POŁĄCZENIE WYMOWNEGO OBRAZKA BĄDŹ ZDJĘCIA Z KOMENTUJĄCYM JEGO ZAWARTOŚĆ PODPISEM, NAJCZĘŚCIEJ O CHARAKTERZE IRONICZNYM LUB CYNICZNYM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DEMOT to:

połączenie wymownego obrazka bądź zdjęcia z komentującym jego zawartość podpisem, najczęściej o charakterze ironicznym lub cynicznym (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POŁĄCZENIE WYMOWNEGO OBRAZKA BĄDŹ ZDJĘCIA Z KOMENTUJĄCYM JEGO ZAWARTOŚĆ PODPISEM, NAJCZĘŚCIEJ O CHARAKTERZE IRONICZNYM LUB CYNICZNYM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.256

GŁOSOWANIE TAKTYCZNE, SYGNAŁ WYWOŁAWCZY, IMPEDIMENTA, TARCZA, AFRYKANIZACJA, BILLBOARD, KLEJNOT HERBOWY, SZCZUDŁO, STECZKA, KONFIGURACJA, DŁUGOSZYJ PIŁKOWANY, OLEJ, WODNIAK, DRABKA, FILTR GĄBKOWY, OSTRA REAKCJA NA STRES, ABZYM, POGOŃ ZA RENTĄ, PRZEPLOTNIA, LIMFOBLAST, SZKIELET, FANTAZJA, STRAPONTEN, BAGIENNIK OBŁY, DZIRYT, KARA UMOWNA, OBRÓT, PRĄTNIK ALPEJSKI, ŁEBEK, KREDYT HANDLOWY, TWÓR, NAGANIACZ, EMIGRACJA, KOMISUROTOMIA, SZYSZKA, ANGLEZ, AUGMENTATIVUM, REKOMENDACJA, PRZYGASZENIE, BYLICA POSPOLITA, KONDYCJA FINANSOWA, BĘBEN, ZNAK LICZBY, KWASICA, SPARRINGPARTNER, OPERATOR RÓŻNICZKOWY, PREKLUZJA, SENSACJA ŻOŁĄDKOWA, RELACJA RÓWNOWAŻNOŚCI, WYWROTKA, ANTYMONARCHISTA, ZWIĄZEK KOORDYNACYJNY, KARDIOMIOPATIA PRZEROSTOWA, PARKIET, BOHATER POZYTYWNY, KULFONIK, SYSTEM ALARMOWY, ARGENTYŃSKOŚĆ, BUTLA, SOKOLE OKO, SYGNAŁ WYWOŁAWCZY, GŁOWA, RAMKA, POKRĘTKA, SOS, INHALACJA, KOLEBKA, ULOTKA, ZATOKA WIEŃCOWA, JUTRZYNA, ORBITAL, WŁADZA RODZICIELSKA, CERKIEW PRAWOSŁAWNA, JARZMO MOSTOWE, KOŻUSZYSKO, GRA KOMPUTEROWA, CECHA, BAJECZNOŚĆ, JAPONKA, GATUNEK ALLOPATRYCZNY, WINA UMYŚLNA, EMULSJA ASFALTOWA, MANIERKA, FOTOALBUM, KOŃCÓWKA, KALKA JĘZYKOWA, SPLOT, BALSAM KANADYJSKI, RZUT WOLNY, ŁUSZCZAK INDYGO, BIS, GWAJAKOWIEC, CENTRALA, NEPER, ZASUWNICA, PIĘĆDZIESIĄTKA, WINO DESEROWE, DEALER, RZEKOTKA DRZEWNA, BICIE CZOŁEM, MASKOWANIE, AKCENT, GABINECIK, POMIAR, KRATER, MENAŻKA, WEREŻKA, STWARDNIENIE GUZOWATE, SYGNAŁ ANALOGOWY, STĄGIEWKA, ŻŁÓB, KSIĘGA PARAFIALNA, KASZTAN, POWĄTPIEWANIE, BURSZ, SZCZERBA, KORD, NIBYPESTKOWIEC, OSTENTACYJNOŚĆ, PIEŚŃ, MOZZARELLA, KLEJ, HAFCIARSTWO, REAKCJA SPRAWCZA, TRASA WYLOTOWA, NERWICA SPOŁECZNA, SZACHY TRZYOSOBOWE, NIEREZYDENT, RAKSOLOTY, ROZDZIAŁKA, WZROST ZEROWY, POKRZYWDZONY, KOŹLAREK, BŁYSK, MAŁŻONEK, EKWILIBRYSTYKA, PION, PARÓWKA, TEST ZDERZENIOWY, AWAL, LANDO, SPRZĘCIOR, NIEWYDOLNOŚĆ, POPIELNIK, OPROGRAMOWANIE TYPU SHAREWARE, DZIELNOŚĆ, ZAMKNIĘCIE CELNE, KOEGZYSTENCJA, NIGER, NADLOTKA, LIEBERMANN, CHARAKTERYSTYKA, PRAWO OBYWATELSKIE, ZMOWA CENOWA, PARYTET, SYGNAŁ, ELEW, FAŁD, SZAŁAS, PUNKT MOTORYCZNY, NIT, WAMPIR, MIERNIK, MISJONARZ, KASATA, KOLUMNADA, ZWOLNIENIE CHOROBOWE, BURGRAF, NOBEL, ROTA, GŁOWICA ELEKTROMAGNETYCZNA, MARTWY CIĄG, SYMPOZJON, SONAR, KAPUŚCIANA GŁOWA, KORYTARZ, GURU, MIARKOWNIK SPALANIA, BILET WIZYTOWY, PASTWA, RYM NIEPEŁNY, FARMAKOKINETYKA, MEANDER, KRAJE, POŚWIST, ATREZJA POCHWY, ZBIORKOM, PRZEŁYKANIE, WEDUTA, DRAPIEŻCA, KACZKA, ZAŚPIEW, CERTYFIKAT DEPOZYTOWY, PLUSKWIAKI, OGÓREK, CERATA, FLUORESCENCJA, KONOTACJA, KEYBORD, MUZEUM, OBSTRUKCJA PARLAMENTARNA, GALASÓWKA, MALUNEK, WYPOWIEDŹ APODYKTYCZNA, CHIMICHANGA, POWÓZ, ASYSTA, BEŁT, KARDAMON, KOSZT DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ, S.Y, FIGURACJA MELODYCZNA, PORADLNE, SAKIEWNIK, ROZDZIELANIE IZOTOPÓW, WOJNA CELNA, WIDOWISKO, SIEDEMDZIESIĄTKA, FRAZA NOMINALNA, ADMINISTRATORSTWO, CZYNNOŚĆ ŁĄCZENIOWA, UWE, LITERA, PIEPRZ, EDUKATOR, SĄD OSTATECZNY, TELEWANGELIZM, TERYTORIUM STOWARZYSZONE, AMULET, ŁOŻE, NIEPOSPOLITOŚĆ, ZNAMIĘ NACZYNIOWE, EFEMERYDY, KAMARYLA, POŚREDNIK UBEZPIECZENIOWY, KOMORA, MADŻONG, OSŁONOWOŚĆ, KUTYKULA, ŁUK, PACHNOTKA BRAZYLIJSKA, EPIZOOCJA, ARANŻER, TROJACZEK, WYŁĄCZNIK, CARGO, TECHNICZNY NOKAUT, EKSPLOATATOR, REKWIZYT MUZYCZNY, BULWA, ZĄB, ANALIZA, CZABAN, GAZA, RESTRYKCJA, KORKOCIĄG, ZNAKI, PKB PER CAPITA, RELATYWIZM AKSJOLOGICZNY, RUCHY EPEJROGENICZNE, BRYKLA, ŁAZĘGA, KURTYZOWANIE, KARBONATYT, ROZCIEŃCZALNIK, ODPRAWA, POMPA ODŚRODKOWA, BABOL, INKUBATOR TECHNOLOGICZNY, UNIFORM, TYMPANON, GWARA, EMOTIKON, CROSS, REPRODUKCJA, FUNDAMENT, DAKTYLOGRAFIA, KÓŁKORODEK, ŁUSKWIAK ZMIENNY, NATASZA, INTERWAŁ, ŚCIANA FUNDAMENTOWA, MINUTNIK MECHANICZNY, POSTOŁY, CZĄBER, BĄCZEK, ZŁOŚLIWY ZESPÓŁ NEUROLEPTYCZNY, IGLICA, PYZY, CZART, KOCIOŁ, DZIURA BUDŻETOWA, BATERIA, HALBA, DŻIHAD, SZOK CENOWY, CYKL AZOTOWY, FLAGSZTOK, KOMPLIKACJA, ?WSCHÓD.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.256 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POŁĄCZENIE WYMOWNEGO OBRAZKA BĄDŹ ZDJĘCIA Z KOMENTUJĄCYM JEGO ZAWARTOŚĆ PODPISEM, NAJCZĘŚCIEJ O CHARAKTERZE IRONICZNYM LUB CYNICZNYM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: POŁĄCZENIE WYMOWNEGO OBRAZKA BĄDŹ ZDJĘCIA Z KOMENTUJĄCYM JEGO ZAWARTOŚĆ PODPISEM, NAJCZĘŚCIEJ O CHARAKTERZE IRONICZNYM LUB CYNICZNYM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DEMOT połączenie wymownego obrazka bądź zdjęcia z komentującym jego zawartość podpisem, najczęściej o charakterze ironicznym lub cynicznym (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DEMOT
połączenie wymownego obrazka bądź zdjęcia z komentującym jego zawartość podpisem, najczęściej o charakterze ironicznym lub cynicznym (na 5 lit.).

Oprócz POŁĄCZENIE WYMOWNEGO OBRAZKA BĄDŹ ZDJĘCIA Z KOMENTUJĄCYM JEGO ZAWARTOŚĆ PODPISEM, NAJCZĘŚCIEJ O CHARAKTERZE IRONICZNYM LUB CYNICZNYM sprawdź również:

urządzenie wykorzystywane w elektroencefalografii (EEG); rejestruje zespół słabych sygnałów elektrycznych zapisanych jednocześnie w różnych punktach skóry głowy ,
dziwaczny, niedorzeczny twór ludzki ,
karta z cyfrą 2 ,
kolorowy, niekształtny rysunek o abstrakcyjnych motywach ,
przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, obyczajności, mieniu, wymiarowi sprawiedliwości, dokumentom. Jako przestępstwo pospolite traktować można wszystkie rodzaje przestępstw poza zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko pokojowi, a także przestępstwami politycznymi ,
miasto w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, nad Jeziorem Rajgrodzkim ,
uniemożliwianie kobietom (ale także mniejszościom narodowym, etnicznym, seksualnym, wyznaniowym lub również osobom niepełnosprawnym itp.) dojścia do wysokich pozycji w biznesie czy polityce ,
Stachys - rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.); liczy ok. 300 gatunków, występujących w strefach umiarkowanych i ciepłych, głównie na półkuli północnej ,
obniżenie się standardów moralnych, zubożenie duchowe i kulturowe, pogorszenie się stanu ,
DRYF ,
ASKARYSI ,
cecha kogoś, kto jest potulny ,
prawdopodobnie najistotniejsze przeciwciało biorące udział w odpowiedzi wtórnej; charakteryzuje je obecność łańcucha ciężkiego ? ,
to, że pochodzi się z gminu, należy się do gminu ,
mężczyzna, który stosuje przemoc wobec kobiet, szczególnie wobec swojej partnerki ,
wielkoformatowy afisz informujący o czymś lub reklamujący coś ,
urządzenie do odprowadzania spalin z okrętu podwodnego i pobierania powietrza ,
twierdzenie mówiące, że nieskończony zbiór zdań rachunku predykatów pierwszego rzędu jest spełnialny, jeśli tylko każdy jego podzbiór skończony jest spełnialny ,
duża, poważna awantura ,
Redłowo - nadmorska dzielnica mieszkalna Gdyni, granicząca z następującymi dzielnicami tegoż miasta: Wzgórze Św. Maksymiliana (od północy), Działki Leśne, Mały Kack (obie od zachodu), Orłowo (od południa), a od wschodu także z Morzem Bałtyckim ,
ssak drapieżny z rodziny kotów: na końcu uszu pędzelki czarnych włosów, poluje nocą łowny ,
jeniec schwytany dla pozyskania wiadomości o nieprzyjacielu ,
taniec pochodzenia brazylijsko-boliwijskiego, który zyskał popularność na świecie w latach 80. XX wieku ,
Bromus carinatus - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
potrawa żydowska przyrządzana z pokruszopnej macy smażonej z tartą cebulą i jajkami ,
proces, w wyniku którego przekazy medialne lub miejsca ich prezentowania (np. potrale internetowe, wiadomości telewizyjne, prasa) upodabniają się stylem do tabloidów - plotkarskich, nierzetelnych magazynów skupiających się na wzbudzeniu sensacji ,
graf, w którym dla każdej pary dowolnych wierzchołków istnieje ścieżka, która je łączy ,
elastyczna nić wykonana z różnych materiałów (np. zwierzęcych jelit albo nylonu), która jest stosowana w rakietach do tenisa ziemnego ,
prymitywny, pozbawiony szczęk kręgowiec wodny ,
cecha człowieka: brak ucziwości, moralności

Komentarze - POŁĄCZENIE WYMOWNEGO OBRAZKA BĄDŹ ZDJĘCIA Z KOMENTUJĄCYM JEGO ZAWARTOŚĆ PODPISEM, NAJCZĘŚCIEJ O CHARAKTERZE IRONICZNYM LUB CYNICZNYM. Dodaj komentarz

1×5 =

Poleć nas znajomym:

x