W KOSZYKÓWCE ORAZ PIŁCE RĘCZNEJ JEDNO- LUB WIELOKROTNE ODBICIE PIŁKI O PODŁOGĘ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOZŁOWANIE to:

w koszykówce oraz piłce ręcznej jedno- lub wielokrotne odbicie piłki o podłogę (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W KOSZYKÓWCE ORAZ PIŁCE RĘCZNEJ JEDNO- LUB WIELOKROTNE ODBICIE PIŁKI O PODŁOGĘ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.075

LEMONIADA, WYRAKI, TYCZKA, FAZA, ŚWIEŻAK, KAPER, MOC CZYNNA, FILEMONKA, PIERSIÓWKA, KADŹ ZACIERNA, ZGRZEWKA, SEKRECJA, PRZEPAŚĆ, GRZECHOTKA, WNIOSEK, NIETOLERANCJA, GETTO ŁAWKOWE, PIECZEŃ, RAZNOCZYNIEC, TARTINKA, HIPSTER, KOKONIZACJA, WŁOSY TETYDY, SYGNAŁ, BREAKDANCE, SELEKCJA, DWUSTUZŁOTÓWKA, ARYTMOMETR, KARTANA, BITMAPA, JIM, DYWDYK, MOZZARELLA, CHOROBA GENETYCZNA, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWEK SERCA, RYNEK NIEDOSKONAŁY, CHUSTA, SŁUŻALCZOŚĆ, SUKCESIK, BYTOMIANIN, KLEROMANCJA, KONWERTYTA, DRABINOWIEC MROCZNY, TALERZ, ZOOTECHNIKA, WYDZIELINA, PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA, AUTOBUS SZYNOWY, KRÓL, KONTUR MELODYCZNY, STOS, OBLĘŻENIE, PIELUCHOWE ZAPALENIE MÓZGU, SERCÓWKA, GRYZONIE, MAPA AKUSTYCZNA, MAJĄTEK, AURA, CZĘBOREK, SUCHORYT, GRA WYŚCIGOWA, POWTÓRZENIE, OSPA, ZATWARDZENIE, SIŁA AERODYNAMICZNA, LUZAK, PIERÓG, CZAS GRAMATYCZNY, FONDUE SEROWE, ALIENACJA, DYWIZ, KORD, OPONKA, KIELICH MSZALNY, SUBSTANCJA DODATKOWA, PACHNOTKA ZWYCZAJNA, IMIPRAMINA, PÓŁWOLEJ, ROPA, KONWERSJA , WIOSŁO, SZWAGROSTWO, MRÓWKA, SUCHORYT, BEZPIECZEŃSTWO BIERNE, ŁOPATA, LATARNIOWIEC, PRZEWIDYWANIE, OBIEKT, SAMOLOT WĄSKOKADŁUBOWY, CZARNINA, EDDINGTON, KOLORYT, AFEKTYWNOŚĆ, SZTUKA, DZIEŁO FORTYFIKACYJNE, JĘZYK CHORWACKI, PRZEWÓD, CEDUŁA, OSTENTACYJNOŚĆ, FILM SF, NAJEŹDŹCA, PRĄD BŁĄDZĄCY, ZATOKA, ŻURAWIEC FALISTY, NASZYWKA, OGRÓDEK, KALETKA, RELIKWIARZ, DŹWIGARKA, ŚLEDŹ PACYFICZNY, GUMKA, LEJ, KWAS, KRATKI, WYŚCIGÓWKA, BROŃ, SPOŁECZNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA, RONDEL, CZARNY PUNKT, TUNIKA, ROZBRATEL, DYSPOZYTURA, BEZIDEOWOŚĆ, KACZKA, RZĘSOREK MNIEJSZY, KAPOTAŻ, SZACHY TRZYOSOBOWE, ZRZESZOTNIENIE KOŚCI, ZRAZOWA, INŻYNIERIA TKANKOWA, SMOCZEK, EPOKA, PODRÓŻ SŁUŻBOWA, LEBERWURSZT, CEREMONIALNOŚĆ, FENOMENOLOGIA, STACJA, PILŚŃ NERWOWA, PROFESOR, BEZAN, TRANSLOKACJA, DUCHOWY OJCIEC, ANTAŁEK, SIŁA NOŚNA, DANE, SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH, WADA, ZIELONE PŁUCA, WEKTOR, BATERIA, SPÓJNIK, HELLADA, ASOCJACJA VATER, CUG, GORĄCZKA REUMATYCZNA, EKSPANDOR, MAGIERKA, PLATFUS, DOPŁYW, PUNKT ODNIESIENIA, GRZEBIENIOWIEC PIÓRKOWATY, KONTYNGENT TARYFOWY, RACICA, KURACJA SZOKOWA, PRZEZIERNIK, WYCIĄG TALERZYKOWY, PRZYNĘTA, OFICERKI, MAGAZYN, LINIA, ŁAMACZ BLOKADY, TAKT, KAROWNIK, CYGANKA, ESKADRA, PORA, ŚWINIA DOMOWA, WYŻYNY, PRZESTRZEŃ JEDNORODNA, CERATA, IZBA, GNUŚNOŚĆ, WANIENKA, MINÓG JAPOŃSKI, METRYKA, OŁTARZYK, KOMISJA, BOBOWATE WŁAŚCIWE, TANTALIT, SAMOWYSTARCZALNOŚĆ GOSPODARCZA, PAPRYKARZ, ORION, ZASADA, UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, BIOMECHANIKA, ENDOSKOPIA, TEREN, KONTROLA, PLEBS, STERTA, NET, MEDYCYNA SPORTOWA, INTRUZJA, PARKIET, NATYWIZM, PĘK, OPRAWA OŚWIETLENIOWA, ROZSZERZALNOŚĆ CIEPLNA, KLEJONKA, FLORYSTA, SMAK, KUMA, WYPRAWA, MOBULA, UKŁAD MOCZOWY, STEK, SAMOPAŁ, BATAGURY, ATREZJA POCHWY, CANZONA, PRZEŻYCIE, KOPOLIMER, LITEWSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, OKARYNA, TARAS WIDOKOWY, OBUWIE, SZUBIENICA, SKARYFIKACJA, SUCHOWIEJ, RYM NIEPEŁNY, ŁAŃCUCH, PACHOŁEK, KOSTIUM PLAŻOWY, ZNAK, WŁÓKNO, ANDANTINO, SZKLIWO, NEUROEKONIMIA, KARB, KORUND, ZAMEK, TECHNICZNY NOKAUT, ROZSZCZEP, PRACA, LANGUR NILGIRI, TOALETA, GŁOŻYNA, PIKIETA, WYŁADOWANIE ULOTOWE, RAMA KOMUNIKACYJNA, FARMAKOKINETYKA, RABAT, MIECH, HEAD HUNTER, FARMACJA STOSOWANA, GÓRNICTWO MORSKIE, GRZYBIARZ, PIANOLA, ELEMENT, MASZYNA SPRĘŻAJĄCA, OSTRZE TRZONECZKOWATE, TYMPANON, ZAMKNIĘCIE CELNE, PISMO NUTOWE, ALTERNATYWA, EKOLOGISTYKA, PLOTER PŁASKI, SPRZĄCZKA, SOLANKA, EPOKA, KRYSTALIZACJA, MORESKA, KOD, DOBRO INWESTYCYJNE, SZPRING, FOKI, CHARAKTER, NEURON CZUCIOWY, NIEDOJRZAŁOŚĆ, NIEZSTĄPIENIE JĄDER, AMNEZJA, DZIEWCZYNIĄTKO, POTOK, PAMIĘĆ, ZABUDOWANIE, BEZCZUCIE, WIZYTÓWKA, ZWARCIE, BEFKA, NACZYNIAK KRWIONOŚNY JAMISTY, KOSMETYK, ANALIZA WARIANCJI, ROZZIEW, MOMENT TEORETYCZNY, SESJA POPULARNONAUKOWA, PARKIET, HRABINI, HAK, ?FAŁD GŁOSOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.075 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W KOSZYKÓWCE ORAZ PIŁCE RĘCZNEJ JEDNO- LUB WIELOKROTNE ODBICIE PIŁKI O PODŁOGĘ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W KOSZYKÓWCE ORAZ PIŁCE RĘCZNEJ JEDNO- LUB WIELOKROTNE ODBICIE PIŁKI O PODŁOGĘ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOZŁOWANIE w koszykówce oraz piłce ręcznej jedno- lub wielokrotne odbicie piłki o podłogę (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOZŁOWANIE
w koszykówce oraz piłce ręcznej jedno- lub wielokrotne odbicie piłki o podłogę (na 10 lit.).

Oprócz W KOSZYKÓWCE ORAZ PIŁCE RĘCZNEJ JEDNO- LUB WIELOKROTNE ODBICIE PIŁKI O PODŁOGĘ sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - W KOSZYKÓWCE ORAZ PIŁCE RĘCZNEJ JEDNO- LUB WIELOKROTNE ODBICIE PIŁKI O PODŁOGĘ. Dodaj komentarz

9+3 =

Poleć nas znajomym:

x