TERYTORIUM ODEBRANE PO I WOJNIE ŚWIATOWEJ NIEMCOM I TURCJI I POWIERZONE, UCHWAŁĄ LIGI NARODÓW, DO ADMINISTRACJI PAŃSTWOM ZWYCIĘSKIEJ ENTENTY: WIELKIEJ BRYTANII, FRANCJI LUB BELGII, A TAKŻE JAPONII, AUSTRALII I ZWIĄZKOWI POŁUDNIOWEJ AFRYKI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TERYTORIUM MANDATOWE to:

terytorium odebrane po I wojnie światowej Niemcom i Turcji i powierzone, uchwałą Ligi Narodów, do administracji państwom zwycięskiej Ententy: Wielkiej Brytanii, Francji lub Belgii, a także Japonii, Australii i Związkowi Południowej Afryki (na 19 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TERYTORIUM ODEBRANE PO I WOJNIE ŚWIATOWEJ NIEMCOM I TURCJI I POWIERZONE, UCHWAŁĄ LIGI NARODÓW, DO ADMINISTRACJI PAŃSTWOM ZWYCIĘSKIEJ ENTENTY: WIELKIEJ BRYTANII, FRANCJI LUB BELGII, A TAKŻE JAPONII, AUSTRALII I ZWIĄZKOWI POŁUDNIOWEJ AFRYKI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.869

DELFIN LA PLATY, GIGANTOFON, PATOGENICZNOŚĆ, ALKOWA, RAKIETKA, CZYTAL, GRA KOMPUTEROWA, MAMBA, USZKO, TAMARYNY, IGŁA, OFICERKI, DEMOT, KLESZCZOWINA, MADONNA, UCHO, ROZBÓJNIK MORSKI, FOTEL KLUBOWY, PRZEDZIAŁ, KONSUL, WYSOKOŚĆ, RAMA KOMUNIKACYJNA, BRĄZOWNIK, JĘZYKI SEMITO-CHAMICKIE, PLEŚŃ, APARATOWNIA RADIOODBIORCZA, TEMNODONTOZAUR, LORD MAJOR, KRUCHAWECZKA, UŻYTEK LEŚNY, ALAN, PRODUKT LECZNICZY, KARP PO POLSKU, RESKRYPT, CHWOSTKI, KILOMETR NA SEKUNDĘ, SZOPKARZ, ANŻELIKA, CZARNA DZIURA, DOLARÓWKA, AUTOCAMPING, PAPROCANY, ILOKELEZJA, PRZECIWNIK, SZACHY TRZYOSOBOWE, SIEKANKA, MIODOJADEK ZŁOTOUCHY, NAKŁADKA, PODKOWA, DEGENERACJA, DWUDZIESTY PIERWSZY, MAGNESIK, ASYSTA GRAWITACYJNA, ROZSZCZEPIENIE, PAS, EKSPLOATACJA, BURDUR, AWIZO, ROZWOLNIENIE, KOLCZAK, BRYTYJSKOŚĆ, GRANICA MIĘDZYPAŃSTWOWA, DECYZJA WYWŁASZCZENIOWA, GOŁYSZEK HAJNAŃSKI, OBIEKT WESTCHNIEŃ, GRYM, KONSERWATYWNOŚĆ, DIAGNOZA, SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA, OSIEDLE, AROMAT, OPCJA WALUTOWA, SEKSTANS, KOSMOGONIA, KRUPNIOK, SOKÓŁ, WISZOR, STRATEGIA, PIANOGUMA, DOROSŁOŚĆ, NAZWA HANDLOWA, PSZCZOŁY BEZŻĄDŁE, KONSTYTUCJA, TALIB, APARAT REGENERACYJNY, OPERACJA LOGICZNA, ZWORNIK, CYNK, DYGAS, WARUNEK, SSAK, PIĘTA ACHILLESA, TRASZKA OGNISTA, SIATKA, LABIRYNT, S.Y, LURA, OSTATNI SAKRAMENT, ŚRODEK ZAPOBIEGAWCZY, TERMOREGULATOR, KORONA, MOPEK, DRUT, MONETKA, NASADKA, REGUŁA, KLEJONKA, TUZ, BLIZZARD, LEGOWISKO, ŁUSKA, DYPTYK, DZIENNIK URZĘDOWY, DEWOLUCJA, ŻÓŁW WĘŻOSZYI, KANGURZAK RUDAWY, CYWILKI, NADZÓR INWESTORSKI, ODGAŁĘZIACZ, KOŃ WSCHODNIOBUŁGARSKI, AKROLIT, BEJSA, ZBRODNIA KOMUNISTYCZNA, KOZA BURSKA, BYLICA PONTYJSKA, CHARYZMA, PÓŁRUCH, DRUHNA, MASZOPERIA, ADRESAT, OSTRA REAKCJA NA STRES, ALKOHOL, PIERWSZOPLANOWOŚĆ, ŻAGIEW, PAWEŁ APOSTOŁ, HARMONIJKA, SKALNIAK KARŁOWATY, REHABILITACJA, NORMALIZACJA, BLASTOGENEZA, SEK, SZARYTKI, FUS, KACZKA, CHARAKTERYSTYKA FAZOWA, DWUWIJKA ANTARKTYCZNA, SPONTINI, FARSZ, MER, RUGI, BABUIN, TIURMA, MIODOJAD CIENKODZIOBY, WKŁADKA, BEFSZTYK, BLOKADA, DRZYM, ŁYK, EMIRAT, KANTONISTA, NIEBIOSA, POLEWKA, ŚWIATŁO POZYCYJNE, PODZIEMIE, STEMPEL, GAZIANTEP, PERKOZ OLBRZYMI, PÓŁKULA, PLECIONKA, BAGIENNIK OBŁY, ANGLOSASKI, ABSORPCJA, ŻABA POŁUDNIOWA KARŁOWATA, PRĄTNIK SREBRZYSTY, KUBRAK, ANIOŁ STRÓŻ, FUKUI, KOŻUSZYSKO, PANIER, KOBYŁA, BEJ, BOBROSZCZURY, NIEWYPARZONA GĘBA, SYMARA, RACHITYK, ŁUPEK BENTONITOWY, POWAGA, PYTANIE, EMIGRACJA WEWNĘTRZNA, ZABAWKA, PTASZNIK CHILIJSKI, NIEZBĘDNOŚĆ, SENS, MONK, ZŁOTOUCH BRĄZOWY, DYFUZJA KULTUROWA, STRASBURG, ŻABA DZIWACZKA, BENTOS, FAWORYT, LAPICIDA, LAMINAT, PERKOZ RDZAWOSZYI, KANAŁ, SKÓRKA, WCIOS, FACELIA, SÓL ORGANICZNA, WIERTŁO, ŁOŻYSKO TOCZNE, PARALITYTAN, TORRENS, SMREKUN, OKŁADKA, LESOTHO, NAZILLI, HANZA, PAROKSYTON, POSTRZEGANIE POZAZMYSŁOWE, KOKPIT, SLAJS, EUROPEJSKOŚĆ, INSTRUMENT SMYCZKOWY, WATA, INTRUZJA, PIANKA POLIURETANOWA, LACQ, AMERYKA, PLATYCERIUM, OSEŁEDEC, KAMELIA, WYSEPKA, FORMAT, FASETKA, OWOC RZEKOMY, KINETOPLASTYDY, ROWER, FIGA INDYJSKA, AUDIOBUS, ODPŁYW, RYGIEL, TRESA, PIK, RUBEL, PROMIEŃ, NOC KAIRU, POTRZEBA, TURYSTYKA SEKSUALNA, DOMINIUM BRYTYJSKIE, FRAMUGA, JAŚMIN, PRZEGLĄDACZ, BOCZEK, WAGON TAROWY, SUBSYDIUM EKSPORTOWE, HEROD-BABA, LIPA, BOLERO, GETRY, REGENERACJA, WRAK CZŁOWIEKA, PODWOIK, CASSAT, TURBINA SPALINOWA, ANGLOSASKA, DEPESZA, ANTEPEDIUM, WSPÓŁCZYNNIK ZAŁAMANIA, KAMIEŃ, SPÓŁKA HOLDINGOWA, BURZA, BORDER, DRAMAT HISTORYCZNY, KAUKAZ, KOPALINA STAŁA, BERGMANN, ARAWAK, SIÓDEMKA, CELIBAT, SER EDAMSKI, ADAPTACJA, ZATOKA, BRATEK, ZWROT, STARUNEK, PRACOWNIK NAUKOWY, KOTLARNIA, WSCHÓD, WRZÓD TRAWIENNY, PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE, SZYBOWNICA PÓŁNOCNA, NÓŻKA, PISMO IDEOGRAFICZNE, ODPADY STAŁE, WIAROŁOMSTWO, ACID WESTERN, TROLL, JĘZYCZEK U WAGI, SKWAPLIWOŚĆ, ?KLINKIER.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.869 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TERYTORIUM ODEBRANE PO I WOJNIE ŚWIATOWEJ NIEMCOM I TURCJI I POWIERZONE, UCHWAŁĄ LIGI NARODÓW, DO ADMINISTRACJI PAŃSTWOM ZWYCIĘSKIEJ ENTENTY: WIELKIEJ BRYTANII, FRANCJI LUB BELGII, A TAKŻE JAPONII, AUSTRALII I ZWIĄZKOWI POŁUDNIOWEJ AFRYKI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TERYTORIUM ODEBRANE PO I WOJNIE ŚWIATOWEJ NIEMCOM I TURCJI I POWIERZONE, UCHWAŁĄ LIGI NARODÓW, DO ADMINISTRACJI PAŃSTWOM ZWYCIĘSKIEJ ENTENTY: WIELKIEJ BRYTANII, FRANCJI LUB BELGII, A TAKŻE JAPONII, AUSTRALII I ZWIĄZKOWI POŁUDNIOWEJ AFRYKI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TERYTORIUM MANDATOWE terytorium odebrane po I wojnie światowej Niemcom i Turcji i powierzone, uchwałą Ligi Narodów, do administracji państwom zwycięskiej Ententy: Wielkiej Brytanii, Francji lub Belgii, a także Japonii, Australii i Związkowi Południowej Afryki (na 19 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TERYTORIUM MANDATOWE
terytorium odebrane po I wojnie światowej Niemcom i Turcji i powierzone, uchwałą Ligi Narodów, do administracji państwom zwycięskiej Ententy: Wielkiej Brytanii, Francji lub Belgii, a także Japonii, Australii i Związkowi Południowej Afryki (na 19 lit.).

Oprócz TERYTORIUM ODEBRANE PO I WOJNIE ŚWIATOWEJ NIEMCOM I TURCJI I POWIERZONE, UCHWAŁĄ LIGI NARODÓW, DO ADMINISTRACJI PAŃSTWOM ZWYCIĘSKIEJ ENTENTY: WIELKIEJ BRYTANII, FRANCJI LUB BELGII, A TAKŻE JAPONII, AUSTRALII I ZWIĄZKOWI POŁUDNIOWEJ AFRYKI sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - TERYTORIUM ODEBRANE PO I WOJNIE ŚWIATOWEJ NIEMCOM I TURCJI I POWIERZONE, UCHWAŁĄ LIGI NARODÓW, DO ADMINISTRACJI PAŃSTWOM ZWYCIĘSKIEJ ENTENTY: WIELKIEJ BRYTANII, FRANCJI LUB BELGII, A TAKŻE JAPONII, AUSTRALII I ZWIĄZKOWI POŁUDNIOWEJ AFRYKI. Dodaj komentarz

6-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast