BZDUR LUB WOŁOWY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

STEK to:

bzdur lub wołowy (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: STEK

STEK to:

potrawa ze smażonego lub pieczonego kawałka mięsa krojonego w poprzek włókien mięśniowych lub ryby krojonej w poprzek kręgosłupa (na 4 lit.)STEK to:

w zoologii: końcowa część jelita występująca u prawie wszystkich kręgowców poza zrosłogłowymi i ssakami łożyskowymi (na 4 lit.)STEK to:

dużo czegoś (zazwyczaj czegoś złego, niepożądanego) (na 4 lit.)STEK to:

rozbity i usmażony płat mięsa wołowego, wieprzowego lub cielęcego (na 4 lit.)STEK to:

KLOAKA; końcowy odcinek przewodu pokarmowego u gadów i stekowców (na 4 lit.)STEK to:

'mięsna' porcja bzdur (na 4 lit.)STEK to:

porcja bzdur, wymysłów (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "BZDUR LUB WOŁOWY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.177

CIERPLIWOŚĆ, MAMAŁYGA, PARALAKSA, FALA, KAWA ZBOŻOWA, GUMKA, WYMAGANIA SYSTEMOWE, TETRAPOD, ZASTOINA, MAKINTOSZ, SZURPEK MISECZKOWATY, STRATEGIA, SULFOTLENEK, SPIRYTUS, KALATOS, PIECZYWO, SELSKIN, KUPON, DOLARÓWKA, PAS DROGI GRANICZNEJ, ZBIORNIK, ŻABKI, KATALOG DZIAŁOWY, KINO DROGI, LAMPA ELEKTROMETRYCZNA, KABAT, FAZA, GENERALISSIMUS, GROŃ, POWŁOKA GALWANICZNA, ESKORTA, UROBEK, LEKARSTWO, KOMISJA, BULIONÓWKA, DZIRYT, CZASOWNIK FRAZOWY, GRIEKOW, STAUROPIGIA, TWÓR, WIDMO SYGNAŁU, OŁTARZYK, ELKI, SKIPASS, OBYWATEL, KONTRETYKIETA, SAMOGONKA, ROZSTRZEŃ KOMORY SERCA, WYROSTEK BARKOWY, PRZEDSTAWIENIE, GAJNICZEK KRÓTKODZIÓBKOWY, BARWICA, KASKADER, CUG, EKOLOGISTYKA, ROŚLINY ZARODNIKOWE, WSPÓŁCZYNNIK STECHIOMETRYCZNY, SCHRONISKO, CZARTER, ANTYFAN, DOŻYWOCIE, WSPÓŁRZĄDCA, BEFSZTYK, WÓZ STRAŻACKI, ZNIECZULENIE, JEDNOSTKA TAKTYCZNA, EUROPEJSKOŚĆ, HOLOWNIK, PODSTAWA, ROPA, POIMEK, EMIGRACJA, GRZEBIENIOWIEC PIÓRKOWATY, FINISZ, STOWARZYSZENIE, SKATING, BISEKSUALISTA, AMPUŁKA, SKORUPA, JĘZYK GEOGRAFICZNY, PERYKARP, PRZEPRÓCHA, WERYFIKACJA, CACHAÇA, PROAMERYKAŃSKOŚĆ, GENERAŁ, ALARM, RESKRYPT, RZECZ, KOTLINA, TKANINA, MIKROMACIERZ DNA, CIĘŻKI SPRZĘT, RADCA, DZIEWIĘTNASTKA, PIEKARNIK, PODOKARP, PODATEK, STRAJK, ZWINNOŚĆ, APARAT SZPARKOWY, POTENCJAŁ DZETA, ŚWIETLISTOŚĆ, KRAWAT, KARIN, KÓZKI, ZAKON KLERYCKI, RUDI, BOCZNOTRZONOWIEC, FRAMUGA, MANEWR PRINGLE’A, INEZ, WĘGLÓWKA, RETARDACJA, RUMUŃSKOŚĆ, PRZEŁYKANIE, POMOC, WODNOKRZYWOSZYJ ZANURZONY, TABUIZACJA, WAFELEK, OBCHODOWY, INSTRUMENT SMYCZKOWY, ŹRÓDŁO POLA, DUET, PIEROŻEK, SILNIK LOTNICZY TŁOKOWY, HODOWLA PIERWOTNA, BURDA, STADION, IGŁA, GRANAT, HIPSOMETRIA, OBUCH, ARGUMENT, PÓŁWYSEP, UKŁAD OPTYCZNY, KIEŁZNO, SPRZĘT MECHANICZNY, PRZEWŁOKA, DOJRZAŁOŚĆ, NAWALANKA, MAZUREK, STARZĘŚLA, ARSENIAN(III), ZŁĄCZE, OSTROGI, ZEBROID, KATASTROFISTA, KOSZULKA, STEK, ŚRUBOWIEC, STRZAŁA, DETENCJA, OPROGRAMOWANIE TYPU SHAREWARE, IMMUNIZACJA CZYNNA, KOŁNIERZYK, PRZEKŁADNIA, ŚWIATŁO, WYBRYK NATURY, NERKÓWKA, HULK, PRZEWODNICTWO ELEKTRYCZNE, NOTOWANIA, CINGULUM, STRAJK OKUPACYJNY, FACSIMILE, HORYZONT ZDARZEŃ, ARENA, KOMORA NISKICH CIŚNIEŃ, ROZBRATEL, KORDON, HEJT, DYSK KOMPAKTOWY, ORBITAL, BROKATELA, ETOLA, REGLAN, TEMPERATURA MROZU, ZAPOŻYCZENIE, TONAŻ, LODÓWKA, ROPNICA, CIĄG, PATRON, ONE-LINER, MUZEUM KRAJOZNAWCZE, KONKURS, STUDNIA ABISYŃSKA, PRZECHYŁKA, OBRĘCZ, OMER, DULKA, XSARA, ROSZCZENIE REGRESOWE, MYJKA, ZAIMEK, KSIĄŻĘ, DODATEK AKTYWIZACYJNY, AMBASADORKA, KOŃCÓWKA, STANDARD EMISYJNY, ŁOBUZIAK, DOBRO, STAN DEPRESYJNY, CHOROBA WENERYCZNA, POKRYWA, KRATOWNICA, OKREŚLNIK, SUWNICA, PASZPORTYZACJA, KIA, ZEFIR, NAZWA ZWYCZAJOWA, AKOMPANIAMENT, OSTATNIE PODRYGI KONAJĄCEJ OSTRYGI, NEFROSTOMIA, LAUDATOR, ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY, BON UWŁASZCZENIOWY, LAKIER, SZWALNIA, CHOROBA UHLA, WCHŁANIANIE ZWROTNE, JEMIOŁA, KIBITKA, CLERESTORIUM, GALARETA, OPERACJA LOGICZNA, RZEKOTKA KRZYŻOWA, PARAGRAF, BABKA, REFERENDUM LOKALNE, CHWYTNIK, BIZA, MENTALNOŚĆ, PLIK GRAFICZNY, ITALIAŃSKI, BRAZYLIJSKOŚĆ, LUCERNA, CZWOROLIST, SZEWRON, ŚCIĘCIE, DZIEWICTWO, DZWONNICA, OSOBNIK, PRZEJAZD KOLEJOWY, BIOLIT, PIEROGI, AFERALNOŚĆ, BĘBEN, PRADZIAD, BUŃCZUK, REGENERAT, STACJA, MONODIA, DANONEK, KRYTERIUM OCENY DECYZJI, PRÓBA JĄDROWA, GRAFIKA, ADWOKAT DIABŁA, MOŻLIWOŚĆ, NOS, ADIDAS, PASSA, NAKŁADKA, PRZENOSICIEL, BLUES, IZOLACJA, STYL KOLONIALNY, WINO, PRZEPADEK, MNICH, LICENCJA OTWARTA, ODCHYŁKA, PURUSZA, BYDLAK, PŁYTA STOLARSKA, KELOWEJ, POWIEŚĆ FANTASTYCZNONAUKOWA, SEPTET, KUCIE, KONKURENCJA, SALATERKA, CENOBIORCA, PARMEZAN, DŻAGA, SKARANIE BOSKIE, IMIONISKO, IBERYSTYKA, WIĄZKA, TOWARZYSTWO, NAGOŚĆ, NIEPRZEKŁADALNOŚĆ, EGZOCENTRYZM, WYSZUKIWARKA, MANTYLA, SPOŁECZNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA, PROSO, DEKLARACJA, ?AUSZPIK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.177 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

BZDUR LUB WOŁOWY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: BZDUR LUB WOŁOWY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
STEK bzdur lub wołowy (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

STEK
bzdur lub wołowy (na 4 lit.).

Oprócz BZDUR LUB WOŁOWY sprawdź również:

pojemnik z taśmą magnetyczną przystosowany do zakładania go do magnetofonu lub magnetowidu ,
duża ilość czegoś, ułożona jedno na drugim ,
zaprzęgowy pojazd wieloosobowy przeznaczony do dalekich podróży, z krytym nadwoziem, używany w Polsce przez szlachtę w XVII-XVIII w ,
obiekt zapamiętujący przez pewien czas na serwerze szczegóły dotyczące połączenia z klientem; dane przypisane do sesji mają przeważnie charakter chwilowy, ulotny ,
miejsce zbiorowego pochówku, z którego zachowały się tylko szkielety zmarłych osób, stanowiące odkrycie archeologiczne ,
pleustofit unoszący się wolno w toni wodnej, zwykle roślina stosunkowo duża ,
bardzo wysoki wieżowiec ,
źródło prądu ,
miasto w płn. Portugalii, w pobliżu granicy hiszpańskiej, ośrodek administracyjny dystryktu Braganca ,
PSA X - potoczna nazwa silnika PSA X, wykorzystywanego do napędu samochodów firm Citroën, Peugeot, Talbot i Renault, stosowanego do napędu samochodów klasy A, B, C/D ,
unoszenie się w siodle w takt biegu konia dla złagodzenia wstrząsów podczas jazdy wierzchem ,
geograf i przyrodnik (1903-58); działacz ochrony przyrody, inicjator utworzenia Związku Podhalan w USA ,
Vasco da (1460-1524); żeglarz portugalski, odkrył drogę morską do Indii ,
miasto w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, port nad Morzem Japońskim ,
obligacji, głosu lub pieniędzy ,
członek parlamentu, deputowany w jakimś państwie ,
osoba zajmująca się filozofią ,
... plamisty, trująca roślina ,
specjalista, który zajmuje się obsługą radiostacji ,
kod ISO 4217 lilangeni ,
część pożyczki ,
świadczenie opieki zdrowotnej, które wykonuje specjalista o wysokich kwalifikacjach przy użyciu kosztownego i zaawwansowanego technologicznie sprzętu ,
skręcony kształ czegoś, coś o skręconym kształcie ,
charakteryzujący się asymetrią podwójny węzeł, powstający przez podwójne zawiązania węzła four-in-hand ,
kobieta, która wygrała w rywalizacji, najczęściej sportowej ,
tworzywo sztuczne ,
język indoeuropejski z grupy helleńskiej, w starożytności ważny język basenu Morza Śródziemnego ,
w uzwojeniach maszyn elektrycznych odległość roboczych boków tego samego zezwoju mierzona liczbą żłobków, np. wirnika albo wycinków komutatora ,
zawartość kompotierki, naczynia służącego do podawania kompotu ,
utwór muzyczny wykonywany na cześć zwycięzców

Komentarze - BZDUR LUB WOŁOWY. Dodaj komentarz

4×2 =

Poleć nas znajomym:

x