BIAŁKO WIĄŻĄCE DNA NA OBSZARZE PROMOTORA BĄDŹ SEKWENCJI WZMACNIAJĄCEJ W SPECYFICZNYM MIEJSCU LUB REGIONIE, GDZIE REGULUJE PROCES TRANSKRYPCJI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CZYNNIK TRANSKRYPCYJNY to:

białko wiążące DNA na obszarze promotora bądź sekwencji wzmacniającej w specyficznym miejscu lub regionie, gdzie reguluje proces transkrypcji (na 21 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "BIAŁKO WIĄŻĄCE DNA NA OBSZARZE PROMOTORA BĄDŹ SEKWENCJI WZMACNIAJĄCEJ W SPECYFICZNYM MIEJSCU LUB REGIONIE, GDZIE REGULUJE PROCES TRANSKRYPCJI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.965

KRYSZTAŁ DENDRYTYCZNY, SIODZI, TARGANIEC, SZTURWAŁ, WIELKA JEDNOSTKA, MNIEJSZOŚĆ NARODOWA, WINIETA, DROŻNOŚĆ, TOTEM, FOSFOPROTEINA, SINICE, SYMBOLICZNOŚĆ, TYTANIAN, TRYSKAWKA SZKLANA, ANTYMONARCHISTA, NIEDOTYKALNOŚĆ, OPAŁ, TEST, LUANSHYA, SYGNAŁ, KILIM, KREDKA, WIESZAK, DRACENA, DZIANINA, TAGER, SOKOLE OKO, WILK BRĄZOWY, DZIEWIĘTNASTKA, POŁAĆ, KRWAWNIK, DOMINANTA, KLUCZ ELEKTROLITYCZNY, KB, OBRONA WŁASNA, OPŁATA SANKCYJNA, AURORA, MEGAFON, ŻABKI, LEGENDA, BRAMKA SAMOBÓJCZA, REGRES, RADA, WYDAWNICTWO ZWARTE, KOMBATANT, POWSINOGA, WYGIĘCIE, BOMBOWIEC STRATEGICZNY, POLEW, WĘZEŁ, ŁAWNIK, PAKIET, ENTOMOFAUNA, KOŃCÓWKA, KAFEL, BEZWŁADNOŚĆ, NAJEM OKAZJONALNY, BELKA, KARTOFELEK, BRUDY, NIECZUŁOŚĆ, KOSZMAR, POLE ELEKTRYCZNE, BARIERA, DOBRO POZYCJONALNE, POSTAWA, EMULGACJA, HANDEL ZAGRANICZNY, NISKOŚĆ, GŁOS SMYCZKOWY, PIEGUSEK, BONOŃCZYK, SAMOREALIZACJA, KOŁO SEGNERA, KWAS NAFTENOWY, BAT, TROPIK, PRZEKIEROWANIE, PRZYKASÓWKA, WACŁAW, STRATEGIA, RUSAŁKA, WAFELEK, ŻŁÓB, CZERPACZ, ŁAWA, ZATRUCIE, SCHIZOFRENIA HEBEFRENICZNA, CZAKRA, PRZYGOTOWALNIA, ESKADRA, TREPANACJA, KUNDMAN, APTAMER, KAPISZON, WYWROTKA, DŹWIGARKA, KAWA MIELONA, PRZEDJĄDRZE, BAGNO, WYCHODZTWO, DRACHMA, ZWORKA, BRAK, KOMÓRCZAK, NALEŻNOŚĆ PRZYWOZOWA, MANTYLA, ZAGRYWKA, NASZYWKA, KLIENT, BUDKA SUFLERA, MYRMEKOFIL, MRÓWKA ZŁODZIEJKA, TANIEC, ZBRODNIA, KONSULTANT, ŁUPACZKA, GĄGOŁEK, OBRÓŻKA, SZABLON, PLEBISCYT TERYTORIALNY, KARTAUN, MIEJSCOWY, KAWA ZBOŻOWA, POŚWIST, BEZODPŁYWOWOŚĆ, FILTR, DERYWACJA, PIERWOTEK, ZWOLNIENIE, RZEKOTKA DRZEWNA, BLOKADA, MADONNA, ŁUNA, LEK PRZECIWBÓLOWY, SZYSZKA, TABUN, ZREKOMPENSOWANIE, CÓRKA ŚMIECIARZA, KANCONA, KURACJA, PARKIETAŻ, WOKALIZA, STRZAŁA, BASEN ARTEZYJSKI, FETA, DRZEWNICA GÓRSKA, KRYSZTAŁ, OGNISKO, KARA UMOWNA, BLASTOGENEZA, CHOROBA ALPERSA-HUTTENLOCHERA, POMPA ODŚRODKOWA, ADWENTYZM, REMONT KAPITALNY, WIZYTÓWKA, BĘBEN, LALA, RUTENIZACJA, INIEKCJA, RÓG, MYDELNICZKA, STATEK, HOKEJ, PIĘTRO, BUCHTA, JEJMOŚĆ, DRUK AKCYDENSOWY, DÓŁ, WINO DESEROWE, DEKRETACJA, SERPENTYNA, FUNDAMENT, PRZEPAŚĆ, OGNIE, IZOLAT, AGREGACJA, CZYNNIK, KIEROWNIK BUDOWY, SKWARKI, TYTUŁ NAUKOWY, BARONIĄTKO, KOSMATOŚĆ, HEAD HUNTER, NIEPOSPOLITOŚĆ, STRZAŁA, KAULIKARPIA, ŻAGIEW, GENE, POWIEŚĆ SCIENCE-FICTION, JABŁOŃ KWIECISTA, WARUGA, KABRIOLET, ALERGIA PYŁKOWA, RODZICIELSKOŚĆ, KARTUSZ HERBOWY, PREFORMACJA, KOŃ TROJAŃSKI, BARBARYZM, TWIST, GALERIA, JUBILER, PANICZĄTKO, BLASZKA, SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI, GRÓB, LEKCJA, PODATEK MAJĄTKOWY, NEON, TERCJA, RUBEL, EKSPRES, KONSERWACJA, BIRET, DEGRADACJA, ŁAPOWNICTWO BIERNE, BEK, KOTWICOWISKO, HETMAN NAKAŹNY, MIASTO STAROŻYTNE, WESTA, TĘPOZĘBNE, PIEZOMETR, MUSZTARDA, CANZONETTA, DERESZ, BATERIA, OGÓLNOSŁOWIAŃSKOŚĆ, CZOŁO, GUMA, LAMPA WYŁADOWCZA, HEBRAJSKI, DZIECIACZEK, POMPA PROTONOWA, ZAWIJAK ŻÓŁTAWY, WELON, KARL, NAHUATL, SCHEDA, ZAWRÓT GŁOWY, OCZKO, GRUPA, PODOBIZNA, ZMYWACZ, GAŁKA, KOMANDOR, TRANSMUTACJA, CEMBROWANIE, TURECKI, DEZADAPTACJA, KOMISUROTOMIA, OKRĘT DOZOROWY, ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAWODOWA, SOWIECKOŚĆ, WYWŁASZCZENIE NIERUCHOMOŚCI, HEADHUNTER, PRANIE BRUDNYCH PIENIĘDZY, TEMAT, WIESZAK, KLAMRA KOMPOZYCYJNA, CZAS, ZWŁOKI, KĘSISKO, SĄD WOJSKOWY, SZABLONIK, LEKTURKA, NACZYNIE, KOLARSTWO ŚCIEŻKOWE, BURAN, ROPUCHA ZŁOCISTA, DECYZJA ADMINISTRACYJNA, STARA MALUTKA, DEKLARANT, TERMOFOREZA, NAZWA RODOWA, PODZIAŁKA, TRASZKA NADDUNAJSKA, CZEBUREK, KIEŁBACHA, TEOGONIA, PLOTER TNĄCY, KĄT, KARL, WSPÓŁRZĄDCA, RETUSZ, SĘK OTWARTY, HUMORESKA, ANTROPOSFERA, KAFKA, EKSPROPRIACJA, OBROŻA, ZIEMIA ODNIESIENIA, DOBRO INWESTYCYJNE, WERSET, SKARB, SSAK, SYSTEM, ŻYŁKA, TROPIK, ?ŁYKACZ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.965 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

BIAŁKO WIĄŻĄCE DNA NA OBSZARZE PROMOTORA BĄDŹ SEKWENCJI WZMACNIAJĄCEJ W SPECYFICZNYM MIEJSCU LUB REGIONIE, GDZIE REGULUJE PROCES TRANSKRYPCJI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: BIAŁKO WIĄŻĄCE DNA NA OBSZARZE PROMOTORA BĄDŹ SEKWENCJI WZMACNIAJĄCEJ W SPECYFICZNYM MIEJSCU LUB REGIONIE, GDZIE REGULUJE PROCES TRANSKRYPCJI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CZYNNIK TRANSKRYPCYJNY białko wiążące DNA na obszarze promotora bądź sekwencji wzmacniającej w specyficznym miejscu lub regionie, gdzie reguluje proces transkrypcji (na 21 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CZYNNIK TRANSKRYPCYJNY
białko wiążące DNA na obszarze promotora bądź sekwencji wzmacniającej w specyficznym miejscu lub regionie, gdzie reguluje proces transkrypcji (na 21 lit.).

Oprócz BIAŁKO WIĄŻĄCE DNA NA OBSZARZE PROMOTORA BĄDŹ SEKWENCJI WZMACNIAJĄCEJ W SPECYFICZNYM MIEJSCU LUB REGIONIE, GDZIE REGULUJE PROCES TRANSKRYPCJI sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - BIAŁKO WIĄŻĄCE DNA NA OBSZARZE PROMOTORA BĄDŹ SEKWENCJI WZMACNIAJĄCEJ W SPECYFICZNYM MIEJSCU LUB REGIONIE, GDZIE REGULUJE PROCES TRANSKRYPCJI. Dodaj komentarz

5-3 =

Poleć nas znajomym:

x