W EKONOMII - CZĘŚĆ WARTOŚCI PRODUKTU, KTÓRĄ STANOWI WARTOŚĆ MATERIAŁÓW NABYTYCH W CELU PRODUKCJI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WARTOŚĆ PRZENIESIONA to:

w ekonomii - część wartości produktu, którą stanowi wartość materiałów nabytych w celu produkcji (na 19 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W EKONOMII - CZĘŚĆ WARTOŚCI PRODUKTU, KTÓRĄ STANOWI WARTOŚĆ MATERIAŁÓW NABYTYCH W CELU PRODUKCJI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 5.261

OBRĘCZ BARKOWA, GARSTKA, OKULARY, LOKACJA, WOZIDŁO TECHNOLOGICZNE, SPORT SIŁOWY, WYŁĄCZNIK BEZPIECZEŃSTWA, STERNICZKA ZWYCZAJNA, RUCH OPORU, BLASTODERMA, KOMORA, EKSPERT SĄDOWY, PARTIA, ZAPORA, DRUGI PLAN, NIKAB, WOLE, NAKŁADKA, ZBIORNICZEK NASIENNY, KORONKA BRABANCKA, DRENAŻ ROZSĄCZAJĄCY, GŁOWICA, SYMPATYCZNY UKŁAD NERWOWY, DOBRO, OBRÓBKA CIEPLNO-CHEMICZNA, ZALESIE, SAMOGŁOSKA, PINGWIN MAŁY, WOLNY OBSZAR CELNY, DOBUDOWA, CZASZA, WĘGLÓWKA, FORMAT BINARNY, KOLAUDACJA, OSAD, UMOWA ŚMIECIOWA, PALUSZEK, ZMIERZCH, MUCHA SUCHA, NADSUBSKRYPCJA, NOMINALNOŚĆ, IZOLACJA ELEKTRYCZNA, BIELIZNA STOŁOWA, PĘTLA HENLEGO, EVENT, ZATOCZKA, PARTIA, PODBRÓDEK, ŻARŁACZ ŚLEDZIOWY, BUKŁAK, MULTILATERALIZM, ERADYKACJA, ŚWIADECTWO DEPOZYTOWE, KONTROLA DROGOWA, AMORTYZACJA PODATKOWA, NALEŻNOŚĆ DŁUGOTERMINOWA, OGIEŃ KRZYŻOWY, UŻYŹNIACZ, PROCES KONCENTRACJI KAPITAŁU, RAMKA, TUNNING, POGOTOWIE GAZOWE, KADŁUB, CHRZEST, ŁĄCZNIK, RDZEŃ KRĘGOWY, ROKIETOWCE, ROBUR, FUZJA WERTYKALNA, KLEJONKA, ENERGIA DYSOCJACJI, ABREWIATURA, PERLATOR, ANTARKTYKA, ARCHIWIZACJA, KURACJA UDERZENIOWA, RAJA GWIAŹDZISTA, ROŚLINA TRANSGENICZNA, CENA FABRYCZNA, SŁUPICA, BUBEL, FUNKTOR INTENSJONALNY, NIKON, SYSTEMOWOŚĆ, CHŁODNIK LITEWSKI, PIŁA, PRÓG, PŁÓZ, RZECZ NIERUCHOMA, JURA, MASA SOLNA, AKCIK, WARMIŃSKI, SEKTOR PUBLICZNY, WIDNOKRĄG, SIŁA ROBOCZA, PUNKT, POLETKO DOŚWIADCZALNE, DECHA, OPTYMALIZACJA, NAGRODA POCIESZENIA, PODCHLEBSTWO, KRESKA, SZYJKA, KAPITAŁ, PRZEKRÓJ, ZASOBY DYSPOZYCYJNE, PRODUKT KRAJOWY BRUTTO PER CAPITA, ZORKA, WĄTEK, ZAMROŻENIE CEN I PŁAC, KWASOWĘGLÓWKA, KROPKA, KRATKA ŚCIEKOWA, DMUCHAWA, BŁOTNIARKA, JELEŃ BIAŁOWARGI, LUDNOŚĆ, SKARB, WARTOŚĆ KSIĘGOWA, HEROSTRATES, MODLITWA EUCHARYSTYCZNA, TARCZA, PUNKT, PIEŚŃ, BEZWARTOŚCIOWOŚĆ, PERKOZ ZAUSZNIK, AKT PŁCIOWY, PUENTA PŁASKA, ILOCZYN SKALARNY, KREDKA WOSKOWA, MODUŁ, AKCJA, ASFALT SZTUCZNY, EFEKCIARSTWO, PUNKT, ŚCIANA WSPINACZKOWA, INTERMEZZO, SŁODZIK, WYSOKOŚĆ DYNAMICZNA, ZAPŁON, SZKAPLERZ, PROGRAMOWANIE DYNAMICZNE, PIOTROWO, PODETAP, MASKA, DRUŻYNA, WŁAŚCIWOŚĆ CHEMICZNA, GNIAZDO NASIENNE, GETRY, TARCZA HAMULCOWA, RADIALNA FUNKCJA BAZOWA, PROTESTANTYZM, KAMIKADZE, KOLCZATKA, SIEDZISKO, STOSUNEK, MIĘSIEŃ SERCOWY, ZALESIANIE, INTROJEKCJA, TRICK, KAPITAŁOWOŚĆ, NAWIGACJA SATELITARNA, ZŁĄCZE, OFENSYWA, GORCZYCA, TARLATAN, APROKSYMACJA, DOLNA SAKSONIA, FOLA, KATAKAUSTYKA, MIKROOTWÓR, KASA BRACKA, ŁOPATA, POTENCJAŁ ADSORPCYJNY, ARCHIDIAKONAT, KNOWIE, SADZ, KAMERTON STROIKOWY, PRZEBIEG, ANGOBA, ANEUPLOIDALNOŚĆ, BULWA PĘDOWA, WSPÓLNOŚĆ MAJĄTKOWA, TRIO, KOROZJA, MŁYNEK, KOMUNIA, KARMA, PRZYCZÓŁEK MOSTOWY, BIOSTYMULACJA, KUWETA, SKRZYDŁO, PARMEZAN, ROZŁUPKA, LOTKA, NALEŻNOŚĆ KRÓTKOTERMINOWA, EUROPOCENTRYZM, WARTOŚĆ LOGICZNA, WYPORNOŚĆ, DWUNASTA CZĘŚĆ, NIEBOGA, ECHINUS, DRUH, WARZYWO, DEKREMENTACJA, DWADZIEŚCIA JEDEN, KLEPISKO, SKRZYDEŁKO, PROMOCJA, MIĘDLICA, ANTYNATALIZM, PUSZKA MÓZGOWA, UPADEK, SPENCERA, ZABUŻE, MUSZTRA, WARTOŚCIOWOŚĆ, GAŁKA OCZNA, INFOBOKS, PŁETWA, PŁASZCZ, APARAT GĘBOWY, OPERATOR, AGREGATOR, CZAPLA MODRA, PODSUFITKA, BAR, SŁUŻEBNOŚĆ, KIERUNEK, WĘGIEL KOKSOWY, PUNKT, AMORTYZACJA LINIOWA, CZARCZAF, MIELONKA, STUZŁOTÓWKA, BREW, DRINK-BAR, GODNOŚĆ, KOLEC, BIBLIA HEBRAJSKA, SZYPUŁKA, KAPITEL, BIZON LEŚNY, ZASADA KOMPOZYCYJNA, MONUMENTALIZACJA, MNIEJSZOŚĆ, BAZA SPOŁECZNA, SEKULARYZACJA, SKŁADOWA, REFORMACJA, WYŻYNA KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKA, ALGORYTM GENETYCZNY, CIAŁO SZARE, STANIK, DUPERELA, ŁĄCZNOŚĆ POWIADAMIANIA, OBLICÓWKA, PROSZEK DO PIECZENIA, DZIURA, PRZYSZWA, WISKACZA, GACEK WIELKOUCH, SPŁACHEĆ, OBIPIĘTA, ARCHIDIAKONIA, PRÓG BÓLU, ZASŁONA DYMNA, ORZECHÓWKA, SOLÓWKA, KLIRING, EUROFUNDUSZE, NAKOLANEK, CIŚNIENIE, PATRYSTYKA, PIERSICZKA, MOST, JABŁKO NANERCZOWE, STRUNA, TARAN, AGRARYZM, JAKOŚĆ HANDLOWA, DUPKA, OKRĘŻNICA POPRZECZNA, IRLANDIA, WILKES, NASIENNIK, RACHUNEK CIĄGNIONY, KRET, PUCHACZ ZWYCZAJNY, WYPRAWA, PIENIĄDZ ZASTĘPCZY, BIEGUN MAGNETYCZNY, NAUCZANIE, SPRAWNOŚĆ, DOMY, RACHUNEK LAMBDA, PIERWSZY MOMENT ZWYKŁY, RZUTKI, ?KLOAKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 5.261 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W EKONOMII - CZĘŚĆ WARTOŚCI PRODUKTU, KTÓRĄ STANOWI WARTOŚĆ MATERIAŁÓW NABYTYCH W CELU PRODUKCJI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W EKONOMII - CZĘŚĆ WARTOŚCI PRODUKTU, KTÓRĄ STANOWI WARTOŚĆ MATERIAŁÓW NABYTYCH W CELU PRODUKCJI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WARTOŚĆ PRZENIESIONA w ekonomii - część wartości produktu, którą stanowi wartość materiałów nabytych w celu produkcji (na 19 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WARTOŚĆ PRZENIESIONA
w ekonomii - część wartości produktu, którą stanowi wartość materiałów nabytych w celu produkcji (na 19 lit.).

Oprócz W EKONOMII - CZĘŚĆ WARTOŚCI PRODUKTU, KTÓRĄ STANOWI WARTOŚĆ MATERIAŁÓW NABYTYCH W CELU PRODUKCJI sprawdź również:

samochód marki Cadillac ,
była jednostka monetarna Łotwy ,
Peishansaurus - rodzaj roślinożernego dinozaura z rzędu dinozaurów ptasiomiednicznych; żył w okresie późnej kredy na terenach centralno-wschodniej Azji ,
zapobieganie i zwalczanie pożarów ,
miejsce na powierzchni kości, które jest bolesne bądź zniekształcone przez stan chorobowy lub długo utrzymujący się odruch trzewno-okostnowy ,
sztangista, trzykrotny mistrz świata w kategorii muszej, mistrz olimpijski z Monachium, obecnie trener kadry ,
Leucocephalon yuwonoi - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
osoba, która coś wybija, np. rytm ,
ŁASICA ,
suma w kościele ,
szef zespołu fotograficzno-operatorskiego, ustalający z reżyserem i scenografem kompozycję plastyczną kadru, oświetlenia i rodzaje stosowanych planów filmowych ,
rodzaj gotowego obrazka wykorzystywanego jako element prezentacji przygotowywanych na komputerze; najczęściej programy mają galerię clipartów, spośród których można wybrać odpowiednie obrazki ,
mechaniczna zamiana tekstu zapisanego w postaci znakowej na wypowiedź (mowę) w postaci dźwiękowej ,
eugleniny, Euglenophyta, Euglenida - takson glonów ze względów morfologicznych włączanych do nieformalnej grupy wiciowców; grupa protistów z kladu Euglenozoa obejmującego zarówno protisty w dawnych systemach określane jako zwierzęce jak i roślinne ,
zdrobniale: sznyta ,
urządzenie montowane na czołgu a przeznaczone do rozminowania terenu poprzez uderzanie, oranie lub wywieranie nacisku ,
najmniejsza strukturalna i funkcjonalna jednostka organizmów żywych zdolna do przeprowadzania wszystkich podstawowych procesów życiowych (takich jak przemiana materii, wzrost i rozmnażanie); jest podstawową jednostką morfologiczno-czynnościową ustroju ,
Terrapene ornata - gatunek gada z rodziny żółwi błotnych, o mocno wysklepionym pancerzu pokrytym jaskrawym rysunkiem, występujący w Ameryce Północnej ,
typ cech semantycznych słowa, realizowanych w warstwie jego morfologii; można wyróżnić kategorie gramatyczne imienne (odnoszące się do rodziny rzeczownika: liczba, rodzaj, przypadek) i werbalne (odnoszące się do rodziny czasownika: czas, osoba, aspekt, tryb, strona) ,
'Noce i ... ', powieść ,
zespół Alpersa, choroba Alpersa-Huttenlochera; rzadka, postępująca, uwarunkowana genetycznie choroba neurodegeneracyjna ośrodkowego układu nerwowego, o początku w okresie niemowlęcym lub wczesnym dzieciństwie. ,
fragment czegoś, co zostało zeskrobane ,
'... losu' hit R. Rynkowskiego ,
potoczna nazwa nurtu we włoskiej kinematografii w latach 1963-1973, stanowiąca określenie kręconych we Włoszech i Hiszpanii westernów ,
przygrywka, wstęp do utworu muzycznego ,
w fizyce ciśnienie wewnętrzne gazów i cieczy ,
w starożytności budowla o skomplikowanym układzie wnętrz ,
obowiązkowy na danym etapie edukacji zestaw treści nauczania oraz umiejętności, które muszą być uwzględnione w programie nauczania i umożliwiają ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych ,
określenie wykonawcze; poważnie ,
Losillasaurus - rodzaj dużego zauropoda z grupy turiazaurów; żył na przełomie jury i kredy na terenach współczesnej Europy

Komentarze - W EKONOMII - CZĘŚĆ WARTOŚCI PRODUKTU, KTÓRĄ STANOWI WARTOŚĆ MATERIAŁÓW NABYTYCH W CELU PRODUKCJI. Dodaj komentarz

4+3 =

Poleć nas znajomym:

x