W TECHNICE: OBUDOWA CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI URZĄDZENIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SKRZYNKA to:

w technice: obudowa całości lub części urządzenia (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SKRZYNKA

SKRZYNKA to:

zawartość skrzynki; tyle, ile się mieści w skrzynce (na 8 lit.)SKRZYNKA to:

niewielkich rozmiarów pojemnik, do którego coś można włożyć (na 8 lit.)SKRZYNKA to:

rodzaj podłużnej doniczki (korytka), często drewnianej, w której można uprawiać rośliny (na 8 lit.)SKRZYNKA to:

nazwa niektórych działów tematycznych w mediach (na 8 lit.)SKRZYNKA to:

opakowanie do transportu szklanych butelek standardowych kształtów i rozmiarów (z wódką, winem, piwem, wodą mineralną itp.) (na 8 lit.)SKRZYNKA to:

zawartość skrzynki, opakowania na szklane butelki (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W TECHNICE: OBUDOWA CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI URZĄDZENIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.724

KARTANA, VOTUM, AWERSJA DO RYZYKA, CYMBAŁ, ŁOPATECZKA, LIST OTWARTY, KANAAN, GODZINA, TRUP, LAMPKA MAŚLANA, SZTUKA, NAKŁUCIE LĘDŹWIOWE, GRUBOŚĆ, STELLARATOR, ZBROJA ŁUSKOWA, DOPPELGANGER, WYŁAPYWACZ, ZAWIESZENIE CARDANA, LIST PRZEWODNI, KIESZEŃ, AZOLLA AFRYKAŃSKA, KONFEDERACJA KANADY, SPRZĘŻENIE W PRZÓD, RYT, FACSIMILE, BUKWICA, SUPERNOWA TYPU IC, JOSU, KSIĄŻKA DOTYKOWA, CARMAUX, PROCES KONCENTRACJI KAPITAŁU, ORBITAL, LICZBA PRZESTĘPNA, ZESPÓŁ CHOROBOWY, ARSENIAN(III), POLE, ROZGRZEWACZ, MOLINO, PRYSZCZARKI, HALA, PASJA, POLIPTYK, ANNA, INSTYTUT, KRYSZTAŁ DENDRYTYCZNY, STAUROPIGIA, REN, PÓŁPRZESTRZEŃ, PĘTLICA, WISZNICA, PRZECIWUTLENIACZ, PROMIENIOWANIE, ŁUPINA, CZĘSTOKÓŁ, POŁYKACZ, WEKTOR, POZYCJA, AKTORKA, GROŃ, ASTRAGAL, PŁASKOGŁÓWKA MALUTKA, FRYWOLITKA, WIADRO, WAGA, SKRZYNIEC, SPIRALA, TABOR, CEMENT, ADAGIO, KRAJ ZWIĄZKOWY, PERCEPAN, PIĘDŹ, STRZELNICA SPORTOWA, MOCHWIAN, WIENIEC, MAŁOPOLSKOŚĆ, MAPA MENTALNA, ANTENA MIKROPASKOWA, UKŁAD KOMUNIKACYJNY, KSIĘŻUNIO, GABINET, ROŚLINA ŚWIATŁOLUBNA, TROPIK, WELON, PREFEKT, DYPTYK, ŁEBEK, KOŁYMA, ZBOCZENIEC, MINUTA, HLAK, GŁOSOWANIE STRATEGICZNE, MAUBEUGE, KIPA, DYSOCJACJA TERMICZNA, PŁASZCZ, WARTOWNIA, BEŁT, BIFURKACJA, ZAPRAWA, SEZAM, REWOKACJA, MECENAT ARTYSTYCZNY, GOLONKA, RZYGACZ, PLANETA SKALISTA, MALTA, ZBROJA KRYTA, MIĘSOŻERCA, KANAŁ PRZERZUTOWY, NIEPRZYJACIEL, BEATA, JOSE, PREPAID, WAPORYZACJA, LEGALIZACJA PIERWOTNA, REALNOŚĆ, SZTYFT, RUNA, POZIOMICA, SALCESON, KLAMOTY, JAGODÓWKA, LEMONIADA, KLAPAK, MACH, DOJRZAŁOŚĆ, RELIKWIA, PRZESTĘPCZOŚĆ GOSPODARCZA, KOTŁOWNIA, WIĆ ROŚLINNA, KACZKA KRAKWA, SŁUGA BOŻY, KURATORSTWO, SZACHT, ODPŁYW, WYKSZTAŁCENIE ZASADNICZE ZAWODOWE, NASZYWKA, SOBÓR, KOZIA NÓŻKA, BEZLIST, FILM DROGI, CIĄG GEOMETRYCZNY, TYGRYSIE OKO, KOŁO POLARNE, CZŁON POŚREDNI, LOT KOSZĄCY, NIZWA, JAZGOT, CAMPUS, CZŁON SKŁADNIOWY, CHARAKTERYSTYKA, BOTTOMLESS, PŁÓD, SIARKOSÓL, DESKA ŚNIEŻNA, KUWETA, ŁANIA, SKŁADAK, OMFALOMANCJA, PODMIOT, KLECZEW, AWARIA, SZAGRYN, AMORY, SPOILER, NIEŚMIAŁOŚĆ, PAKARANA, DARNIÓWKA POSPOLITA, ŻÓŁW LEŚNY, KARABINIER, APANAŻE, FILM SF, OSĘKA, PLANETA, KOŁOWROTEK, ELEMENT, ŁAMANY DACH POLSKI, DZIEŁO ROGOWE, PILOT, KOREK, KREMOGEN, MISTRZU, CHWYTNIK, NAMASZCZENIE CHORYCH, PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG, OSTOJA, KONDYCJA FINANSOWA, ŁAWICA SKALNA, KOMISJA, MAGNEZJA, BACIK, MIEJSCE OBSŁUGI PODRÓŻNYCH, SANCTUS, SAMOCHÓD POŻARNICZY, PASZTET, ŚREDNIOPŁAT, SMYCZ, SPADEK, DZIESIĘCIORUBLÓWKA, SUROWOŚĆ, PANSEKSUALIZM, JEDNA DRUGA, PŁEĆ, CEROFERARIUSZ, JORDANEK, PIEPRZ, PALCE, TEŚCIK, DERYWAT TRANSPOZYCYJNY, DRAMATYZM, KOLONIZATOR, TORBIEL DRÓG ŻÓŁCIOWYCH, OLEJ, PLOTER TNĄCY, UBARWIENIE APOSEMATYCZNE, SIEDEMDZIESIĄTKA, DOŻYWOCIE, BLOCZEK, CZUWANIE, ZEGAR ELEKTRONICZNY, PUNKT KARNY, MIZUNA, LISTA PROSKRYPCYJNA, OŚCIEŻE, FIGURA, SPOIWO BUDOWLANE, GERONTOKRACJA, FALANGA, MESZEK, GORAL DŁUGOOGONOWY, KOMIZM, WARNIK, PROTEKCJONIZM, GORSET, ŁĄCZNIK MECHANIZMOWY, KOPOLIMER, LOGGIA, HALO, CHŁODNIK, MURARKA, CIAŁO SZTYWNE, OBLICÓWKA, OPŁATA MIEJSCOWA, WIKING, JEDNOSTKA NAUKOWA, HEKSAPTYK, DOM TOWAROWY, STOS, PRZEJAZD KOLEJOWY, OBUDOWA, PLEUSTOFIT, OSTENTACYJNOŚĆ, DULKA, FORMA, PEPIK, GWARA, WIEŻA SZYBOWA, MRÓWKA, MAKIMONO, WIELKOŚĆ FIZYCZNA, ZACHYŁKA OSZCZEPOWATA, SCHAB, ELITARNOŚĆ, SZKUTNICTWO, SEPLENIENIE MIĘDZYZĘBOWE, AVIZO, NIEDOSŁUCH PRZEWODZENIOWY, ETYKIETA, KOSMONAUTA, DZBANEK NA KWIATY, NAKRĘTKA, ROZWOLNIENIE, NANSUK, JĘZYK, PRZYCHYLNOŚĆ, HADIS, ALPAKA, KRYSTALIZACJA, SŁUP, STRAWIŃSKI, BARWA, GLIKOZYD, OSIEMNASTKA, SIŁA, SKRĘTNIK, ALBUM, PRZYŚPIESZENIE NORMALNE, SZCZYTNICA, BERET, WIECZNE PIÓRO, JEGO WYSOKOŚĆ, NACISK, FERMA, DUŃSKI, GRZYB, USKOK, PASSEPIED, MANDARYŃSKI, ?GLORIETA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.724 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W TECHNICE: OBUDOWA CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI URZĄDZENIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W TECHNICE: OBUDOWA CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI URZĄDZENIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SKRZYNKA w technice: obudowa całości lub części urządzenia (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SKRZYNKA
w technice: obudowa całości lub części urządzenia (na 8 lit.).

Oprócz W TECHNICE: OBUDOWA CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI URZĄDZENIA sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - W TECHNICE: OBUDOWA CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI URZĄDZENIA. Dodaj komentarz

2×1 =

Poleć nas znajomym:

x