PRZEWÓZ OSÓB LUB TOWARÓW WYKONYWANY KOLEJĄ, POJAZDEM SAMOCHODOWYM LUB SAMOLOTEM ZAREJESTROWANYM W INNYM PAŃSTWIE, BĄDŹ WYKONYWANY PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO ZAREJESTROWANE NA TERENIE INNEGO PAŃSTWA, NIŻ WYKONYWANA USŁUGA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KABOTAŻ to:

przewóz osób lub towarów wykonywany koleją, pojazdem samochodowym lub samolotem zarejestrowanym w innym państwie, bądź wykonywany przez przedsiębiorstwo zarejestrowane na terenie innego państwa, niż wykonywana usługa (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KABOTAŻ

KABOTAŻ to:

żegluga odbywająca się między portami należącymi do tego samego państwa (na 7 lit.)KABOTAŻ to:

żegluga między portami jednego kraju (na 7 lit.)KABOTAŻ to:

żegluga przybrzeżna, wzdłuż brzegów (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZEWÓZ OSÓB LUB TOWARÓW WYKONYWANY KOLEJĄ, POJAZDEM SAMOCHODOWYM LUB SAMOLOTEM ZAREJESTROWANYM W INNYM PAŃSTWIE, BĄDŹ WYKONYWANY PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO ZAREJESTROWANE NA TERENIE INNEGO PAŃSTWA, NIŻ WYKONYWANA USŁUGA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.676

PARA MINIMALNA, ODSYŁACZ, CZĄSTECZKA, CLIO, MAZER, ERYTROZUCH, APANAŻ, POKAL, JĘZYK IZOLOWANY, NIEDOSŁUCH ODBIORCZY, LABORATORIUM ODWOŁAWCZE, AVENSIS, SPÓJNOŚĆ SPOŁECZNA, ŚLISKOŚĆ, NAPPA, KRZESŁO WIEDEŃSKIE, KLON, BASENIK, INTROMISJA, HOBBY, ŁUSKA, MNICH, GNIAZDO SIEROCE, NIEWIERZĄCY, APORT, MECENASKA, KRWIOŻERCZOŚĆ, PODATEK MAJĄTKOWY, GENDER, SYNOD, MARIO, DEGRADACJA SPOŁECZNA, ZAMEK, EKUMENA, DZIESIĘCIOKROTNOŚĆ, CHOROBA DZIEDZICZNA, WIELOETATOWOŚĆ, KAKAO, KOMPLET WYPOCZYNKOWY, LICENCJA PRAWNICZA, KRUCHAWECZKA, KOJEC, RURKA INTUBACYJNA, LEISZMANIOZA SKÓRNO-ŚLUZÓWKOWA, PASKUDZTWO, TEMPERATURA ZAPALENIA, DZIUPLA, TOWARZYSTWO, ALABAMA, MIÓD SZTUCZNY, WYBUCHOWOŚĆ, SZNUR, ŻYCZLIWY, BON LOKACYJNY, KONOTACJA, DYSPENSER, TARTINKA, POTWIERDZENIE, CYTOWALNOŚĆ, PRZENOŚNIK, ŹRÓDŁO PROMIENIOTWÓRCZE, ZAPOŻYCZENIE, JĘZYK MIGOWY, PSYCHOANALIZA, MUR, POKŁAD, INTERWAŁ, ANTENA, SUBSYDIUM EKSPORTOWE, LAND, KOMPETYCJA, NUNCJUSZ, GLUKOMETR, OBRAZ, PILOT, SUPERRAKIETA, KLUCZ, HETEROTROFIA, ADWOKAT, FIZJOLOGIA, CAMPUS, TYMIANEK, GOOGLE, ANONIMOWOŚĆ, NUNCJUSZ APOSTOLSKI, AKCJONARIUSZ, PRZEPUST, ĆWIARTKA, DAKAR, WEZWANIE, PRODUKCJA WTÓRNA, OSTATNIE PODRYGI KONAJĄCEJ OSTRYGI, PRAKTYKA, ŻÓŁW STEPOWY, STAN WYJĄTKOWY, NIEUŻYTECZNOŚĆ, RADIO TAXI, LESŁAW, WSPÓLNOŚĆ, AKCJA AFIRMATYWNA, CHŁOPEK-ROZTROPEK, EKWILIBRYSTYKA, STEREOIZOMER, KAPUCYNKA WŁAŚCIWA, ZNAK PRZESTANKOWY, WOSZCZYNA, PODAŻ NIEELASTYCZNA, BŁAZENEK, DUMA, OKRĘT DOZOROWY, OSTATNIE PODRYGI ZDYCHAJĄCEJ OSTRYGI, KRYPTOKOMUNIZM, WARIACJE, SKRYBA, KLAUZULA WYKONALNOŚCI, PARAZYTOFIT, SNAJPER WYBOROWY, SAGAN, MISIEK, KOSTUR, ŚREDNIOPŁAT, PLUWIAŁ, WYCHODŹSTWO, KIEŁ, ZESPÓŁ PRZĘSTKI POSPOLITEJ, PISZCZAŁKA, KĄDZIOŁEK, IMMUNOSUPRESOR, AKTYWA, BESZBARMAK, PROCES SPOŁECZNY, WANIENECZKA, PŁUCA, CANON, KOSZULKA, ROŚLINA ALIMENTACYJNA, MYKOTOKSYNA, PRZĘSŁO, STYMULATOR, SATELITA, NIDA, SEMAFOR, WYCHODŹTWO, PATYCZAK, DYKTAT, GOLF, MIARA ŁUKOWA, ZAPONA, KOTURN, CZEPEK, DIADEM, POLARYZACJA DIELEKTRYCZNA, IWAN, FORMANT, OBRAMIENIE, KRĄŻNIK, PRZEPRÓCHA, KĄT PROSTY, SER PODPUSZCZKOWY, KOLEJ SZEROKOTOROWA, KASZA JĘCZMIENNA, STATEK KORSARSKI, WĘZEŁ DROGOWY, PRZENOŚNIK, ANDROGYNIZM, BERBEĆ, OŚWIECICIEL, ŚRODEK PSYCHOTROPOWY, ELEKTORAT, KOMISJA, CIĄG, TENOR, MOŻNOWŁADZA, SER, JOGURCIK, HAFT, DUM-DUM, STEREOTYPIA, WCIERKA, DAMA, PEJORATYW, CZŁONEK, JAZ, BÓBR RZECZNY, PIŁKA MECZOWA, KIESZEŃ, WRODZONY BRAK JELITA GRUBEGO, ZJAWISKO SEEBECKA, OPRZĘD, KURHAN, OBROTNICA, USTNIK, INDUKTOR, CZAS TERAŹNIEJSZY, PORÓD RODZINNY, GRÓB, CZAPKA TEKTONICZNA, POSIEDZENIE, DERMATOGLIF, KATEGORIA SPOŁECZNA, REKLAMA, STRĄGA, RYT, CHOROBA GILCHRISTA, TROCINÓWKA, TERRINA, WIELKOŚĆ SKALARNA, ŁUPEK WĘGLISTY, POBRATYMSTWO, DYSCYPLINA SPORTOWA, DZIAŁOWIEC, M, SKIP, SAMOISTNOŚĆ, ZBIORNIK, CHIMEROKSZTAŁTNE, NUŻENIEC LUDZKI, SŁUP, KUSTOSZ, WĘZEŁ, AZJATYCKI TYGRYS, TOLERANCJA, INSTRUMENT SMYCZKOWY, KIEŁBAŚNICA, CIOTECZNY DZIADEK, OKRES MIĘDZYLODOWCOWY, TENDENCJA, SKLEP, ZAROŚNIĘCIE JELITA GRUBEGO, MATAFUNDA, UKAZ, HULK, RAJKA, WITEKS CZCZONY, DODATEK PIELĘGNACYJNY, SYBERYJSKI, OGÓREK MAŁOSOLNY, ZWYRODNIENI STAWU BIODROWEGO, WYKUPNE, GIZARMA, KLAUZULA GENERALNA, UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, CEMENT STOMATOLOGICZNY, ORBITA, AKINEZJA, EKSPEDYTORKA, KOLORYSTYKA, AKCESJA, BOSS, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO, DZIEWCZYNA, PODRYWKA WĘDKARSKA, TELESKOP, STANOWISKO, SILNIK NAPĘDOWY, PIĘĆDZIESIĄTNICA, PUL, MARUNA NADMORSKA, NOWELIZACJA, ODDANIE, FISHARMONIA, UNIA REALNA, WYŻYNA, TEORIA DOMINA, LEPTOPLEURON, KANAŁ, TENDENCJA ROZWOJOWA, KARAFKA, ROZDŹWIĘK, DROGA PRZEZ MĘKĘ, RĘCZNE STEROWANIE, OSTATNIE POŻEGNANIE, BARIS, ŚWIATŁA SAMOCHODOWE, DEMOBILIZACJA, KRÓL, UKŁAD KIEROWNICZY, AGLOMERACJA, EKSPERTKA, WKŁAD DEWIZOWY, SAUTE, KWEF, HACKAMORE, KROPIELNICA, WYDRA, BARANEK, WSPARCIE, OWAD, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA DODATKOWA, GALISYJCZYK, WYCISK, SĄSIEDZKOŚĆ, WAGNER, KANTAR, KRUCHE CIASTO, NEGOCJACJE AKCESYJNE, TERMINAL, DEFICYT CYKLICZNY, WATA, ?OPŁATA CZYNSZOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.676 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZEWÓZ OSÓB LUB TOWARÓW WYKONYWANY KOLEJĄ, POJAZDEM SAMOCHODOWYM LUB SAMOLOTEM ZAREJESTROWANYM W INNYM PAŃSTWIE, BĄDŹ WYKONYWANY PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO ZAREJESTROWANE NA TERENIE INNEGO PAŃSTWA, NIŻ WYKONYWANA USŁUGA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZEWÓZ OSÓB LUB TOWARÓW WYKONYWANY KOLEJĄ, POJAZDEM SAMOCHODOWYM LUB SAMOLOTEM ZAREJESTROWANYM W INNYM PAŃSTWIE, BĄDŹ WYKONYWANY PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO ZAREJESTROWANE NA TERENIE INNEGO PAŃSTWA, NIŻ WYKONYWANA USŁUGA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KABOTAŻ przewóz osób lub towarów wykonywany koleją, pojazdem samochodowym lub samolotem zarejestrowanym w innym państwie, bądź wykonywany przez przedsiębiorstwo zarejestrowane na terenie innego państwa, niż wykonywana usługa (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KABOTAŻ
przewóz osób lub towarów wykonywany koleją, pojazdem samochodowym lub samolotem zarejestrowanym w innym państwie, bądź wykonywany przez przedsiębiorstwo zarejestrowane na terenie innego państwa, niż wykonywana usługa (na 7 lit.).

Oprócz PRZEWÓZ OSÓB LUB TOWARÓW WYKONYWANY KOLEJĄ, POJAZDEM SAMOCHODOWYM LUB SAMOLOTEM ZAREJESTROWANYM W INNYM PAŃSTWIE, BĄDŹ WYKONYWANY PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO ZAREJESTROWANE NA TERENIE INNEGO PAŃSTWA, NIŻ WYKONYWANA USŁUGA sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - PRZEWÓZ OSÓB LUB TOWARÓW WYKONYWANY KOLEJĄ, POJAZDEM SAMOCHODOWYM LUB SAMOLOTEM ZAREJESTROWANYM W INNYM PAŃSTWIE, BĄDŹ WYKONYWANY PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO ZAREJESTROWANE NA TERENIE INNEGO PAŃSTWA, NIŻ WYKONYWANA USŁUGA. Dodaj komentarz

4+8 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast