ZESPÓŁ CECH CZEGOŚ LUB KOGOŚ TAKIEGO JAK NA LITWIE, TAKŻE: STEREOTYPOWE CECHY UZNAWANE ZA WŁAŚCIWE LITWINOM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

LITEWSKOŚĆ to:

zespół cech czegoś lub kogoś takiego jak na Litwie, także: stereotypowe cechy uznawane za właściwe Litwinom (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: LITEWSKOŚĆ

LITEWSKOŚĆ to:

fakt, że coś jest litewskie, zwłaszcza: pochodzi z Litwy, należy do Litwy, przynależy do litewskiej kultury (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZESPÓŁ CECH CZEGOŚ LUB KOGOŚ TAKIEGO JAK NA LITWIE, TAKŻE: STEREOTYPOWE CECHY UZNAWANE ZA WŁAŚCIWE LITWINOM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.991

STRONA TYTUŁOWA, PROWINCJONALIZM, SYGNAŁ ANALOGOWY, WYRAZISTOŚĆ, LIPODYSTROFIA, MAKINTOSZ, ZŁOTOROST, KIJ, BEATLES, MIŃSZCZANIN, ŚWIDEREK, PRZĘSŁO, BŁAZENEK, NUMER TAKTYCZNY, MŁOTECZEK, KURATORSTWO, BANER, INWESTYCJA DŁUGOTERMINOWA, TEREN ZIELENI, UPIERDLIWOŚĆ, JĘZYK, HERETYCZKA, MADONNA, PARTNER, BŁĘDNOŚĆ, DRUKARKA ROZETKOWA, NOŚNIK, DROGA BEZPRZETARGOWA, DOKŁADNOŚĆ, OBIÓR, SPRZĘCIOR, SUPERNOWA TYPU IC, SPOŁECZNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA, TANDEM, OMDLAŁOŚĆ, TKAŃCOWATE, GLONY ZŁOCISTE, BOOT, HACZYK, JARMULKA, SZCZOTKA KRYSTALICZNA, TRÓJKĄT, MUSZNIK, BUKŁAK, WAPORYZACJA, WYRZUT, ZWARCIE SZEREGÓW, EMBRIOGENEZA, INIEKCJA STRUMIENIOWA, CUKIER WANILIOWY, KRUCHTA, BLOKADA, DYSPOZYTURA, WIDZENIE, ARCHITEKTURA, KUC ISLANDZKI, AMERYKAŃSKA WIEWIÓRKA LATAJĄCA, SKŁADNICA, BROŃ, METEOR, TUMAN, OBRAZICIEL, ABSZTYFIKANT, SIŁA, KOMAT, KONSTYTUCJA, CZĘŚĆ ZAMIENNA, NIESŁUSZNOŚĆ, HEAD HUNTER, FORLANA, GEREZA SZATANKA, ZŁOTOGŁÓW, MOBIL, TARCZA, OSKARŻENIE, PRAKTYCZNOŚĆ, CHOROBA HALLERVORDENA-SPATZA, SMUŻ, SPOŻYCIE, TREPY, SPRZĘCIOR, POLE, ROSYJSKOŚĆ, KET, TRANSFER BIEŻĄCY, DZIKA KARTA, PAMIĘĆ NIEDEKLARATYWNA, ARCHIKONFRATERNIA, SIŁY POKOJOWE, TYSIĘCZNA CZĘŚĆ, PREDYKCJA, PORADLNE, STEMPEL, KATEGORIA, JASŁO, PSYCHOLOGIA, KURDYBAN, PAPIER FOTOGRAFICZNY, PRZEKAŹNIK, TEORIA NATURALNEJ STAGNACJI, FRONTALE, ZBAWICIELKA, POSIADŁOŚĆ, DIGITALIZACJA, SINIAK, SZYBKOBIEŻNOŚĆ, WIĘZADŁO, SYNTETYKA, PARKAN, TOM, PANNUS, DWÓJKA, KLAUZULA WYKONALNOŚCI, HALO, PRZECIWIEŃSTWO, EWOLUCJA KASKADERSKA, SNIFFER, SYGNAŁ, MATAMATA, MIMEZJA, KIEP, FERMA, SYNDETIKON, ŁĄCZNICA, MARKER NOWOTWOROWY, PORUSZENIE, PANCERZOWCE WŁAŚCIWE, PRZYRZĄD OPTYCZNY, DRUT, PIKOT, BEZTREŚCIOWOŚĆ, WAGONIK, BUTELKA ZAPALAJĄCA, OBLATANIE, SIEKANKA, PALIWO SILNIKOWE, ANTYBIOZA, RYKSZA, FELDMARSZAŁEK, KUNA, ŻABKA, LIBERAŁ, BLOK SOCJALISTYCZNY, ADAPTACYJNOŚĆ, KOLORY PAŃSTWOWE, REMINISCENCJA, PRZECINARKA, ORKAN, ROŚLINA KSEROFILNA, OFICJALNOŚĆ, IGLASTE, TROSKA, ZBRODNIA, HETEROATOM, KORKI, PRAWO MEDYCZNE, MAŁŻEŃSTWO MORGANATYCZNE, MOLEKUŁA, KORZEŃ, KASETON, SKRZYDŁO, TECHNOKRATA, ZIELSKO, MĘŻCZYZNA, OSKARŻYCIEL PRYWATNY, ZAPRZĘG, SPADKOBIERCA, CHUSTA, PLEBS, SZPIC, WAMS, SPŁACALNOŚĆ, ACID WESTERN, KUBEK, OLBRZYMKOWCE, PROCES BIOLOGICZNY, TAŚMOWY, SPRZĘŻENIE ZWROTNE, KAMUFLAŻ, KOMPAS GEOLOGICZNY, ŁAWNIK, WYMIERNIK, ROZSTĘP, ALERGIA, MONIT, KOSMOPOLITYCZNOŚĆ, KAMIEŃ, ZADOŚĆUCZYNIENIE, RAFAŁ, GAMEPLAY, NAKAZ, ILUZJA, ZŁODZIEJ KIESZONKOWY, OPARCIE, PRAWO FARMACEUTYCZNE, KLOSZ, UKŁAD PLANETARNY, PUPIL, AKTYWNOŚĆ SEJSMICZNA, ZESPÓŁ ZADANIOWY, TOLERANCJA, POLEW, UNIZM, KOLEŻANKA PO FACHU, LICZEBNIK, ZDECYDOWANIE, TERA, ZAGADKOWOŚĆ, HYDROFON, KOŃ TROJAŃSKI, METYLOTROFIA, ODCHYŁ, GATUNEK, APARAT, KAKAO, NARODZINY, HAYDN, PORCELANKA, WZÓR, AKACJA, EXTRAKLASA, RELACJA DWUARGUMENTOWA, STARY BYK, BAKTERIE WŁAŚCIWE, SKRZYDŁA, OPACZNOŚĆ, GAŁGAN, GENDER, ELEKTRYCZNOŚĆ W ATMOSFERZE ZIEMSKIEJ, KILOMETR NA GODZINĘ, ANTRYKOT, PRZÓD, JESIOTROWATE, BAZA TRANSPORTOWA, UŻĄDLENIE, SKLEPIENIE, BIELAK, ALIAS INTERNETOWY, SZYDŁOSZ WŁOSKOWY, ENTEROWIRUS, ELEKTRYZATOR PASTWISKOWY, KRUPNIK, EMENTALER, WĄSONÓG, DZIEDZICZENIE USTAWOWE, ARTYLERIA ATOMOWA, SMOŁA DRZEWNA, KOMUNIKACYJNOŚĆ, ALT, DROGA KONIECZNA, GRANATNIK PRZECIWPANCERNY, SILNOŚĆ, GALOP, BALDACHIM, CHEMIA SUPRAMOLEKULARNA, GÓRALSKI, DEMORALIZACJA, BURZA PIASKOWA, SZKARADA, GŁUPKOWATOŚĆ, REKINEK PLAMISTY, ORBITAL, SYMPATYCZNOŚĆ, INFORMACJA, ŁÓŻKO, KOS, RZEKA, ODSTĘP, PROCES GEOLOGICZNY, SIEDMIOKROTNOŚĆ, KUFF, WAŻNIK, DZYNDZEL, STANDARDZIK, MRÓWKA ZŁODZIEJKA, WIEŃCE, IMMUNOGENETYKA, PIRAMIDKA, ZMIENNOKSZTAŁTNOŚĆ, ŻUŻLOBETON, CHRZEST, TONAŻ, ŚWIATOWOŚĆ, NUMER BURTOWY, PELAGRA, NIKKO, ODPRAWA CZASOWA, CERATA, BLOK LINOWY, ZUBOŻANIE, STANOWISKO, REALIZM, CZYNNOŚCI WYJAŚNIAJĄCE, NIEWYDOLNOŚĆ ODDECHOWA, PASYNKOWATE, SAMOGONKA, ZAPLECZE SANITARNE, MONASTER, KORDON, ?ILUZYJNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.991 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZESPÓŁ CECH CZEGOŚ LUB KOGOŚ TAKIEGO JAK NA LITWIE, TAKŻE: STEREOTYPOWE CECHY UZNAWANE ZA WŁAŚCIWE LITWINOM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZESPÓŁ CECH CZEGOŚ LUB KOGOŚ TAKIEGO JAK NA LITWIE, TAKŻE: STEREOTYPOWE CECHY UZNAWANE ZA WŁAŚCIWE LITWINOM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
LITEWSKOŚĆ zespół cech czegoś lub kogoś takiego jak na Litwie, także: stereotypowe cechy uznawane za właściwe Litwinom (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

LITEWSKOŚĆ
zespół cech czegoś lub kogoś takiego jak na Litwie, także: stereotypowe cechy uznawane za właściwe Litwinom (na 10 lit.).

Oprócz ZESPÓŁ CECH CZEGOŚ LUB KOGOŚ TAKIEGO JAK NA LITWIE, TAKŻE: STEREOTYPOWE CECHY UZNAWANE ZA WŁAŚCIWE LITWINOM sprawdź również:

wielkość, wspaniałość, np. talentu ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady krasnorostów (Rhodophyta) ,
bajkopisarz gr. z Frygii ,
jednoroczna roślina ozdobna o lejkowatych, niekiedy strzępiastych kwiatach ,
rdzenna mieszkanka Laponii ,
prądnica przy rowerze ,
pokładnica krawężnikowa ,
lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku z Rzymu i Tokio, pierwszy człowiek, który przekroczył granicę 17 m, rekordzista świata wynikiem 17,03 m ,
impreza sylwestrowa ,
nurt teologiczny w kalwinizmie wysuwający m.in. następujące postulaty: 1) Bóg pragnie zbawić każdego, kto zachowuje wiarę 2) Chrystus umarł za wszystkich ludzi, choć korzystają z tego tylko wierzący w Niego ,
w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka; często pluralis ,
zbiór przepisów prawnych ,
Stipa - rodzaj trawy śródziemnomorskiej z rodziny wiechlinowatych; wszystkie gatunki są kserofitami występującymi na suchych siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul ,
brzmienie wypowiedzi wyrażające treści niezawarte w czysto językowej jej warstwie ,
zwolennik, wyznawca poglądów aleksandryjskiego kapłana Ariuszal; odrzucał niektóre dogmaty chrześcijańskie; wiarę w Trójcę Świętą, zwierzchnictwo papieża, hierarchię kościelną ,
żołnierz pełniący służbę przyboczną przy głowie państwa ,
cecha stanów, idei, czynów i zachowań: to, że coś jest zgodne z prawem, uczciwe ,
(1889-1963), francuski pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, malarz, poezje, dramaty, powieści poetyckie, libretta operowe ,
dawniej potocznie o samochodzie terenowym ,
Cygnus buccinator - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); żyje w Ameryce Północnej ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
unita zamieszkały we Włoszech, należący do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz zachowujący odrębny obrzadek grecki ,
otacza łyko drzewa ,
film trwający ponad 55 minut, przeciętnie 90-132 minut ,
zjawisko występowania zmian kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi ,
rowek śrubowy biegnący obok grzbietu gwintu ,
motyl z rodziny omacnicowatych, którego gąsienice żerują w szyszkach drzew iglastych ,
zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy ,
mieszkanka Bolimowa, kobieta pochodząca z Bolimowa ,
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach

Komentarze - ZESPÓŁ CECH CZEGOŚ LUB KOGOŚ TAKIEGO JAK NA LITWIE, TAKŻE: STEREOTYPOWE CECHY UZNAWANE ZA WŁAŚCIWE LITWINOM. Dodaj komentarz

5-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast