WĘGLOWODORY, W KTÓRYCH ATOMY WĘGLA SĄ POWIĄZANE W ŁAŃCUCHY PROSTE LUB ROZGAŁĘZIONE, LECZ NIE ZAMKNIĘTE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WĘGLOWODORY ACYKLICZNE to:

węglowodory, w których atomy węgla są powiązane w łańcuchy proste lub rozgałęzione, lecz nie zamknięte (na 21 lit.)WĘGLOWODORY ALIFATYCZNE to:

węglowodory, w których atomy węgla są powiązane w łańcuchy proste lub rozgałęzione, lecz nie zamknięte (na 22 lit.)WĘGLOWODORY ŁAŃCUCHOWE to:

węglowodory, w których atomy węgla są powiązane w łańcuchy proste lub rozgałęzione, lecz nie zamknięte (na 21 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WĘGLOWODORY, W KTÓRYCH ATOMY WĘGLA SĄ POWIĄZANE W ŁAŃCUCHY PROSTE LUB ROZGAŁĘZIONE, LECZ NIE ZAMKNIĘTE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.170

DOK, PRZESZCZEP ALOGENICZNY, INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY, REWERS, KONGREGACJA, NIEPOPULARNOŚĆ, REKWIZYT MUZYCZNY, GARBATY ANIOŁEK, PATOWOŚĆ, TECHNIKA ANALOGOWA, WIDEOMANIAK, KSIĄŻĘ, SKAFANDEREK, ODPRAWA, SŁUŻBA DYŻURNA, ANASTOMOZA, GLADIATORSTWO, BEZDNO, PRAWIDŁO, SUBDOMENA, KLOSZ, TEATR, ZMARŁY, CZAPA, SZMELC, PION, KIERUNKOWSKAZ, FETA, PRODUKT TRADYCYJNY, PRZÓD, PAZUR, HORYZONT, CECHA, SPECJAŁ, SZYNA, PAŹDZIERZ, DRAMATYKA, OKRĘT DOZOROWY, WĘZEŁ, UPRZEDMIOTOWIENIE, GRZBIET KSIĄŻKI, UKOS, EMPIRYZM LOGICZNY, KONURBACJA, KONFESJA, ORZECH, EKLEKTYCZNOŚĆ, HALA PERONOWA, BOOT, OSTANIEC, REDAKTOR ODPOWIEDZIALNY, CHWYTNIK, OBRÓT PIERWOTNY, DRĄGAL, ROWER, PRZEMYT MRÓWKOWY, CUGOWIEC, DYSTONIA TORSYJNA, ŁĄCZE ABONENCKIE, STROBILANT, KOD IDENTYFIKACYJNY, OBSŁUGA, ZATRZASK, ROSYJSKI, MUZYKA TŁA, KOMŻA, PRZEDZIAŁ, ZAKĄSKA, CIĄGNIK SIODŁOWY, POMOC, MELANODERMIA, PIELUSZKA, SIOSTRZYCZKA, INWAZJA, FRANCZYZA, AGRESJA, SPÓŁGŁOSKA NIEPALATALNA, ZNACZEK, PEŁNE MLEKO, WIESZAK, IDEAŁ PIERWSZY, KOZACZKA, WYŚCIGI KONNE, STANOWISKO DOKUMENTACYJNE, POMIDOR DRZEWIASTY, WALSALL, DZIECINNA IGRASZKA, DWUKROTNOŚĆ, KANCONETA, DZIEWIĄTY, TRAWERS, POKRĘTKA, KOSTKA, PRAWO MAJĄTKOWE, ZERÓWKA, SZYK ANTENOWY, UWAGA, HEADHUNTER, STRÓJ, KIEP, INTERIOR, ŻYDOWIN, MOMENT, SZABAŚNIK, CIRRUS, KAPITALNY REMONT, FORSZLAK, SKROMNOŚĆ, GWAŁTOWNOŚĆ, SZLACHAR, ALTOSTRATUS, KOŚĆ OGONOWA, ARAK, SALSA, SAMOGONKA, PILOTKA, CZAD, DRWINA, MEMBRANA, TURECKI, ZIEMIA ODNIESIENIA, BIG BAND, POKRYWA, WYSYPKA, SZUKACZ, GWAJAK, OPCJA BARIEROWA, KRWOTOK, IGLICA, BULLA, SMUŻ, KOREKTOR, SZTURWAŁ, TARYFA ULGOWA, SIODŁO JUCZNE, MAGIEL, TEST, ROWER, ODDZIAŁ ZAMKNIĘTY, REMIKS, ROZMOWA KWALIFIKACYJNA, SZCZĘK ORĘŻA, KONWERGENCJA, BEKON, INTRATA, EPIDEMIOLOG, DUCH OPIEKUŃCZY, WŚCIEK DUPY, WYKRZYKNIENIE, KITAJKA, KOŁO SEGNERA, KUŁAK, KONIDIUM, DOWÓD ONTOLOGICZNY, TANIEC, PRACA, HEGEMONICZNOŚĆ, PISTOZAUR, KONTYNGENT TARYFOWY, IDIOFON, ŁAMACZ BLOKADY, ZOBOWIĄZANIE PUBLICZNOPRAWNE, MONITOR, PIERSIÓWKA, SONANT, IZOLACJA, RELING, KRUPNIK, GUMKA, CIĄŻA JAJOWODOWA, SUMATOR, DUŃSKOŚĆ, APRETURA, JAMA, SKRAJNIK DZIOBOWY, TŁUMACZ, GEJOSTWO, EKSMĄŻ, ŚWIĘTOKRADCZYNI, BORYS, BLOKADA, MALATURA, URYNA, MALTA, MARIO, LAVABO, UBRANIE OCHRONNE, WTÓRNY ANALFABETYZM, KONDYCJONALIZM, MŁODZIK, SZWEDZKI STÓŁ, KOTONINA, SRACZKA, KAUCZUK BUTYLOWY, TRASZKA PIRENEJSKA, FACHOWIEC, LEJTNANT, JĘZYK ETIOSEMICKI, KWARTET, TRANSAKCJA WIĄZANA, SENS, EKSTRUZJA, KROKIET WIOSENNY, KARBROMAL, METAMORFIZM WSTECZNY, KRĄG POLARNY, MASKOTKA, OSTROMLECZ, BAZYLIKA WIĘKSZA, FORMACJA, POZYCJA, DZIEWIĘTNASTY, ZGODNOŚĆ MOTYWACJI, PROCH BEZDYMNY, ŁOŻE, GROSZ PRZY DUSZY, BIOTA, JEZIORO RELIKTOWE, SIEĆ KOLEJOWA, DŻAGA, PLECHA, POWIELACZ ELEKTRONOWY, MAGNES, DOWÓD NIEKONSTRUKTYWNY, DNO, ŁUPACZKA, RYGIEL, PRAWICZEK, NALEŚNIK, KORDONEK, OGNIWO SREBROWO-CYNKOWE, RELACJA PUSTA, CZARNA LISTA, HAMERNIA, SEKS ANALNY, ŚWIETLIK, KORDIAŁ, HIN, KABRIOLECIK, ROTA, EKSTRAKT RZECZYWISTY, SZPRYCA, ADA, WYLĘGARNIA, SANDWICZ, STYMULACJA ODWIERTU, PEREŁKA, ŻÓŁW MALOWANY, MATEMATYCZNY ANALFABETA, BIAŁKO FIBRYLARNE, OBUCH, TANK, TAJEMNICA SŁUŻBOWA, RABARBAR, BREZYLKA, POPRAWIACZ, RELACJA PRZECIWSYMETRYCZNA, EMBARGO, PIANKA, PILOT, POZBYWANIE SIĘ, JASZCZUR, GALANTYNA, FOLIARZ, DRAMAT GROTESKOWY, SPIS POWSZECHNY, WÓZEK SZPITALNY, MIESZANINA PIORUNUJĄCA, SUROWIEC FARMACEUTYCZNY, PLURALISTA, NIELOTNOŚĆ, SANDALIN, TAJEMNICA DZIENNIKARSKA, ROŚLINA ZADARNIAJĄCA, ARENA, PRĘT, FORMAT, OSIEDLINY, PLAGA, SKRZYNKA POCZTOWA, TOKSYNA SINICOWA, DYSLOKACJA TEKTONICZNA, ZATOKA, MARUDER, RUSKI, ZAKONNICZKA, KREM, PRAWO PRYWATNE, BOSS, TIRET, POSTĘPOWANIE CYWILNE, WYKONAWCA, IRLANDZKOŚĆ, SALA, KOMISJA REWIZYJNA, NACJA, UMOWA DŻENTELMEŃSKA, PODSADKA, CUDACTWO, ?KLUCZ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.170 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WĘGLOWODORY, W KTÓRYCH ATOMY WĘGLA SĄ POWIĄZANE W ŁAŃCUCHY PROSTE LUB ROZGAŁĘZIONE, LECZ NIE ZAMKNIĘTE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: WĘGLOWODORY, W KTÓRYCH ATOMY WĘGLA SĄ POWIĄZANE W ŁAŃCUCHY PROSTE LUB ROZGAŁĘZIONE, LECZ NIE ZAMKNIĘTE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WĘGLOWODORY ACYKLICZNE węglowodory, w których atomy węgla są powiązane w łańcuchy proste lub rozgałęzione, lecz nie zamknięte (na 21 lit.)
WĘGLOWODORY ALIFATYCZNE węglowodory, w których atomy węgla są powiązane w łańcuchy proste lub rozgałęzione, lecz nie zamknięte (na 22 lit.)
WĘGLOWODORY ŁAŃCUCHOWE węglowodory, w których atomy węgla są powiązane w łańcuchy proste lub rozgałęzione, lecz nie zamknięte (na 21 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WĘGLOWODORY ACYKLICZNE
węglowodory, w których atomy węgla są powiązane w łańcuchy proste lub rozgałęzione, lecz nie zamknięte (na 21 lit.).
WĘGLOWODORY ALIFATYCZNE
węglowodory, w których atomy węgla są powiązane w łańcuchy proste lub rozgałęzione, lecz nie zamknięte (na 22 lit.).
WĘGLOWODORY ŁAŃCUCHOWE
węglowodory, w których atomy węgla są powiązane w łańcuchy proste lub rozgałęzione, lecz nie zamknięte (na 21 lit.).

Oprócz WĘGLOWODORY, W KTÓRYCH ATOMY WĘGLA SĄ POWIĄZANE W ŁAŃCUCHY PROSTE LUB ROZGAŁĘZIONE, LECZ NIE ZAMKNIĘTE sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - WĘGLOWODORY, W KTÓRYCH ATOMY WĘGLA SĄ POWIĄZANE W ŁAŃCUCHY PROSTE LUB ROZGAŁĘZIONE, LECZ NIE ZAMKNIĘTE. Dodaj komentarz

7-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast