RODZAJ ŚCIANY WEWNĘTRZNEJ BUDYNKU, ROZDZIELAJĄCEJ POMIESZCZENIA BUDYNKU; NIE STANOWI ONA JEDNAK ELEMENTU KONSTRUKCYJNEGO I NIE MA WŁAŚCIWOŚCI NOŚNYCH. - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŚCIANKA DZIAŁOWA to:

rodzaj ściany wewnętrznej budynku, rozdzielającej pomieszczenia budynku; nie stanowi ona jednak elementu konstrukcyjnego i nie ma właściwości nośnych. (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ ŚCIANY WEWNĘTRZNEJ BUDYNKU, ROZDZIELAJĄCEJ POMIESZCZENIA BUDYNKU; NIE STANOWI ONA JEDNAK ELEMENTU KONSTRUKCYJNEGO I NIE MA WŁAŚCIWOŚCI NOŚNYCH. ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 7.517

PTERODAUSTRO, BIOCHEMIA, MIKSOZAUR, OGŁOWIE, NIEPRZEMIJALNOŚĆ, ZEFIROZAUR, DOBRO PUBLICZNE, AKADEMIA, ROZTWÓR RINGERA, BRODAWNIK RÓŻNOOWOCKOWY, KRZYŻODZIÓB, WSPÓŁRZĘDNE GALAKTYCZNE, RAJ UTRACONY, CZERMIEŃ, SŁOIK, SZPAT, FLAGOWIEC, AUDYCJA, MILLERETTA, OSTANIEC, PASTORAŁKA, PANEL, BIEDAK, PRACA TYMCZASOWA, KURKUMA, MANCZESTER, KAPITALZAUR, KIESZENIÓWKA, MOCZARA WŁOSKOWATA, IGLICA, OLBRZYMKA, TOY, KLAWIATURA EKRANOWA, ODPROMIENNIK, PIEC OPOROWO-ŁUKOWY, ŻYWY KAMIEŃ, LICZBA PORZĄDKOWA, NOWOROCZNIK, STOLARKA OTWOROWA, LIGABUEZAUR, DERYWAT, TOK, WOSZCZYNA, BILARD ARTYSTYCZNY, BEZKLASOWOŚĆ, WOJSKO SPECJALNE, GENUZAUR, WIĄZANIE ATOMOWE, KWIAT MOTYLKOWATY, TAJSTRA, NOŻYCÓWKA, CIEŚLICA, DYKTANDO, OSZUKANIEC, TŁUSZCZYK, SZANAG, ODWRÓCONA HIPOTEKA, OLSZA, MAŚLACZEK, GORZELNIA ROLNICZA, GANGSTERSTWO, DZIÓBKOWIEC, CHLEBOWIEC, BETEL, KONDYGNACJA, PANTALONY, WAHADŁÓWKA, MUZYKA TŁA, WULKAN TARCZOWY, CIAŁO STAŁE, ANEKS, KONSTYTUCJA, SIWAPITEK, SIEĆ STAWNA, CIOS PONIŻEJ PASA, TERAPIA FOTODYNAMICZNA, DELFIN ZWYCZAJNY, PALNIK BUNSENOWSKI, MIŁORZĄB, DAANOZAUR, BALKON, OPIEKUN FAKTYCZNY, GARBATY ANIOŁ, KONSUMENT, ROTA, PROBLEM NIEROZSTRZYGALNY, ŚCIĘCIE, MODEL NOMINALNY, ABNEGATKA, BROŃ JĄDROWA, GWINT PROSTOKĄTNY, FAJKA WODNA, FISTUŁA, SCHIZOFRENIA KATATONICZNA, POTWÓR Z LOCH NESS, WEZWANIE DO ZAPŁATY, WYWRÓT, SUBSTANCJA EGZOGENNA, KONSTRUKCJA PRZYSŁUPOWA, TERCJARSTWO, LEWIZUCH, MANDAT IMPERATYWNY, SZCZECINIAK, TELEDETEKCJA, PRZESŁUCH, MIĘTA, RUDBEKIA, CIEPŁO, NIEDOŁĘŻNOŚĆ, KINKAN, UDZIAŁ, TORLEN, POLAR, ODRZUT, MIOTŁA, PION, MIKROPRZEDSIĘBIORCA, SMOK, HALFA, WICEADMIRAŁ, SYSTEMOWOŚĆ, NIEREGULARNOŚĆ, ANTROPONIM, ASOCJALNOŚĆ, DRYFTER, GEOSTERNBERGIA, LOGATOM, WESZ WIELORYBIA, GÓRA PODWODNA, SYNDROM WILKOŁACZY, ZANIKOWY NIEŻYT NOSA, SUFIT, ROZŁUPEK, LAMUS, LAMPI, URONAUTES, KOBIERNIK ARNOLDA, KITEL, CZAS, REZERWA, KURZOWIEC, PAWĘŻ, PIERWOTNIAK, NIELOTNOŚĆ, KLERK, AREPA, ODPOWIEDŹ IMPULSOWA, FOLWARK, KWANTAZAUR, ODWROTNA NOTACJA POLSKA, CYGAN, GRZYBY ANAMORFICZNE, GOŁYSZEK, BŁONNIK, NURZANIEC, NIEDOSTĘPNOŚĆ, EMPIRYZM GENETYCZNY, SŁONECZNICA, NIBYJAGODA, MODUŁ MIESZKALNY, ALARM WIBRACYJNY, NIESKRĘPOWANIE, BOCZNOTRZONOWIEC, LAS DZIEWICZY, POZYTYW, KMINEK INDYJSKI, JEDNOSTKA, MATKA ZASTĘPCZA, POPOZAUR, AGRANULOCYT, ASOCJATYWNOŚĆ, OSTRONOGI, BEZNADZIEJA, PIWETOZAUR, OBÓZ WĘDROWNY, AMEBA, SEKWENCJA, RUMIAN, MORENA ŚRODKOWA, NARKOLEPSJA, WIETRZENIE BIOLOGICZNE, AMPLA, MERIDO, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYSPIESZONY PROSTOLINIOWY, ANGLEZ, RAPTULARZ, PAJĄCZEK, RURA GŁOSOWA, KUPCZYK, FORK BOMBA, CZEKAN, HIPERMETROPIA, BLASZKOWIEC, UCZCIWOŚĆ, JEŁOP, LOSOWOŚĆ, GLINA LODOWCOWA, PLANETA, TERRINA, OPCJA BARIEROWA, SKOROPIS, SINOWENATOR, ALPAGA, SZCZYRK, GRAB, GLAUKOZAUR, LINKA, PLEŚNIAK, DIARIUSZ SĄDOWY, POŁĄCZENIE CIERNE, KONSTRUKCJA SOCHOWA, FURGON, ŚCIANY, PĘDZLAK, KORNET, PAŁECZKA, BEZROBOCIE AGRARNE, DOM RODZINNY, ŻYWICZLIN, DIAMAGNETYK, AKLIMATYZACJA, LODÓWKA, OGRÓD RENESANSOWY, TOCJA, BEZGUŚCIE, JĘZYK KENTUM, AUTOSYFON, DRĄŻEK SKRĘTNY, JESION, GRUSZYCZKA, NIENARUSZALNOŚĆ, NAJDUCH, AKCELERATOR LINIOWY, SZYK ANTENOWY, MOTYLEK, WYDMUSZKA, TRIMER, DEFICYT, GALA, NIEWYCZUWALNOŚĆ, OGÓREK MAŁOSOLNY, SILNIK ZAMKNIĘTY, ALTISPINAKS, FUKS, PIERDU PIERDU, EMPIRYZM LOGICZNY, RADIO TRANZYSTOROWE, STROBOSKOPIA, KLOPS, BRACHYTRACHELOPAN, DRAPACZ, POWIEŚĆ PANORAMICZNA, NUNCIAKUS, REFERENDUM LOKALNE, KOSMOS, NOCNICÓWKA, PIŻAMA, GNIAZDKO, NEMEGTOZAUR, CAYACO, PRZYRODA NIEOŻYWIONA, POWIERZCHNIA UŻYTKOWA, PRAWO ZATRZYMANIA, PAŁKA, ROZŁUPKA, HUBKA, KANAŁ, BYKI, ZŁO KONIECZNE, SYNONIMIA CAŁKOWITA, PIETRUSZKA, INSTANCJA, MAŁODUSZNOŚĆ, NAROWISTOŚĆ, GRACILIZUCH, KAPROZUCH, JAŁÓWKA, WAWRZYNEK, LORNETA NOŻYCOWA, KICHA, SKLEPIENIE ŻAGLASTE, ŁUK KLASYCZNY, HUCZEK ZIEMNY, REMINGTON, ZEGAR ŚCIENNY, PRZĘSŁO, CIASTO, MONOGENEZA, JEZIORO RELIKTOWE, GRACILIRAPTOR, WIERSZ ZDANIOWY, FESTMETR, EPIZAUR, CHÓW WSOBNY, NIEOBOWIĄZKOWOŚĆ, BACZKI, SKRYCIK, CIEMNIA OPTYCZNA, ZAKWATEROWANIE, ?ANILANA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 7.517 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ ŚCIANY WEWNĘTRZNEJ BUDYNKU, ROZDZIELAJĄCEJ POMIESZCZENIA BUDYNKU; NIE STANOWI ONA JEDNAK ELEMENTU KONSTRUKCYJNEGO I NIE MA WŁAŚCIWOŚCI NOŚNYCH. się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RODZAJ ŚCIANY WEWNĘTRZNEJ BUDYNKU, ROZDZIELAJĄCEJ POMIESZCZENIA BUDYNKU; NIE STANOWI ONA JEDNAK ELEMENTU KONSTRUKCYJNEGO I NIE MA WŁAŚCIWOŚCI NOŚNYCH.
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ŚCIANKA DZIAŁOWA rodzaj ściany wewnętrznej budynku, rozdzielającej pomieszczenia budynku; nie stanowi ona jednak elementu konstrukcyjnego i nie ma właściwości nośnych. (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŚCIANKA DZIAŁOWA
rodzaj ściany wewnętrznej budynku, rozdzielającej pomieszczenia budynku; nie stanowi ona jednak elementu konstrukcyjnego i nie ma właściwości nośnych. (na 15 lit.).

Oprócz RODZAJ ŚCIANY WEWNĘTRZNEJ BUDYNKU, ROZDZIELAJĄCEJ POMIESZCZENIA BUDYNKU; NIE STANOWI ONA JEDNAK ELEMENTU KONSTRUKCYJNEGO I NIE MA WŁAŚCIWOŚCI NOŚNYCH. sprawdź również:

rzeka w Brześciu ,
błona zbudowana z tkanki łącznej zbitej otaczającej mózgowie oraz rdzeń kręgowy ,
kobieta, który mało lub niczego nie posiada, jest biedna pod względem majątkowym ,
motorower jak owad ,
Stiltia isabella - gatunek ptaka z rodziny żwirowcowatych (Glareolidae) ,
rodzaj filmu, w którym obrazy nie są uzyskiwane na drodze rejestrowania zjawisk (w sposób ciągły) przy pomocy kamery ,
ECHIN; dolna część głowicy doryckiej ,
miękki, niedojrzewający ser zwarowy, produkowany we Włoszech z serwatki pozostającej po serach podpuszczkowych (z mleka koziego, krowiego lub owczego) poprzez drugie gotowanie (wł. ricotta), przypominający twaróg, niesolony ,
ur. w 1925 r., śpiewaczka (sopran); reżyser spektakli operowych ,
rasowe konie ,
zwolenniczka prawa do aborcji ,
osoba, która ukoiła czyjeś cierpienie ,
farsz, masa, którą umieszcza się wewnątrz przygotowywanej potrawy lub w środku jakiegoś produktu spożywczego ,
monoblok - silnik wewnętrznego spalania, wykorzystywany do napędu samochodów firm Citroën, Peugeot, Talbot i Renault; stosowany do napędu samochodów klasy A, B, C/D ,
pilot szybowcowy, brązowy medalista Mistrzostw Świata w 1972 r ,
miasto w zach. Iraku na Pustyni Syryjskiej ,
Isurus - rodzaj rekina obejmujący dwa gatunki; zasiedla strefę umiarkowaną i ciepłą wszechoceanu ,
rodzaj zamszu, miękko wyprawiona skóra owcza używana do wyrobu rękawiczek ,
gwiazda należąca do VI klasy jasności i II populacji ciągu głównego ,
auto ciężarowe z Rosji ,
PSY; rodzina drapieżnych ssaków ,
substancja promoniotwórcza stosowana w terapii, najczęściej nowotworów, oraz w diagnostyce ,
sztaba u wrót wierzei - dwuskrzydłowej drewnianej bramy ,
instytucja bankowa, której podstawową działalnością są produkty oszczędnościowe ,
Aculepeira ceropegia - pająk z rodziny krzyżakowatych ,
konfident, wywiadowca ,
czeski rzeźbiarz i architekt (1460-1515) działał głównie w Brnie ,
mieszkaniec Suchumi ,
aerodyna pionowego startu i lądowania ,
część membranofonu wprawiana w drganie przez udarzenie lub pocieranie; zwykle jest to odpowiednio napięta skóra

Komentarze - RODZAJ ŚCIANY WEWNĘTRZNEJ BUDYNKU, ROZDZIELAJĄCEJ POMIESZCZENIA BUDYNKU; NIE STANOWI ONA JEDNAK ELEMENTU KONSTRUKCYJNEGO I NIE MA WŁAŚCIWOŚCI NOŚNYCH. . Dodaj komentarz

2×7 =

Poleć nas znajomym:

x