KORZYSTANIE Z URZĄDZEŃ TELEKOMUNIKACYJNYCH, UDOGODNIEŃ TOWARZYSZĄCYCH LUB USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ INNEGO PRZEDSIĘBIORCĘ TELEKOMUNIKACYJNEGO, NA OKREŚLONYCH WARUNKACH, CELEM ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH; TERMIN PRAWNY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DOSTĘP TELEKOMUNIKACYJNY to:

korzystanie z urządzeń telekomunikacyjnych, udogodnień towarzyszących lub usług świadczonych przez innego przedsiębiorcę telekomunikacyjnego, na określonych warunkach, celem świadczenia usług telekomunikacyjnych; termin prawny (na 23 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KORZYSTANIE Z URZĄDZEŃ TELEKOMUNIKACYJNYCH, UDOGODNIEŃ TOWARZYSZĄCYCH LUB USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ INNEGO PRZEDSIĘBIORCĘ TELEKOMUNIKACYJNEGO, NA OKREŚLONYCH WARUNKACH, CELEM ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH; TERMIN PRAWNY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.289

BASENIK, ROSOŁEK, NATURYSTA, PUNKT ODNIESIENIA, SZCZEP, TUNDRA, PÓŁSIOSTRA, KOMBAJN GÓRNICZY, OWADOPYLNOŚĆ, SMS, ELEKTROWÓZ, FESTON, PALIWO GAZOWE, SŁOMA TARGANA, CARAT, GORETEX, PODATEK GRUNTOWY, MATURA POMOSTOWA, KSIĘŻULEK, ŻYDOWIN, KOLARSTWO ŚCIEŻKOWE, KUŁACTWO, METYZACJA, ALFONS, ZESPÓŁ LĘKU UOGÓLNIONEGO, PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH, ZBIÓR OGRANICZONY, ŚRODEK ODWOŁAWCZY, SAMOGŁOSKA ŚRODKOWA, GRUPA WAROWNA, SERPENTYNA, NISZA, MONETKA, FIGÓWKA, ASTRAGAL, PIEPRZÓWKA, TRANSLATOR, BROKER UBEZPIECZENIOWY, DOMY, KORONKA, SKŁAD AWIZOWANY, TURBINA GAZOWA, MIRAŻ, FALA WZROSTOWA, PRZYCZÓŁEK, NIELOTNOŚĆ, DIAFON, PODCASTING, RZEPIK, DYSKRETKA, WIERZYCIEL, JEZIORO ENDOREICZNE, OKOP, WROCŁAWSKOŚĆ, IDENTYFIKACJA MASOWYCH PŁATNOŚCI, SUCHOKLATES, BAGATELA, TRYBUNAŁ, SZWABSKI, STRZELNICA SPORTOWA, STARZĘŚLA, BALOT, BIEGUNKA, ODDYCHANIE, SZMAT, TAKSÓWKA BAGAŻOWA, KREACJA, HEKSACHLOROFEN, CYNADRY, ZNAK, MONETA OBIEGOWA, ZBIORNIK, OSTRY DYŻUR, PÓŁKOLONIE, DOBIEG, ZANZA, ROLLS-ROYCE, SCREENSHOT, KRZYWA OBOJĘTNOŚCI, KAPITUŁA GENERALNA, WYDZIELINA ORGANIZMU, DOSTĘP, BURŁAK, GLIPTYKA, WYCINEK KULI, ANTYFONA, ROZKRUSZ, NIEWYDOLNOŚĆ, TRASA WYLOTOWA, DYL, IKAT, DNO KWIATOWE, WELON, OWCZA WEŁNA, NAWÓZ MINERALNY, BLANKERS, WODOROSIARCZEK, ŚMIERDZIEL, PŁYWACZEK, POROŚLE, NALEŻNOŚĆ PUBLICZNOPRAWNA, ŁAWA KOMINIARSKA, DRENAŻ, GANC EGAL, KLIMAKS, EPOLET, DOBÓR GENETYCZNY, MAŁŻONEK, ABOLICJONISTA, OLEANDER, ŻARNIK, PODMIOT GRAMATYCZNY, POSTĘPOWANIE UKŁADOWE, KANAŁ, LAWINA GRUZOWA, PAROWNICA, AKOMPANIAMENT, DYSKIETKA INSTALACYJNA, DENAT , WSTRZĄŚNIENIE MÓZGU, LATARNIOWIEC, RUMPEL, POCISK ARTYLERYJSKI, GŁOWNIA, DNO, EINSTEIN, CIOS, INGUSZKA, CERTYFIKAT DEPOZYTOWY, ZGŁĘBNIK, HIPOTEZA PLANETOZYMALNA, RACJONAŁ, GŁOWA, SPOILER, CZAS PÓŁTRWANIA, ZESPÓŁ NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ Z DEFICYTEM UWAGI, KRATOWNICA, BOCZNIK, PARKIET, ARAUKARIA WYNIOSŁA, IDENTYFIKACJA, KLUCHY POŁOM BITE, KURZAWKA, PROSO, DOBRO OSOBISTE, MARKIZA, SPÓŁGŁOSKA WARGOWA, TENUTA, SYJON, KRZESANY, SIEĆ, ANGLEZ, STRATEGIA, PARÓWKA, MERZYK OBRZEŻONY, LIPODYSTROFIA, TEATRZYK, PÓŁWYSEP, MLEKO LODOWCOWE, SKUMBRIA, KOMBATANTKA, PAŃSTWO, REMITENT, ATRAMENT SYMPATYCZNY, SAN, ROWER, DYSKALKULIA, SĄD POLOWY, FIZYKA WIELKICH ENERGII, SKARGA KONSTYTUCYJNA, UCZESTNIK, KONKURENCJA, KONTRAMARKA, INDULGENCJA, ZAINTERESOWANIE, POŁAĆ DACHOWA, MARUDERSTWO, ZAKWATEROWANIE PRZEJŚCIOWE, BARABAN, MASZYNA ENERGETYCZNA, PONCZ, ZATRUDNIENIE, TANIEC, SUTANELA, CYFRONIKA, KANAŁ BURZOWY, KSIĘGA PARAFIALNA, POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, PIECZĘĆ, JĘZYKI KAUKASKIE, WSPORNIK, TĘSKLIWOŚĆ, ZIĘCIASZEK, WSPINACZKA LODOWA, KSIĄŻECZKA WOJSKOWA, CZAS ZIMOWY, SŁONIOROŚL, ZALICZKA ALIMENTACYJNA, PRZYŁBICA, BANDYTYZM, KOLOKACJA, STARTUP, IZOMER, GNEJS OCZKOWY, LABIRYNT, PIÓRO, PASZPORTYZACJA, AGROTURYSTYKA, PIANOLA, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA, BRAK, SÓL, POTENCJAŁ, BACHMAT, KUŁAK, EUROWIZJA, CHOROBA WELWETOWA, TWIERDZENIE WILSONA, DROGA WOJEWÓDZKA, ZATOKA, KOBIETON, CYFRA ARABSKA, ZESTAWIK, RÓW, PODPINKA, ANTENA MIKROPASKOWA, WATÓWKA, CHOROBA LOKOMOCYJNA, ŚLEPY NABÓJ, OPŁATA KONCESYJNA, PALMETA, USTRÓJ, ASPIRACJA, BECZKA Z PROCHEM, MARZEC, PIŁKA RĘCZNA, WYDZIELINA, PANEW, GRAFIKA WEKTOROWA, ELEGIA, PUSZYSTOŚĆ, ALIDADA, ŻÓŁW BRUNATNY, SPARING, PROMIENIOWANIE, KŁUSAK FRANCUSKI, EMBLEMAT, OGNIWO BUNSENA, JUFERS, TABOR, WIDZENIE PRĘCIKOWE, KOSSAK, CEMENTACJA, SZCZAW, AURA, TRANSLOKACJA, FELICIA, NARNIA, KOMPLEKS, STEK, PSAMMOFITY, FUTBOL AMERYKAŃSKI, ALTERNATYWA, DZIURAWKA, NERCZYŁUSK, ROPA, ABSOLUCJA, KIJEK, SKUN, DRĄGAL, BASKINKA, DROMONA, WSPÓŁRZĘDNA GEOGRAFICZNA, MUSZLA, LIPA, SOLANKA, MAZUT, OCHRONA UZUPEŁNIAJĄCA, RYTON, PARZYSTOŚĆ, AKADEMIA, DOBRA, KUBECZEK, ŁUPEK PARAFINOWY, PARTYCYPACJA, PREKONIZACJA, IDIOM, WIOŚNIANKA, RACJA, METODA ELEMENTU SKOŃCZONEGO, RETROGRADACJA, PARAZYTOZA, CZUBATY PAWIAN, OPCJA BARIEROWA, KORDON SANITARNY, POWIERZCHNIA STOŻKOWA, PRECYPITACJA, PRODUKCJA, ŚLĄSKOŚĆ, ?RAMA KOMUNIKACYJNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.289 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KORZYSTANIE Z URZĄDZEŃ TELEKOMUNIKACYJNYCH, UDOGODNIEŃ TOWARZYSZĄCYCH LUB USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ INNEGO PRZEDSIĘBIORCĘ TELEKOMUNIKACYJNEGO, NA OKREŚLONYCH WARUNKACH, CELEM ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH; TERMIN PRAWNY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KORZYSTANIE Z URZĄDZEŃ TELEKOMUNIKACYJNYCH, UDOGODNIEŃ TOWARZYSZĄCYCH LUB USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ INNEGO PRZEDSIĘBIORCĘ TELEKOMUNIKACYJNEGO, NA OKREŚLONYCH WARUNKACH, CELEM ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH; TERMIN PRAWNY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DOSTĘP TELEKOMUNIKACYJNY korzystanie z urządzeń telekomunikacyjnych, udogodnień towarzyszących lub usług świadczonych przez innego przedsiębiorcę telekomunikacyjnego, na określonych warunkach, celem świadczenia usług telekomunikacyjnych; termin prawny (na 23 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DOSTĘP TELEKOMUNIKACYJNY
korzystanie z urządzeń telekomunikacyjnych, udogodnień towarzyszących lub usług świadczonych przez innego przedsiębiorcę telekomunikacyjnego, na określonych warunkach, celem świadczenia usług telekomunikacyjnych; termin prawny (na 23 lit.).

Oprócz KORZYSTANIE Z URZĄDZEŃ TELEKOMUNIKACYJNYCH, UDOGODNIEŃ TOWARZYSZĄCYCH LUB USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ INNEGO PRZEDSIĘBIORCĘ TELEKOMUNIKACYJNEGO, NA OKREŚLONYCH WARUNKACH, CELEM ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH; TERMIN PRAWNY sprawdź również:

ilustrowane pismo dla kobiet ,
czynność, która dostarcza rozrywki ,
fakt marnotrawienia; to, że ktoś coś marnotrawi ,
łukowaty pasek blachy przymocowanej do nosala i obręczy hełmu ,
poeta czeski (1811-70), badacz folkloru, ballady osnute na poezji ludowej; „Kytice” ,
otwór, najczęściej okrągły, różnej wielkości, przez który wchodzi się do czegoś ,
całokształt stosunków handlowych i gospodarczych ,
ŁEZKI ,
wskaźnik mierzący zakres wykorzystania aktywów w celu osiągnięcia zysków ,
jednostka długości stosowania w żegludze równa 1/10 mili morskiej ,
przednia górna część tułowia człowieka (~ klatka piersiowa) i niektórych zwierząt ,
element konstrukcyjny podzespołów akustycznych i elektroakustycznych w postaci cienkiej folii, płytki lub blaszki, drgającej pod wpływem fal dźwiękowych (np. w mikrofonie) lub wytwarzającej falę dźwiękową w wyniku pobudzania do drgań (np. w głośniku) ,
to, że ktoś jest szczery ,
tkanina (zwykle wełniana, choć zdarzają się też sztuczne) imitująca zamsz, posiadająca lekki meszek ,
pod zapaśnikiem ,
Setaria italica - gatunek rośliny zbożowej z rodziny wiechlinowatych ,
kod ISO 4217 waluty birr ,
mieszkaniec Korsyki - regionu we Francji, wyspy na Morzu Śródziemnym, człowiek pochodzenia korsykańskiego ,
część głowicy kolumny doryckiej ,
niewielki okaz arona, rośliny z rodziny obrazkowatych ,
urządza owacje za pieniądze ,
w chemii - cecha atomu danego pierwiastka, który może utworzyć z atomem innego pierwiastka trzy wiązania ,
Stomiopera unicolor - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) występujący w Australii ,
nazwa pieniądza obowiązującego w danym państwie ,
Lasiodora parahybana - brazylijski gatunek pająka z rodziny ptasznikowatych, osiągający do 11 cm długości (z odnóżami nawet do 26 cm) ,
Melanitta americana - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
zaznaczający się u wielu zwierząt podział ciała na szereg podobnie ukształtowanych odcinków ,
znak graficzny nad lub pod literą informujący o sposobie jej wymawiania ,
obszar ,
chrząszcz (mróweczka), żywiący się kornikami

Komentarze - KORZYSTANIE Z URZĄDZEŃ TELEKOMUNIKACYJNYCH, UDOGODNIEŃ TOWARZYSZĄCYCH LUB USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ INNEGO PRZEDSIĘBIORCĘ TELEKOMUNIKACYJNEGO, NA OKREŚLONYCH WARUNKACH, CELEM ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH; TERMIN PRAWNY. Dodaj komentarz

3+7 =

Poleć nas znajomym:

x