SYMBOL GRAFICZNY OZNACZAJĄCY DŹWIĘK MOWY LUB ZNACZENIE MYŚLOWE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ZNAK PISARSKI to:

symbol graficzny oznaczający dźwięk mowy lub znaczenie myślowe (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SYMBOL GRAFICZNY OZNACZAJĄCY DŹWIĘK MOWY LUB ZNACZENIE MYŚLOWE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.946

TON, PUŁAP, AKCENT, AUTOCHTONICZNOŚĆ, POSTING, SZURPEK, BOTY, PAJAC, MODUŁ MIESZKALNY, PRACOWNIK FIZYCZNY, ANTENA, PIKIETA, AUTOMOBILISTA, NAGRODZENIE, PRAWO MATERIALNE, NACIEK JASKINIOWY, NALEŻNOŚĆ PRZYWOZOWA, PIERDOLENIE O SZOPENIE, KANAŁ LATERALNY, DEZABIL, KOBIETON, PRYSZNIC, URLOP DZIEKAŃSKI, JUMPER, OŁATKA, SIŁA, TRĘDOWNIK, OBRONA, ODRUCH, AKOMPANIAMENT, ROGER, CAR, HAMULEC, GARKUCHNIA, DYREKCJA, SZACHULEC, WZÓR CHEMICZNY, POWIEŚĆ FANTASTYCZNONAUKOWA, MEGATSUNAMI, SELSYN, JEDNOSTKA LEKSYKALNA, RUCH PRZYSPIESZONY, KROPKA, DZIURA, CIĘGNIK, HORMON, MOŁODYCA, RACA, REWANŻ, WSTAWKA, MÓR, PEDERASTKA, KLEDONISMANCJA, KOSZT INWESTYCYJNY, TORU, BAZA TRANSPORTOWA, KREACJA PIENIĄDZA, KARES, ŁADUNEK, KWIATUSZEK, SYMFONIK, STAW, ANALIZA, OBSZAR NIEOGRANICZONY, REZYDENT, PRANIE PIENIĘDZY, BOSCH, BALKON, NIEDOTYKALNOŚĆ, WERMUT, DOBROSĄSIEDZTWO, ZAKŁAD, ŁADOWNICA, KOŹLAREK, PRÓBA JĄDROWA, MINIATURA FORTEPIANOWA, SITEK, BÓR, KRATER PASOŻYTNICZY, OPUS, HALA, SZYNA, KAREL, GAŁGAN, CIŚNIENIE, SZASZŁYKARNIA, GOŁĄBEK, KOMPRADOR, MURZYSKO, DWUCYFRÓWKA, ARAMEIZM, ZASÓB, ZWAŁY, RYBONUKLEAZA, ZAIMEK, NAPPA, KRZYŻ ŚWIĘTEGO ANDRZEJA, TE, SZCZERBA, ZAWARTOŚĆ CUKRU W CUKRZE, FETA, TOREBKA BOWMANA, DOLARÓWKA, SUPPORT, GWIAZDA PODWÓJNA, SPARING, SZCZUR TUNELOWY, DIVA, BULION, PAROWNICA, KSIĘŻULO, MASZT ANTENOWY, PIEZOMETR, PINGWIN MASKOWY, OBIEG, KŁUSAK FRANCUSKI, PŁOTEK, OBSESJA, ĆWIERK, GRYPS, ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA, TYMIANEK, POWŁOKA, ŻYDEK, PUNKT ASEKURACYJNY, DOMINATOR, PLAMKA FORDYCE'A, DOKTOR, SPRAWA, WIERZBINA, NUTA, PORTFEL ELEKTRONICZNY, KOREK, GALAKTOLIPID, KĄT WYPUKŁY, OFIARA ŚMIERTELNA, DYSOCJACJA TERMICZNA, KWARTET, KOSMOGONIA, DRUGI, BUDKA, GWASZ, TACZKA, POMOST, DWÓJECZKA, NAPĘD, ZRAZIK, ZNAKI, APARTAMENT, ZAMKNIĘCIE CELNE, ŚWIADECTWO FITOSANITARNE, POLIGYNANDRIA, BLOKHAUZ, BARWA, PIĘKNY WIEK, WYDERKA, KREACJA, MAŁPA, LICZEBNIK, ZGROMADZENIE ZAKONNE LAICKIE, SŁOBODA, PARÓWKA, ELEKTRODA WSKAŹNIKOWA, PERŁA, WĘGLIK SPIEKANY, KRĄŻNIK, PRZEPAŚĆ, KONWOLUCJA, PERSONA, KASZA GRYCZANA, RZADKOŚĆ, DOMINANTA, CZARNY DĄB, BASENIK, INSTRUMENT, TRÓJKĄT BERMUDZKI, ODCZYN ANAFILAKTYCZNY, DOMEK DLA LALEK, RN, ASSAPAN, ASYSTENTKA SPOŁECZNA, UZALEŻNIENIE, ŁUSZCZYK INDYGOWY, KOMA, ZAJĘCIE, MROK, MISTRZU, FINISZ, REGIMENT, GRZECHOTKA, BATAGUROWATE, MASWERK, TERYTORIUM POWIERNICZE, ZWYROL, POMYŁKA, LOTNISKO, ŁOTEWSKI, SMUŻKA, BULIONÓWKA, MIŁOŚĆ FRANCUSKA, SYLWETA, FARMA, ŚCIÓŁKOWANIE, CZWORONÓG, KAMIKAZE, DIAFANOSKOPIA, AKT PŁCIOWY, KASA, KAMIZELKA, AGONISTA, PIERWOTEK, ODCISK PALCA, METABAZA, MELANIZM, DZIESIĄTKA, GAŁĘZATKA, KRYMINALISTYKA, PAPIRUS, DANINA, PRZEWROTKA, KADZIDŁOWIEC, KANONIK, KOMPATYBILNOŚĆ, UNIFORM, OLEANDER, KAMERTON, WSPINACZKA SPORTOWA, NIECHLUJ, RAMPA, PÓŁSAMOGŁOSKA, ŁUSZCZAK, RENA, PŁATEK, BIS, DYFERENCJA, KANWA, KOSZÓWKOWATE, NIEPOKALANEK, METRYKA, GÓRNICA, PIANOLA, PODATEK, PAWĘŻ, RUCHY EPEJROGENICZNE, STRANG, NIEDOŻYWIANIE, RUCH OPORU, KIERAT, OWOC, ELUWIUM, BURT, SOKI, JONIZACJA, BAGIENNIK ŻMIJOWATY, KREACJA, KRATKA WENTYLACYJNA, STACCATO, OJCIEC CHRZESTNY, SIATKA, SZAFLIK, ŁUPEK MARGLISTY, BEZSZELESTNOŚĆ, ACEFALIA, KLAMRA, BAZA PŁYWAJĄCA, PRZESŁONA, TALIB, CZARODZIEJKA, GLOSA, GAD, SALETRA, MEMBRANOFON, TIARA, DYSLOKACJA TEKTONICZNA, KONFISKATA, MASA, METADANE, OSOBNIK, WYBRANKA, YORKSHIRE PUDDING, WYRZUTNIA, ZNAK JĘZYKOWY, OBIEKT WESTCHNIEŃ, EUFORBIA, OBRAZOWANIE MEDYCZNE, GONADOTROPINA KOSMÓWKOWA, CZESKI BŁĄD, KRĄGŁOŚĆ, SYSTEM KLASY BUSINESS INTELLIGENCE, MIKONAZOL, MIGOTANIE GWIAZD, KOMBINEZON, SKORPION, TAMBURYN, SKRYTKA, HADIS, WŁÓKNO, ŚRODEK PRZECZYSZCZAJĄCY, PIRAMIDA TROFICZNA, ?MASZYNA TŁOKOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.946 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SYMBOL GRAFICZNY OZNACZAJĄCY DŹWIĘK MOWY LUB ZNACZENIE MYŚLOWE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SYMBOL GRAFICZNY OZNACZAJĄCY DŹWIĘK MOWY LUB ZNACZENIE MYŚLOWE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ZNAK PISARSKI symbol graficzny oznaczający dźwięk mowy lub znaczenie myślowe (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ZNAK PISARSKI
symbol graficzny oznaczający dźwięk mowy lub znaczenie myślowe (na 12 lit.).

Oprócz SYMBOL GRAFICZNY OZNACZAJĄCY DŹWIĘK MOWY LUB ZNACZENIE MYŚLOWE sprawdź również:

czajnik - naczynie do gotowania wody ,
miłośnik przyrody ,
Harpiinae - podrodzina ptaków z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae) ,
jedna z siedmiu grup wirusów, wyróżnionych przez Davida Baltimore'a; wirusy zawierające jednoniciowy RNA o ujemnej polarności ,
zdrobniale: fala - pasmo włosów, które się skręca ,
filozof lub artysta będący zwolennikiem katastrofizmu - postawy wyrażającej przeświadczenie o nieuniknionej, gwałtownej zagładzie obecnej formy świata i cywilizacji ,
indyjski asceta, który poprzez hartowanie swojego ciała i umysłu zyskuje odporność na kontakt z gorącymi i ostrymi przedmiotami, ogniem itp ,
rybożerny ptak z rzędu wiosłonogich o małej głowie i długiej szyi i dziobie; obszary nawodne i bagniska strefy międzyzwrotnikowej całego świata ,
minog kaspijski, Caspiomyzon wagneri - gatunek pasożytniczego bezżuchwowca z rodziny minogowatych (Petromyzontidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Caspiomyzon; minóg kaspijski zamieszkuje Morze Kaspijskie i wpadające do niego rzeki, zwłaszcza Wołgę i jej dopływy Kamę i Okę, Ural, Terek i Kurę ,
podejście, nastawienie człowieka, który nie uznaje dogmatów bezkrytycznie, podważa je lub w ogóle ich nie uznaje ,
prawo do czerpania korzyści finansowych z jakiegoś dzieła, wytworu, inwestycji lub nieruchomości ,
sosna japońska, Pinus densiflora - gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
kawałek futra lub materiału podbity watoliną, zeszyty w ten sposób żeby można było włożyć doń dłonie dla ochrony przed zimnem - noszona od XVI do XX w ,
wynalazek, którego używanie przynosi negatywne skutki ,
miasto znane z fabryki porcelany ,
cecha czegoś, co jest oceniane jako odstręczające, godne potępienia, sprzeczne z obowiązującymi standardami etycznymi, bardzo niestosowe, brzydkie ,
ogół zabiegów służących prezentacji, analizie i interpretacji postaci literackiej ,
francuski lekarz parazytolog (1845-1922); odkrywca zarodźca zimnicy, laureat nagrody Nobla ,
ptak z rodziny dzierzbowatych ,
ktoś bardzo cenny, ważny, bez kogo byłoby dużo trudniej i gorzej ,
samochodowy element pasywnego systemu bezpieczeństwa, mający na celu zamortyzowanie uderzenia o elementy pojazdu ciała (w szczególności głowy) pasażerów i kierowcy w wypadku zderzenia (czołowego lub bocznego) ,
pospolity ptak z rodziny krukowatych ,
legendarny kielich ,
namiot z akrobatami ,
miasto blisko Mikołajek ,
w chemii: symbol neonu ,
ktoś bardzo niezdarny, słaby ,
lampa elektronowa, w której zmiany natężenia prądu jonowego wykorzystywane są do mierzenia bardzo małych ciśnień zawartego w niej gazu ,
w XVII/XIX w. wyborowy żołnierz kawalerii i piechoty w wielu krajach europejskich ,
cecha charakteru; przenośnie: uległość, niezdecydowanie

Komentarze - SYMBOL GRAFICZNY OZNACZAJĄCY DŹWIĘK MOWY LUB ZNACZENIE MYŚLOWE. Dodaj komentarz

8-4 =

Poleć nas znajomym:

x