NAPUCHNIĘTY (MOŻE BYĆ TAKŻE ZWIOTCZAŁY) SINIEC POD OKIEM, ZWYKLE WYNIK DŁUGOTRWAŁEGO ZMĘCZENIA, CHOROBY LUB EFEKT UPŁYWU CZASU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WÓR to:

napuchnięty (może być także zwiotczały) siniec pod okiem, zwykle wynik długotrwałego zmęczenia, choroby lub efekt upływu czasu (na 3 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WÓR

WÓR to:

duży worek (na 3 lit.)WÓR to:

zawartość wora; tyle, ile się mieści w worze (na 3 lit.)WÓR to:

pokutny lub na ziemniaki (na 3 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NAPUCHNIĘTY (MOŻE BYĆ TAKŻE ZWIOTCZAŁY) SINIEC POD OKIEM, ZWYKLE WYNIK DŁUGOTRWAŁEGO ZMĘCZENIA, CHOROBY LUB EFEKT UPŁYWU CZASU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.207

OSTOJA, PÓŁPROFIL, FLOTA, KOŁPAK, DOPEŁNIACZ, SZERYF, OWCE, STARY MALUTKI, CZAS NIEOZNACZONY, KOLOR, PACHOLĘ, PODZIAŁKA, BLOK WSCHODNI, BAGIETA, PUSZYSTOŚĆ, SMOLUCH, STAND-UP, CYKL, NAŚLADOWNICTWO, ZWIĄZEK CYKLICZNY, POKRZYWDZONY, BAZA LOKALOWA, BUDLEJA, USTRÓJ, PIANKA POLIURETANOWA, KUCH, DESKA, EMIGRACJA WEWNĘTRZNA, KORSARZ, JEDNOPARTYJNOŚĆ, CZEKAN, ŁZAWNIK, JEDNOPŁAT, EROZJA LODOWCOWA, DZ, WARTOŚĆ OCZEKIWANA, ROSYJSKI, POKRĘTKA, CZAPKA FRYGIJSKA, EGRETA, WIZERUNEK, ADALINA, IRS, SZPARNICOWATE, ANTOLOGIA, PRZEDSIONKOWY PEPTYD NATRIURETYCZNY, GAPA, KAPOTKA, RAFA, SUKCESJA, QUEBECKI, NASTAWA, MURRINA, MAKABRESKA, ROWER, HISZPAŃSKIE BUTY, ROK, PAGON, BLOCZEK, SYFON, CZOŁOWNICA, ALT, ELEKTORAT, GŁOŚNIK MAGNETOELEKTRYCZNY, LIŚCIOZWÓJ, KONTYNGENT CELNY, ROŚLINA OLEJKODAJNA, PIŁKA MECZOWA, BAND, METROPOLIZACJA, CEL, ZWIĄZEK ŁAŃCUCHOWY, POJAZD KONNY, ADVOCATUS DIABOLI, TARADAJKA, BIRIANI, PANDUR, WYZWOLICIEL, JARMULKA, RZEZAK, KOKTAJL MOŁOTOWA, ODRĘTWIENIE, KOMPENSACJA WERBALNA, OLEJEK HASZYSZOWY, WITEKS CZCZONY, KOMPOTIERA, INWALIDA WOJSKOWY, WYZIEW, PŁYWACZEK, GALON, ALPAKA, ROZBIERANKA, PELAGRA, TAMARYNDA, SYGNALIZATOR, ŁAMACZ BLOKADY, SKUNKS, SIERPOWIEC BŁYSZCZĄCY, GNIAZDO SIECIOWE, BOCZEK, GRECKI, RUN, TOCZEŃ, ZACHOWANIE, OBCHODOWY, RAK, WIERNOŚĆ, GERYLASI, SKURCZ, AŁYCZA, SUPERRAKIETA, GAMA, PRZEPLOTKA, DROMOMERON, ŁAMANY DACH POLSKI, JUTRZYNA, STARUSZKOWIE, KLASTER, INFORMACJA POUFNA, PARSZYWOŚĆ, WYŚCIGÓWKA, KOZAK, OPASANIE, UGNIATARKA, SKONIA, FOTOSENSYBILIZATOR, ALASKA, LINON, RAMIENICA KRUCHA, ROZMOWA KWALIFIKACYJNA, STRINDBERG, ZAPOJKA, CEDZIDŁO, POWIERNICTWO, RACHITYK, ATREZJA POCHWY, GŁOWA, GAZA, TŁO, ODNIESIENIE, PATRONAT, REPETYTYWNOŚĆ, RODODENDRON, TRANSPORTOWIEC, HAMBURGER, CUKIER WANILIOWY, WARIACJA, KAPITAN, KOŻUSZYSKO, GRYBOSZ, SZCZĘKOT, BĘBEN, METODA FEULGENA, TANIEC, HARISSA, NIECZUŁOŚĆ, KURANT, ALLOSTERIA, BARKAS, SZABER, KARP PO KRÓLEWSKU, PANSEKSUALIZM, DZBAN, BŁOGOSŁAWIEŃSTWO, ILUWIUM, SENTENCJA, GLORIA, PROSIAK, WARSTWA PERYDOTYTOWA, BOASZKOWATE, TOKI, MURIKI SZARY, ŚRODKI, PRZEŚMIEWKA, ZAGRYWKA, SKRZYDEŁKO, NIEISTOTNOŚĆ, DOPPELGANGER, STREFA NIEBEZPIECZNA, SŁONINA, TWARDY RESET, TRUNEK, STACJA HYDROLOKACYJNA, BEZ POSPOLITY, MAKROKIERUNEK, STOŻEK DZIOBOWY, PAJĄK, WARRANT SUBSKRYPCYJNY, NIEŻYWOŚĆ, ALABAMA, PUNKT KATECHETYCZNY, ŁOWIECTWO, SZKIELET, CMOKIER, TECHNOKRATA, KURDYJSKI, FILTRACJA, RELISH, LAMBREKIN, NIEZDARSTWO, PELAGIAL, GROŹBA KARALNA, OFIARA ZAKŁADZINOWA, PALIK, PIANISTYKA, POLEPA, KIL, SUWNICA BRAMOWA, NATASZA, DEMONSTRACJA, ORION, DZIEŁO SZTUKI, SURMA, REDUKTOR, NIEBOSKŁON, FRONT STACJONARNY, SZARSZA, DYSHARMONIA, GWIAZDA WIELOKROTNA, CASSINI, TYTOŃ, SKALA, PRZECIER, WIADRO, CANCA, BRZDĄC, BOMBONIERA, DRUGORZĘDOWE CECHY PŁCIOWE, EWALUACJA, OTWÓR, CYNGLE, INTELEKTUALIZM, PATYCZAK, NADAWCA SPOŁECZNY, MGNIENIE OKA, WSTRZĄS, STRZAŁKA, DWUDZIESTY ÓSMY, DROGI, ZAPRZĘG, WIĘZIENIE ŚLEDCZE, POPELINA, CHOROBA WENERYCZNA, PŁUCZKA, GOŁOLEDŹ, BROŻEK, KWAS, WELLER, REKOLEKCJE, OWCA, MERZYK GROBLOWY, SKÓRZAK, DZIEGCIARZ, KONTUR MELODYCZNY, STRATYFIKACJA, PANI, DEPORTOWANY, TERMOGENEZA ADAPTACYJNA, AEROCASCO, DRUK, KONURBACJA, MIERZENIE, PERTURBACJA, DMUCH, PŁYTA PILŚNIOWA, ROZPÓRKA, WSZECHMOCNY, KAPUSTA KWASZONA, LUDOJAD, UDAWACZKA, UDERZENIE, ŁAŃCUCH, SZTUCZNE SERCE, NADLOTKA, KONTAKCIK, AUTOTEMATYZM, PIERWOTNIAK, DONOSIK, SKAŁA OSADOWA, HAFCIARSTWO, SŁUŻEBNIK, PRZEWAGA, KOMOSA, ZWAŁA, RESTRYKCJA, GRA LOGICZNA, CZEREŚNIA, KIESZEŃ, ZEBROID, SKRZACIK, WRZECIONO, MEDALION, BLIN, LAMPKA MAŚLANA, SOK, EKRAN, ENDOPROTEZA, SPRZĘCIOR, SINICA OBWODOWA, ?BIUSTONOSZ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.207 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NAPUCHNIĘTY (MOŻE BYĆ TAKŻE ZWIOTCZAŁY) SINIEC POD OKIEM, ZWYKLE WYNIK DŁUGOTRWAŁEGO ZMĘCZENIA, CHOROBY LUB EFEKT UPŁYWU CZASU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NAPUCHNIĘTY (MOŻE BYĆ TAKŻE ZWIOTCZAŁY) SINIEC POD OKIEM, ZWYKLE WYNIK DŁUGOTRWAŁEGO ZMĘCZENIA, CHOROBY LUB EFEKT UPŁYWU CZASU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WÓR napuchnięty (może być także zwiotczały) siniec pod okiem, zwykle wynik długotrwałego zmęczenia, choroby lub efekt upływu czasu (na 3 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WÓR
napuchnięty (może być także zwiotczały) siniec pod okiem, zwykle wynik długotrwałego zmęczenia, choroby lub efekt upływu czasu (na 3 lit.).

Oprócz NAPUCHNIĘTY (MOŻE BYĆ TAKŻE ZWIOTCZAŁY) SINIEC POD OKIEM, ZWYKLE WYNIK DŁUGOTRWAŁEGO ZMĘCZENIA, CHOROBY LUB EFEKT UPŁYWU CZASU sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - NAPUCHNIĘTY (MOŻE BYĆ TAKŻE ZWIOTCZAŁY) SINIEC POD OKIEM, ZWYKLE WYNIK DŁUGOTRWAŁEGO ZMĘCZENIA, CHOROBY LUB EFEKT UPŁYWU CZASU. Dodaj komentarz

9-3 =

Poleć nas znajomym:

x