DAWNA UMYWALNIA W KOŚCIOŁACH, OGRODACH LUB DOMACH MIESZKALNYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

LAVABO to:

dawna umywalnia w kościołach, ogrodach lub domach mieszkalnych (na 6 lit.)LAWABO to:

dawna umywalnia w kościołach, ogrodach lub domach mieszkalnych (na 6 lit.)LAWATARZ to:

dawna umywalnia w kościołach, ogrodach lub domach mieszkalnych (na 8 lit.)LAWATERZ to:

dawna umywalnia w kościołach, ogrodach lub domach mieszkalnych (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: LAVABO

LAVABO to:

naczynie do obmywania rąk; obecnie używane w kościołach, złożone z dzbanka i podstawki na ściekającą wodę (na 6 lit.)LAVABO to:

dawna umywalnia w kościołach, ogrodach lub domach mieszkalnych (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DAWNA UMYWALNIA W KOŚCIOŁACH, OGRODACH LUB DOMACH MIESZKALNYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.476

CZYR, DROGI RODNE, PIÓRO, SZTUCZNY LÓD, KADZIDŁOWIEC, MACH, LICZARKA BANKNOTÓW, MUSZTARDA DIJON, SZLAMIEC, GRA WYŚCIGOWA, ZNAK KOREKTORSKI, KORZYSTNOŚĆ, GŁADŹ, KOTLINA, KATALOG DZIAŁOWY, RURKA, KRA, DWUDZIESTY PIĄTY, BOMBA LOTNICZA, BIELIZNA, ZAKOP, MOSKALIK, PELENG, POCHŁANIACZ, PODZBIÓR, PRAŻONKA, ESTER, OBCHÓD, FLOTA, ORSZADA, PIKA, RUCHY DIKTYOGENICZNE, NACIEK, GLIPTYKA, TAEL, SYGNATURKA, OBSZAR NIEOGRANICZONY, SZCZI, KONWERSJA, WSPÓŁRZĄDCA, WILCZUR, NIEŁUPKA, CYTODIAGNOSTYKA, FILIŻANKA, PODKŁADKA, PORT MORSKI, MARS, POMURNIK, BRYKLA, POWIEŚĆ SCIENCE-FICTION, SĄŻEŃ, CZASOWNIK FRAZOWY, ZBIORNIK PRZEPŁYWOWY, MORENA, KLIN, ARCHIKONFRATERNIA, KREOLKA, EKSPLANTAT, TENDER, ANTAGONISTA, PRZELICZNIK, PĘCHERZYCA OPRYSZCZKOWATA, KAMIEŃ, BEZODPŁYWOWOŚĆ, ORGANIZM, HOSTIA, SIARCZEK, PODTYP, WARTOŚĆ NAJCZĘSTSZA, INWEKTYWA, SKLEPIENIE ŻAGLASTE, MROZIWO, SZPULA, KONGLOMERACJA, NEFROLEPIS, KAPELMAJSTER, KARA GŁÓWNA, WŁÓKNO SZTUCZNE, ROWER, CANCA, SZEREG, DERMOKOSMETYK, ZASIŁEK OKRESOWY, OPERATOR, OLEJ Z OLIWEK, HOKEJ, AMBRAZURA, KIERUNEK, FLESZ, BAZA LOTNICZA, ZRAZÓWKA, PIERWSZEŃSTWO, RĘKAWICZNIK, CZERPNIA POWIETRZA, MŁYN WODNY, MASZT, KONTYNGENT TARYFOWY, POLEWA, KURANT, PACJENCJA, NÓŻKA, KAUCZUK BUTYLOWY, ROŚLINA OKRYWOWA, PRZECZYSTOŚĆ, OBRÓT PIENIĘŻNY, NACZYNIAK GRONIASTY, SZYBOLET, PRZYDANKA, PRZYSTAŃ MORSKA, ARABIKA, MOSH, AMONIACZEK, TYMPAN, ACETAL, ZIARNECZKO, NACIĄG, DIAGNOZA, MIEJSCE, IRYS, MEGAFON, ŁUG, KOLIMATOR, ZŁOTOGŁÓW, GAJA, ŻYCIE, BUGAJ, HARISSA, WIELKOŚĆ, KRZYŻÓWKA, MANIFESTACJA, TRAMWAJ WODNY, NOSICIEL, POTENCJAŁ WYTWÓRCZY, PASTYŁA, LIGATURA, STATYKA, BŁĘKITNY OLBRZYM, NIEBIOSA, CERATA, REPUTACJA, WŁOSY TETYDY, GRAFIKA WEKTOROWA, PRZEWIĄSŁO, RAKSOLOTY, MACERACJA, CHIŃSZCZYZNA, PASSEPIED, SZCZYT, EUFORBIA, ZMIANA WSTECZNA, ŁAMACZ BLOKADY, OBRZĘK GAZOWY, MASKA, WYSTAWCA, KISZKA PASZTETOWA, BEZCZUCIE, NAPĘD, ZNAK LICZBY, MCHY WŁAŚCIWE, PROGRAM, ROŚLINA KOPALNA, FILTR, NOTOWANIE, SENSUALIZM, BERŻERKA, PSAMMOFITY, KOPROWINA, OPŁATA KONCESYJNA, EKSPANDOR, ROGAINING, PAMIĄTKA, STÓŁ, WITAMINA, ODCISK PALCA, PANEGIRYSTA, IZOTERMIA, STYL KOLONIALNY, FINAŁ, SKRAJNOŚĆ, ALTERNATA, OGRANICZENIE WIEKOWE, TWIST, SER, MECENAS, PÓŁKLUZA, DRIBLING, CZEREP, PYSZOTA, ZBAWCZYNI, KOŁTRYNA, BYK, TECHNICZNY NOKAUT, NOMOKANON, FASOLKA PO BRETOŃSKU, FINAŁ, TEKST JAWNY, ODPOWIEDZIALNOŚĆ KONTRAKTOWA, CZŁON PODRZĘDNY, ZAKŁAD WZAJEMNY, WYRĄB, KUBECZEK, SER TOPIONY, SMOLT, ARKA, PRELIMINARIUM POKOJOWE, POJEDYNEK, KOMORA GORĄCA, BAGGALA, PŁYCINA, LECZENIE CHIRURGICZNE, KOMISJA, MAJORAT, METODA PORÓWNAŃ, OSTANIEC DEFLACYJNY, FORMA DRUKOWA, ŚLIWA, SKAŁA SEDYMENTACYJNA, WADA WZROKU, FANPEJDŻ, MIRABELKA, PRZYMUS BEZPOŚREDNI, ANTYFONA, PRZEDZIAŁ, PRACOWNIK PRODUKCYJNY, EFEKT SNOBIZMU, NIEWYPARZONY PYSK, GETRY, PRZYŚPIESZENIE DOŚRODKOWE, AŻUR, PŁUCZKA, MONETA OBIEGOWA, GODET, DWUDZIESTOGROSZÓWKA, POTWIERDZENIE, KULTYWAR, ŚCISŁOŚĆ, KSIĄŻĄTKO, NAPIĘCIE DOTYKOWE, RZĄD, LEKTORIUM, KAWA ROZPUSZCZALNA, ODZYSK, BAZA ZAOPATRZENIOWA, LEKKOZBROJNY, SOLISTA, DOROBEK, CZĘSTOKÓŁ, KRAŃCÓWKA, ŚCIANA, MORENA KOŃCOWA, DOROBKOWICZ, PREKURSOR, GRÓB, GAMA, FLAKI, WACŁAW, PŁATEW, REWOLTA, ALABAMA, DYFERENCJACJA, EWANGELIA, ASYSTENT, ZARZĄDCA KOMPENSACJI, KOBIETA LEKKICH OBYCZAJÓW, BOMBARDA, BICZ BOŻY, KOMBATANT, DOWÓD ONTOLOGICZNY, EDAM, GARBNIK, RÓWNONOGI, PŁYN INFUZYJNY, ANGINA MONOCYTOWA, C, MIESZACZ, ZATOPIONA DEPRESJA, PODYPLOMÓWKA, SKALA, NAWÓJ, PRZEDSIONKOWY PEPTYD NATRIURETYCZNY, BETON ŻUŻLOWY, DZIEDZICZENIE USTAWOWE, KULT, DOBRO, AKROBACJA LOTNICZA, TWIERDZENIE RAMSEYA, TERMOREGULATOR, LANE KLUSKI, OBLĘŻENIE, LOT SZYBOWCOWY, MAJĄTEK, KNEDLE, POPRAWA, POMOST, CEZURA, SŁAWA ŚLĄSKA, KOD IDENTYFIKACYJNY, TINGEL, LUTNIARZ, DROBNICOWIEC.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.476 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

nie pasuje? Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: dawna umywalnia w kościołach, ogrodach lub domach mieszkalnych, są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: DAWNA UMYWALNIA W KOŚCIOŁACH, OGRODACH LUB DOMACH MIESZKALNYCH to:
HasłoOpis hasła w krzyżówce
LAVABO, dawna umywalnia w kościołach, ogrodach lub domach mieszkalnych (na 6 lit.)
LAWABO, dawna umywalnia w kościołach, ogrodach lub domach mieszkalnych (na 6 lit.)
LAWATARZ, dawna umywalnia w kościołach, ogrodach lub domach mieszkalnych (na 8 lit.)
LAWATERZ, dawna umywalnia w kościołach, ogrodach lub domach mieszkalnych (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

LAVABO
dawna umywalnia w kościołach, ogrodach lub domach mieszkalnych (na 6 lit.).
LAWABO
dawna umywalnia w kościołach, ogrodach lub domach mieszkalnych (na 6 lit.).
LAWATARZ
dawna umywalnia w kościołach, ogrodach lub domach mieszkalnych (na 8 lit.).
LAWATERZ
dawna umywalnia w kościołach, ogrodach lub domach mieszkalnych (na 8 lit.).

Oprócz DAWNA UMYWALNIA W KOŚCIOŁACH, OGRODACH LUB DOMACH MIESZKALNYCH inni sprawdzali również:

drukarz niemiecki (1774-1833); wynalazł drukarską maszynę obrotową ,
ocena dwójka ,
niewielka suma pieniędzy ofiarowana na jakiś cel przez osobę nieposiadającą zbyt wiele, lecz kierującą się dobrym sercem ,
w elektrotechnice: układ w postaci szeregu urządzeń tego samego rodzaju ,
lekkozbrojna piechota macedońska ,
wielki port na Honsiu (Japonia) ,
14 - letni piłkarz ,
funkcjonujący system telekomunikacyjny, którego celem jest przekazywanie na odległość dźwięku oraz obrazu ,
egzotyczna ropucha ,
w chemii: symbol pierwiastka darmsztadt ,
BARYŁKARZ ,
sztaba u wrót wierzei - dwuskrzydłowej drewnianej bramy ,
azjatyckie pnącze uprawiane jako ozdobne, dla jadalnych owoców ,
narzędzie rzemieślnicze, służące do chwyania i przytrzymywania przedmiotów ,
prawnie chroniony twór przyrody, szczególnie cenny ze względów naukowych, zabytkowych, kulturowych i innych ,
podróżnik czeski (1847-1902); badacz Afryki, kontynuator badań D. Livingstone'a ,
schronienie uplecione z gałęzi i chrustu ,
kobieta wyjątkowo czyimś zdaniem niezgrabna, niezdarna, ociężała ,
twórczość literacka i plastyczna o tematyce związanej z morzem ,
plaski wyrób włókienniczy wykonany w procesie dziania z jednej lub wielu nitek, uformowanych w łączące się ze sobą oczka ,
pracownia artysty, fotografa, itp ,
stan krańcowego zmęczenia organizmu ,
zakład handlowy, usługowy lub przemysłowy ,
Adenophora liliifolia - gatunek rośliny wieloletniej z rodziny dzwonkowatych; występuje w Azji i Europie; w Polsce ma swoją północno-zachodnią granicę występowania i jest u nas bardzo rzadki ,
ptak z rodziny altanników (Ptilonorhynchidae) występujący na Nowej Gwinei i w Australii ,
mały kawałek plastiku (lub żywicy, metalu) służący do gry na instrumencie strunowym ,
Bombus mesomelas - gatunek z rodziny pszczołowatych, zaliczany do rodzaju trzmiel (Bombus) w podrodzinie pszczół właściwych ,
dyscyplina nauk technicznych wykorzystująca procesy biologiczne na skalę przemysłową ,
coś lub ktoś oznaczone czwórką, noszące taki numer ,
wszelkie dodatkowe owiewki, odchylacze opływu, skrzydła nadwozia pojazdu drogowego, mające polepszyć jego własności aerodynamiczne, zmniejszające opór, ustateczniające lub zwiększające nacisk kół na jezdnię

DAWNA UMYWALNIA W KOŚCIOŁACH, OGRODACH LUB DOMACH MIESZKALNYCH. Dodaj komentarz (0)

      5 + 5 = ?    

Poleć nas znajomym:

x