DZIANA TKANINA WEŁNIANA, BAWEŁNIANA, JEDWABNA LUB Z WŁÓKIEN SZTUCZNYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

JERSEY to:

dziana tkanina wełniana, bawełniana, jedwabna lub z włókien sztucznych (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DZIANA TKANINA WEŁNIANA, BAWEŁNIANA, JEDWABNA LUB Z WŁÓKIEN SZTUCZNYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.551

WYCISKANIE, LUZAK, ZABYTEK, BEZANMASZT, OBJAW ZASŁONOWY, TUTOR, OBIEG PIENIĄDZA, OSCYLATOR, FARA, KARMEL, BROŃ JĄDROWA, STRZELBA, GAŁKA, PUNKT WYSOKOŚCIOWY, KOSMITA, ROLETKA, STREFA POŻAROWA, KROS, DOBYTEK, POWÓD, SZCZĘKOWIEC, NASIĘŹRZAŁ, HRABINI, KAPLERZ, CERKIEW, SKAŁA ILASTA, PROFIL, KONKATEDRA, KAMLOT, PRZEZIERNIK, INWEKTYWA, KING, DRIBLING, BOLA, PICA, HIPOTEKA, KLUZA, ZBRODNIA KOMUNISTYCZNA, CHARAKTER, IZOLACJA, LODOWNIA, ROTUŁA, TEKA, TROPIK, KOCIOŁ FLUIDALNY, ZAĆMIENIE, MEDYCYNA SPORTOWA, BROŃ BIOLOGICZNA, KOMORA, CHOROBA WRZODOWA, EMPIRYZM GENETYCZNY, LIBELLA, SZPONA, PANI, NADZÓR EPIDEMIOLOGICZNY, SPIKER, RESTRYKCJA, ZAWARTOŚĆ CUKRU W CUKRZE, INSTRUKCJA MASKUJĄCA, PASZPORT DYPLOMATYCZNY, ANALIZA, STEMPEL, KLESZCZE, PRODROM, PLOMBOWIEC, FIOLET GENCJANOWY, WERDIURA, KOREK, NOTA PROTESTACYJNA, TRANSFLUENCJA LODOWCA, GRANULACJA, PLATYKLADUS, OBUWIE, KŁOBUK, TARTAN, OBRÓBKA, STOŻEK PRZYBYSZOWY, SERIA, NEOPOGAŃSTWO, RUMIEŃ LOMBARDZKI, NIEODPOWIEDNIOŚĆ, ŻAGIEL, WIZYTÓWKA, MASZYNA TŁOKOWA, SADOWISKO, DEWETYNA, BYDLAK, DYSONANS, SYMPTOM, PARA, POŻYCZKA, RAKSOLOTY, BAYONNE, ZNIECZULENIE, MOSHING, POGROM, ANTENA, PALACZ, GLORIA, PASSAIC, BEZPIECZEŃSTWO BIERNE, MINERAŁ METAMIKTYCZNY, ANOMALIA POLANDA, BALONET, FILTR POLARYZACYJNY, LODOŁAM, DOPŁATA EKSPORTOWA, KARTUSZ HERBOWY, TAMBURMAJOR, PRYMITYW, PATRYLINEARNOŚĆ, AC, WŚCIEKŁY PIES, POKRZYWDZONA, ADRIA, BARANEK, PIEKŁO, BORDO, SYLWETA, TOTEM, ELEKTRODA WSKAŹNIKOWA, POCZEKALNIA, SZTUCER, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA, BYSTROŚĆ, SKRZELOTCHAWKI, ŁOWCA , OBUCH, WOJNA DOMOWA, SROGOŚĆ, KRWIODAWSTWO, OBERWANIE CHMURY, SER PARMEŃSKI, KANONIK, ZASADA REAFERENCJI, SAKRALIZACJA, MARKIZETA, GOLF, HISZPAN, NIECHLUJA, CZŁON SKŁADNIOWY, SMALCZYK, IGRASZKA SŁOWNA, INGUSZ, CYKL METONA, KROPKOWANIE, SONAR, WILK, MÓŻDŻEK, NAROŻNIK, LIZ, OPAŁ, MEMBRANA, EMBRION, SKANDYNAWSKOŚĆ, WIELKOŚĆ, VIP, SEKSIZM, GŁOWOCIS, OBRAZEK, MEGAFON, ŻALE, ZBROJENIE, KAWA MIELONA, MŁOT, MECHANIZM KELVINA-HELMHOLTZA, POMAGIER, MIŚ, DŁUGOTERMINOWOŚĆ, DRUKARKA ROZETKOWA, UCHWAŁA, PROTEST SONG, SURFINGOWIEC, SKIPASS, ŻYWY TRUP, KACZAN, KASA, KINOTEATR, STAN, HERMA, MOBBING, MASŁO, PLAZMA, IWO, LABOLATORIUM, TRENTON, GUZ ŻOŁĄDKOWO-JELITOWO-TRZUSTKOWY, PORWAK LODOWCOWY, TOINA, ORTOGRAFIA, FIGÓWKA, ANTRYKOT, PRZYBYTEK, SŁUŻBA DYŻURNA, KOSTKA BRUKOWA, CLERK, SZUFATA, PROJEKT, KOLORYT, INTERNAT, NIEWYDOLNOŚĆ, MISKA KLOZETOWA, KOMPLEMENTARIUSZ, TRACZ DŁUGODZIOBY, ROWER, DOBYTEK, KORZONEK NERWOWY, DYKTATURA, FORMAT, GODZINA PRAWDY, TABU, POSTAĆ, KOTYLION, KONTRADYKTORYJNOŚĆ, METODA KARTOGRAMU, INSTRUMENT FINANSOWY, WĄSONÓG, LĄDZIENIE, INIEKCJA, ALABASTRON, EWANGELIA, TEST PŁATKOWY, SZCZELINA BRZEŻNA, PENSJA, REKLAMA, AKCENT OSTRY, STOPIEŃ ETATOWY, KUGLARZ, PAPUGA, WISZOR, FRYZ, CAMPUS, MAKINTOSZ, CZWORONÓG, OBRONA, PINCETA, MEDIANTA, ADAPTACYJNOŚĆ, WSPARCIE, ALAN, DMUCHAWA, FUTRO, CEDUŁA, SUBSTANCJA P, GŁÓWKA, MASZYNOWNIA, RING, NASTAWIENIE, STRAWIŃSKI, SUMATOR, KOŁKOWNICA, TELEGRAM, SUCHY TYNK, PIRAT, WYSZYWANKA, CHOROBA FOXA-FORDYCE'A, WYCIERACZKA, MIESZARKA, ODRUCH BEZWARUNKOWY, SZUM, BULIONÓWKA, GOMÓŁKA, WŁÓCZĘGA, ANTOCYJANIDYN, STOCZNIA, DEWALUACJA, OGÓLNOSŁOWIAŃSKOŚĆ, CZESKI, GWAREK, ANTYOKSYDANT, SERYJNY MORDERCA, OŚWIADCZENIE, GAJA, AZOLLA KAROLIŃSKA, EMANACJA, REPERTUAR, ALUZJA, IDIOMAT, ZAKRZTUSZENIE, HIEROGLIFY, TAKSON MONOTYPOWY, MONETKA, KRĄG, NIEWYPARZONA GĘBA, OBUDOWA, MAŁPA, PUNKT MOTORYCZNY, WYRAZ POCHODNY, REGULACJA CEN, ROZRZUTNIK, SKRZYNKA, WĄSONÓG, WYTWÓRCA, MIKSER, WAMPIR, PRODUKT LECZNICZY, TREPY, TRZĘSIDŁA, NIERÓWNOŚĆ SPOŁECZNA, ?NIEPEWNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.551 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DZIANA TKANINA WEŁNIANA, BAWEŁNIANA, JEDWABNA LUB Z WŁÓKIEN SZTUCZNYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DZIANA TKANINA WEŁNIANA, BAWEŁNIANA, JEDWABNA LUB Z WŁÓKIEN SZTUCZNYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
JERSEY dziana tkanina wełniana, bawełniana, jedwabna lub z włókien sztucznych (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

JERSEY
dziana tkanina wełniana, bawełniana, jedwabna lub z włókien sztucznych (na 6 lit.).

Oprócz DZIANA TKANINA WEŁNIANA, BAWEŁNIANA, JEDWABNA LUB Z WŁÓKIEN SZTUCZNYCH sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - DZIANA TKANINA WEŁNIANA, BAWEŁNIANA, JEDWABNA LUB Z WŁÓKIEN SZTUCZNYCH. Dodaj komentarz

5+9 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast