MIEJSCE ODOSOBNIENIA PRZEZNACZONE DLA OSÓB PODDAWANYCH LECZENIU, RESOCJALIZACJI LUB KARZE POZBAWIENIA WOLNOŚCI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ODDZIAŁ ZAMKNIĘTY to:

miejsce odosobnienia przeznaczone dla osób poddawanych leczeniu, resocjalizacji lub karze pozbawienia wolności (na 16 lit.)ZAKŁAD ZAMKNIĘTY to:

miejsce odosobnienia przeznaczone dla osób poddawanych leczeniu, resocjalizacji lub karze pozbawienia wolności (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MIEJSCE ODOSOBNIENIA PRZEZNACZONE DLA OSÓB PODDAWANYCH LECZENIU, RESOCJALIZACJI LUB KARZE POZBAWIENIA WOLNOŚCI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.480

UJŚCIE, ŻÓŁW TORFOWISKOWY, MAŁŻEŃSTWO, KORA, BER, ZGLISZCZE, SEKWENCJA SHINE-DALGARNO, KOMITET RODZICIELSKI, KOBIECOŚĆ, KLINKIER, KASECIAK, FORMACJA, ESZEWERIA, ZADUPIE, KAFAR, ZSZYWARKA, KOŃ TROJAŃSKI, REPRODUKCJA FOTOGRAFICZNA, KLERK, HASŁO, BRZOZA OJCOWSKA, ZBROJENIE, KAPSLA, PALCÓWKA, CHMURA ŚREDNIA WARSTWOWA, DZIAŁ, ALBARELLO, ZWIJARKA, MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ, PORTER, PSEUDOMORFIZM, TESSERA, PESTO, UDAR, WYSOKOŚĆ DYNAMICZNA, KLASA, PAKIET POMOCOWY, MAJDAN, PUNKT ASEKURACYJNY, SOLO, SPÓD, CZARTER, PRYSZCZARKI, PRE-PAID, WYBIERAK, MANSZETA, SUPEL, DŹWIGARKA, LUKA, OGNIWO, ROZPADLISKO, TUNBERGIA, JURGIELT, ADRES PAMIĘCI, RZECZNIK PATENTOWY, NIERÓWNOŚĆ SPOŁECZNA, INTERWIZJA, ZESPÓŁ WOKALNY, FLANKIER, DIAGNOSTYKA, WYDATKI, KUC AMERYKAŃSKI, STEROWNIK URZĄDZENIA, DEPTAK, NAKO, ANSAMBL, CHEMIA SUPRAMOLEKULARNA, TINGEL, FRYWOLITKI, RAKIJA, CEMENT STOMATOLOGICZNY, NIELEGAL, ADAPTOWANIE SIĘ, ODROŚL, BUZIA, ŁUK, PLASTYKA, BAGGALA, POLSKI, VOTUM, APEL, PACYFIKAŁ, PULPA, TRYMER, FIOLET GENCJANOWY, CZYNNOŚCI EKSPLORACYJNE, DZBANEK, WIDOWISKO, PRZYBYTEK, ROBOT PRZEMYSŁOWY, CZYR, SKAŁA, EUCHARYSTIA, CZETA, UTRILLO, PEWNIAK, WZORZEC MYŚLOWY, PODZIEMIE, WYBRANKA, GRENOBLE, WIESZAK, TRÓJA, KRAWĘDŹ, ZIELONE, KANAŁ, STROICZKOWE, MUZYKA, BERET, STROIK, FRONT STACJONARNY, STANOWISKO ANTROPOLOGICZNE, STRZAŁA, SIEKANKA, KASZUBSKOŚĆ, KLATKA, KARABELA, KASETOFON, TRIO, REKIN, MORWA, WARSZTAT, AKRONIM, WCZASY POD GRUSZĄ, BAZA DANYCH, PLAKAT, TOLERANCJA, FUNDUSZ, ZWIĄZEK FRAZEOLOGICZNY, MELINA, ANATOL, ZNAK, DIATRYBA, ALPAKA, BĘBEN, SZYNA, LETARG, GERONTOKRACJA, BIAŁE SZALEŃSTWO, PRÓBA TUBERKULINOWA, FILM FANTASTYCZNONAUKOWY, ŚLEPE RYBY, GĄSKA, ŚCIEŻKA, SZTUCIEC, POLANA, SERW, DNO KWIATOWE, BALET, ROŚLINA ZADARNIAJĄCA, WYROK PRAWOMOCNY, PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE, MAKINTOSZ, POŁYKACZ, ALPAKA, DRUŻYNA KONDUKTORSKA, LODÓWKA, BELKA, WYCIERACZKA, KURZEŃ, AUTOCASCO, SZYSZKA, KATAPULTA STARTOWA SAMOLOTU, IMMUNIZACJA CZYNNA, BOMBIARZ, SOLISTA, WIDŁY, JEDYNOWŁADCZOŚĆ, ZIĘCIASZEK, GLIZA, RELIKWIA, PROGRAMOWANIE ZERO-JEDYNKOWE, KABEL, CHOROBA, KOSARZ, KOŁNIERZ, KAROTENOID, WOSK, PRÓBA NUKLEARNA, DILER, PODKŁADKA, LABIRYNT, CHIMEROKSZTAŁTNE, TRZEBIEŻ, TESLA, PORTUGALSKOŚĆ, WYCHÓD, NIETOLERANCYJNOŚĆ, PUKNIĘCIE, KUMOTER, KOMORA, FRYZYJSKI, BETONOWE BUTY, URYNA, SZKOŁA WYŻSZA, ŚWINIARKA, STATYW, SOBÓR, METAL, REAKCJA ANAFILAKTYCZNA, PODRODZAJ, GROŹBA KARALNA, CENTRALA, PODŚCIÓŁKA TŁUSZCZOWA, DROGA, BAZAROWICZ, MONODIA, DYSKRETKA, DRUKARKA ROZETKOWA, VASARELY, SZLAUCH, RABA, TRYPTYK, TRENCZ, KADŹ, SATYRA, CIĄG, UNISONO, TERYTORIUM MANDATOWE, PROGRAM, WYKŁADOWCA, OPERACJA, PIWO, ACAN, DOBRA SUBSTYTUCYJNE, SUPERKONTO, ŻUBR WĘGIERSKI, PIECZĘĆ, DOŚWIADCZENIE, DANE SENSYTYWNE, CHWAST, TRZYKROTNOŚĆ, OLEJEK HASZYSZOWY, POPIELISKO, SZCZYTÓWKA, KONTROLA, DIADOCHIA, ŁAJDACTWO, ESTRADA, SANDINISTA, STARY MALUTKI, KATECHEZA, FREON, ODMIERZANIE, MAŁA GASTRONOMIA, ADIANTUM WŁAŚCIWE, SALSA, NIKOLAIZM, KONKURENCJA, DMUCHANIEC, HEJT, OWODNIOWCE, DRAMAT GROTESKOWY, DZWON, KORDON, PALMA, RABARBAR, LITERATURA JARMARCZNA, TOREBKA BOWMANA, WULKAN CZYNNY, CYSTA BAKERA, SYMETRIA, POMPA POŻARNICZA, CIEK, POBRATYMSTWO, REALIZM, SRACZKA, PRZESTRZEŃ HILBERTA, FANTOM, ZBRODNIA STALINOWSKA, RATOWNICTWO GÓRSKIE, TUNIKA, JABŁOŃ KWIECISTA, ODCHYŁ, DEGENERACJA, BĄBELEK, MŁYN ZBOŻOWY, WYGON, EWIDENCJA LUDNOŚCI, SZCZOTKA, ZWAŁA, MUNICYPIUM, LAPIS-LAZULI, ADWOKAT, TRĄBA JERYCHOŃSKA, USZAK, MISTRZOSTWO, FORMALIZACJA, BRĄZOWNIK, AMPEROZWÓJ, PERUKARNIA, CIAPATY, ELLE, PĘTLICA, MOSTEK, KORKOCIĄG, PAWĘŻ, TROLL, PĘCHERZYK, LAGUNA, ?SATYNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.480 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MIEJSCE ODOSOBNIENIA PRZEZNACZONE DLA OSÓB PODDAWANYCH LECZENIU, RESOCJALIZACJI LUB KARZE POZBAWIENIA WOLNOŚCI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: MIEJSCE ODOSOBNIENIA PRZEZNACZONE DLA OSÓB PODDAWANYCH LECZENIU, RESOCJALIZACJI LUB KARZE POZBAWIENIA WOLNOŚCI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ODDZIAŁ ZAMKNIĘTY miejsce odosobnienia przeznaczone dla osób poddawanych leczeniu, resocjalizacji lub karze pozbawienia wolności (na 16 lit.)
ZAKŁAD ZAMKNIĘTY miejsce odosobnienia przeznaczone dla osób poddawanych leczeniu, resocjalizacji lub karze pozbawienia wolności (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ODDZIAŁ ZAMKNIĘTY
miejsce odosobnienia przeznaczone dla osób poddawanych leczeniu, resocjalizacji lub karze pozbawienia wolności (na 16 lit.).
ZAKŁAD ZAMKNIĘTY
miejsce odosobnienia przeznaczone dla osób poddawanych leczeniu, resocjalizacji lub karze pozbawienia wolności (na 15 lit.).

Oprócz MIEJSCE ODOSOBNIENIA PRZEZNACZONE DLA OSÓB PODDAWANYCH LECZENIU, RESOCJALIZACJI LUB KARZE POZBAWIENIA WOLNOŚCI sprawdź również:

przyrząd do akustycznego odczytywania pisma dla niewidomych ,
w przedrewolucyjnej Rosji najniższy stopień w kawalerii ,
każdy znak i każdy przedmiot w kształcie dwóch skrzyżowanych belek, kresek itp ,
sygnalizacyjny przyrząd na okręcie ,
Rhea pennata pennata - nominatywny podgatunek ptaka nielota wyróżniony w obrębie gatunku nandu plamiste (Rhea pennata); występuje na obszarze od Chile i południowej Argentyny aż do Ziemi Ognistej ,
skład asortymentu produkcji lub sprzedaży ,
wielkogłów potokowy, Platysternon megacephalum - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, jedyny przedstawiciel rodziny żółwi wielkogłowych; występuje w południowych Chinach, na Półwyspie Indochińskim oraz w Birmie ,
zwolennik epistemologizmu w filozofii ,
osoba, która się włóczy, nie ma stałego miejsca lub nie potrafi usiedzieć w miejscu ,
marka rodzimego telewizora ,
Amphidium lapponicum - gatunek mchu z rodziny widłozębowatych ,
wnioskowanie na podstawie domysłów ,
pola krzyżówki ,
wyodrębnianie się grup z całości społeczeństwa ,
powtarzający się element składowy maszyny, urządzenia ,
osoba lubiąca Żydów, interesująca się nimi ,
amerykańska marka samochodów osobowych, która obecnie należy do koncernu General Motors ,
koloidalny roztwór kauczuku naturalnego (lateks naturalny) lub syntetycznego (lateks syntetyczny) w substancji płynnej ,
w matematyce: struktura algebraiczna, która stanowi uogólnienie przestrzeni liniowej ,
to, że coś jest szkolne - elementarne, podstawowe, typowe ,
trzmiele i trzmielce, Bombini - plemię z rodziny pszczołowatych ,
pierwszeństwo, prymat, przewaga, wyższość ,
część świata z naszym krajem ,
cichy głos, słyszalny tylko z niewielkiego oddalenia ,
mężczyzna elegancki, dbający tylko o swój wygląd, poza tym nielubiany, próżniak ,
zegarek kieszonkowy (przypominający kształtem cebulę) ,
właścicielka domu publicznego ,
Tanita z gitarą ,
wróżenie ze źródła ,
waluta Belgii zastąpiona przez euro

Komentarze - MIEJSCE ODOSOBNIENIA PRZEZNACZONE DLA OSÓB PODDAWANYCH LECZENIU, RESOCJALIZACJI LUB KARZE POZBAWIENIA WOLNOŚCI. Dodaj komentarz

1×6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast