NAUKA TECHNICZNA, ZAJMUJĄCA SIĘ ZASADAMI I METODAMI KONSTRUKCJI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, A NIEKIEDY TAKŻE ICH ROZBIÓRKI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BUDOWNICTWO to:

nauka techniczna, zajmująca się zasadami i metodami konstrukcji obiektów budowlanych, a niekiedy także ich rozbiórki (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BUDOWNICTWO

BUDOWNICTWO to:

dyscyplina organizująca i kształtująca przestrzeń w realnych formach niezbędnych do zaspokojenia materialnych i duchowych potrzeb człowieka (na 11 lit.)BUDOWNICTWO to:

działalność polegająca na projektowaniu, stawianiu i wykańczaniu budowli, zarządzaniu procesem powstawania budynków (na 11 lit.)BUDOWNICTWO to:

dział gospodarki zajmujący się wznoszeniem budowli (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NAUKA TECHNICZNA, ZAJMUJĄCA SIĘ ZASADAMI I METODAMI KONSTRUKCJI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, A NIEKIEDY TAKŻE ICH ROZBIÓRKI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.687

KONSERWIARNIA, EKONOMIA, GLEJCHENIOWATE, GLOSA, KROK, POŁĄCZENIE SZEREGOWE, ŁĄCZNIK, RAGOUT, PRZESIEW, GLIKOGENOZA, KANTYLENA, ADAMITA, PYRA, KOŚCIÓŁ UNICKI, NACIECZENIE, TECHNIKA ŚWIETLNA, IZM, PRZEPUKLINA MOSZNOWA, WŁÓKNO, MEDYCYNA SPORTOWA, TEREN, OBŻER, KANAPA, CZAKRA, GALAKTOLIPID, ZBRODNIARZ WOJENNY, DZIAD, GARDENIA, DYSKURSYWNOŚĆ, ZGORZELINA, FRANKO, FILEMON DZIOBOROGI, NIEBO, FOTEL OBROTOWY, NEUROLOGIA, BASEN, IMIĘ, AMFITEATR MORENOWY, KOTLARNIA, KOHORTA, KRANIOLOGIA, IMAGINESKOPIA, WILCZY OBŁĘD, PIEPRZ, SINGER, SPÓŁGŁOSKA BOCZNA, GLINA LODOWCOWA, NOSOROŻEC JAWAJSKI, TEMPERATURA ROSY, KOLEKCJA, KANION PODMORSKI, WYCZARTEROWANIE, SKOMPROMITOWANY, KAUTER, ANALFABETYZM FUNKCJONALNY, KINEZJOLOGIA, IGLICA, PAREMIOGRAF, PÓJDŹKA, SEMITOLOG, KARBIDÓWKA, DECYZJA WYWŁASZCZENIOWA, NĘCISKO, GRUBA ZWIERZYNA, TABU MILCZENIA, ZAŚCIANEK, ZIARNICA ZŁOŚLIWA, FUNDUSZ UBEZPIECZENIOWY, TRANSPORTÓWKA, TRANSAKCJA WIĄZANA, WODOCIĄGOWNIA, KRZTUSIEC, BADANIE PRZESIEWOWE, KAMPANIA ZIEMNIACZANA, PODKÓWECZKA, POLIMER WINYLOWY, MAKROREGION, BUŁGARYSTYKA, WIRTUOZOSTWO, WIELOKOMÓRKOWCE WŁAŚCIWE, MOTYWIK, LABIRYNT, MARIMBA, NAPAD, MIKROSKOP MONOOKULAROWY, CHOROBA GOODPASTURE'A, MIAZMAT, METAMORFIZACJA, ZAMIENIALNOŚĆ, KONWOJER, AZOLLA, LUKIER, JĘZYK PROTOBUŁGARSKI, ŚMIESZKA, ŻEGLARZ, OKRĘT ESKORTOWY, OGIEŃ OLIMPIJSKI, PRZELOT, BOJER, DAWKA DOPUSZCZALNA, KURTYNA POWIETRZNA, KAPELUSZ, EKSHIBICJONISTA, ŁĄCZNIK MECHANIZMOWY, ASEKURANT, INFLACJA UKRYTA, WYSPA KUCHENNA, PUNKT WĘZŁOWY, NARCIARSTWO ALPEJSKIE, SKOCZKOWE, BELWEDER, DRAPIEŻCA, NUNCIAKUS, ZWARTOŚĆ, TRUST, AMFIBIA, WICIOWIEC, BOASZKOWATE, UKROP, POKŁAD, WYBUCHOWOŚĆ, TANATOPSYCHOLOGIA, PSYCHOTANATOLOGIA, BIUROKRATA, ZABAWOWICZ, BASKINA, PROBLEM MARSZRUTYZACJI, WOREK REZONANSOWY, MECHANIK, BANAN, BRAZYLIJSKI, NIEREGULARNOŚĆ, MIĘSOŻERSTWO, ERGONOMIA, PRZETWARZANIE JĘZYKA NATURALNEGO, SYSTEM ARGENTYŃSKI, IZOMER, ANTIFA, FIZJOLOGIA PATOLOGICZNA, OŚWIETLENIOWIEC, SZEROKOŚĆ GEOCENTRYCZNA, UKRAINISTYKA, MASS MEDIA, CZWÓRBÓJ, WYSPA WULKANICZNA, TERGAL, GONIOMETRIA, PLASTYKA, SZABLA, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYSPIESZONY, EROZJA GENETYCZNA, PANNEAU, POPULACJA MENDLOWSKA, PROTEST, POKŁAD GÓRNY, PRZERWANIE, PRYMUS, BECZKA BEZ DNA, NUDYSTA, GLINA ZWAŁOWA, FONIATRIA, JAZ ZASTAWKOWY, KASZA, BANDAŻ, PLEBS, FUZJA POZIOMA, ZIELONA FALA, WĘŻOWNIK, WELUR, SFERA GWIAZD STAŁYCH, MIŁOŚĆ, NIEZMOGOWCE, ROŚLINA ZARODNIKOWA, CELOWNIK, CHRZĘSTNIAKOWATOŚĆ ŚRÓDKOSTNA, PUNKT KATECHETYCZNY, SKRĘT, OKRĘT PODWODNY Z NAPĘDEM ATOMOWYM, SNIFFER, BANK EMISYJNY, KONTRWYWIAD, JEDNOSTKA AVOIRDUPOIS, JANUSZ, FALA, TURANOWIE, KARABINEK AK, DYNAMIKA, SOBÓR, MANIERY, SĄDOWNICTWO POWSZECHNE, SĄD OSTATECZNY, DYWIZJA, NALOT, TROPIK, DYFUZJONIZM, ZDZIADZIENIE, PRZEBITKA, DIU, MORFOLOGIA, WALKA, PÓŁROZKROK, RACHUNEK RÓŻNICZKOWY, KASTA, SAMOZAPALENIE, ROZŁOŻENIE SIĘ, PARCIANKA, EWOLUCJA MOLEKULARNA, LITEWSZCZYZNA, STAROUKRAIŃSKI, ZAKRES ZNACZENIOWY, WSPÓŁDŹWIĘCZNOŚĆ, REJTERADA, PRZYBŁĘDA, CHOROBA ZAKAŹNA, PUCH, CIERLICA, ŻYWY TRUP, WURŚCIK, SAMOWOLNOŚĆ, POWOŹNIK, MAMUT POŁUDNIOWY, KNAJPA, SUWNICA BRAMOWA, TRUPOJAD, DŁUGOSZYJ PIŁKOWANY, PEGAZ, JELEŃ SCHOMBURGKA, NAZWA ZWYCZAJOWA, EPIZOOTIOLOGIA, TRÓJKĄT EULEROWSKI, ZAKON FRANCISZKAŃSKI, FILTR BUTTERWORTHA, ANAKOLUT, ASYSTENTKA SPOŁECZNA, OBRZYD, TBV, BUDOWNICTWO, DŹWIGACZ DACHOWY, MIĘSIEŃ GRUSZKOWATY, INTERLINGWISTYKA, ESPRINGOLA, KANADYJCZYK, ODPYLNIA, AMFIBIA, MYJNIA, ORTOPTYK, MIKROGRAFIA, MISIACZEK, GAZ ELEKTRONOWY, SKAZA MOCZANOWA, KOSTECZKA SŁUCHOWA, OBRĄCZKA, OSIOŁ DOMOWY, WASAL, ZAŁOM, BEZPIECZNIK ELEKTRYCZNY, ESENCJALIZM, RYFLA, SSAK ŻYWORODNY, BODZIEC PROKSYMALNY, HETYTA, REPETYCYJNOŚĆ, PODSZEWKA, ORTOPTYSTKA, TLENOWNIA, DEMOGRAFIA EKOLOGICZNA, AZYL, KONDENSATOR DOSTROJCZY, BACKGROUND, JĘZYK FRYZYJSKI, CYFRONIKA, TUNICZKA, ANTHEM TRANCE, NAROŻNICA, PANICZĄTKO, KURCZLIWOŚĆ, OSPAŁOŚĆ, PARALAKSA, NIEMIEC, KONCERTYNA, KOMUNIKACYJNOŚĆ, GEN HIPOSTATYCZNY, DŹWIGARKA, SIS, NAUKA, TREKING, ZMAGANIA, CHOROBA MORGELLONÓW, CYBORIUM, OZONOSFERA, CHA-CHA, PRZEWRÓCENIE SIĘ, MEDIALNOŚĆ, BUTELKA MIAROWA, KAMELEON, KUC SZETLANDZKI, ZESPÓŁ BECKWITHA-WIEDEMANNA, ÓSEMKA, ROŚLINA, ?ENTOMOLOGIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.687 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NAUKA TECHNICZNA, ZAJMUJĄCA SIĘ ZASADAMI I METODAMI KONSTRUKCJI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, A NIEKIEDY TAKŻE ICH ROZBIÓRKI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NAUKA TECHNICZNA, ZAJMUJĄCA SIĘ ZASADAMI I METODAMI KONSTRUKCJI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, A NIEKIEDY TAKŻE ICH ROZBIÓRKI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BUDOWNICTWO nauka techniczna, zajmująca się zasadami i metodami konstrukcji obiektów budowlanych, a niekiedy także ich rozbiórki (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BUDOWNICTWO
nauka techniczna, zajmująca się zasadami i metodami konstrukcji obiektów budowlanych, a niekiedy także ich rozbiórki (na 11 lit.).

Oprócz NAUKA TECHNICZNA, ZAJMUJĄCA SIĘ ZASADAMI I METODAMI KONSTRUKCJI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, A NIEKIEDY TAKŻE ICH ROZBIÓRKI sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - NAUKA TECHNICZNA, ZAJMUJĄCA SIĘ ZASADAMI I METODAMI KONSTRUKCJI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, A NIEKIEDY TAKŻE ICH ROZBIÓRKI. Dodaj komentarz

5×3 =

Poleć nas znajomym:

x