Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: WĘGLOWODORY, W KTÓRYCH ATOMY WĘGLA SĄ POWIĄZANE W ŁAŃCUCHY PROSTE LUB ROZGAŁĘZIONE, LECZ NIE ZAMKNIĘTE

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WĘGLOWODORY ACYKLICZNE to:

węglowodory, w których atomy węgla są powiązane w łańcuchy proste lub rozgałęzione, lecz nie zamknięte (na 21 lit.)WĘGLOWODORY ALIFATYCZNE to:

węglowodory, w których atomy węgla są powiązane w łańcuchy proste lub rozgałęzione, lecz nie zamknięte (na 22 lit.)WĘGLOWODORY ŁAŃCUCHOWE to:

węglowodory, w których atomy węgla są powiązane w łańcuchy proste lub rozgałęzione, lecz nie zamknięte (na 21 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WĘGLOWODORY, W KTÓRYCH ATOMY WĘGLA SĄ POWIĄZANE W ŁAŃCUCHY PROSTE LUB ROZGAŁĘZIONE, LECZ NIE ZAMKNIĘTE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.459

PISZCZAŁKA, SWOBODA, GEOFIT CEBULOWY, SERIA KWALIFIKACYJNA, MAJAK, DYFUZJA, ANEUPLOIDALNOŚĆ, BŹDZINA, EWOLUCJA, STARA PANNA, NIEZGRABIASZ, NOGA, GŁOWA KOŚCIOŁA, NOMOKANON, OBSERWATOR, SAMOLOT WĄSKOKADŁUBOWY, RESTYTUCJA GATUNKU, ZESPÓŁ CHOROBOWY, OFICJAŁ, KULFONIK, BIAŁA SZKOŁA, CUDZOŁOŻNICA, KASOWNIK, GODZINA PRAWDY, KILOMETR NA GODZINĘ, TERMOLOKATOR, POŁĄCZENIE WPUSTOWE, DOK, EKOLOGISTYKA, KOSZT UTOPIONY, ODPRZĘG, EMERYTURA, CZYTANKA, ROZKŁAD MAXWELLA, WYPALENISKO, BOROWIK WILCZY, AUTONOMIZOWANIE SIĘ, ŁAWA PRZYSIĘGŁYCH, BORDER, FILTR, WINA UMYŚLNA, MUTACJA ZMIANY SENSU, SZKLIWO CERAMICZNE, ROZBÓJNIK MORSKI, ASPEKT, ZACHYLNIK OSZCZEPOWATY, TEORIA CIAŁ, ODGAŁĘZIACZ, AKOMODACJA, CYNADRY, ELEKTROIZOLACJA, INSTRUMENT, ALLEGROWICZKA, TURYSTYKA KONNA, ZWIERZĘ GOSPODARSKIE, MALCZEWSKI, PÓŁKOLONIE, PUNKT, ELEKTRONIKA, NAŁÓG, BIEDA, CZARNA KSIĘGA, WARIOMETR, PRZEZROCZYSTOŚĆ, GRA WYŚCIGOWA, MONARCHIA ELEKCYJNA, PĘCHERZYCA OPRYSZCZKOWATA, MANIFEST, TAKSÓWKA BAGAŻOWA, PRZEWODNICZĄCY, HOL, KONKURENCJA, PACJENT URAZOWY, PALATYNKA, CHWYTNIK, TRAGEDIA, PRZESTRZEŃ PUBLICZNA, KNEL, NAUCZYCIEL AKADEMICKI, POWIERZCHNIA PROSTOKREŚLNA, WYBUCH, NIEKOMERCYJNOŚĆ, PLIK GRAFICZNY, BALON, CZTERDZIESTKA, NIESTACJONARNOŚĆ, KRÓLEWICZ, GOŁĄBECZEK, WOLATUCHA, NOŚNIK FUNKCJI, EKRAN, ŁUPEK DACHOWY, NARYS FORTYFIKACYJNY, LEJ, KOPALNIA, OSPOWATOŚĆ, BEZPROBLEMOWOŚĆ, FILAR PRZYPOROWY, TOLERANCJA, WYMIANA, JUDASZOWSKIE SREBRNIKI, KACZKA, PRAWO WEWNĘTRZNE, PRZEGRYW, BEZWIETRZE, PROPAGANDÓWKA, CHOROBA NEURODEGENERACYJNA, HALO, GNIEW, OŁADKA, GAZÓWKA, PRZEMYSŁÓWKA, PUŁAPKA ZADŁUŻENIOWA, KLASA, ZAPRZĘG, BOGACTWO, PIENIĄDZ ELEKTRONICZNY, FILIŻANKA, GRZYBEK TYBETAŃSKI, ŻYWA PAGINA, KASETA, DERYWAT, KREOL, OPASŁOŚĆ, STARA WIARA, PRÓBNIK, PŁYWAK, ODSZCZEPIEŃSTWO, GODZ, SITO, NIEPŁYNNOŚĆ, KAPITEL, WIEŻA SZYBOWA, ANINA, ŁUK, KONWIKT, STRATYFIKACJA, MOBIL, CZARNY KARZEŁ, PRZEMYSŁ CIĘŻKI, OWOC RZEKOMY, MŁOT, COB, WADA, CIELICZKA, CHCICA, BEFSZTYK, RANDKA W CIEMNO, CEWKA INDUKCYJNA, ZATRACENIE, PODCIŚNIENIE TĘTNICZE, BIORÓŻNORODNOŚĆ, STUDNIA ABISYŃSKA, ITALOGREK, HANZA, ABSORPCJA, KARDIOMIOPATIA PRZEROSTOWA, KRWAWNIK, OSTRA AMUNICJA, JANUSZ, KADZIDŁOWIEC, MELANIZM, DERYWACJA ALTERNACYJNA, GEN SPRZĘŻONY, AKTYWISTA, ANONIMAT, WERSET, LIŚCIEC, PONCYRIA TRÓJLISTKOWA, ZNACZEK, OSIEMNASTKA, INTERNAT, GLORIETA, SAMOPAŁ, OPUS, LANE KLUSKI, NIEPRZENIKLIWOŚĆ, MIKROSTRUKTURA, TWIERDZENIE ABELA-RUFFINIEGO, SILNIK WYSOKOPRĘŻNY, BAKTERIA, GOMÓŁKA, SRAKA, STRZAŁA, NACISK, REALIZM, PĘDRAK, ŚWIADCZENIE REPRYWATYZACYJNE, AKTYWNOŚĆ WULKANICZNA, NASTAWA, WEDUTA, WIDOWNIA, ŚWIECA, MAJKA, REPUTACJA, MORELÓWKA, NIEDOMYKALNOŚĆ, ZAKOPCENIE, BEJCA, OBSZAR CELNY, KONCENTRAT, NACZYNIAK, MITOSPOROWE, DOKUMENTACJA BUDOWY, DIABELSKOŚĆ, KRĘGOWCE, MŁOT, ZWARCIE ELEKTRYCZNE, PŁYWACZEK, ROTA, SPIRYTUS, FERRYT, SUROWOŚĆ, KOLEŚ, KASZA JĘCZMIENNA, PŁOTEK, BOSS, OGNISKO, SPRAWA, RUCH PRZYŚPIESZONY, WŁÓKNIAK TWARDY, TENDRZAK, SZLAFROK, RUBASZNICA, KLAWIATURA EKRANOWA, ŻEBERKA, GRZECHOTKA, KOSZYK, ANTYSZCZEPIONKOWIEC, PRZETOKA, KLASTER, NAKRĘTKA, DWURÓG, MITOLOGIZM, PROFESOR ZWYCZAJNY, KURANT, MAŁODUSZNOŚĆ, GROSZ PRZY DUSZY, ANTROPOZOONOZA, ARSYNA, ZAĆMIENIE, TROMPA, MARCHWIANE RĘCE, KNEBEL, ZAMKNIĘCIE CELNE, ZGŁAD, CYTRYNIAN, WYSŁUGA LAT, NIEPALĄCY, STACJA, STYMULACJA ODWIERTU, TRYPTYK, MARATON, JEDNOCUKIER, RÓG, KOMA, SŁOWA, KAMIKADZE, RINFORZANDO, ALTOSTRATUS, KUCHENKA, SONIFIKACJA, KONWIKT, ŚWIERSZCZYK, LIDER, PEDOFILIA, DYSALTERACJA, KORPUS, BANDANKA, ŁAŃCUSZEK, JEDNOSTKA METRYCZNA, ENERGIA ELEKTRYCZNA, NAKIEROWANIE SIĘ, ISLANDZKOŚĆ, TĘSKNOTA, PAS, TIUL, DIAGNOZA, PRAWO, ASYSTENCJA, LEK PRZECIWPSYCHOTYCZNY, MINA, AURA, HIACYNT, ESTETYKA, BUCHTA, GRIEKOW, CYTOWALNOŚĆ, PRZEPAŚĆ, FAKTOR, BEZPIECZNIK SKRZYDEŁKOWY, SUBKOMPAKT, GAŁĘZIAK, NADBUDÓWKA, ZAPALENIE, ISKIERNIK, SZCZUR TUNELOWY, CHWYT PONIŻEJ PASA, ZAŚPIEW, PRZECHYŁKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.459 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: węglowodory, w których atomy węgla są powiązane w łańcuchy proste lub rozgałęzione, lecz nie zamknięte, są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: WĘGLOWODORY, W KTÓRYCH ATOMY WĘGLA SĄ POWIĄZANE W ŁAŃCUCHY PROSTE LUB ROZGAŁĘZIONE, LECZ NIE ZAMKNIĘTE to:
Hasło Opis krzyżówkowy
węglowodory acykliczne, węglowodory, w których atomy węgla są powiązane w łańcuchy proste lub rozgałęzione, lecz nie zamknięte (na 21 lit.)
węglowodory alifatyczne, węglowodory, w których atomy węgla są powiązane w łańcuchy proste lub rozgałęzione, lecz nie zamknięte (na 22 lit.)
węglowodory łańcuchowe, węglowodory, w których atomy węgla są powiązane w łańcuchy proste lub rozgałęzione, lecz nie zamknięte (na 21 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WĘGLOWODORY ACYKLICZNE
węglowodory, w których atomy węgla są powiązane w łańcuchy proste lub rozgałęzione, lecz nie zamknięte (na 21 lit.).
WĘGLOWODORY ALIFATYCZNE
węglowodory, w których atomy węgla są powiązane w łańcuchy proste lub rozgałęzione, lecz nie zamknięte (na 22 lit.).
WĘGLOWODORY ŁAŃCUCHOWE
węglowodory, w których atomy węgla są powiązane w łańcuchy proste lub rozgałęzione, lecz nie zamknięte (na 21 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x