METODA STEROWANIA, W KTÓREJ REGULATOR DOPASOWUJE PARAMETRY (KTÓRE ULEGAJĄ ZMIANIE LUB NA POCZĄTKU SĄ NIEPEWNE) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

STEROWANIE ADAPTACYJNE to:

metoda sterowania, w której regulator dopasowuje parametry (które ulegają zmianie lub na początku są niepewne) (na 21 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "METODA STEROWANIA, W KTÓREJ REGULATOR DOPASOWUJE PARAMETRY (KTÓRE ULEGAJĄ ZMIANIE LUB NA POCZĄTKU SĄ NIEPEWNE)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.488

RAKI, PASZPORTYZACJA, OBRÓT PIERWOTNY, ROZWIDLACZ, ODWODORNIENIE, TERMOMETR RNA, FEBRA, INWOLUCJA, SZTYFT, REMIS, BUTLA, PUNKT WĘZŁOWY, ROZSZCZEP PODNIEBIENIA, DUCHOWY OJCIEC, DRAMATYCZNOŚĆ, KORKOCIĄG, BRZYDULA, ZWOLNIENIE CHOROBOWE, MNOŻENIE MACIERZY, SKRZYDŁA, METODYKA, WIESZAK, POWSTANIE, UKROP, EMISJA WTÓRNA, AMBRAZURA, TURECKOŚĆ, MASZKARA, JAM, JAD PSZCZELI, SINOZAUR, DWUDZIESTA CZWARTA, PAROL, KIESA, SZKOŁA SPECJALNA, BARWNIK, EKSPOZYCJA, FAWORYT, CUKIER LODOWATY, FILET, CIASTKO, KLASA INTEGRACYJNA, KAPLICA, MATERIAŁ KOMPOZYTOWY, SPRZĄCZKA, DOVE, EUROPEJSKOŚĆ, PARAGRAF, GNUŚNOŚĆ, ROZGRZEWACZ, POSTĘPACTWO, ZWIĄZEK ACYKLICZNY, PRĄD BŁĄDZĄCY, ŻÓŁWIE MUŁOWE, REKWIZYCJA, GOSPODARKA POZABUDŻETOWA, LINIA, NACIĄG, ODPŁYW, DWÓJKA, WIKARY, FLANSZA, RYNEK NIEDOSKONAŁY, ZNAK NAWIGACYJNY, ROZSZCZEPIENIE, SAMOOKREŚLENIE, ADRES ELEKTRONICZNY, TON, STEROWANIE HYDRAULICZNE, LEMIESZ, PROFESOR ZWYCZAJNY, FUNKCJA HOMOGRAFICZNA, PŁYN, LABIRYNT, FIZYKA STATYSTYCZNA, GORĄCA KREW, CUMULONIMBUS, DYSCYPLINA POKAZOWA, KOLOKACJA, TRASA WYLOTOWA, WIATR KATABATYCZNY, OSZOŁOM, KOSZULKA, SZARADA, PAKERNIA, ŚWINIARKA, ROGALIK, POŁĄCZENIE WYRAZOWE, PRAWO HOOKE’A, WĘGLÓWKA, DYWDYK, RAMIĘ, ARGENTYŃSKOŚĆ, WYMIAR, SFERA, ANOMALIA POLANDA, BEZPIEŃKA, WEŁNIAKOWE, ZAJAD, DYSFUNKCJA SEKSUALNA, OCZODÓŁ, TARLATAN, SZNUR, KARIN, SURFINGOWIEC, PERFORMANCE, ŁAJKA, TKANKA MIĘKKA, GLOTTOCHRONOLOGIA, DERESZOWATA, DETAL, CZARTER, ZENDRA, CZAPRAK, ASEKURANT, EMPIREUM, TABLETKA, MERZYK OBRZEŻONY, GWIAZDA, PRACA INTERWENCYJNA, GUMNO, ŻUBR KARPACKI, WYKRYWACZ KŁAMSTWA, BON UWŁASZCZENIOWY, KARIOLKA, ZAKUTY ŁEB, KONIUNKCJA, EMIL, GAZ GENERATOROWY, SPIS LUDNOŚCI, BANK GENÓW, VIBRATO, PRZECIWUTLENIACZ, DMUCHAWA, BRANŻA, KANCELARYZM, TULEJA, MANIERKA, ZESPÓŁ ABSTYNENCYJNY, ZOOGEOGRAFIA, ARYTMETYZACJA, ENDOMIKORYZA, SIORKA, EKSPOZYCJE KREDYTOWE, TAMA, NIEWYRAŹNOŚĆ, MORDOBICIE, ZAGOŃCZYK, LATARNIA UMARŁYCH, NAJDUCH, ODRÓBKA, MASA, OCZAROWIEC, KONFIRMACJA, BUCHTA, TOPIK, RUMUŃSKOŚĆ, OSOWIAŁOŚĆ, CZOŁÓWKA, SEKWENCER, HACKAMORE, TERAPIA FOTODYNAMICZNA, ZIMÓWKA, ZAŚPIEW, LIST POLECONY, IZOLATKA, REAKCJA FOTOCHEMICZNA, ODPOWIEDŹ, GITARA KLASYCZNA, DEWELOPER, NARCIARSTWO DOWOLNE, PASZCZA, RYNEK TERMINOWY, BOLERO, BEZDEŃ, POLOWANIE, OGNIWO, WATYKAŃSKA RULETKA, OPONKA, FOKI, FILECIK, CHŁODNIK, WOLNY OBSZAR CELNY, DROBNICA, INICJATYWA USTAWODAWCZA, CHARAKTERYSTYKA, REJKA, KARP BEZŁUSKI, WŁOSY TETYDY, SMAR, KAŁAMARZ, CIŚNIENIE, HALE, NIERUCHOMOŚĆ, MORALIZACJA, NOTOWANIE, KOSZT POŚREDNI, PEREŁKA, KOMUNIKACJA, OBJAW ZASŁONOWY, GAZÓWKA, RETROGRADACJA, PLUSKWIAK WODNY, KISZKA PODGARDLANA, SUKCESIK, MIKS, PRAWOMOCNOŚĆ, BANKRUT, NUMER, MĄCZKA KOSTNA, TEST CIS-TRANS, TONGA, RADA, KELOWEJ, WRÓBEL POLNY, TRĄBA JERYCHOŃSKA, POWŚCIĄG, WYPŁATA, TRÓJKĄT, DZIANINA, BEZPROGRAMOWOŚĆ, MIKROPRZEDSIĘBIORCA, LEPIARKOWATE, CHAŁTURA, REJESTR, PASTEL, KORONA, PISMO ŁACIŃSKIE, BARWY NARODOWE, GORCZYCZNIK, TIAZYD, BUŁAN, RUCH BEZWIZOWY, KLESZCZE, DRZEWO LIŚCIASTE, CUDEŃKO, KUNA, ZESPÓŁ TRAKCYJNY, DZIADOWINA, NEPER, PIANOLA, RÓŻA BAZALTOWA, KASA, RUSKOŚĆ, SZKOŁA JEDNOKLASOWA, SZPATUŁKA, SZPILECZKA, LODOŁAM, ORBITA, NAŁÓG, POŁYSK, PRZECIWIEŃSTWO, GRA, CHOCHOŁEK, KANAPKA, WIOSKA TEMATYCZNA, KASETON, SPRAWDZIAN, ODPRZĘG, STRIGOLAKTON, TŁUMACZKA, WIELKOŚĆ, KRYTERIUM WALDA, KWINTET, SKRYTOBÓJSTWO, UŻĄDLENIE, TANIEC, KOZAK, WAMS, PRADZIADEK, ZAWRÓT, IZOLACJA ELEKTRYCZNA, BACKGROUND, TWIST, ŻABA DARWINA, ANOMALIA, SKARGA, LATEN, SAKLA, HEROD-BABA, KARA TALIONU, STATYWIK, JOSE, MUR, INTERFEJS, DOM, TOKI, OBUDOWA, ANGIELSKA FLEGMA, DYSTANS, ARMATOR, SĘDZIA, ANEKSJONISTA, PASCHA, PRZEKŁADNIA ZĘBATA, HIPOTEZA PLANETOZYMALNA, FIZYKA CIAŁA STAŁEGO, GLUKOMETR, CHODZĄCY TRUP, ?POŻYCZKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.488 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

METODA STEROWANIA, W KTÓREJ REGULATOR DOPASOWUJE PARAMETRY (KTÓRE ULEGAJĄ ZMIANIE LUB NA POCZĄTKU SĄ NIEPEWNE) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: METODA STEROWANIA, W KTÓREJ REGULATOR DOPASOWUJE PARAMETRY (KTÓRE ULEGAJĄ ZMIANIE LUB NA POCZĄTKU SĄ NIEPEWNE)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
STEROWANIE ADAPTACYJNE metoda sterowania, w której regulator dopasowuje parametry (które ulegają zmianie lub na początku są niepewne) (na 21 lit.)

Definicje krzyżówkowe

STEROWANIE ADAPTACYJNE
metoda sterowania, w której regulator dopasowuje parametry (które ulegają zmianie lub na początku są niepewne) (na 21 lit.).

Oprócz METODA STEROWANIA, W KTÓREJ REGULATOR DOPASOWUJE PARAMETRY (KTÓRE ULEGAJĄ ZMIANIE LUB NA POCZĄTKU SĄ NIEPEWNE) sprawdź również:

urządzenie wykorzystywane w elektroencefalografii (EEG); rejestruje zespół słabych sygnałów elektrycznych zapisanych jednocześnie w różnych punktach skóry głowy ,
dziwaczny, niedorzeczny twór ludzki ,
karta z cyfrą 2 ,
kolorowy, niekształtny rysunek o abstrakcyjnych motywach ,
przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, obyczajności, mieniu, wymiarowi sprawiedliwości, dokumentom. Jako przestępstwo pospolite traktować można wszystkie rodzaje przestępstw poza zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko pokojowi, a także przestępstwami politycznymi ,
miasto w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, nad Jeziorem Rajgrodzkim ,
uniemożliwianie kobietom (ale także mniejszościom narodowym, etnicznym, seksualnym, wyznaniowym lub również osobom niepełnosprawnym itp.) dojścia do wysokich pozycji w biznesie czy polityce ,
Stachys - rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.); liczy ok. 300 gatunków, występujących w strefach umiarkowanych i ciepłych, głównie na półkuli północnej ,
obniżenie się standardów moralnych, zubożenie duchowe i kulturowe, pogorszenie się stanu ,
DRYF ,
ASKARYSI ,
cecha kogoś, kto jest potulny ,
prawdopodobnie najistotniejsze przeciwciało biorące udział w odpowiedzi wtórnej; charakteryzuje je obecność łańcucha ciężkiego ? ,
to, że pochodzi się z gminu, należy się do gminu ,
mężczyzna, który stosuje przemoc wobec kobiet, szczególnie wobec swojej partnerki ,
wielkoformatowy afisz informujący o czymś lub reklamujący coś ,
urządzenie do odprowadzania spalin z okrętu podwodnego i pobierania powietrza ,
twierdzenie mówiące, że nieskończony zbiór zdań rachunku predykatów pierwszego rzędu jest spełnialny, jeśli tylko każdy jego podzbiór skończony jest spełnialny ,
duża, poważna awantura ,
Redłowo - nadmorska dzielnica mieszkalna Gdyni, granicząca z następującymi dzielnicami tegoż miasta: Wzgórze Św. Maksymiliana (od północy), Działki Leśne, Mały Kack (obie od zachodu), Orłowo (od południa), a od wschodu także z Morzem Bałtyckim ,
ssak drapieżny z rodziny kotów: na końcu uszu pędzelki czarnych włosów, poluje nocą łowny ,
jeniec schwytany dla pozyskania wiadomości o nieprzyjacielu ,
taniec pochodzenia brazylijsko-boliwijskiego, który zyskał popularność na świecie w latach 80. XX wieku ,
Bromus carinatus - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
potrawa żydowska przyrządzana z pokruszopnej macy smażonej z tartą cebulą i jajkami ,
proces, w wyniku którego przekazy medialne lub miejsca ich prezentowania (np. potrale internetowe, wiadomości telewizyjne, prasa) upodabniają się stylem do tabloidów - plotkarskich, nierzetelnych magazynów skupiających się na wzbudzeniu sensacji ,
graf, w którym dla każdej pary dowolnych wierzchołków istnieje ścieżka, która je łączy ,
elastyczna nić wykonana z różnych materiałów (np. zwierzęcych jelit albo nylonu), która jest stosowana w rakietach do tenisa ziemnego ,
prymitywny, pozbawiony szczęk kręgowiec wodny ,
cecha człowieka: brak ucziwości, moralności

Komentarze - METODA STEROWANIA, W KTÓREJ REGULATOR DOPASOWUJE PARAMETRY (KTÓRE ULEGAJĄ ZMIANIE LUB NA POCZĄTKU SĄ NIEPEWNE). Dodaj komentarz

8-2 =

Poleć nas znajomym:

x