, BLISKOZNACZNIK, NALEŚNIK WIOSENNY, ZAPALNIK UDERZENIOWY, POJAZD SPECJALNY, POPULACJA, APORT, PODATEK SOLIDARNOŚCIOWY, NAZWA HANDLOWA, KRYZYS KATATYMICZNY, FALAFEL, PRZYDAWKA PRZYMIOTNA, MAŹNICA, KRAWĘDŹ, KLASZTOR, DENDRODOA, WAGON, SZESNASTY, SKAŁA OSADOWA, RETROGRADACJA, KONSTRUKCJA ZRĘBOWA, BRAMSTENGA, MARSREJA, POMADKI, SENES, OPERATOR, NÓŻ BOJOWY, MECENAS, NEURON LUSTRZANY, BATALION, ROZDZIAŁEK, BARIERA, BLOKHAUZ, PUDER, HALO, TRZYNASTKA, KAWOWIEC, RÓWNOWAGA, POSKROMICIEL, GOŚCIU, ADAPTOWANIE SIĘ, CZARTER, SIŁA NOŚNA, KOŁNIERZ, CEREBROZYD, TYTOŃ, ANATOMIA, ARMILA, OBIEG, ALFABET MORSE'A, SZCZYTNICA, KSIĄŻĘ, WIR POLARNY, PASTERZ, ORBITA BIEGUNOWA, KLINKIER, ELANA, PRONACJA, SARONG, SUWNICA, WĘGLÓWKA, POCIĄGŁOŚĆ, RACJONALNA IGNORANCJA, SURDYNKA, WYZIEW, MERZYK OBRZEŻONY, FRONTYSPIS, PRZESŁONA, WIĘZADŁO, DYSK KOMPAKTOWY, USZAK, REGENERAT, ?OWADOŻERNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.795 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W MATEMATYCE: UKŁAD PRZYLEGAJĄCYCH I NIEZACHODZĄCYCH NA SIEBIE WIELOKĄTÓW NA PŁASZCZYŹNIE, SKONSTRUOWANY Z JEDNEGO LUB KILKU RODZAJÓW TAKICH FIGUR się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W MATEMATYCE: UKŁAD PRZYLEGAJĄCYCH I NIEZACHODZĄCYCH NA SIEBIE WIELOKĄTÓW NA PŁASZCZYŹNIE, SKONSTRUOWANY Z JEDNEGO LUB KILKU RODZAJÓW TAKICH FIGUR
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PARKIETAŻ w matematyce: układ przylegających i niezachodzących na siebie wielokątów na płaszczyźnie, skonstruowany z jednego lub kilku rodzajów takich figur (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PARKIETAŻ
w matematyce: układ przylegających i niezachodzących na siebie wielokątów na płaszczyźnie, skonstruowany z jednego lub kilku rodzajów takich figur (na 9 lit.).

Oprócz W MATEMATYCE: UKŁAD PRZYLEGAJĄCYCH I NIEZACHODZĄCYCH NA SIEBIE WIELOKĄTÓW NA PŁASZCZYŹNIE, SKONSTRUOWANY Z JEDNEGO LUB KILKU RODZAJÓW TAKICH FIGUR sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - W MATEMATYCE: UKŁAD PRZYLEGAJĄCYCH I NIEZACHODZĄCYCH NA SIEBIE WIELOKĄTÓW NA PŁASZCZYŹNIE, SKONSTRUOWANY Z JEDNEGO LUB KILKU RODZAJÓW TAKICH FIGUR. Dodaj komentarz

5+2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast