MIEJSCE ODOSOBNIENIA PRZEZNACZONE DLA OSÓB PODDAWANYCH LECZENIU, RESOCJALIZACJI LUB KARZE POZBAWIENIA WOLNOŚCI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ODDZIAŁ ZAMKNIĘTY to:

miejsce odosobnienia przeznaczone dla osób poddawanych leczeniu, resocjalizacji lub karze pozbawienia wolności (na 16 lit.)ZAKŁAD ZAMKNIĘTY to:

miejsce odosobnienia przeznaczone dla osób poddawanych leczeniu, resocjalizacji lub karze pozbawienia wolności (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MIEJSCE ODOSOBNIENIA PRZEZNACZONE DLA OSÓB PODDAWANYCH LECZENIU, RESOCJALIZACJI LUB KARZE POZBAWIENIA WOLNOŚCI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.480

SOLITER, SZTUCIEC, NOTOWANIE, SIOŁO, OKRĘT, INHIBITOR POMPY PROTONOWEJ, NIEPRZYCHYLNOŚĆ, ODSYP, ARABSKI, DWA OGNIE, KWARTET SMYCZKOWY, GÓRA KOSMICZNA, SCHIZOFRENIA REZYDUALNA, BANIECZKA, KSIĄŻĘ, STANOWISKO, NIENARUSZALNOŚĆ, APEL, ISKIERNIK OCHRONNY, OŚLA GŁOWA, OTRUCIE, PUSZYSTOŚĆ, ORZECHÓWKA, SCHADOW, WINIARZ, ZIELSKO, POWĄTPIEWANIE, OBJAW ZASŁONOWY, SUPERRAKIETA, TRANSPARENTNOŚĆ, RZEZAK, PREZENT, BAZA, SOLNIK, KOREKTOR, ZAPORA WODNA, ORANGUTAN SUMATRZAŃSKI, POZYCJA SPOŁECZNA, PARKIETNIK, PODYPLOMÓWKA, CZEREŚNIA, MANGO, STRES OKSYDACYJNY, BIEGUN UKŁADU, RZEŹ NIEWINIĄTEK, PRZEGLĄDACZ, PANDAN, ZIARENKOWIEC, OKALECZENIE, POTRZEBA, CERES, GLOBUS, OPTOFON, ZŁOTY MEDAL, BOMBERKA, PACHT, PROGRAM, N-GRAM, OLEJARSTWO, BIZA, KUBEŁ, SELEKCJA, PAS, PANTEON, KORKOWIEC, KOLEGA PO FACHU, MUESLI, REWERSAŁ, SANDAŁOWIEC, SZKODNIK, EGZORTA, ORGANIZM MODYFIKOWANY GENETYCZNIE, INSTRUMENT, BIAŁY ŚPIEW, RESPONDENTKA, ROPNICA, TYRANEK, SMUTNI PANOWIE, SZLACHTUZ, ATRAPA, DOJŚCIE, PANDRAK, POKOLENIE, PRZYLEPNOŚĆ, GROOMING, DZIOBACZ, KOPOLIMER, ŁAMACZ BLOKADY, OSTINATO, PASZTETOWA, GENERACJA, BUTELKA MIAROWA, FUNKCJONALIZM, WARIATKA, ŁOPATA, ZŁOM, EDAM, MIKSER, MODULACJA SKROŚNA, MUNICYPIUM, PREDYKCJA, GETTO SZCZĄTKOWE, KNOTNIK ZWISŁY, SEN, WYROSTEK BARKOWY, PRZEPUKLINA OPONOWO-RDZENIOWA, DONŻUAŃSTWO, NADZORCA SĄDOWY, DONŻUANIZM, KĄPIEL, SARNA, OBSTRUKCJA PARLAMENTARNA, GRANITA, ZŁĄCZENIE, TANGO, SZYK, ZWIĄZEK PARTNERSKI, TABLICA, FUNT-SIŁA, STWARDNIENIE, RAJDER, SZNAPS, OLA, SOS TATARSKI, BABKA, SZEŚCIOKROTNOŚĆ, OSTROWIANIN, MAŹNICA, DAR ZIEMI, SYKOFANT, TELEKONFERENCJA, OPERATOR BITOWY, RICOTTA, SER, ABSOLUTYZACJA, TRZYNASTKA, PENSJA, BLUZA, EWOLUCJA, IMIONISKO, EUFORBIA, DYMNICOWATE, PRZELICZNIK ARTYLERYJSKI, OTWOREK, KONCENTRAK, POLOWIEC, GAŁĄŹ, AMULET, WINIAN, KABRIOLECIK, REGENERAT, OSTROKÓŁ, RENATA, GRUPA ETNICZNA, DZIOBAK, NIEZBĘDNOŚĆ, KREDYT HANDLOWY, LINIA KOLEJOWA, DRAPERIA, SKŁONNOŚĆ, PODRZUT, KOD OGRANICZONY, SYRENA, OPAŁ, LIBRA, KOLOROWOŚĆ, KREDKA, JACK, POLE BIWAKOWE, ZASUWNICA, WIDMO RENTGENOWSKIE, ŚMIECISKO, ŚRODEK ZAPOBIEGAWCZY, KAPITUŁA, PRZEMYSŁ CUKROWNICZY, MACIERZ KORELACJI, OWCZY PĘD, SAMOLOT BOMBOWY, DRELICH, RUM, JAMA, POLIMORFIZM, STAND-UP, DYSZEL, RATYSZCZE, TORY, POCHODNA, MALINÓWKA, ŻAKINADA, JAŁOWIEC, INSTRUMENT PERKUSYJNY MEMBRANOWY, TURECKOŚĆ, PODSADNIK KULISTY, OSTROWIANKA, UBŁAGALNIA, BOCZNIK, ALLELUJA, KIJ, GRÓDŹ, PANTALONY, POTÓWKA, SĄCZEK, ZAKŁAD GASTRONOMICZNY, GOL SAMOBÓJCZY, MIELIWO, STAROSTA GENERALNY, POKŁAD, PAUPER, PODATEK KOŚCIELNY, DRĄŻEK POGO, PROM, PRZEJRZYSTKA, KOTLET, KLASTER REGIONALNY, BIAŁA ŚMIERĆ, SCHRONISKO, EUROWALUTA, TELEGRAM, OSTROGA PIĘTOWA, ŁOM, ASYSTA, CZASZA, TERAKOTA, KAMIZELKA KULOODPORNA, SALA GIMNASTYCZNA, FOTOALBUM, PANICZ, GRUZIŃSKI, AUTOMAT TELEFONICZNY, CIĄGOTY, SPARING, ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI, TERMINAL, GEODEZJA NIŻSZA, KORKI, SALTARELLO, DYM, MAŁY KONSTRUKTOR, KRYKIET, PŁATEW, BONN, KLIENT, STYL FORMULARNY, KHMERKA, WIELKOŚĆ, ARMARIA, PERSPEKTYWA, NIEODPOWIEDNIOŚĆ, ZATOKI, DZIESIĘCIORUBLÓWKA, KONFIGURACJA, SŁAWA, STUDNIÓWKA, ENTOMOFAGI, FARBA DRUKARSKA, ROZMARYN, ORANGUTAN BORNEAŃSKI, WYŚCIGI, ZRAZOWA, DOM RODZINNY, DUMPING, TKANKA MIĘKKA, KARA GŁÓWNA, ROZSTRZEŃ KOMORY SERCA, SKAŁA ORGANOGENICZNA, KAMELIA, ASTEROIDA, BETON ŻUŻLOWY, XSARA, ANTROPOCENTRYZM, WZGLĄD, TRANSURANOWIEC, ARENA, MOŁDAWSKI, ANALOG, ZADUPIE, REKLAMA, NOC KAIRU, AUTOCAMPING, GOBELIN, PARA 0, MERZYK OBRZEŻONY, PEDERASTKA, KARAFECZKA, STRATA, ODPRAWA POŚMIERTNA, DATEK, FIRMÓWKA, DOSTĘP, OBSZAR NIEOGRANICZONY, JINFENGOPTERYKS, PAUTSCH, NIEODWOŁYWALNOŚĆ, REPREZENTACJA, IGLOO, WYLOT, NIEROGACIZNA, MROZIWO, TERAPIA FOTODYNAMICZNA, ?JAN.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.480 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MIEJSCE ODOSOBNIENIA PRZEZNACZONE DLA OSÓB PODDAWANYCH LECZENIU, RESOCJALIZACJI LUB KARZE POZBAWIENIA WOLNOŚCI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: MIEJSCE ODOSOBNIENIA PRZEZNACZONE DLA OSÓB PODDAWANYCH LECZENIU, RESOCJALIZACJI LUB KARZE POZBAWIENIA WOLNOŚCI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ODDZIAŁ ZAMKNIĘTY miejsce odosobnienia przeznaczone dla osób poddawanych leczeniu, resocjalizacji lub karze pozbawienia wolności (na 16 lit.)
ZAKŁAD ZAMKNIĘTY miejsce odosobnienia przeznaczone dla osób poddawanych leczeniu, resocjalizacji lub karze pozbawienia wolności (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ODDZIAŁ ZAMKNIĘTY
miejsce odosobnienia przeznaczone dla osób poddawanych leczeniu, resocjalizacji lub karze pozbawienia wolności (na 16 lit.).
ZAKŁAD ZAMKNIĘTY
miejsce odosobnienia przeznaczone dla osób poddawanych leczeniu, resocjalizacji lub karze pozbawienia wolności (na 15 lit.).

Oprócz MIEJSCE ODOSOBNIENIA PRZEZNACZONE DLA OSÓB PODDAWANYCH LECZENIU, RESOCJALIZACJI LUB KARZE POZBAWIENIA WOLNOŚCI sprawdź również:

pisemne sprawdzenie bieżącej wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, obejmujące pewną partię nauczanego materiału (z jednego przedmiotu) i trwające zwykle co najmniej jedną godzinę lekcyjną ,
ozdoba bożonarodzeniowa w kształcie gwiazdy, będąca tradycyjnie nad stajenką i na czubku choinki ,
funkcjonariusz organów śledczych, wykonujący swoje zadania dyskretnie ,
teoria złożona z logicznych twierdzeń, zrodzona na gruncie naukowym i stosowana w nauce ,
na gałązce jodły ,
wyprawiona skóra barania z dość długim włosem ,
moment wyrzucania przez zawodnika dysku, młota, oszczepu, kuli ,
plemię potomków ludu zamieszkującego niegdyś wschodnie kolonie Imperium Artura Hawkinga; lud fikcyjny z cyklu powieściKoło Czasu Roberta Jordana ,
minerał z grupy siarczków ,
obozowa zbiórka ,
pierwiastek chemiczny lub planeta ,
narzutka, peleryna ,
zbiór złożony ze wszystkich elementów należących do któregokolwiek z sumowanych zbiorów ,
Canis lupus bailey mogollonensis - wymarła forma wilka meksykańskiego; zamieszkiwał centralną Arizonę i Nowy Meksyk ,
głuptak zwyczajny, głuptak biały, Morus bassanus - gatunek ptaka z rodziny głuptaków (Sulidae); kolonie lęgowe znajdują się na wybrzeżach Wysp Brytyjskich, Norwegii, Islandii, Nowej Fundlandii, RPA, Australii, Tasmanii i Nowej Zelandii ,
człowiek, który uprawia warzywa ,
goral długoogoniasty, goral długoogonowy, Naemorhedus caudatus - gatunek ssaka z rodziny krętorogich, występujący w Rosji (na południowo-wschodniej Syberii), Korei, Mongolii i północnej części Chin ,
obywatelka północnej części Stanów Zjednoczonych ,
pierwszy zdobywca Mount Everestu ,
rodzaj cierpkiego jabłka niewielkich rozmiarów, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie ,
żarzące się próchno, którym pszczelarz wykurza pszczoły z ula ,
jednostka wojskowa lub instytucja wojskowa prowadząca samodzielną gospodarkę materiałową i finansową, np. brygada, pułk, samodzielny batalion, uczelnia wojskowa, szpital wojskowy, wojewódzki sztab wojskowy, wojskowy oddział gospodarczy (WOG) itp ,
masa wyrażona w tonach ,
Picea smithiana, Picea morinda - gatunek wiecznie zielonego drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae); występuje w stanie dzikim w zachodnich Himalajach, od Afganistanu do Nepalu ,
charakterystyczny dla kuchni radzieckich Koreańczyków rodzaj sałatki przyrządzanej z marchwi, czosnku, oleju i przypraw ,
gad łuskonośny beznogi, drapieżny, szeroko rozpowszechniony poza strefą polarną ,
Melanochelys tricarinata - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
targowe lub sportowe ,
nauczyciel akademicki; pracownik dydaktyczny uczelni wyższych lub instytutów badawczych ,
wodny, to np. rzeka

Komentarze - MIEJSCE ODOSOBNIENIA PRZEZNACZONE DLA OSÓB PODDAWANYCH LECZENIU, RESOCJALIZACJI LUB KARZE POZBAWIENIA WOLNOŚCI. Dodaj komentarz

9+8 =

Poleć nas znajomym:

x