PODSTAWOWY ELEMENT (WYRAZ LUB ZWIĄZEK WYRAZOWY), KTÓRY MOŻNA WYRÓŻNIĆ W ZDANIU ZE WZGLĘDU NA FUNKCJĘ, JAKĄ W NIM SPEŁNIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CZĘŚĆ ZDANIA to:

podstawowy element (wyraz lub związek wyrazowy), który można wyróżnić w zdaniu ze względu na funkcję, jaką w nim spełnia (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PODSTAWOWY ELEMENT (WYRAZ LUB ZWIĄZEK WYRAZOWY), KTÓRY MOŻNA WYRÓŻNIĆ W ZDANIU ZE WZGLĘDU NA FUNKCJĘ, JAKĄ W NIM SPEŁNIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.796

INWARIANT, DYWIZJA, AGREGATY PIENIĘŻNE, MOPEK, ESENCJA, GRAJCAR, STRATEGIA, REPRODUKCJA FOTOGRAFICZNA, TRANSGEN, ORANŻADA, ZACHŁYŚNIĘCIE, JARZYNA, ZAPOLE, LAMA, LUTNIARZ, TARCZA, POCISK ARTYLERYJSKI, ŁYDKA, PAROWCZYK, MASZYNA TŁOKOWA, FAŁD, ROZSTRZYGANIE, OŚRODEK WYPOCZYNKOWY, EWANGELIA, ELEKTROINSTALACJA, OPANCERZONY POJAZD BOJOWY, DUET, KOSMETYK KOLOROWY, SZPIGIEL, KWAS BURSZTYNOWY, MIKSER, KOŚCIÓŁ ZACHODNI, SYSTEM EKSPERTOWY, ZESPÓŁ CHOROBOWY, ZASADA, POJĘCIE MATEMATYCZNE, PODATEK, GAZ MUSZTARDOWY, ZWIERZĘ, WIDZĄCY, RADAR GEOLOGICZNY, TUBA, PASTYLKA, SIARCZAN MAGNEZOWY, LISTWA, PROTETYKA, KURZEJ, KLUCZ, DACH, MINERAŁ ALLOGENICZNY, EKONOMISTA, ARTYLERIA LEKKA, BAŃKA, LEKARZ PIERWSZEGO KONTAKTU, ŻOŁĄDEK, OSADA, SPODNIE, PODKOWA, PŁOTEK, PSEUDOMORFIZM, ODWAGA, ŻYŁKA, PENS, GONADOTROPINA KOSMÓWKOWA, EPISTEMOLOGIZM, SZPACHLARZ, OKRĘT LOTNICZY, BATAGURY, FIRMÓWKA, PARTYJNIAK, MANES, MOSTEK, HAUST, FOLIARZ, LUK ŁADUNKOWY, ALDEHYD PIPERONYLOWY, ZATOCZKA, PIÓRO, DZIEDZICZNOŚĆ, SAKRAMENTALNOŚĆ, STYL KLASYCZNY, HYDRIA, KOLUMNA, DORADCA, CHINE, EMBRION, KSIĄŻĘ, PRZESTAWNIA, ATU, AKT USTAWODAWCZY, WOMBAT SZORSTKONOSY KREFFTA, LUSTRO WENECKIE, REFLEKS, SAMPLING, LUSTRO FENICKIE, KIELICH, DEKADA, PĘTO, KĄDZIEL, AMBRAZURA, KARABINEK PNEUMATYCZNY, BOLA, SUW, MALINA, C, URAN, PANNEAU, KARBAMINIAN, DESKA SEDESOWA, GRANICZNA PRĘDKOŚĆ WYPORNOŚCIOWA, PATOGENNOŚĆ, POBIAŁKA, UBEZPIECZENIE EMERYTALNE, OBROTNICA, SPRZĘT MECHANICZNY, GODŁO HERALDYCZNE, PHISHER, DZIESIĘCINA, PIEPRZ RÓŻOWY, KRZYKACZ, STONOGA MUROWA, PODODDZIAŁ, WAŁ, KASETON, GEM, PATYCZEK, SAMOCHÓD SPORTOWO-UŻYTKOWY, WĘGLAN, KARTA MOBILIZACYJNA, LOGGIA, KAMIZELKA, SKŁADKA, POJEDYNKA, PRACOWNIK FIZYCZNY, DZIEWCZYNA LEKKIEGO PROWADZENIA, WEKTOR SWOBODNY, RZECZ PRZYSZŁA, BRYZOL, WŁOSY TETYDY, BASTEJA, RÓG, SAKWA, GRADACJA, ZOONOZA, TROJACZEK, WĘŻÓWKOWATE, PLUS UJEMNY, ZWINNOŚĆ, WPUST, NIEKONTROWERSYJNOŚĆ, POCIĄG FIZYCZNY, WYŁAPYWACZ, SALA, PLACEK, GRZYB PASOŻYTNICZY, KOKSOWNIK, BOKOBRODY, IMPAS, GUMIDRAGAN, ZIARNIAK, MROCZEK BRUNATNY, UŻYTEK ZIELONY, NORMATYWISTA, KADŁUB SAMOLOTU, LIST ZASTAWNY, OBSZAR NIEOGRANICZONY, ZASADA EKWIPARTYCJI, POŚCIELÓWKA, RÓWNANIE STANU, ZAPOZNANIE, WYPEŁNIENIE, WACŁAW, PODSTOPNICA, COROCZNOŚĆ, WRZECIONO, BRZOSKWINIA, ZDOBINA, DOM POSELSKI, UZYSK, LICENCJA PRAWNICZA, PIŁONOSOWATE, KONFIRMACJA, FOSFOLIPID, KONTUR MELODYCZNY, PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH, OZNAKA, ŁAŃCUCH, BEZLIST, OWOC, SIŁA ELEKTRODYNAMICZNA, POGROM, IMPAST, HUBA CZERWONOBRZEŻNA, FEDERACJA MIKRONEZJI, EGRETA, HASŁO, KRYSZTAŁ, LOKOMOTYWA ELEKTRYCZNA, KANALIK, PRECYPITACJA, CHARAKTERYSTYKA, KONWENCJA LITERACKA, ARSENIAN(III), PIÓROPUSZNIK STRUSI, KREM, MOC WYTWÓRCZA, OLDBOY, RÓWNANIE ALGEBRAICZNE, KONCENTRACJA, PŁASKOŚĆ, KOLEC, ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNE, MÓZGOWIE, ŻEBERKA, POZIOMICA, PRZECIWUTLENIACZ, BEZCELOWOŚĆ, PIEPRZÓWKA, PYLICA ALUMINIOWA, KOLBA, KAMIEŃ SŁONECZNY, WAŁ, IMPEDIMENTA, PRZEDSCENIE, GRZYBIARSTWO, MOCZNIK, MIĘTÓWKA, WYRAK SUNDAJSKI, IMPERIUM GHISCARI, SORBET, FORSZLAK, INDOKTRYNACJA, JASKINIOWIEC, CIASTKO, POLARYZACJA DIELEKTRYKA, ZAŁOM, SERAJ, JAMOCHŁON, ELASTOMER, WATERPROOF, PRZODOWNIK TURYSTYKI GÓRSKIEJ, CZYNNOŚĆ EGZEKUCYJNA, GRZEBIEŃ, PIKA, LODY, MIODOJAD ZŁOTOLICY, KORZENIE, PRYMAS, USŁUGI SPOŁECZNE, POPRZEDNICZKA, SUMATOR, PODUSZKA, ROTATOR, OBJAW KONWERSYJNY, PŁAT, REEDUKATOR, TEKSTOWOŚĆ, TŁUMACZKA, URUBU PSTROGŁOWY, KOMPANIA, AKUSTYKA FIZJOLOGICZNA, METADANE, AFISZOWANIE SIĘ, NAWÓZ MINERALNY, KLERODENDRON, EMISJA, CZTERDZIESTKA, ATAK RAKIETOWY, LITERATURA WAGONOWA, CHLOROHEKSYDYNA, POTENCJAŁ, UNDULIPODIUM, JEDNOSTKA ILOŚCI INFORMACJI, SZESNASTKA, ROZPIERACZ, SOLFEŻ, KUDU, ZŁOCISZ, GŁOŻYNA, WSTĘP, SIEDLISKO, GWIAZDA NOWA, MILANEZ, ZLEW, PRAWDA, FUNKCJA GREENA, PEDOFILSTWO, RÓŻA, ZARODZIEC SIERPOWY, DEMENTI, KOMŻA, WĄTROBIANKA, CHIMICHANGA, PAPIER FOTOGRAFICZNY, ZALEWA, HAMERNIA, GRZYB NADRZEWNY, WERDIURA, DZIENNIKARZ, ?KASTRAT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.796 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PODSTAWOWY ELEMENT (WYRAZ LUB ZWIĄZEK WYRAZOWY), KTÓRY MOŻNA WYRÓŻNIĆ W ZDANIU ZE WZGLĘDU NA FUNKCJĘ, JAKĄ W NIM SPEŁNIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PODSTAWOWY ELEMENT (WYRAZ LUB ZWIĄZEK WYRAZOWY), KTÓRY MOŻNA WYRÓŻNIĆ W ZDANIU ZE WZGLĘDU NA FUNKCJĘ, JAKĄ W NIM SPEŁNIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CZĘŚĆ ZDANIA podstawowy element (wyraz lub związek wyrazowy), który można wyróżnić w zdaniu ze względu na funkcję, jaką w nim spełnia (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CZĘŚĆ ZDANIA
podstawowy element (wyraz lub związek wyrazowy), który można wyróżnić w zdaniu ze względu na funkcję, jaką w nim spełnia (na 11 lit.).

Oprócz PODSTAWOWY ELEMENT (WYRAZ LUB ZWIĄZEK WYRAZOWY), KTÓRY MOŻNA WYRÓŻNIĆ W ZDANIU ZE WZGLĘDU NA FUNKCJĘ, JAKĄ W NIM SPEŁNIA sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - PODSTAWOWY ELEMENT (WYRAZ LUB ZWIĄZEK WYRAZOWY), KTÓRY MOŻNA WYRÓŻNIĆ W ZDANIU ZE WZGLĘDU NA FUNKCJĘ, JAKĄ W NIM SPEŁNIA. Dodaj komentarz

1+8 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast