ZABIEG STOSOWANY W OGRODNICTWIE, POLEGAJĄCY NA PRZYKRYWANIU GLEBY W CELU ZMNIEJSZENIA PAROWANIA WODY, NIEDOPUSZCZENIA DO ROZWOJU CHWASTÓW, POPRAWY SPRAWNOŚCI ROLI ORAZ ZAPOBIEŻENIA EROZJI WODNEJ I WIETRZNEJ; MATERIAŁAMI STOSOWANYMI DO ŚCIÓŁKOWANIA MOGĄ BYĆ NP. SŁOMA, TROCINY, KORA, KOMPOST, LIŚCIE, DROBNE KAMYKI, AGROWŁÓKNINA LUB CZARNA FOLIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŚCIÓŁKOWANIE to:

zabieg stosowany w ogrodnictwie, polegający na przykrywaniu gleby w celu zmniejszenia parowania wody, niedopuszczenia do rozwoju chwastów, poprawy sprawności roli oraz zapobieżenia erozji wodnej i wietrznej; materiałami stosowanymi do ściółkowania mogą być np. słoma, trociny, kora, kompost, liście, drobne kamyki, agrowłóknina lub czarna folia (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZABIEG STOSOWANY W OGRODNICTWIE, POLEGAJĄCY NA PRZYKRYWANIU GLEBY W CELU ZMNIEJSZENIA PAROWANIA WODY, NIEDOPUSZCZENIA DO ROZWOJU CHWASTÓW, POPRAWY SPRAWNOŚCI ROLI ORAZ ZAPOBIEŻENIA EROZJI WODNEJ I WIETRZNEJ; MATERIAŁAMI STOSOWANYMI DO ŚCIÓŁKOWANIA MOGĄ BYĆ NP. SŁOMA, TROCINY, KORA, KOMPOST, LIŚCIE, DROBNE KAMYKI, AGROWŁÓKNINA LUB CZARNA FOLIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.924

OPENER, CYGANOLOGIA, MYSZOŁÓW, DROŻNOŚĆ, LOGOWANIE, ŻURAWIK, WOLATUCHA, SIEĆ ENERGETYCZNA, TARLATAN, DAPSON, KILOWAT, KAWA ZBOŻOWA, SZYKANA, SKÓRA, KANTAR, ROŚLINA PASOŻYTNICZA, ŻÓŁW ŻÓŁTOUCHY, DŻINS, NAROŻNIK, ADMINISTRACJA WOJSKOWA, PIEROGI RUSKIE, WCIĄGARKA, CZARNA DZIURA, ŻYŁA NADBRZUSZNA DOLNA, SUSEŁ KARLIK, WRAK, WYRÓWNANIE, FLEKAINID, WIDOWISKO, PRZYGOTOWANIE, ŚRODEK MASY, IMPOST, ZATOR, AKSOLOTL, NEGOCJACJA, PŁATNOŚĆ ZBLIŻENIOWA, MINERSTWO, EPOKA LITERACKA, APRETURA, REALIZM MORALNY, WODNICZKA, CHOROBA MARIE-STRÜMPLLA-BECHTEREWA, ANTRESOLA, DEMOBILIZACJA, STYMULATOR, SZCZUDŁO, RADCA PRAWNY, ESTETYKA, KLAKSON RĘCZNY, PINGWIN BIAŁOOKI, OTWÓR, PRACE, MIESZANINA EUTEKTYCZNA, SKOK W BOK, URZĄDZENIE RADIOWE, KOROWÓDKA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, SKIBA, KIEROWNICA, LAMANTYNY, SZYBOLET, CIĄGUTEK, SZATANIZM, SŁOMA, MOTYLICA WĄTROBOWA, INŻYNIERIA SPOŁECZNA, ŚCIEŻKA HOLOWNICZA, IZOLACJA, TEKST JAWNY, BARIERA WEJŚCIA, KOŁKOWNICA, KOŃ DZIKI, REGION STREFOWY, ZAMEK, KRÓLIK, BASTEJA, ROŚLINA ZIMOZIELONA, RUSIN, JARZYNA, BANDOLIER, WĄSONÓG, WROŚNIAK, WYCINEK, OSOBOWOŚĆ ANALNA, NAPĘD, KABINA, URUBU PSTROGŁOWY, RAJA SIWA, SZKŁO PIANKOWE, OBYWATELKA, DRAŻE, GUMA, EFEKT BOGACTWA, MARGARYNA, WŁASNOŚĆ, ORNAMENT, GOŁĄBKI, JESIOTROKSZTAŁTNE, OKRĘT SZPITALNY, DRGNIENIE, KOLEGIUM KONSULTORÓW, INWESTYCJA, SELSYN, OBCHODOWY, PAKIET KLIMATYCZNY, EKSPOZYCJE KREDYTOWE, CZĘSTOKÓŁ, CHODZIARSTWO, IMPLEMENTACJA, PELA, CIĄŻA WIELORAKA, WOREK TRENINGOWY, ŚLIZGAWKA, PĘCHERZYK, LOFIKS, PAS DROGI GRANICZNEJ, NIEPROFESJONALNOŚĆ, POKRYWA, MINORKA, CZOŁÓWKA, PŁYWACZEK, UŻYTEK, JĘZYK, OSĘKA, AKCJA, MYSZ, FAZA, DEKANTER, PATYCZAK, HULANKA, BLIŹNIACZOŚĆ, ODPRZĘG, SKAŁKA, METABOLIA, SYMBOL, USZKO, POJEMNOŚĆ POLOWA, GENDER, MIMOZA, ŁACINNICZKA, JEZIORO KOSMICZNE, KAMIENIARZ, SAMOA AMERYKAŃSKIE, LUK, LEPIARKOWATE, POWIEŚĆ PRZYGODOWA, LATEKS, SUBSTANCJA ZAPACHOWA, KLIKOWOŚĆ, REWALIDACJA, SZYNSZYLOWATE, SIAD, KASOWNIK, GLORIA, BATALION RADIOTECHNICZNY, HUMMUS, NEBIWOLOL, LOKACJA ATELIEROWA, HUBA ŻÓŁTA, SAKRAMENT, BRAK, BALON RADIOSONDA, KORONIARZ KOŃCATY, KASZTEL, OPADY, MARIMBA, PODRZEŃ GARBATY, POWĄTPIEWANIE, SYSTEM WCZESNEGO OSTRZEGANIA, OPTYKA, KOŹLAK, ODDZIAŁYWANIE KULOMBOWSKIE, SIODŁO WESTERNOWE, UCHO, KOMIZM, TRANSFER BUDŻETOWY, ZĄB, SPÓJNIK PRZECIWSTAWNY, WYPADEK DROGOWY, PROCES KONSOLIDACYJNY, OBRÓBKA, TAKSÓWKA BAGAŻOWA, MANEŻ, CZOŁO, GALON, EKLER, METRYKA, BRUK, PĘDNIK GAZODYNAMICZNY, FILAR, MOŁDAWSKI, TRYBUT, SPADOCHRONIARSTWO, AUTOSYFON, AKCJA IMIENNA, TINA, ADAPTOR, CIĄŻA EKTOPOWA, MODUŁ MIESZKALNY, REFLEKS, STATEK KORSARSKI, SILNIK NAPĘDOWY, KARA UMOWNA, KAPITEL, TROMPA, RACJA, PIDŻIN, PRZYTULIA, DOBRA SUBSTYTUCYJNE, BAJKA, SZPULA, ORZĘSIENIE, OPERA MYDLANA, DROBINA, KREW, ANASTOMOZA, DATOWNIK, WOLNOMULARSTWO, FARMAZONIA, WARUNEK LOKALOWY, ŚMIAŁOŚĆ, KÓZKI, NIEISTOTNOŚĆ, POWŁOKA GALWANICZNA, WIDMO, RYNNA, LEK PRZECIWBÓLOWY, AUTOREGULACJA, GALARETA, MATERIAŁ, CIAŁO, WRZASKLIWOŚĆ, WŁOSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, KAFAR, MAPA PIKSELI, WEKTOR, ANGLIC, SCYNKI WODNE, IWAN, MŁYNEK, SZWAJCARSKI KOŃ SPORTOWY, LEK PRZECIWPASOŻYTNICZY, ADRES KORESPONDENCYJNY, DUCH, PSIARA, BRATEK, ŚWIECA, ALGORYTM GENETYCZNY, AKCENCIK, ODSUWACZ, SYMPTOM, OBRĘCZ, NĘCISKO, SIOSTRZYCZKA, DEKLARACJA PODATKOWA, CYRK, GRAJCAR, STYL KOLONIALNY, WARIANCJA FENOTYPOWA, KOSZT BEZPOŚREDNI, PARKIET, TYSIĄC, SKŁAD DRUKARSKI, GENERACJA ROZPROSZONA, PARA MINIMALNA, ROPUCHA NADRZEWNA, LEK PRZECZYSZCZAJĄCY, WIBRACJA, PRAWO MAJĄTKOWE, GLIKOLIPID, GESTIA TRANSPORTOWA, MIŁORZĄB, LIMFOCYTOPENIA, KONSYLIUM, WOŁYNIANIN, PIRACTWO, ŚWIEŻAK, NAWĘGLANIE, OPŁATEK, LUK ŁADUNKOWY, TRICK, KOALICYJKA, KEYBORD, UCHYB, SAKRALIZACJA, WYSZUKIWARKA, EMANATYZM, ŚRODEK PRAWNY, OSTRONOS DŁUGOPŁETWY, DOM SAMOTNEJ MATKI, BETACYZM, POLNIK PÓŁNOCNY, PROSAK, WĘGLOWODORY ALIFATYCZNE, PATRONKA, PÓŁPUSTYNIA, STEWA, ROPNE ZAPALENIE MIESZKÓW WŁOSOWYCH, GAMBIT, METAKWALON, ?ARONIA CZARNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.924 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZABIEG STOSOWANY W OGRODNICTWIE, POLEGAJĄCY NA PRZYKRYWANIU GLEBY W CELU ZMNIEJSZENIA PAROWANIA WODY, NIEDOPUSZCZENIA DO ROZWOJU CHWASTÓW, POPRAWY SPRAWNOŚCI ROLI ORAZ ZAPOBIEŻENIA EROZJI WODNEJ I WIETRZNEJ; MATERIAŁAMI STOSOWANYMI DO ŚCIÓŁKOWANIA MOGĄ BYĆ NP. SŁOMA, TROCINY, KORA, KOMPOST, LIŚCIE, DROBNE KAMYKI, AGROWŁÓKNINA LUB CZARNA FOLIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZABIEG STOSOWANY W OGRODNICTWIE, POLEGAJĄCY NA PRZYKRYWANIU GLEBY W CELU ZMNIEJSZENIA PAROWANIA WODY, NIEDOPUSZCZENIA DO ROZWOJU CHWASTÓW, POPRAWY SPRAWNOŚCI ROLI ORAZ ZAPOBIEŻENIA EROZJI WODNEJ I WIETRZNEJ; MATERIAŁAMI STOSOWANYMI DO ŚCIÓŁKOWANIA MOGĄ BYĆ NP. SŁOMA, TROCINY, KORA, KOMPOST, LIŚCIE, DROBNE KAMYKI, AGROWŁÓKNINA LUB CZARNA FOLIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ŚCIÓŁKOWANIE zabieg stosowany w ogrodnictwie, polegający na przykrywaniu gleby w celu zmniejszenia parowania wody, niedopuszczenia do rozwoju chwastów, poprawy sprawności roli oraz zapobieżenia erozji wodnej i wietrznej; materiałami stosowanymi do ściółkowania mogą być np. słoma, trociny, kora, kompost, liście, drobne kamyki, agrowłóknina lub czarna folia (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŚCIÓŁKOWANIE
zabieg stosowany w ogrodnictwie, polegający na przykrywaniu gleby w celu zmniejszenia parowania wody, niedopuszczenia do rozwoju chwastów, poprawy sprawności roli oraz zapobieżenia erozji wodnej i wietrznej; materiałami stosowanymi do ściółkowania mogą być np. słoma, trociny, kora, kompost, liście, drobne kamyki, agrowłóknina lub czarna folia (na 12 lit.).

Oprócz ZABIEG STOSOWANY W OGRODNICTWIE, POLEGAJĄCY NA PRZYKRYWANIU GLEBY W CELU ZMNIEJSZENIA PAROWANIA WODY, NIEDOPUSZCZENIA DO ROZWOJU CHWASTÓW, POPRAWY SPRAWNOŚCI ROLI ORAZ ZAPOBIEŻENIA EROZJI WODNEJ I WIETRZNEJ; MATERIAŁAMI STOSOWANYMI DO ŚCIÓŁKOWANIA MOGĄ BYĆ NP. SŁOMA, TROCINY, KORA, KOMPOST, LIŚCIE, DROBNE KAMYKI, AGROWŁÓKNINA LUB CZARNA FOLIA sprawdź również:

wycieczka z dreszczykiem ,
Gatunek ten został ostatnio przesunięty z rodzaju fasola (Phaseolus) do rodzaju Vigna, ale jest wciąż cytowany jako Phaseolus aureus lub Phaseolus radiatus ,
Mnium stellare - gatunek mchu z rodziny merzykowatych ,
wada przędzy polegająca na występowaniu kłębków zsuniętych w jedno miejsce ,
przedstawienie postaci ludzkiej w taki sposób, żeby cały ciężar spoczywał na jednej nodze z wygięciem tułowia i ramienia w stronę odwrotna ,
ciasto dla solenizanta ,
meksykanka, pierwsza kobieta, która zapaliła znicz olimpijski podczas I.O. w Meksyku ,
tkanina o skośnym splocie, z drobnymi ukośnymi prążkami, wykonywana z różnych surowców, używana na podszewki, sukienki i ubranka dziecięce ,
tkanina jedwabna, która jest przetykana złotą nicią ,
odmiana rzodkwi zwyczajnej o dużym, białym korzeniu ,
lubieżny bożek leśny ,
mnich przepisujący księgi ,
Brassica oleracea var. capitata f. rubra - odmiana kapusty głowiastej; jej liście zawierają antocyjany, co nadaje im czerwonofioletowy kolor ,
trzecie, licząc od dołu przedłużenie masztu ,
stan, w którym nie istnieje coś, co powinno być (lub mogłoby być - w innych warunkach) ,
jeleń jawajski, jelonek jawajski, Axis kuhlii - endemiczny gatunek średniej wielkości ssaka parzystokopytnego z rodziny jeleniowatych; zamieszkuje wyspę Bawean w Indonezji ,
owad ,
zdrobniale o galonie, odznaczeniu ,
zupa z mleka z dodatkiem żółtka ,
utrata zdolność czytania i pisania u osoby dorosłej, niewynikająca z przyczyn medycznych ,
naczelne, suwerenne bóstwo panteonu bałtyjskiego ,
w architekturze - motyw ozdobny w kształcie dwóch ćwierćkół odwróconych łukami do siebie ,
mieszanina stałych wielkocząsteczkowych węglowodorów o żółtawej barwie ,
socjolog amerykański (1880-1949); jeden z twórców socjologii przemysłu w USA ,
badanie - na reprezentatywnej grupie - opinii i nastrojów społecznych, aby dokonać diagnozy i opracować prognozy ,
wypowiedż, która nie ma sensu, jest zbędna, nic nie wnosi ,
kosmonauta radziecki na pokładzie statku Wostok 2 ,
więzadło stawu kolanowego, które znajduje się przy wewnętrznej powierzchni kłykcia bocznego kości udowej ,
chodaki, łapcie ,
praca wykonywana w dzień, dzienna (poranna) zmiana

Komentarze - ZABIEG STOSOWANY W OGRODNICTWIE, POLEGAJĄCY NA PRZYKRYWANIU GLEBY W CELU ZMNIEJSZENIA PAROWANIA WODY, NIEDOPUSZCZENIA DO ROZWOJU CHWASTÓW, POPRAWY SPRAWNOŚCI ROLI ORAZ ZAPOBIEŻENIA EROZJI WODNEJ I WIETRZNEJ; MATERIAŁAMI STOSOWANYMI DO ŚCIÓŁKOWANIA MOGĄ BYĆ NP. SŁOMA, TROCINY, KORA, KOMPOST, LIŚCIE, DROBNE KAMYKI, AGROWŁÓKNINA LUB CZARNA FOLIA. Dodaj komentarz

6-4 =

Poleć nas znajomym:

x