TERENY ZIELONE, ZWŁASZCZA W MIEŚCIE LUB W OKOLICY INFRASTRUKTURY, KTÓRE POSTRZEGA SIĘ JAKO PRODUKUJĄCE DUŻO TLENU, CZYSTEGO POWIETRZA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ZIELONE PŁUCA to:

tereny zielone, zwłaszcza w mieście lub w okolicy infrastruktury, które postrzega się jako produkujące dużo tlenu, czystego powietrza (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TERENY ZIELONE, ZWŁASZCZA W MIEŚCIE LUB W OKOLICY INFRASTRUKTURY, KTÓRE POSTRZEGA SIĘ JAKO PRODUKUJĄCE DUŻO TLENU, CZYSTEGO POWIETRZA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 25.993

ARBORETUM, BRAT MNIEJSZY, TOKI, SAROS, PSYCHOLOGIA NAUKOWA, BOLSZEWIA, OCHRONA ŚRODOWISKA, PISMO RYSUNKOWE, KWAŚNICA, GĄSIOR, DWUNASTOZGŁOSKOWIEC, ANGLIK, PRZEJRZYSTOŚĆ, DANDYSKI, ZIEMNIAK SKROBIOWY, OSNUJA, TERAPIA, KUSTOSZ, ZATOR, GOSPODARKA, POTENCJAŁ DZETA, PEWNOŚĆ, ŚWIATŁO POSTOJOWE, STACJA NASŁUCHOWA, MIŁOŚĆ, TAROK, LABORATORIUM GALENOWE, ZAPARZACZKA, POEZJA LINGWISTYCZNA, GEOMETRIA ANALITYCZNA, KOŃCZYNA GÓRNA, ŁOWCA GŁÓW, NIEBO, TARYFA ULGOWA, OSKRZELE, LUK ŁADUNKOWY, PRZYSPOSOBIENIE WOJSKOWE, ESTETYKA, MACH, WERMUT, WIEŻA, TŁUK PIĘŚCIOWY, CHIŃSZCZYZNA, PÓŁRUCH, ZIELONE, SZTUKA WSPÓŁCZESNA, WARS, BERMYCA, UKRAIŃSKI, TAMBOREK, LISIURKA, CZWÓRBÓJ, RELIKWIARZ, PRZEMYSŁ PRZETWÓRCZY, NORMALIZACJA, SKALISKO, PANTOGRAF, LOKATA DYNAMICZNA, ORZESZEK PINIOWY, OLEANDER, SYMPOZJON, BAKTERIA KORZENIOWA, WERYFIKACJA, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, GĄSIOREK, NEOREALIZM, OBCOWANIE PŁCIOWE, REUMATOLOGIA, BENEFICJANT, ORGANIZM MODYFIKOWANY GENETYCZNIE, HERODY, SCHEDA, DYSPENSA, BON UWŁASZCZENIOWY, WSCHODEK, SZATA, STOLARKA OTWOROWA, LICHWIARSTWO, KŁĄB, ŁASKUN, PACHCIARZ, ZBOŻE, PYTAJNIK, DEKOMPENSACJA, KAJMAK, CELOWNIK, FERRYT, ROZDZIAŁEK, TAMBUR, BRODAWKA PŁCIOWA, MIECHOWITA, UDERZENIE, SPRZĘT, BIAŁY KARZEŁ, WŁASNOŚĆ PRZEMYSŁOWA, ZRZĘDA, AMFITEATR, PIERÓG KARELSKI, KOKS ODLEWNICZY, POTENCJAŁ ELEKTROKINETYCZNY, HALA TARGOWA, ANGEOLOGIA, REKONWERSJA, POŚWIADCZENIE ELEKTRONICZNE, WYŁAWIACZ, KABEL ŚWIATŁOWODOWY, KOMUNALIZACJA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, WYGŁOS ABSOLUTNY, SPEKTAKL, PROGNOSTYK, TRZYDZIESTKA, PRZECIWSTAWIENIE, MAORYSKI, CZYNNIK RAKOTWÓRCZY, PIWO, OWOC, TERYTORIUM POWIERNICZE, BON VIVANT, NATASZA, SOCJOGRAFIA, POSTRZAŁKI, DAWKA, OPOZYCJA, CHEMOTAKSYNA, BEAN, MIĘSIEŃ PISZCZELOWY, WOJOWNICZOŚĆ, KURZEJ, WIDMO ABSORPCYJNE, NIEDOSŁUCH ODBIORCZY, JEMIOŁA, GRANICA MIĘDZYPAŃSTWOWA, STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA, ROZEDMA PŁUC, MIŃSZCZANKA, PRZYBLIŻENIE, POTENCJAŁ WYTWÓRCZY, JAGODÓWKA, GRZEBACZ, KUC AUSTRALIJSKI, JAN, PŁYWACZEK, MOMENT MINSKY'EGO, DOLNOPŁAT, MIESZKANIE KOMUNALNE, CZARNY PUNKT, SUTERENA, ARKA, KOMBINATORYKA STOSOWANA, LEGALIZACJA PIERWOTNA, KALOSZEK, DOM TOWAROWY, MASZYNA ELEKTRYCZNA, RADIACJA, IMMUNOGENETYKA, ZĄB, ZAWIŁOŚĆ, PŁAWNOŚĆ, PODWÓJNA AGENTKA, PRAKRYT, POZBYWANIE SIĘ, SUPERPAŃSTWO, ŁYCHA, OPLOT, IPP, KANGUROSZCZUR, MASELNICZKA, DYPTYCH, KŁOBUK, SALA PLENARNA, MONTAŻYSTKA, TRZPIEŃ, SKAŁA PLUTONICZNA, AWANPORT, TOLERANCJA, NOC ASTRONOMICZNA, ŁAWRA, BIEG, SZNAPS, HEKSAMETR, SZPADA, ŚRUT, SŁONICA, HEGEMON, PUKLERZ, ASPOŁECZNOŚĆ, EKOSYSTEM HETEROTROFICZNY, EMISJA POLOWA, GORGONZOLA, PIONIER, ROŚLINA KORZENIOWA, FAGOCYTOZA, TORPEDA, PARALAKSA, JĘZYK, PIEC INDUKCYJNY, KOLUMNA, GAGAUZ, AWIATYKA, OKOLE, SELSYN, EKSPLOATACJA, STACJA ZAKŁADOWA, ŻNIWIARKA, TRZEŹWOŚĆ, ODBIJANIE SIĘ, MYŚLENIE ŻYCZENIOWE, OBLAK, DWUSTRONNOŚĆ, CYGANECZKA, GĄSIOREK, EGZORTA, SOLARIUM, KASETON, PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA, LATAWIEC, EKSPRES, PANEGIRYSTA, PRZYSTAWANIE, TRANSURAN, TAPETA, IMPROMPTU, WSPÓŁBRZMIENIE, AUGUST, GARNITUR, RUMIEŃ NAGŁY, PIORUN KULISTY, DRAPIEŻNIK, BUDOWNICTWO WODNE, MOTET, PROSZEK DOVERA, POSŁUSZNIK, WICEKAPELMISTRZ, KOJARZENIE, ANTENA DOOKÓLNA, CIERLICA, PAKA, MŁYNOWNIA, PÓŁMISEK, HOLOGRAM, KOSZT UTOPIONY, ASEKURANT, POKRYCIE, RODZINA JĘZYKOWA, BANKSTER, AKTYWA, MYSZ ZAROŚLOWA, ZATOKA, ODTWÓRCA, DOBRA STRONA, MAZUR, PRELUDIUM, RETENCJA, RĘKAW, MATKA, PIERŚCIEŃ, AEROBIONT, GLUKOMETR, BEZKIERUNKOWOŚĆ, ZESPÓŁ TRAKCYJNY, ZDOLNOŚĆ ABSORPCYJNA, CYKL MIESIĘCZNY, ŻYŁKA, EMILY, STACJA, RAUT, CANZONETTA, ARCYDZIELNOŚĆ, SAŁATA, ŚRODEK MASY, PŁATKI ZBOŻOWE, TRANSPOZYCJA, REPUBLIKA BANANOWA, JEGO WYSOKOŚĆ, GLIF, GAZETA, FUTRYNA, BORDER, FOTOTROPIZM DODATNI, OPOZYCJA PARLAMENTARNA, KISZKA ZIEMNIACZANA, RANGA, GRZECHOTNICZEK KARŁOWATY, SPÓŁGŁOSKA DENTALNA, SIEDEMNASTY, TARCZA, GIPS, OGNIWO SREBROWE, PIGULARZ, OBSUWISKO, NALEŚNIK WIOSENNY, JAK, WEREŻKA, CZECHOSŁOWACKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, KORONATOR, ANGAŻ, JARZMO, BEZGUŚCIE, ROZWÓJ ZARODKOWY, ?KAMIEŃ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 25.993 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TERENY ZIELONE, ZWŁASZCZA W MIEŚCIE LUB W OKOLICY INFRASTRUKTURY, KTÓRE POSTRZEGA SIĘ JAKO PRODUKUJĄCE DUŻO TLENU, CZYSTEGO POWIETRZA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TERENY ZIELONE, ZWŁASZCZA W MIEŚCIE LUB W OKOLICY INFRASTRUKTURY, KTÓRE POSTRZEGA SIĘ JAKO PRODUKUJĄCE DUŻO TLENU, CZYSTEGO POWIETRZA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ZIELONE PŁUCA tereny zielone, zwłaszcza w mieście lub w okolicy infrastruktury, które postrzega się jako produkujące dużo tlenu, czystego powietrza (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ZIELONE PŁUCA
tereny zielone, zwłaszcza w mieście lub w okolicy infrastruktury, które postrzega się jako produkujące dużo tlenu, czystego powietrza (na 12 lit.).

Oprócz TERENY ZIELONE, ZWŁASZCZA W MIEŚCIE LUB W OKOLICY INFRASTRUKTURY, KTÓRE POSTRZEGA SIĘ JAKO PRODUKUJĄCE DUŻO TLENU, CZYSTEGO POWIETRZA sprawdź również:

stopień lub stanowisko w wymiarze sprawiedliwości wielu krajów, m.in. w policji w Anglii i Australii ,
ptak z rodziny kurowatych (Phasianidae) ,
widłoząbek włoskowy, Dicranella heteromalla - gatunek mchu z rodziny widłozębowatych ,
miasto we współczesnym Iraku około 170 km na południe od Bagdadu i 10 km na północny wschód od Nadżafu ,
zdrobnienie od kolonia (terytorium poza jakimś państwem zależne od tego państwa) ,
ur. 1930r, pisarz nigeryjski tworzący w języku angielskim; „Boża strzała” ,
broń sieczna ,
mieszkaniec Palestyny, historycznej krainy na Bliskim Wschodzie, człowiek pochodzenia palestyńskiego ,
łow. młode niektórych zwierząt, np. psowatych i borsuka ,
papieros domowej roboty ,
okres próbny w pracy ,
ideologia (której twórcą i piewcą jest Janusz Korwin-Mikke) i oparty na niej nurt polityczny, którego głównymi cechami charakterystycznymi jest eurosceptycyzm i niechęć do ustroju demokratycznego ,
instytucja o charakterze edukacyjnym i wychowaczym wchodząca w skład systemu oświaty RP ,
twarz ,
Pseudocalliergon - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
gra komputerowa, w której gracz kontroluje bohatera albo drużynę poruszającą się po fikcyjnym świecie ,
piłkarz-partacz, który strzela lub puszcza szmaty ,
dyscyplina naukowa obejmująca procesy związane z gromadzeniem, podziałem i wydatkowaniem finansowych środków publicznych, w oparciu o regulacje prawne, celem finansów publicznych są finansowanie deficytu budżetowego i obsługa długu publicznego ,
gatunek filmu o charakterze komediowym, głównie o tematyce miłosnej; połączenie komedii i melodramatu, z pełną humoru akcją, dowcipnymi dialogami oraz z charakterystyczną parą bohaterów ,
twarożek sojowy otrzymywany w procesie koagulacji mleka sojowego ,
oszlifowany diament, często jako część biżuterii ,
przeciwnik wiga w dawnej Anglii ,
język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii ,
obszar po wyrębie drzewostanu ,
przecząca partykuła ,
wrodzone zaburzenie budowy kośćca ,
ptak morski z rzędu mew-siewek o czarno-białym upierzeniu i grubym dziobie w barwne pasy; skaliste wybrzeża Oceanu Atlantyckiego ,
taniec ludowy popularny na Ukrainie i w Rosji ,
pieniądze w monetach, drobniaki ,
niepoprawne z medycznego punktu widzenia, ale powszechnie stosowane określenie wirusowego zapalenia wątroby

Komentarze - TERENY ZIELONE, ZWŁASZCZA W MIEŚCIE LUB W OKOLICY INFRASTRUKTURY, KTÓRE POSTRZEGA SIĘ JAKO PRODUKUJĄCE DUŻO TLENU, CZYSTEGO POWIETRZA. Dodaj komentarz

9+4 =

Poleć nas znajomym:

x