JEDEN Z MIERNIKÓW RELACJI POMIĘDZY WYTWARZANYM DOCHODEM NARODOWYM A STANEM ZASOBÓW NARODOWYCH; WYRAŻA SIĘ PRZEZ STOSUNEK MIĘDZY WIELKOŚCIĄ WYTWORZONEGO DOCHODU NARODOWEGO A LICZBĄ ZATRUDNIONYCH W GOSPODARCE NARODOWEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SPOŁECZNA WYDAJNOŚĆ PRACY to:

jeden z mierników relacji pomiędzy wytwarzanym dochodem narodowym a stanem zasobów narodowych; wyraża się przez stosunek między wielkością wytworzonego dochodu narodowego a liczbą zatrudnionych w gospodarce narodowej (na 23 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JEDEN Z MIERNIKÓW RELACJI POMIĘDZY WYTWARZANYM DOCHODEM NARODOWYM A STANEM ZASOBÓW NARODOWYCH; WYRAŻA SIĘ PRZEZ STOSUNEK MIĘDZY WIELKOŚCIĄ WYTWORZONEGO DOCHODU NARODOWEGO A LICZBĄ ZATRUDNIONYCH W GOSPODARCE NARODOWEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.284

SŁOWO MASZYNOWE, LANE CIASTO, TEORIA GIER, IKRZYSKO, WODEWIL, IMMUNOPATOLOGIA, PAŁĄK, ŁĄCZNIK, EGZEMPLARZ OKAZOWY, JĄDRO ŚLIMAKOWE, METAMERIA, GÓWNOJAD, RABV, HISTORYK, CALABAZA, RABUNEK, LOKACJA, WIYZACZ, WIELKOMIEJSKOŚĆ, SYNDROM SZTOKHOLMSKI, KIBOLSTWO, BARSZCZ BIAŁY, ŚPIEW, NOWOUJGURSKI, DERMATOGLIFIKA, PRZEŁAWICENIE, AGREGAT POMPOWY, DZIANINA, SŁOIK, LEKCJA MISTRZOWSKA, OSTINATO, PŁYTA, IKAR, MEDIA, PÓŁPUSTYNIA, REGION STREFOWY, INTERWIZJA, JEDNOLATEK, PSZCZOLINKI, KRYTERIUM WALDA, WAGNER, BUCCINA, WULKAN, SKRZYDŁO, BRACHIOZAUR, DOM STARCÓW, POWIĄZANIE KOOPERACYJNE, PROMIEŃ, POWIEŚĆ SENSACYJNA, BRYŁA LODU, CHOROBA TELEGRAFISTÓW, GESTALT, WSKAŹNIK PRZELICZENIOWY, OCZKO W GŁOWIE, ROSYJSKOŚĆ, CYTOARCHITEKTONIKA, KUC AMERYKAŃSKI, TALAPOIN, ZRÓŻNICOWANIE SPOŁECZNE, MARSJAŃSKI, ŁĄCZNOŚĆ POWIADAMIANIA, SAGAN, RANA WYLOTOWA, ABCHASKI, CHOMIK DŻUNGARSKI, CENA URZĘDOWA, CORBUSIER, TEREN ZALEWOWY, TOURNAI, BOOT, ELASTYCZNOŚĆ, MLECZAJ LEPKI, KABOTAŻ WIELKI, BĄK, PUPILEK, HARMONIJKA, GNETOWE, NAUKOWIEC, WYDZIELINA, KOMEDIANTKA, GIEŁDA, PUŁAP DYNAMICZNY, OKWIAT POJEDYNCZY, BIBLIOTEKA, SKWAPLIWOŚĆ, ŻURFIKS, SĄD GRODZKI, WROTA, ŻYRAFA ROTHSCHILDA, SKLERODERMIA, MAGNESIK, IMPULS ELEKTROMAGNETYCZNY, TAKSON MONOTYPOWY, JĘZYK KAFIRSKI, POŚREDNIK, LABIRYNT, LEMUR KARŁOWATY, CYBORIUM, SAMBENITO, DIAPAUZA ZIMOWA, TERAPIA FOTODYNAMICZNA, DUET, CARME, ESPERANTYSTA, FIKNIĘCIE, SKARBNIK, ŻÓŁW SŁONIOWY, SYNTAKTYKA, METATEKST, WEŁTAWA, NIEDOROZWÓJ, BOROWIEC, PIECZONKA, FILEMON CIEMNY, UNIŻANIE SIĘ, ZADRAPNIĘCIE, RECESJA, RZEP, NASYCALNIA, JEDNOSTKA ENERGII, ZŁY GONIEC, WRZĘCHY, LUSTERKO, DERG, PÓŁKREW, TORUS, DEINSTALACJA, CHÓD, TYP, BOSTON, SIŁY POWIETRZNE, HYBRYDYZACJA KWASÓW NUKLEINOWYCH, ROŚLINA OKRYWOWA, BYLICA CYTWAROWA, IMPOSTOR, CHIRURGIA OGÓLNA, KRYTYCZNA ANALIZA DYSKURSU, IZDEBNIK, MOST, REN, STARR, STRATUS, RURA CROOKESA, FUZJA KONGLOMERATOWA, PODZBIÓR, BABIE LATO, POLEWKA, BIEGUN GALAKTYCZNY, MAJĄTEK TRWAŁY, NATURALIZM, TUBKA, KRYPTOREKLAMA, GONDOLA, PASO DOBLE, TRÓJKĄT EULEROWSKI, GE'EZ, FICTIO PERSONAE, WYCHOWANIE POZASZKOLNE, KLERYK, AGAR, NIEJEDNOLITOŚĆ, TACIERZYŃSKI, ŻAKINADA, ŁUCZNIK, ARABSKI, KATSUDON, ADRES INTERNETOWY, MODERUNEK, ŻOŁDAK, DROGA KONIECZNA, ZAPRZĘG, DUJKER JENTINKA, WYPALANKA, POPRZECZNICA, ASKOCHYTOZA, PAREMIOGRAF, PANOWANIE, RÓWNOLICZNOŚĆ, TREPY, CZUHA, FLUWIOGLACJAŁ, KORYNCKA, GEEZ, SNUTKA GOLIŃSKA, DZIEWIĄTA FALA, MIKROSATELITA, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWEK SERCA, ŁYŻKA, GRUPA KARBOKSYLOWA, CZELADNIK, KALENDARZ JULIAŃSKI, ŻÓŁW CZERWONOBRZUCHY, KUROPATWA, HISTORIA, LORA, IRONSIDES, APASZKA, NIEROZWIĄZYWALNOŚĆ, KIJ, GNIAZDKO, ZWIĄZEK POLICYKLICZNY, KARMA, OKIENKO TRANSFEROWE, INTERWENCJA, INTERSTYCJAŁ, ŁĄCZE ABONENCKIE, KOLOR, DORADZTWO PERSONALNE, ŚWINKA MORSKA, OSAD FLUWIOGLACJALNY, KONSTANTAN, NABIEG KORZENIOWY, BALANS, SANIE, IMPOTENCJA, GLOBALIZACJA EKONOMICZNA, PRZESŁUCHANIE, LATAWICA, WIELKI WYBUCH, DZIENNIK URZĘDOWY, OBSERWATORKA, PLUWIAŁ, MORZE MIĘDZYKONTYNENTALNE, OFICER NAWIGACYJNY, PRESTIŻ, BIURO MATRYMONIALNE, DOBRY DUCH, BAJRONISTA, OBWÓD MAGNETYCZNY, ODWIEDZALNOŚĆ, ŚWIĄTEK, TĘTNICA JĘZYKOWA, PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA, PODEST, CYGARNICA, SAONA, STYL MANUELIŃSKI, RYBA AMFIDROMICZNA, KANAŁ RODNY, SEMANTYCZNE NADUŻYCIE, GALINSTAN, MUNICYPIUM, KIRYS, EUFONIA, EUROKORPUS, PRZESTRZEŃ FAZOWA, PIERŚCIEŃ LOKALNY, KROTNOŚĆ, KUC SZETLANDZKI, FILAKTERIA, IZOLATKA, WERSJA STABILNA, NIEPRZYSWAJALNOŚĆ, GAZ IDEALNY, PISTOZAUR, CIELĘCINKA, EDUKATORKA, PRZYWODZICIEL DŁUGI, GRZYB WOLAK, GARDEROBIANKA, RETROGRADACJA, ŁOŻYSKO, ROMANSOPISARZ, PIT, KWASOWĘGLÓWKA, ERA, SIEWECZKA, SYMULACJONIZM, USPOKOJENIE, MOGIROTACYZM, BACIK, HANIEBNOŚĆ, WYDATKI MAJĄTKOWE, ZUBOŻENIE, KECZUA, TONIĘCIE, LOTNE PIASKI, KRZYWA ŁAŃCUCHOWA, STADIUM LARWALNE, SZABROWNIK, DZWONEK, HALF-PIPE, BEZKIERUNKOWOŚĆ, APERTYZACJA, WZGÓREK ŁONOWY, ODMIANA MIESZAŃCOWA, JĘZYK NESYCKI, DWUMECZ, SILNIK CZTEROSUWOWY, PUCHLINA WODNA, SŁUGA BOŻA, JĘZYK LONGOBARDZKI, ŁUK BRZUSZNY, EKSPRES PRZELEWOWY, ĆWIERĆTUSZA, KRYPTOGRAFIA SYMETRYCZNA, FOBOS, TARCICA, SZKOŁA WYŻSZA, ?TOPOGRAF.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.284 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JEDEN Z MIERNIKÓW RELACJI POMIĘDZY WYTWARZANYM DOCHODEM NARODOWYM A STANEM ZASOBÓW NARODOWYCH; WYRAŻA SIĘ PRZEZ STOSUNEK MIĘDZY WIELKOŚCIĄ WYTWORZONEGO DOCHODU NARODOWEGO A LICZBĄ ZATRUDNIONYCH W GOSPODARCE NARODOWEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JEDEN Z MIERNIKÓW RELACJI POMIĘDZY WYTWARZANYM DOCHODEM NARODOWYM A STANEM ZASOBÓW NARODOWYCH; WYRAŻA SIĘ PRZEZ STOSUNEK MIĘDZY WIELKOŚCIĄ WYTWORZONEGO DOCHODU NARODOWEGO A LICZBĄ ZATRUDNIONYCH W GOSPODARCE NARODOWEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SPOŁECZNA WYDAJNOŚĆ PRACY jeden z mierników relacji pomiędzy wytwarzanym dochodem narodowym a stanem zasobów narodowych; wyraża się przez stosunek między wielkością wytworzonego dochodu narodowego a liczbą zatrudnionych w gospodarce narodowej (na 23 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SPOŁECZNA WYDAJNOŚĆ PRACY
jeden z mierników relacji pomiędzy wytwarzanym dochodem narodowym a stanem zasobów narodowych; wyraża się przez stosunek między wielkością wytworzonego dochodu narodowego a liczbą zatrudnionych w gospodarce narodowej (na 23 lit.).

Oprócz JEDEN Z MIERNIKÓW RELACJI POMIĘDZY WYTWARZANYM DOCHODEM NARODOWYM A STANEM ZASOBÓW NARODOWYCH; WYRAŻA SIĘ PRZEZ STOSUNEK MIĘDZY WIELKOŚCIĄ WYTWORZONEGO DOCHODU NARODOWEGO A LICZBĄ ZATRUDNIONYCH W GOSPODARCE NARODOWEJ sprawdź również:

wycieczka z dreszczykiem ,
Gatunek ten został ostatnio przesunięty z rodzaju fasola (Phaseolus) do rodzaju Vigna, ale jest wciąż cytowany jako Phaseolus aureus lub Phaseolus radiatus ,
Mnium stellare - gatunek mchu z rodziny merzykowatych ,
wada przędzy polegająca na występowaniu kłębków zsuniętych w jedno miejsce ,
przedstawienie postaci ludzkiej w taki sposób, żeby cały ciężar spoczywał na jednej nodze z wygięciem tułowia i ramienia w stronę odwrotna ,
ciasto dla solenizanta ,
meksykanka, pierwsza kobieta, która zapaliła znicz olimpijski podczas I.O. w Meksyku ,
tkanina o skośnym splocie, z drobnymi ukośnymi prążkami, wykonywana z różnych surowców, używana na podszewki, sukienki i ubranka dziecięce ,
tkanina jedwabna, która jest przetykana złotą nicią ,
odmiana rzodkwi zwyczajnej o dużym, białym korzeniu ,
lubieżny bożek leśny ,
mnich przepisujący księgi ,
Brassica oleracea var. capitata f. rubra - odmiana kapusty głowiastej; jej liście zawierają antocyjany, co nadaje im czerwonofioletowy kolor ,
trzecie, licząc od dołu przedłużenie masztu ,
stan, w którym nie istnieje coś, co powinno być (lub mogłoby być - w innych warunkach) ,
jeleń jawajski, jelonek jawajski, Axis kuhlii - endemiczny gatunek średniej wielkości ssaka parzystokopytnego z rodziny jeleniowatych; zamieszkuje wyspę Bawean w Indonezji ,
owad ,
zdrobniale o galonie, odznaczeniu ,
zupa z mleka z dodatkiem żółtka ,
utrata zdolność czytania i pisania u osoby dorosłej, niewynikająca z przyczyn medycznych ,
naczelne, suwerenne bóstwo panteonu bałtyjskiego ,
w architekturze - motyw ozdobny w kształcie dwóch ćwierćkół odwróconych łukami do siebie ,
mieszanina stałych wielkocząsteczkowych węglowodorów o żółtawej barwie ,
socjolog amerykański (1880-1949); jeden z twórców socjologii przemysłu w USA ,
badanie - na reprezentatywnej grupie - opinii i nastrojów społecznych, aby dokonać diagnozy i opracować prognozy ,
wypowiedż, która nie ma sensu, jest zbędna, nic nie wnosi ,
kosmonauta radziecki na pokładzie statku Wostok 2 ,
więzadło stawu kolanowego, które znajduje się przy wewnętrznej powierzchni kłykcia bocznego kości udowej ,
chodaki, łapcie ,
praca wykonywana w dzień, dzienna (poranna) zmiana

Komentarze - JEDEN Z MIERNIKÓW RELACJI POMIĘDZY WYTWARZANYM DOCHODEM NARODOWYM A STANEM ZASOBÓW NARODOWYCH; WYRAŻA SIĘ PRZEZ STOSUNEK MIĘDZY WIELKOŚCIĄ WYTWORZONEGO DOCHODU NARODOWEGO A LICZBĄ ZATRUDNIONYCH W GOSPODARCE NARODOWEJ. Dodaj komentarz

2+6 =

Poleć nas znajomym:

x